Een beknopte beschrijving van de salaah van de profeet – boek

Salallaahoe ‘alayhie wa sellem.

beschrijving-van-het-gebed-beknopt-kaft01€ 3,50

Uitgeverij: Dar El Tawheed
Auteur: Muhammad Nasiruddin al-Albani
Pagina’s: 61

Bestellen info

Naar ons aanbod

 

 

 

Dit boek, vertaald uit het Arabisch, legt de salaah van de profeet Mohammed (salla Allahoe Alaihie wa sallam) uit, van het begin tot het eind, alsof je het ziet. Het is een samenvatting van het uitgebreide boek van Sheich al-Albaanie getiteld “Een beschrijving van de salaah van de profeet (salla Allahoe Alaihie wa sallam) van takbier tot tasliem, alsof je het ziet”. Het doel van dit boekje is op simpele, precieze en duidelijke wijze de verrichting van de salaah uit te leggen. Het is niet bedoeld om een bepaalde mening of een specifieke wetschool te volgen. De schrijver heeft getracht alle authentieke overgeleverde ahadieth, over dit onderwerp, van verscheidene originele bronnen zoals manuscripten en Hadieth– en Fiqh boeken te verzamelen. Alles in dit boek is gebaseerd op correcte ahadieth, maar de ahadieth staan er niet bij vermeld. Hiervoor verwijzen we naar het uitgebreide boek.

Wij hopen dat de lezers veel aan dit boek zullen hebben. Wij hopen iedereen, zowel nieuwe moslims als mensen die al veel langer moslim zijn, in staat te stellen precies de salaah van de profeet (salla Allahoe Alaihie wa sallam) te volgen. De salaah is één van de belangrijkste en volstrekt noodzakelijke zuilen van de islam en iedere moslim moet deze dagelijks vervullen. Moge Allah ons helpen bij het vervullen van onze verplichtingen in de islam en onze imaan sterken. Commissie Dar El Tawheed

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan