Een moslim is een spiegel voor een moslim

Een spiegel, geen zwaard!!

Vertaald en samengesteld door ‘Abdoellaah Bekx.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op onze geliefde profeet Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

ONZE GELIEFDE PROFEET (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De gelovige is de spiegel voor de gelovige.” [Verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), overgeleverd door Aboe Daawoed, nr. 4918, met een goede keten van overleveraars.]

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De gelovige is de spiegel voor zijn broeder…” [Al-Adab al-Moefrad (232) en anderen, als onderdeel van langere overleveringen.]

Het is zo’n korte h’adieth, in het Arabisch zijn het maar drie woorden ( الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ – of – الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ ), maar zoals zo veel uitspraken van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) bevat het een diepe betekenis…

Het beduidt dat we verplicht zijn een moslimbroeder op de hoogte te brengen van zijn tekortkomingen. Volgens de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) is een moslim een spiegel voor een moslim, hij zei niet dat een moslim een zwaard is (met betrekking tot het corrigeren van tekortkomingen) van een andere moslim!!

Een spiegel heeft de volgende eigenschappen, die wij ook dienen te hebben wanneer we andere moslims adviseren.

1.) Een spiegel heeft een een-op-een relatie met een persoon. Nadat de persoon weer weg gaat, bewaart de spiegel het beeld niet voor anderen om te zien. Het is alsof die persoon er nooit was. Het maakt een tekortkoming niet in het openbaar bekend. Een spiegel roddelt niet. Een spiegel houdt zaken geheim en vertelt ze niet door aan de volgende persoon die er voor gaat staan. (Zie de artikelen Roddelen en Kun jij een geheim bewaren?)

2.) Een spiegel geeft het beeld niet vervormd weer, maar geeft een eerlijk en onbevooroordeeld beeld. Als er iets mis is, dan toont de spiegel het in de juiste verhoudingen – maar het toont ook onze goede punten; het is zeer rechtvaardig. Het overdrijft niet noch stelt het de tekortkoming kleiner/onbeduidender voor dan het in werkelijkheid is. Een spiegel toont ons gewoon hoe we werkelijk zijn.

3.) Een persoon gaat naar een spiegel toe, de spiegel gaat niet zelf op pad om te zoeken naar de tekortkomingen van anderen.

4.) Een spiegel moet schoon zijn om het juiste beeld te kunnen weergeven. Een moslim dient zijn hart en gedachten te reinigen en beschikken over voldoende kennis om dienst te kunnen doen als een spiegel voor zijn broeder. (Zie het artikel De was is vies…)

5.) Nadat we de spiegel hebben verlaten, herinnert het ons bij een terugkeer niet aan de situatie hoe het ons voorheen zag. Het herinnert ons niet aan het verleden; het is vergevensgezind; het koestert geen wraakgevoelens. (Zie het artikel Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim.)

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Sheikh Saalih’ al-Fawzaan (moge Allah hem beschermen) legde deze h’adieth als volgt uit *:

Een spiegel is hetgeen waarin je jezelf ziet als je er voor gaat staan om te zien of het beeld presentabel is of enige correctie of verandering nodig heeft. Als iemand zijn huis wil verlaten, dan gaat hij eerst voor de spiegel staan omdat er misschien iets is dat hij wil verbeteren of van zijn kleding wil verwijderen en dergelijke. Want het verschijnen voor andere mensen met een prettige verschijning is iets goeds. Er is ook een figuurlijke betekenis voor de spiegel, namelijk die jouw tekortkomingen (die jij zelf misschien niet ziet) toont, en dat is jouw moslimbroeder/zuster.

De gelovige is de spiegel van zijn moslimbroeder. Jouw broeder is op de hoogte van jouw fouten en tekortkomingen en dus licht hij jou daarover in. Dus accepteer wat hij tegen jou zegt. Dit is een aanmoediging om te accepteren wat jouw broeder tegen jou zegt, hetgeen verfraaiing van jouw innerlijke en uiterlijke verschijning met zich meebrengt. Ook ziet hij dingen bij jou die jij zelf niet kunt zien. Iemand kan over zichzelf denken dat hij compleet en zonder fouten is, terwijl zijn oprechte en eerlijke moslimbroeder ziet dat hij fouten maakt en tekortkomingen heeft. Dus draagt hij hem op om ze te verbeteren. Dus beperk jezelf niet tot alleen jouw eigen veronderstellingen en oordelen, maar raadpleeg jouw broeder en luister naar het advies dat hij jou geeft.

Deze h’adieth bevat twee belangrijke zaken:

1.) Iemand dient het advies van zijn oprechte broeder aangaande hetgeen hij aan tekortkomingen ziet van hem te accepteren en ze te corrigeren.

2.) Het is verplicht voor de moslim om zijn broeder/zuster te adviseren en niet te blijven zwijgen over hetgeen hij bij hem ziet aan tekortkomingen en dergelijke of het tegenovergestelde; hem prijzen en hem bedriegen door tegen hem te vertellen wat niet waar is (over hemzelf). Dit is bedrog en verraad. “De gelovige is de spiegel van de gelovige,” hij ziet in hem zijn eigen beeld en hetgeen verbetering behoeft.

[* Bron: Tashieloel Ilmaam bie fiqhil Ah’aadieth min Boeloogh al-Maraam van sheikh Saalih’ al-Fawzaan.]

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie):

De moslim is de broeder van een andere moslim, hij doet hem geen onrecht aan, noch laat hij hem in de steek en kijkt niet neer op hem. Taqwaa (vroomheid, Godvrezendheid) is hier” – en hij wees drie keer naar zijn borstkas – “Het is voldoende kwaad voor een man om op zijn moslimbroeder neer te kijken. Elke moslim is heilig voor een andere moslim; zijn bloed, zijn bezit en zijn eer.” (Overgeleverd door Moeslim.)

O Allah! Schenk ons de wijsheid om een spiegel voor onze broeders/zusters te zijn. O Allah! Omring ons met diegenen die spiegels willen en kunnen zijn. O Allah! Schenk ons de rust om de dingen die we niet kunnen veranderen te accepteren, de moed om de dingen die we wel kunnen veranderen te veranderen en de wijsheid om het verschil te weten. Amien.

En Allah is de Bron van kracht en succes.

 

Relevante artikelen:

Godsdienst is oprechtheid (nasieh’ah)   (h’adieth 7 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie)

De zes rechten van een moslim op een andere moslim

De was is vies…

Roddelen – je hebt het vlees van je broeder gegeten

Kun jij een geheim bewaren?

Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim

Het beoordelen van anderen en het gevaar van zelfrechtvaardiging

Broeder- & zusterschap in de islam (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan