Een glimp van de binnenkant van de Hel – boek

Kaft Een glimp van de binnenkant van de Hel gr€ 7,00

Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Auteur: sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ‘Abdoel-Khaaleq
Vertaler: Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah
Pagina’s: 243

Bestellen info

Naar ons aanbod

 

 

Een oprecht gelovige zal streven om het Paradijs binnen te mogen treden en hij zal trachten alles te mijden wat hem van het Paradijs zal weerhouden. Want kan men het Paradijs niet betreden, dan is de Hel zijn verblijfplaats en de Hel is een verschrikkelijke bestraffing.

Hoewel we het Hellevuur en de bestraffingen daarin nooit exact kunnen begrijpen en voorstellen, tracht dit boekje enigszins een beeld te geven van de Hel en waarom we Allah en Zijn bestraffing dienen te vrezen.

Het vergroot ook ons begrip van de betekenis van zonde en dat het niet gehoorzamen van Allah een zeer ernstige zaak is. Eén van de redenen dat dit begrip teweeg kan brengen, is een zin van een deugdzame man die heeft gezegd: “Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar denk aan Degene Die je ongehoorzaam bent geweest.”

Aan het begin van de weg: het Paradijs was het doel

De ware betekenis van zonde begrijpen

Waarom is een zonde een ernstige misdaad?

Er zijn veel meer rechten van Allah over Zijn schepping dan wat Hij ze beveelt

Allahs boodschap en advies ontkennen is godslastering en Zijn bevelen afwijzen is ook godslastering

Allah aanbidden en Hem toegewijd zijn betekent Zijn bevelen gehoorzamen, of ze ons nu redelijk lijken of onredelijk

Ibrahiem ﷺ is het toonbeeld van hoe iemand onmiddellijk het bevel van Allah uitvoert

Een zonde is strafbaar

Vrees voor Allah neemt toe bij het toenemen van geloof, en neemt af bij het afnemen van geloof

Soorten en typen bestraffingen voor ongehoorzame gelovigen

De plaats van de gelovige tussen angst en hoop

De profeten en boodschappers van Allah vrezen de bestraffing

Ware gelovigen zijn in permanente angst voor de bestraffing van Allah, totdat zij het Paradijs binnen treden

Grote voorbeelden van gelovigen die de bestraffing van Allah vreesden

Een ronde door de Hel verwijdert arrogantie

De profeet ﷺ bericht over de Hel wat hij met zijn eigen ogen heeft gezien

De omschrijving van de Hel in de Qor-aan en de Soennah

De Hel bestaat en is eeuwig blijvend

In de Hel zijn alle oorzaken van dood, maar er is geen dood!

Marteling in de Hel neemt eeuwig toe

Het voedsel van de bestrafte mensen in de Hel is een marteling, en hun dranken zijn ook een marteling

De psychologische marteling is zelfs nog heviger dan de lichamelijke marteling

De grootste marteling in de Hel is om er eeuwig te verblijven

Wie zijn de zondige gelovigen?

De zonde en de belofte van bestraffing zijn onvermijdelijke werkelijkheden, terwijl berouw en vergeving bespreekbare veronderstellingen zijn

De dood is onvermijdelijk

Het moment van de dood is het moment van het kennen van het uiteindelijke resultaat

De laatste momenten van het leven van de gelovige en de ongelovige

Sommige zondaren, van de gelovigen, worden gemarteld in hun graf voor kleine en grote zonden

Een martelingvrij graf

Al-Siraat, het rechte pad, is het grootste dilemma voor de gelovigen: degene die Allah standvastig gehoorzaamde passeert en de zondaar valt

Beseffen de gelovigen dat zij van het rechte pad, al-Siraat, af kunnen vallen?

Eén moment in de Hel laat de bestrafte persoon alle genietingen die hij voorheen had vergeten

Het vroegere veiligheidsgevoel was een verleiding

…en meer.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan