Een dag in Ramadhaan

Een voorstel om de dagen van de Ramadhaan door te brengen.

Dagboek1Door Abou Sayfoullah al-Maghriebie.

Alle lof zij Allah, de vredesgroeten en prijzingen zijn met de boodschapper van Allah.

De briesjes van Ramadhaan hebben de mensen bereikt, waardoor de harten verlicht worden met de goddelijke Almachtigheid. De vastenmaand is bijna aangebroken en ik zal datgene schrijven wat mijn hart me ingeeft. Het aanbreken van de Ramadhaan is een feest voor velen en deze maand zal je helpen om afstand te nemen van dwaling en achteloosheid. Je zult door het vasten je rust bereiken, Allah zal je daarmee beschermen tegen dat wat je vreest.

De vastenmaand is als gast gekomen, verzorg hem! Wees vrijgevig tegenover hem, zowel in de nacht als overdag. Want deze gast zal snel weer vertrekken, profiteer van zijn uren en minuten.

We hopen elke vermiste te kunnen terugzien, maar met de tijd kan dat niet. Als deze voorbij is gegaan dan kan men geen hoop hebben in het terugkeren daarvan…en wij verwelkomen dankzij Allah de maand Ramadhaan, en morgen – als Allah ons leven lang genoeg maakt –moeten wij afscheid van hem nemen. En hoe fijn is de ontmoeting en hoe pijnlijk is het afscheid. Ramadhaan komt ons bezoeken en reist snel door, getuigend voor ons of tegen ons. De gelukkige is degene die deze maand verlaat terwijl zijn zonden vergeven zijn, en de ongelukkige is degene die niet van zijn tijd geprofiteerd heeft. Daarom is het noodzakelijk dat men een dagprogramma opstelt dat in de dagen van Ramadhaan toegepast kan worden, zodat men deze maand als overwinnaar verlaat. We moeten hierbij opmerken dat dit dagprogramma slechts een voorstel is en geen verplichting. Je kunt hiervan gebruik maken op de manier die u wenst. Vergeet niet dat je in een maand zit waar de beloningen en vergeving van zonden vermenigvuldigd worden.

Hier volgt het programma…

1.) De dag begint met het verrichten van al-fadjr-gebed in de moskee samen met de gemeenschap. Probeer vroeg in de moskee aanwezig te zijn om de tekbierah van al-ih’raam (de eerste recitatie van “Allaahoe Akbar” bij de opening van het gebed) te bereiken. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die 40 dagen lang in een gemeenschap heeft gebeden waarbij hij de tekbierah van al-ih’raam bereikt; het zal voor hem als twee aflossingen geschreven worden; een aflossing van het Hellevuur en een aflossing van huichelarij.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, en is goed geclassificeerd door al-Albaanie.)

2.) Het verblijven in de moskee na het fadjr-gebed, totdat de zon opkomt, om Allah te gedenken. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die al-fadjr bidt in gemeenschap en vervolgens gaat zitten om Allah te gedenken, totdat de zon opkomt en daarna twee raka’aat verricht (salaat ad-doh’a – zie het artikel De voortreffelijkheid van het doh’a gebed), voor hem zal Allah een volledige (en hij herhaalde dit drie keer) h’adj en ‘oemrah schrijven.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, en is authentiek geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaami’.) Ook al kent men de waarde van deze goede daad, toch merken wij dat na beëindiging van het gebed, veel mensen zich haasten om weg te gaan en de moskee verlaten. Een aantal minuten na de tesliem zal men merken dat de moskee leeg aan het lopen is, net of er niemand aanwezig was. Zij zijn naar hun bedden in hun huizen teruggegaan, waarmee ze een grote beloning achterlaten. Waar blijven de wedijveraars voor deze grote beloning, vooral in deze maand!?

Het gedenken van Allah is bijvoorbeeld door de ochtendsmeekbeden te reciteren, het reciteren van de Qor-aan en andere algemene vormen van herdenking.

3.) Vervolgens kan men een beetje rust nemen totdat de tijd voor het werk of school aangebroken is.

4.) Ervoor zorgen dat het beste gedrag getoond wordt. Er zijn veel mensen die vanaf de eerste dag van deze maand bedroefd lijken, net of een ramp hen getroffen heeft. Als zij op het werk zijn aangekomen en er wordt van hen gevraagd om de werkzaamheden te beginnen, zeggen zij met luide stem: “Wij zijn aan het vasten, de Ramadhaan is begonnen. Men vergeet vaak dat het goede gedrag dat hij als moslim zijnde moet tonen één van de beste manieren van da’wah is en dat het vasten een school is waar het gedrag en de manieren verbeterd worden.

<<<Toegevoegd door uwkeuze.net: goed gedrag is misschien wel de beste da’wah die er is. Mensen zijn snel geneigd om te generaliseren, dus zorg ervoor dat jij een goed voorbeeld bent: wees aardig, kom op tijd, kom je afspraken na, lieg niet, zie er verzorgd uit, streef naar perfectie in alles wat je doet, doe je werk goed, etc. etc. Een broeder zei eens: “Als alle moslims zich zouden gedragen zoals de Islaam ons voorschrijft, dan zou niemand het durven om slecht te spreken over de Islaam, want iedereen zou dan weten dat dat een grove leugen is.”

Sheikh Salmaan al-‘Awdah zei: “Helaas roepen veel moslims mensen op tot de Islaam met hun tong, terwijl ze hen er van wegjagen met hun schandelijke, tegenstrijdige gedrag en hun bekrompenheid.” Lees o.a. de artikelen Zijn karakter was de Koran en Wanneer vrienden elkaar pijn doen. (Einde toevoeging.)>>>

5.) Naar het werk (of school) gaan met ijver en motivatie. Men dient anderen niet het gevoel te geven dat Ramadhaan een maand is van luiheid, slaap en werkloosheid. Het is zelfs het tegenovergestelde van wat velen beweren, het is de maand van strijd (inspanning) en arbeid. Het is voor ons voldoende om leringen te trekken uit de biografie van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), waarin terug te vinden is dat de grote veldslag tussen het geloof en ongeloof in deze maand heeft plaatsgevonden en wel de veldslag van Bedr die in Ramadhaan plaatsvond. De verovering van Mekkah (dat zonder bloedvergieten verliep) vond tevens plaats in Ramadhaan. De verovering van H’etteen en ‘Ayn Djaaloet waren allemaal tijdens Ramadhaan. De maand Ramadhaan is de maand van overwinningen in onze roemvolle geschiedenis. Al deze veldslagen zijn getuige hiervan en dit is in tegenstelling tot de toestand van vele mensen tegenwoordig. Als de student zijn verplichtingen niet nakomt, dan gebruikt hij het excuus dat hij aan het vasten is!! En de werkende is laks bij het nakomen van zijn verplichtingen en verricht deze niet naar behoren, waarbij hij het excuus gebruikt dat hij aan het vasten is!! En anderen gebruiken de werktijden om bijvoorbeeld de Qor-aan te reciteren, en dit is totaal verboden als het leidt naar het verwaarlozen van de werkzaamheden waar mensen voor aangenomen zijn (en voor betaald worden!).

6.) Het verrichten van salaat ad-dhzohr in de moskee en zich zorgen maken om tekbierat al-ih’raam te bereiken. (Vergeet de soennah gebeden niet!)

7.) Nadat men van vroeg van het werk of school is teruggekomen kan er enige tijd overblijven vóór salaat al-‘asr, waarin men zou kunnen slapen. Wij adviseren de vastenden echter om niet te gaan slapen en als men genoeg tijd heeft om te rusten, dan kan men een beetje rust nemen om weer de aanbidding voor de salaat al-‘asr te hervatten.

8.) Nadat men salaat al-‘asr gebeden heeft, dient men de avondsmeekbeden te reciteren (dit kan ook na het maghreb-gebed), dit kan zowel thuis als in de moskee. Vervolgens dient men de rest van zijn tijd te gebruiken om de Qor-aan te reciteren totdat het maghreb-gebed nadert.

9.) Zich vroeg en op tijd naar de moskee begeven om het maghreb-gebed te verrichten en tekbierah van al-ih’raam te bereiken, zodat de vastende zich herinnert dat zijn smeekbeden bij het verbreken van het vasten geaccepteerd worden; hij dient hierbij dan zijn broeders/zusters in de religie niet in zijn smeekbeden te vergeten.

10.) Wees voorzichtig met het uitgebreid en overdreven eten bij het verbreken van het vasten. Wij adviseren onze broeders en zusters om niet te veel te eten, zodat men in staat zal zijn om de ishaa-e en tarawieh’ gebeden in nederigheid en rust te verrichten. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het slechtste vat dat de zoon van Aadam vult is zijn maag, het is voor de zoon van Aadam voldoende om een aantal hapjes te nemen die hem staande houden. En als hij toch meer wil, dan een derde voor zijn eten, een derde voor zijn drinken en een derde voor zijn adem.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie en Ibn Maadjah, en is authentiek geclassificeerd door al-Albaanie.)

11.) Het profiteren van de tijd tussen het nuttigen van een maaltijd en salaat al-‘ishaa-e om de leden van het huis de regels van het vasten aan te leren of om samen de uitleg van een aayah door te nemen of het lezen van de biografie van een metgezel of het reciteren van welke overleveringen dan ook die doeltreffend zijn.

12.) Men dient vroegtijdig naar de moskee te gaan om de ‘ishaa-e en taraawieh’ gebeden te verrichten en ook om tekbierat al-ih’raam te bereiken. Men dient naar moskeeën te gaan waar de Soennah nagestreefd wordt, ook al zijn deze moskeeën ver weg.

13.) Na het verrichten van de taraawieh’-gebeden hebben mensen ruimte om andere dingen te doen, en wij waarschuwen onze broeders en zusters om deze tijd niet te verspillen met zaken die verboden zijn. Zoals het kijken naar films en series, of het rondhangen in markten en straten zonder dat hiervoor een behoefte is, en andere zaken die tegenstrijdig zijn met het respecteren van de maand Ramadhaan. Wij adviseren onze broeders om deze tijd goed te benutten door het reciteren van de Qor-aan of het bezoeken van naasten e.d. wat meer h’assanaat (beloning) en voordelen doet behalen.

14.) Een deel van de nacht slapen tot voor de as-soeh’oor. Een half uur voor de adzaan van het fadjr-gebed dient men te ontwaken. Deze tijd kan men gebruiken om gebeden te verrichten, ook al zijn het maar twee raka’aat met een smeekbede en het vragen om vergeving aan Allah de Verhevene.

15.) Vervolgens neemt men de maaltijd van sah’oor en eindigt men met eten vóór de adzaan, zodat de regels niet worden overtreden. Daarna dient men zich naar de moskee te begeven om het fadjr-gebed te verrichten en hierbij is het bereiken van tekbierat al-ih’raam belangrijk.

Men kan dit programma tijdens alle dagen van de Ramadhaan herhalen. Hiernaast kan men allerlei vormen van da’wah verrichten, door mensen naar het goede uit te nodigen en van het slechte te weerhouden. En het gedenken van Allah in alle tijden en volgens de juiste en toegestane manieren. Maak gebruik van elke kans die je hebt om Qor-aan te lezen of andere daden van aanbidding te verrichten.

Advies van uwkeuze.net: nadat wij onszelf hebben geadviseerd, adviseren wij ook onze gerespecteerde bezoekers: dit programma is niet alleen voor tijdens de Ramadhaan, maar kan (dient) ook na deze geweldige maand gepraktiseerd te worden. Moslim zijn en het praktiseren van de Islaam is niet beperkt tot alleen de maand Ramadhaan en een moslim dient zich in te spannen om het beste uit zijn beschikbare tijd te halen, een tijd die kort kan zijn…

Zie Dagboek van een moslim voor een schema wat een moslim(ah) kan helpen om zijn/haar aanbidding van zijn/haar Schepper te verbeteren.

Relevante artikelen:

Vasten en de maand Ramadhaan (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan