Een bel, wekker of klok gebruiken in huis

Verjaag de engelen niet!

Door Islam Q&A.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op onze geliefde profeet Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Moeslim leverde over in zijn Sah’ieh’ (2113) van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie):

De engelen vergezellen geen enkele groep bij wie een hond of een bel is.”

En hij leverde ook over (2114), ook van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie):

Bellen zijn de muziekinstrumenten van de satan.”

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Wat betreft bellen, er is gezegd dat de reden waarom de engelen er een afkeer van hebben is omdat zij lijken op kerkklokken, of omdat zij behoren tot de hangende dingen die verboden zijn. En er is gezegd dat hun geluid de reden is waarom zij gehaat worden. En dit wordt ondersteund door de overlevering die vermeldt ‘de muziekinstrumenten van de satan’. De reden waarom hun geluid gehaat wordt is omdat zij vergelijkbaar zijn met muziekinstrumenten, die verboden zijn.”

Al-H’aafidhz Ibn H’adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Om het samen te vatten, het geluid heeft twee eigenschappen; de een is de kracht van het geluid en de ander is de toon ervan. En vanwege de muzikale toon ervan werd het verboden. En de reden is gegeven als zijnde ‘de muziekinstrumenten van de satan’.”

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft ons verteld dat de engelen geen mensen vergezellen bij wie een bel is. Want wanneer een dier loopt maakt het een geluid dat lijkt op muziek. En het is bekend dat muziekinstrumenten h’araam (verboden) zijn.” (Einde citaat.) [Sharh’ Riyaadh asSaalih’ien (4/340).]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Wat betreft wekkers en dergelijke (alsook ringtones van mobiele telefoons), als zij muzikale geluiden hebben, dan zijn zij h’araam (verboden), wegens de algemene betekenis van het bewijs dat er op duidt dat muziekinstrumenten h’araam zijn. Maar er is niets mis met een gewone wekker.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Wat betreft wekkers en dergelijke die niet onder het verbod vallen, en dingen die gebruikt worden naast deuren om toestemming te vragen binnen te komen – want sommige deuren hebben een bel om toestemming te vragen binnen te komen – daar is ook niets mis mee, en zij vallen niet onder dit verbod. Want zij worden niet om de nek van een dier en dergelijke gehangen, en zij veroorzaken geen toon welke een reden was waarom de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) ze verbood.” (Einde citaat.) [Sharh’ Riyaadh asSaalih’ien (4/340-341).]

De Permanente Commissie werd gevraagd: “Welke soort bel is verboden? Er zijn namelijk elektronische bellen die geluiden als vogels maken, of bellen op wekkers waarbij een stukje metaal tegen een ander aan slaat, en andere soorten.”

Zij antwoorden: “De bellen die in huizen, scholen enzovoort gebruikt worden, zijn toegestaan, zo lang ze niet iets bevatten wat h’araam is, zoals het lijken op de kerkklokken van de christenen, of dat ze muzikale geluiden hebben. In dat geval zijn ze h’araam wegens die reden.” (Einde citaat.) [Fataawaa al-Ladjnah ad-Daa-imah (26/284).]

En Allah weet het het best.

Bron: https://islamqa.info/en/96588 (Engels), https://islamqa.info/ar/96588 (Arabisch).

 

Relevante artikelen:

Engelen

Het aantal engelen bij iedere persoon en hun taken

De 6 pilaren van imaan (geloof) —> 2.) Geloof in de engelen

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan