Eten tijdens het bidden maakt het gebed ongeldig

Zorg voor een schone mond.

Islam Q&A.
Vertaald en samengesteld door ‘Abdoellaah Bekx.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. En Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

In al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah (27/124) wordt aangegeven: “De foeqahaa-a (geleerden op het gebied van fiqh – islamitische jurisprudentie) zijn het unaniem eens (idjmaa’) dat het gebed ongeldig gemaakt wordt door te eten en drinken in het algemeen…” (Einde citaat.)

Om tot deze mening te komen hebben de geleerden o.a. qiyaas (analogisch redeneren) toegepast op algemeen toegestane zaken zoals praten, waarover de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “…Dit gebed is niet de passende plaats voor enige menselijke spraak, het is juist tasbieh’, takbier en recitatie van Qor-aan.” (Verhaald door Moe’aawiyah ibn al-Hakam en overgeleverd door Moeslim, 537.)

Als iemand die aan het bidden is een restje voedsel doorslikt dat tussen zijn tanden is blijven steken, dat maakt het gebed niet ongeldig; indien het iets kleins is dat met het speeksel vloeit, want dit is moeilijk om te voorkomen.

Sheikh Ibn ‘Oethamien (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: “Wat is de regelgeving over restjes eten tussen de tanden tijdens het bidden?”

Hij antwoordde: “Wat betreft restjes voedsel tussen de tanden, het kan geen kwaad dat zij tussen de tanden blijven, zelfs als iemand aan het bidden is. Maar als iets daarvan loskomt, dan dient men niets daarvan door te slikken. Soms blijft wat eten tussen de tanden steken en na enige tijd komt het los van tussen de tanden, of hij maakt het los met zijn tong waarna hij los komt. Wij zeggen: er is niets mis mee, maar hij dient het niet door te slikken.” (Einde citaat.)

Al-Bahoetie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Het kan geen kwaad om restjes voedsel die in de mond achter zijn gebleven door te slikken, zonder er op te kauwen, of het doorslikken van restjes eten die tussen de tanden zijn blijven steken, zonder te kauwen, die klein zijn en met het speeksel zullen mee vloeien, want dat wordt geen voedsel genoemd. Dat wat niet met het speeksel mee zal vloeien, het heeft substantie, dat maakt het gebed ongeldig als het doorgeslikt wordt.” (Einde citaat uit Kashshaaf al-Qinaa’, 1/339.)

Het doorslikken van speeksel terwijl men aan het bidden is heeft geen invloed op het gebed, want het is geen voedsel of drank en het valt op geen enkele manier onder de noemer voedsel of drank. Als iemand aan het vasten is, wordt zijn vasten niet ongeldig gemaakt door het doorslikken van zijn speeksel. Dus is het passender dat het gebed niet ongeldig gemaakt wordt daardoor.

Wat betreft de geur en smaak van tandpasta (bijvoorbeeld) welke achterblijft in de mond, dit heeft geen invloed op de geldigheid van het gebed, want het wordt niet beschouwd als voedsel of drank.

En Allah weet het het best.

Bron: https://islamqa.info/en/answers/170010/he-notices-the-taste-of-toothpaste-when-he-is-praying-what-should-he-do-about-food-remnants-that-remain-between-his-teeth-is-his-prayer-invalidated-by-swallowing-his-saliva

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Wat is de regelgeving aangaande het doorslikken van slijm tijdens het gebed?

Alle lof is voor Allah.

Slijm is taahir (rein), vanwege de overlevering overgeleverd door al-Boekhaarie (409) en Moeslim (550), van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), die aangeeft dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) enig slijm in de qiblah van de moskee zag. Hij richtte zich tot de mensen en zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wat is er toch met iemand van jullie, die staat voor zijn Heer en het voor zich uit spuugt? Zou iemand van jullie het leuk vinden dat er iemand voor hem staat en in zijn gezicht spuugt? Als iemand van jullie moet spugen, laat hem dan naar zijn linkerzijde spugen, onder zijn voet. Als hij dat niet kan doen, laat hem dan zo doen,” en al-Qaasim, een van de overleveraars van de h’adieth, omschreef hoe hij op zijn kledingstuk spuugde en dit deel wreef tegen een ander deel.

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als het nadjis (onrein) zou zijn, dan zou hij niet tegen hem gezegd hebben om het met zijn kledingstuk te wrijven tijdens het gebed, of om het onder zijn voet te doen. Het maakt niet uit of het slijm uit zijn hoofd of zijn borstkas komt.”

Hij zei ook: “Slijm is een van de twee soorten speeksel en vergelijkbaar aan de ander. Als het nadjis zou zijn, dan zou de mond erdoor onrein gemaakt worden, … en er is geen overlevering van de sah’aabah (moge Allah tevreden over hen zijn) in die zin, ook al is het een algemeen verschijnsel.” (Einde citaat – al-Moeghnie, 1/415.)

Het doorslikken van slijm tijdens het gebed valt niet onder dezelfde regelgeving als voedsel en dranken, want het is geen voedsel of drank.

Aangezien slijm taahir is, geen voedsel of drank is en niet onder dezelfde regelgeving valt als voedsel en dranken, als iemand het doorslikt tijdens het bidden, zijn gebed blijft geldig, vooral als hij er niks aan kon doen en niet in staat was het uit te spugen in een zakdoek en dergelijke. Het doorslikken van slijm is normaalgesproken onaangenaam, en we worden opgedragen het uit te spugen in een zakdoek en dergelijke, maar niet doorslikken.

En Allah weet het het best.

Bron: https://islamqa.info/en/answers/144970/ruling-on-swallowing-phlegm-during-prayer

 

Is het moestah’abb (aanbevolen) om de mond te spoelen nadat je iets gegeten of gedronken hebt?

Alle lof is voor Allah.

Het is niet verplicht om de mond te spoelen nadat je gegeten of gedronken hebt, of iemand nou wil bidden of Koran wil lezen. Maar het is moestah’abb (aanbevelenswaardig) voor hem om dat te doen, vooral als wat hij gegeten of gedronken heeft heel vettig was. Dit is vanwege de overlevering overgeleverd door Moeslim (358), van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn), die aangeeft dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) wat melk gedronken had, waarna hij vroeg om water waarmee hij zijn mond spoelde en zei (Nederlandstalige interpretatie): “Het is enigszins vettig.”

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Dit geeft aan dat het moestah’abb is om de mond te spoelen na het drinken van melk. De geleerden zeiden: ‘Dit is ook van toepassing op andere soorten voedsel of dranken; het is moestah’abb om de mond te spoelen opdat er geen spoortjes ervan achterblijven die mogelijkerwijs ingeslikt kunnen worden tijdens het bidden.’” (Einde citaat uit Sharh’ Moeslim van an-Nawawie.)

In al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah (38/108) staat: “Het spoelen van de mond is moestah’abb (aanbevelenswaardig) nadat men klaar is met eten, vanwege de overlevering verhaald door Soewayd ibn al-Noe’maan (moge Allah tevreden over hem zijn), die aangeeft dat hij met de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) er op uit ging in het jaar van Khaybar. Toen zij al-Sahba’ bereikten – wat het verste gedeelte van Khaybar is – bad hij het ‘asr gebed waarna hij om eten vroeg. Maar er werd niets naar hem gebracht behalve sawieq (poedervormige geroosterde tarwe of gerst). Hij droeg op om het vochtig te maken met water omdat het droog was. De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) at en wij aten. Vervolgens stond hij op om het maghrib gebed te bidden; hij spoelde zijn mond en wij spoelden onze monden, daarna bad hij en verrichtte niet de woedhoe-e (wudu).

Deze h’adieth geeft aan dat het moestah’abb is om je mond te spoelen na het eten. Het voordeel van het spoelen van de mond voordat men begint met bidden na het eten van sawieq (of ander voedsel), ook al is het niet vettig, is dat het restjes tussen de tanden kan achterlaten of in de hoeken van de mond, en het proberen te verwijderen kan een persoon afleiden wanneer hij aan het bidden is.” (Einde citaat.)

En Allah weet het het best.

Bron: https://islamqa.info/en/answers/148981/it-is-mustahabb-to-rinse-out-the-mouth-for-the-one-who-eats-or-drinks-something

Toevoeging door de vertaler:

Het is niet alleen moestah’abb (aanbevelenswaardig) om de mond te spoelen, maar ook om de mond en tanden te reinigen met een siwaak of miswaak (of siwak, miswakسواك‎ of مسواك). De siwaak is een stokje of takje van de Salvadora persica boom (bekend als araak of arak, أراك), waarvan het uiteinde zacht is en dat gebruikt wordt als een tandenborsteltje. Bovendien behoort het gebruik van de siwaak of miswaak tot de Soenan al-Fitrah, handelingen die in overeenstemming zijn met de natuurlijke neigingen of aanleg van de mens. (Zie het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg.)

Het gebruik van de siwaak wordt herhaaldelijk aangemoedigd, zoals in de h’adieth van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), die verhaald heeft dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Het is een feit dat ik het niet te moeilijk wil maken voor mijn oemmah, anders had ik hen bevolen om de siwaak te gebruiken op elke tijd van het gebed.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 2/299; en Moeslim, 1/151.) Volgens een andere overlevering van al-Boekhaarie, zei hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “…op elke tijd van het verrichten van woedhoe-e (wudu).”

Zie het artikel Het gebruik van de siwak of miswak voor meer informatie over de siwaak. En in de islamwinkel op deze website zijn twee soorten siwaak te bestellen op Siwak.

En alle lof is voor Allah.

 

Relevante artikelen:

Lijst met dingen die het gebed ongeldig maken

50 Veelvoorkomende fouten in het gebed

Het gebed (diverse artikelen en afbeeldingen + video)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan