Een superieure dzikr

Waarmee je een grote beloning zal verkrijgen
die superieur is tegenover de meeste adzkaar.

Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. (Bron: Islam Q&A.)

Zie ook het artikel Dzikr – het gedenken van Allah voor de voortreffelijkheden van dzikr, regels en voorbeelden.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op onze geliefde profeet Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Er is overgeleverd dat Aboe Oemaamah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zag mij mijn lippen bewegen en hij zei tegen mij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wat ben je aan het zeggen, o Aboe Oemaamah?’ Ik zei: ‘Ik ben Allah aan het gedenken (dzikr aan het verrichten), o boodschapper van Allah.’ Hij zei: ‘Zal ik jou iets vertellen dat beter of groter is dan jouw dzikr ‘s nachts en overdag, of overdag en ‘s nachts? Je dient te zeggen:

سبحان الله عدد ما خلق ، سبحان الله ملء ما خلق ، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء ، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض ، سبحان الله ملء ما خلق ، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه ، وسبحان الله ملء كل شيء

Soebh’aan Allaah ‘adad maa khalaqa, soebh’aan Allaah mil-a maa khalaqa, soebh’aan Allaah ‘adad maa fie l-ardh wa s-samaa-e, soebh’aan Allaah mil-a maa fie s-samaa-e wa l-ardh, soebh’aan Allaah mil-a maa khalaqa, soebh’aan Allaah ‘adad maa ah’saa kitaaboehoe, soebh’aan Allaah mil-a koellie shay-in.

Eer aan Allah (gelijk aan) het aantal van wat Hij geschapen heeft, eer aan Allah (gelijk aan) dat wat Hij geschapen heeft vult, eer aan Allah (gelijk aan) het aantal van wat in de aarde en de hemel is, eer aan Allah (gelijk aan) dat wat in de hemel en de aarde is vult, eer aan Allah (gelijk aan) dat wat Hij geschapen heeft vult, eer aan Allah (gelijk aan) het aantal van wat geschreven is in Zijn Boek, eer aan Allah (gelijk aan) dat wat alle dingen vult.

En zeg al-h’amdoelillaah (alle lof is voor Allah) op een vergelijkbare manier.’

(Lees verder onder de afbeelding, voor informatie over en een toelichting op deze h’adieth/dzikr.)

Ten eerste:

Deze h’adieth is overgeleverd via een aantal sanad (meervoud van isnaad: keten van overleveraars), van de grote sah’aabie (metgezel) Aboe Oemaamah (moge Allah tevreden over hem zijn).

Sheikh al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Deze h’adieth is verhaald door Aboe Oemaamah al-Baahilie: Soeday ibn ‘Adjlaan, en toegeschreven aan de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), en er zijn een aantal ketens van overlevering van hem.”

Vervolgens noemde hij de ketens van overlevering en zei over de overlevering van al-H’aakim van enkele van diens sanad: “Al-H’aakim zei: ‘Het is sah’ieh’ (authentiek) volgens de voorwaarden van de twee sheikhs (al-Boekhaarie en Moeslim),’ en adz-Dzahabie was het met hem eens, en het is zoals zij zeiden.

(Zie: as-Silsilah asSah’ieh’ah, nr. 2578. Hij verklaarde de h’adieth ook als sah’ieh’ in Sah’ieh’ at-Targhieb wa t-Tarhieb, nr. 1575.)

De h’adieth werd als h’asan (betrouwbaar) geclassificeerd door al-H’aafidhz Ibn H’adjar in Nataa-idj al-Afkaar, 1/84. Al-Haytham zei in al-Madjma’ 10/110: “Het is overgeleverd door Ah’med en de mannen ervan zijn de mannen van sah’ieh’.” Het werd als sah’ieh’ geclassificeerd door de redacteuren van Moesnad Ah’med in de editie uitgegeven door Muasasat al-Risalah, 36/459-460, waar zij de isnaad ervan gedetailleerd besproken.

 

Ten tweede:

Wat betreft hetgeen van de h’adieth begrepen kan worden, het meest belangrijke ervan is de verdienste van deze dzikr (woorden van gedenking) in het bijzonder, omdat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei dat degene die het reciteert een grote beloning zal verkrijgen die superieur is tegenover de meeste adzkaar.

Vandaar dat al-H’aafidhz Ibn Khoezaymah (moge Allah hem genadig zijn) het opgenomen heeft in een hoofdstuk in zijn Sah’ieh’ (1/307) dat hij Baab Fadhl at-Tah’mied wa t-Tasbieh’ wa t-Takbier bie wasf al-‘Adad al-Kathier min khalq Allaah aw ghayrie khalqihie noemde.

Ibn al-Qayyim (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het zeggen van…

سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته

soebbh’aan-Allaah wa bie h’amdih, ‘adada khalqihie, wa ridhaa nafsihie, wazinata ‘arshihie, wa midaada kalimatihie – eer en lof is voor Allah, (zo veel als) het aantal van Zijn schepping, en (zo veel als) Hem tevreden stelt, (zo veel als) het gewicht van Zijn troon, en (zo veel als) de inkt van Zijn Woorden

…is vele malen beter dan alleen het zeggen van soebh’aan Allaah (glorieus is Allah). Wat degene die soebbh’aan-Allaah wa bie h’amdih, ‘adada khalqihie… zegt bereikt aan het kennen van Allah, Hem prijzen en vereren, wanneer deze dzikr verbonden is aan de enorme aantallen die genoemd worden, is veel beter dan wat bereikt wordt door degene die alleen soebh’aan-Allaah zegt. Dit wordt vermenigvuldigde dzikr genoemd en het is een grotere verering en lofuiting dan gewone dzikr, dus is het beter.

Dit wordt duidelijk wanneer we begrijpen wat deze dzikr betekent:

Wanneer de aanbidder soebbh’aan-Allaah wa bie h’amdih, ‘adada khalqihie zegt, het is als een verklaring en toelichting van wat de Heer verdient aan verering, zo veel als elk geschapen wezen, wat geweest is en zal zijn, voor eeuwig. Het omvat een bevestiging dat Allah boven alle dingen is, en Hem met dit enorme aantal vereren en loven kan door niemand die telt bevat worden; het einde ervan kan nooit bereikt worden. Het omvat iemands streven om dergelijke eindeloze tasbieh’ (verering van Allah) te verrichten. Wat de persoon zegt is niet bedoeld om de verering te beperken tot dat aantal of niveau; integendeel, hij zegt dat wat Allah verdient aan verering is de verering die dat aantal bereikt zelfs als er geen limiet is, omdat de schepping van Allah altijd voortduurt en nooit beperkt zal zijn door een getal of cijfer.

Wat bedoeld wordt is dat deze tasbieh’ een niveau van perfectie en verhevenheid bereikt heeft dat aangeeft dat het beter dient te zijn dan anderen; en als iets anders ertegen wordt afgewogen, dan zou het zwaarder wegen. Dit is waar sommige van deze woorden naar verwijzen, naar de perfecte Eigenschappen van Allah en Hem prijzen door Hem boven alle dingen te verklaren, naast het prijzen van Allah, hetgeen het volgende beduidt:

  1. Bevestiging van Zijn eigenschappen van perfectie.
  1. Hem liefhebben en tevreden met Hem zijn.
  1. Indien men aan deze lofuitingen, verering en prijzing op de meest perfecte en sublieme manier het hoogste getal ooit toevoegt, en de aanbidder concentreert zich op deze verering en denkt na over de betekenis ervan, dan zal deze dzikr een enorme verdienste en voordelen hebben die niet door anderen gedeeld worden. En Allah is de Bron van kracht.

(Einde citaat uit al-Manaar al-Moenief, 34-38.)

Bron: https://islamqa.info/en/139841 (Engels) – https://islamqa.info/ar/139841 (Arabisch).

Tip: plaats bovenstaande afbeelding en een link naar dit artikel op sociale media zodat anderen op de hoogte zijn van deze superieure dzikr en moedig hen aan het te verrichten, zodat jij dezelfde beloning krijgt als iedereen die er naar handelt, in shaa-a Allaah.

 

Relevante artikelen:

Dzikr – het gedenken van Allah (de voortreffelijkheden, regels en voorbeelden)

Stop niet met dzikr omdat jouw hart er niet bij betrokken is

Adzkaar voor in de ochtend en in de avond

Als je wilt dat… (diverse adzkaar en hun beloningen)

Aayatoe l-Koersie

De zegeningen van aayah 2:285-286

Doe’aa-e (smeekbede)

Waarom onze smeekbeden niet verhoord worden

Waarom smeekbeden niet meteen beantwoord worden

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan