Durf jouw dromen waar te maken

Plan jouw aakhirah (hiernamaals) zorgvuldig,
je zult er de rest van jouw leven verblijven!!

Dromen waarmaken klIslamitische motivatie.

Samengesteld door ‘Abdoellaah Bekx.

Waarlijk, alle lof is voor Allah. Wij prijzen Hem, zoeken Zijn hulp en vragen Hem om vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het slechte in onze zielen en het slechte van onze handelingen. Wie Allah leidt, er is niemand die hem kan misleiden; en wie Allah laat dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er geen God is Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

 

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

Klik hier om deze verhandeling als gratis e-boek (PDF) te lezen/downloaden (5,5 Mb). Lees ook de artikelen 7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen en Wat is er voor vrouwen in het Paradijs? (ook interessant en belangrijk voor mannen).

3d-gr-dromen-waarmaken-kaft

Dromen

Dagdromen is leuk, maar ze realiseren is veel leuker. En dan bedoel ik niet dromen aangaande deze wereld, want dat blijven tenslotte dromen; of de verwezenlijking ervan is slechts tijdelijk. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Wat bij jullie is (in het wereldse leven), zal opraken, en wat bij Allah is, is blijvend…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 96.] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Als je probeert dromen in deze wereld te verwezenlijken, terwijl je de religie op de tweede plaats zet, zullen jouw dromen dromen blijven, want bij de dood stoppen deze ‘dromen’. Als je nu al kwijlt bij het zien van een mooie sportwagen, of in extase raakt bij het zien van een schitterende villa met uitzicht op zee, wat doe je dan bij de gunsten in het Paradijs!? De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verhaalde van zijn Rabb (Heer), Verheven is Hij, over de beschrijving van de gunsten in het Paradijs (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb voor Mijn oprechte dienaren zaken voorbereid die geen oog heeft gezien, en geen oor heeft gehoord en geen hart van een mens heeft vermoed.” En vervolgens zei hij: “Lees als jullie willen: ‘En niemand weet wat er verborgen wordt gehouden voor hen aan verrukking voor de ogen…’ [soerat as-Sadjdah (32), aayah 17].” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, Fat-h’ al-Baarie, boek 6, blz. 247.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

In het Paradijs zijn gunsten die vele malen mooier zijn dan je mooiste droom! Zijn dit dan niet de ware dromen waarvoor we ons zouden moeten inspannen om ze te verwezenlijken? Kiezen we voor de tijdelijke, wereldse dagdromen of de eeuwige gunsten in al-Djennah? Want waarlijk, in het Hiernamaals is er geen dood meer. Het is overgeleverd in de Sah’ieh’ayn (de twee authentieke verzamelingen van overleveringen – d.w.z. al-Boekhaarie en Moeslim) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De dood zal naar voren gebracht worden in het beeld van een mooie ram. Het zal gedwongen worden te staan tussen het Paradijs en de Hel, vervolgens zal het geslacht worden. Er zal gezegd worden: ‘O mensen van het Paradijs! Het is eeuwig, geen dood meer’ en: ‘O mensen van de Hel! Het is eeuwig, geen dood meer.’”

 

Eeuwige jeugd en gezondheid

‘Abdoer-Razzaaq leverde over dat Aboe Sa’ied en Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hen beide zijn) zeiden: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er zal gezegd worden tegen de mensen van het Paradijs: ‘Het is aan jullie geschonken dat jullie gezond zullen zijn en nooit ziek zullen worden, jullie zullen leven en nooit sterven, jullie zullen een luxueus leven genieten en nooit ellendig zijn, jullie zullen jong zijn en nooit oud worden.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

Het is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die taqwaa (vroomheid, Godsvrees) voor Allah heeft, hij zal het Paradijs binnengaan en een luxueus leven genieten en hij zal nooit ellendig zijn. Hij zal daarin leven en nooit sterven, zijn kleding zal nooit slijten en zijn jeugdigheid zal nooit verdwijnen.’

Is dit niet wat veel mensen in deze wereld nastreven? Maar in dit leven is dit onbereikbaar – en hetgeen aan genietingen wel te verwezenlijken is, is tijdelijk. Maar waar kiezen wij als moslims voor? Hebben wij de religie en het leven in het Hiernamaals op de eerste plaats staan, of neigen we toch meer naar deze wereld?

Veel mensen doen nu alles om rijkdom/bezittingen te verwerven en zij verkopen hun zedelijkheid, eerlijkheid, waardigheid, fatsoen en zelfs hun menselijkheid; in feite worden zij net dieren, of erger… Imaam Ibn Qayyim al-Djawziyyah (moge Allah hem genadig zijn) zei in zijn boek ‘Oeddat oes-Saabirien wa Dzakirat oes-Shaakirien: “Allah heeft engelen geschapen met verstand en geen begeertes, dieren met begeertes en geen verstand, en de mens met zowel verstand als begeertes. Dus als het verstand van een persoon sterker is dan zijn begeerte, is hij (bij wijze van spreken) als een engel. En als zijn begeertes sterker zijn dan zijn verstand, dan is hij (bij wijze van spreken) als een dier…”

En dan nog, als men helemaal geen boodschap heeft aan deze mooie woorden, als men lak heeft aan al deze beloftes van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) en toch kiest voor de wereldse zaken, weet dan dat het najagen van dromen met betrekking tot wereldse aangelegenheden, dromen zijn die je niet eens zult herinneren in het Hiernamaals, ook al verwezenlijk je al jouw dromen. Eén enkel moment, of feitelijk één enkele dip in de Hel is genoeg om je alle genietingen die je op aarde hebt gehad te laten vergeten. De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De meest verwende persoon in dit leven die behoort tot de mensen van de Hel, zal op de Dag der Opstanding gebracht worden en in de Hel gedompeld worden en er wordt hem dan gevraagd: ‘O zoon van Aadam! Heb jij ooit enig voorspoed genoten? Heb jij ooit enige genieting gehad?’ Hij zegt dan: ‘Nee. Bij Allah, o mijn Rabb.’ Dan wordt de ellendigste persoon in dit leven, die behoort tot de mensen van het Paradijs gebracht en in het Paradijs gedompeld, waarna hem wordt gevraagd: ‘O zoon van Aadam! Heb jij ooit enig leed gevoeld? Heb jij ooit enige wreedheid meegemaakt?’ Hij zegt dan: ‘Nee. Bij Allah, mijn Rabb, ik heb nooit aan enige ellende geleden, noch heb ik ooit enige wreedheid gezien.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

 

Wijsheid

Veel mensen zijn intelligent, maar komen wijsheid te kort en worden onderdrukt door hun begeerten: dat is de ware onderdrukking! (Zie het artikel Submission.) Onderdrukking met als gevolg dat je de waarheid niet ziet door blindheid, ook al heb je gezonde ogen, door doofheid, ook al heb je gezonde oren, en door hardheid van het hart, ook al heb je een hart dat klopt. Werkelijk, je kunt rijk zijn zonder veel te hebben, als je maar tevreden bent met weinig. En ware rijkdom is bezit van imaan (geloof) en taqwaa (vroomheid, Godvrezendheid).

In een h’adieth overgeleverd door at-Tirmidzie lezen we onder andere dat Allah de Verhevene wereldse zaken geeft aan degenen waarvan Hij houdt en aan degenen van wie Hij niet houdt, maar Hij geeft religie alleen aan degenen van wie Hij houdt, dus degene aan wie religie gegeven is door Allah, van hem wordt gehouden door Allah. Beste broeder of zuster, als jij een moslim bent en gelooft in de waarheid van de Islaam, dan wordt er van jou gehouden door Allah de Almachtige. Maar beantwoorden wij deze liefde? (Zie het artikel De liefde van Allah.)

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De voeten van de dienaar zullen niet voortbewegen totdat hij ondervraagd zal worden over zijn leven, waaraan hij dit besteed heeft; en over zijn daden, wat deze waren; en over zijn geld en hoe hij dit verdiend heeft en waaraan hij dit uitgegeven heeft; en over zijn lichaam en waarvoor hij dit gebruikt heeft.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie en hij zei dat het een goed authentieke h’adieth is. Zie Sah’ieh’ at-Tirmidzie met de uitleg van Ibn al-‘Arabie, boek 9, blz. 253.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

Slimme keuzes

Wat laten wij achter aan inspanningen om onze dromen waar te maken? Hebben wij hard gewerkt om onze dromen te verwezenlijken, of bleef het bij dromen? Waaraan hebben wij ons leven besteed? Wat waren onze daden? Hoe hebben wij ons geld verdient (h’araam of h’alaal) en hoe hebben wij dit besteed? En waarvoor hebben wij ons lichaam gebruikt? Denk eens na: als jij dood gaat, wat laat jij dan achter?

Denk niet dat als je iets weggeeft omwille van Allah – tijd of geld – dat je dat kwijt bent of dat het weg is: integendeel! De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg eens (aan ‘Aa-ieshah – moge Allah tevreden over haar zijn) hoeveel er over was van een schaap dat zij geslacht hadden, en toen zij hem vertelde dat alleen de schouder over was, antwoordde hij (Nederlandstalige interpretatie): “Alles ervan is over behalve de schouder.” [Verhaald door ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar), overgeleverd door at-Tirmidzie.] D.w.z., alles wat je weggeeft omwille van Allah de Meest Barmhartige, blijft van jou en zul je in het Hiernamaals terugvinden, tien tot zevenhonderd keer zo veel, of nog meer; en alles wat je nu houdt zul je in het Hiernamaals niet meer hebben. Tel uit je winst!!

We hoeven overigens niet alleen te denken aan grote daden. In de Sah’ieh’ lezen we dat ‘Adiy (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) eens zei (Nederlandstalige interpretatie): “Onderschat geen enkele goede daad, zelfs als het gaat om het aanbieden van drinkwater uit jouw emmer aan degene die iets wil drinken, of het ontmoeten van jouw broeder met een vrolijk gezicht.”

Hoewel we kleine daden niet moeten onderschatten, dienen we te streven om grote daden te verrichten die zwaar zullen wegen op de Dag des Oordeels. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En het wegen (van ieders daden) op die Dag zal waar zijn. Wiens schaal (#1) (met goede daden) zwaar zal zijn, zij zijn dan de succesvollen. (#2) En wiens schaal (met goede daden) licht zal zijn, zij zijn dan degenen die zichzelf verloren hebben…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 8-9.]

<<<(#1) Het is voor ons moeilijk om de exacte aard van de “weegschaal” te begrijpen. Maar het is duidelijk dat de “weegschaal” alle morele daden van de mens zeer accuraat zal wegen en zal helpen oordelen of iemand rechtschapen of verdorven is en in welke mate. In de Qor-aan is dit woord gebruikt om de mensheid te laten begrijpen dat elke daad, goed of slecht, gewogen zal worden en beoordeeld in overeenstemming met diens eigen waarde. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<<(#2) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘(Er zijn) twee woorden die zeer gemakkelijk zijn voor de tong om te zeggen, maar die zeer zwaar zijn op de weegschaal en die zeer geliefd zijn bij de Meest Barmhartige (Allah): Soebh’aan-Allaahie wa bih’amdihie, Soebh’aan-Allaah al-‘Adhziem (Glorieus is Allah en alle lof komt Hem toe, Glorieus is Allah, de Geweldige).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>>

Dus laat geen kans onbenut om een goede daad te verrichten, want wie weet kom je op de Dag des Oordeels net één goede daad te kort! (Zie het artikel Als je wilt dat…)

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

 

Wat zijn jouw doelen?

De mogelijkheden om jouw schaal met goede daden te vullen zijn zeer talrijk. Maar iedere weg begint met dezelfde eerste stap: het bepalen van jouw doelen. Als je een gelovige bent en je wilt jouw dromen echt waar maken, dien jij je richting te bepalen met een ander kompas voor een andere realiteit. Veel mensen komen in deze wereld niet verder dan het verzamelen van geld en bezittingen, want dat geeft status waardoor andere mensen tegen hen opkijken en denken dat zij succes hebben. Maar wat is succes?

Het overboord gooien van het wereldse concept ‘succes’ is een belangrijke stap richting het waarmaken van jouw dromen.

Sommige mensen blijven ervan overtuigd dat een klein beetje meer geld de dingen in orde zal maken. Daardoor verzaken zij hetgeen te doen wat hen dichter bij hun dromen brengt, of stellen belangrijke stappen uit. Maar weet, elk moment dat verstrijkt zal nieuwe redenen met zich mee brengen om de reis naar het verwezenlijken van jouw dromen uit te stellen. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Luiheid

Misschien is het tijd voor een nieuwe definitie van luiheid: een verre van ideaal bestaan uitzitten en omstandigheden en andere mensen over je leven laten beslissen. Vergeet wat andere mensen wel of niet van je zullen denken. Maak je geen zorgen over wat andere mensen denken. Zoveel denken ze trouwens toch niet over jou, maar zij maken zich meer zorgen over wat jij over hen denkt! Voor veel mensen is het leven een rat race, het wedijveren aangaande bezittingen en status. Maar het leven is geen wedstrijd die moet worden gewonnen. Zorg dat je niet een fortuin aan het vergaren bent terwijl je als een toeschouwer vanachter je kantoorraam kansen om jouw dromen te verwezenlijken aan je voorbij ziet trekken. Misschien verandert het saldo van je bankrekening, maar het is uiteindelijk het saldo van jouw weegschaal dat telt!

Voor de belangrijkste zaken in het leven is de timing altijd waardeloos. De verkeerslichten zullen nooit allemaal tegelijk op groen staan. Een goed voorbeeld is de hidjrah – hoeveel broeders en zusters zouden heel graag hidjrah willen verrichten…maar wie doet het werkelijk? Wie wacht niet totdat alle verkeerslichten op groen staan en vertrekt gewoon, volledig vertrouwend op Allah de Verhevene?

De omstandigheden zullen nooit volmaakt zijn. ‘Ooit’ is een ziekte die tot gevolg heeft dat je jouw dromen met je meeneemt in je graf. We dienen stappen te zetten en ons best te doen en op Allah de Verhevene te vertrouwen. Ook al lukken bepaalde stappen niet, je zult toch beloond worden voor je inspanningen en intenties.

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), verhalend over zijn Heer de Verhevene, zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah beval (de aangewezen engelen over jullie) dat de goede daden en de slechte daden opgeschreven moeten worden, en Hij toonde (de manier) hoe (te schrijven). Als iemand van plan is om een goede daad te verrichten en hij doet het niet, dan zal Allah voor hem een volledige goede daad opschrijven (in zijn verslag bij Hem); en als hij van plan is om een goede daad te verrichten en het werkelijk deed, dan zal Allah schrijven voor hem (in zijn verslag) bij Hem (de beloning gelijk aan) van tien tot zevenhonderd keer, tot vele keren meer; en als iemand van plan was om een slechte daad te verrichten en hij doet het niet, dan zal Allah een volledige goede daad opschrijven (in zijn verslag) bij Hem, en als hij van plan was om het (een slechte daad) te verrichten en het werkelijk deed, dan zal Allah één slechte daad opschrijven (in zijn verslag).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 8/6491.)

Wat heb je dus te verliezen? Je hoeft alleen maar de eerste stap te zetten. Kom van achter dat kantoorraam vandaan! Door geld als zondebok te gebruiken en werk als een allesverslindende bezigheid, kunnen we onszelf handig de tijd ontzeggen om hetgeen te doen wat er werkelijk toe doet. Zorg dat je niet behoort tot de levende doden – onderdrukt door hun begeerten – die hun auto’s met elkaar vergelijken, kickend op een nieuw gekochte BMW, totdat iemand een nog duurdere Mercedes koopt. Probeer te ontsnappen uit deze zelf-gecreëerde gevangenis. Je overgeven aan Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en je los maken van de meningen van anderen is pas de ware vrijheid. Wat is het leven van velen toch een tranendal, die de zoetheid van imaan (geloof) nog nooit hebben geproefd, maar teren op de bitterheid van werelds succes. (Zie o.a. het artikel Tijd is geen geld.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

Beste broeder/zuster! Kom uit je ‘luie’ stoel en bepaal zelf hoe jij jouw leven wilt leiden in plaats van de mensen om je heen. Een voormalig premier van Groot Brittannië heeft gezegd: “Daden leiden misschien niet altijd tot geluk, maar er bestaat geen geluk zonder daden.” Met het juiste kompas – de Qor-aan en de Soennah – ligt het verwezenlijken van jouw dromen binnen handbereik. Het is niet altijd even gemakkelijk. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Denken de mensen dat zij met rust worden gelaten wanneer zij zeggen: ‘Wij geloven,’ en dat zij niet beproefd zullen worden?” (#3) [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 2.]

<<<(#3) Louter lippendienst bewijzen aan geloof is niet voldoende (zie aayah 4:65). Allah de Verhevene zal al Zijn gelovige dienaren testen in overeenstemming met hun niveau van geloof. (Naar A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)  Sa’d ibn Abie Waqqaas (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde: “Ik zei: ‘O boodschapper van Allah! Wie van de mensen worden het meest rigoureus op de proef gesteld?’ Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘De profeten, vervolgens de rechtschapenen en vervolgens de beste van de mensen en degenen die hen opvolgen in goedheid.’ Hij zei: ‘Een persoon zal beproefd worden in overeenstemming met zijn niveau van religieuze toewijding. Als zijn religieuze toewijding sterk is, zal hij heviger beproefd worden; en als zijn religieuze toewijding zwak is, zal hij licht worden beproefd. Tegenspoed zal een persoon blijven overkomen (en hem reinigen) totdat hij op aarde loopt zonder een zonde op hem.’” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)>>>

 

Hard werken vs. slim werken

Maar waar kiezen we voor? Dromen die dromen blijven en die we niet eens meer zullen herinneren, of het verwezenlijken van dromen waarvan we niet eens in staat zijn om ze ons nu voor te stellen hoe mooi ze zijn?

Nu werken we hard, 30 jaar lang, om één huis te betalen zodat we de laatste paar jaar van ons leven kunnen zeggen: dit huis is van mij (als we al zo lang blijven leven). Terwijl we een veel mooier huis in het Paradijs kunnen verdienen – waar we eeuwig van kunnen genieten – door een inspanning van slechts 30 minuten per dag! Hoe? Door elke dag 12 vrijwillige raka’aat te verrichten. Oemm al-moe-eminien Oemm H’abiebah (moge Allah tevreden over haar zijn), zij was dus één van de vrouwen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), verhaalde dat zij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen moslimdienaar die iedere dag twaalf vrijwillige raka’aat voor Allah de Verhevene bidt, of Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs.” Of: “…er wordt voor hem een huis in het Paradijs gebouwd.” [Overgeleverd door Moeslim. Volgens imaam an-Nasaa-ie en at-Tirmidzie zijn deze 12 vrijwillige raka’aat de sterk aanbevolen soennah-gebeden (soennah moe-akkadah of soennan ar-rawaatib), namelijk: 2 raka’aat vóór het fadjr-gebed, 4 raka’aat vóór en 2 raka’aat na het dhzohr-gebed, 2 raka’aat na het maghrib-gebed en 2 raka’aat na het ishaa-e-gebed.] (Zie o.a. het artikel Tijd is geen geld.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Droomhuis wp

 

Ik wil niet zeggen dat je een zeer hard en sober leven moet leiden en geen geld mag verdienen, of dat je je geen luxe mag permitteren, maar dit alles moet niet ten koste gaan van je religie: het praktiseren van de Islaam dient op de eerste plaats te komen.

 

Angsten

En is het dan zo erg om nu een leven te leiden zonder luxueuze dingen? Is het zo vreselijk dat andere mensen denken dat je vreemd bent? De Romeinse filosoof Seneca (ca. 5 v.C. – 65 n.C.) zei: “Trek een paar dagen uit waarop je tevreden zult zijn met de karigste en goedkoopste kost, met versleten en ruwe kledij, en zeg tegen jezelf: ‘Is dit nu de toestand die ik zo gevreesd heb?’” Angst manifesteert zich op allerlei manieren, en meestal noemen we het anders. Angst roept namelijk nogal wat angst op. Angst benoemen = angst overwinnen!

Er was eens een vrijwilliger die begin jaren tachtig in Ghana terecht kwam, waar hij hoopte een helpende hand te kunnen bieden. Op dat moment was er een staatsgreep aan de gang, de hyperinflatie was op haar hoogste niveau ooit en hij was net op tijd voor de ergste droogte sinds tien jaar. Luxeartikelen als schoon water en brood waren niet langer voorhanden. Hij zou vier maanden overleven op een blubberachtig mengsel van maïsmeel en spinazie. Na een periode van twee weken paste hij zich geheel aan aan zijn nieuwe ontbijt, lunch en diner (Ghanese brij). De meest basale voedingsmiddelen en een paar goede vrienden bleken het enige te zijn wat hij echt nodig had. Wat er van buiten af uitzag als een catastrofe, was de meest verrijkende ervaring van zijn leven: het allerergste was zo slecht nog niet. Om van het leven te genieten heb je geen overbodige franje nodig, je hebt zeggenschap over je tijd nodig en de wetenschap dat de meeste dingen niet zo ernstig zijn als je je voorstelt.

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

Waar ben je bang voor? Waar ben je bang voor als je een hoofddoek gaat dragen? Waar ben je bang voor als jij jouw baard laat staan? Waar ben je bang voor als je hidjrah (emigratie) naar een islamitische omgeving verricht? Beschrijf je nachtmerrie eens. Wat is het aller ergste wat er zou kunnen gebeuren als je werkelijk zou doen wat er van je wordt gevraagd? Welke twijfels, angsten en ‘ja maars’ komen er bij je op als je nadenkt over de grote veranderingen die je zou kunnen – of moeten – doorvoeren? Stel ze je tot in de kleinste details voor. Zou dit het einde van je leven betekenen? En de gevolgen, als die er al zijn, zijn die dan blijvend of tijdelijk? Hoe waarschijnlijk is het dat ze ook daadwerkelijk plaatsvinden?

Denk ook eens aan wat de resultaten of de voordelen kunnen zijn, zowel de tijdelijke als blijvende, van de stap die je wilt ondernemen. Vergeet daarbij niet al hetgeen ik hiervoor heb genoemd. Wat stel je uit omdat je bang bent? Meestal vrezen we juist de dingen die we zouden moeten doen. De angst voor het ongewisse weerhoudt ons ervan om te doen wat we eigenlijk zouden moeten doen. Beschrijf de slechtst denkbare afloop, accepteer die en doe wat je moet doen. Ik zal nog een één keer herhalen wat je eigenlijk op je voorhoofd zou moeten schrijven: meestal vrezen we juist de dingen die we zouden moeten doen!

Waar wacht je op? Ben je bang, twijfel je, hou je meer van dit leven dan van het Hiernamaals? Ben jij bereid om te vechten voor een droom die blijvend en de moeite waard is?

 

Blijf niet hetzelfde, wees beter!

Beste broeder of zuster! Streef naar verbetering in je leven en naar een verdere toenadering tot Allah, onze Schepper. Vraag je regelmatig af of je nu beter af bent dan een jaar, een maand of een week geleden? Zo niet, dan zal het niet vanzelf beter worden. Als je jezelf voor de gek houdt, wordt het tijd om daarmee te stoppen en uit je ‘luie’ stoel te komen en jezelf te bevrijden van het wereldse. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Weet dat als je een bijzonder hoog doel hebt, dat dit zorgt voor een adrenalinetoevoer die je het uithoudingsvermogen geeft om de onvermijdelijke tegenslagen te overwinnen die gepaard gaan met ieder doel. Kennis over het ultieme doel, het Paradijs, en kennis over het ultieme verlies, het Hellevuur, zal de ‘adrenalinetoevoer’ nog sterker maken.

Kaft Een glimp van de binnenkant van de Hel gr<<<Zie o.a. het 243 pagina’s tellende boek Een glimp van de binnenkant van de Hel, geschreven door sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ‘Abdoel-Khaaleq, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah, te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.>>>

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

 

Wat wil jij?

Stel jezelf eens de volgende vraag: wat wil ik? De meeste mensen zullen nooit weten wat ze werkelijk willen. Men mist het juiste kompas en wat de mode aangeeft wordt gevolgd; en mode is nog veranderlijker dan het weer.

‘Wat wil ik?’ is eigenlijk ook een vraag die te vaag is om een zinvol en bruikbaar antwoord op te geven. Vergeet het maar. ‘Wat zijn je doelstellingen?’ is al even gedoemd tot verwarring en giswerk. Om de vraag te herformuleren moeten we een stapje terug doen en naar het totaalplaatje kijken. ‘Geluk’ is door overmatig gebruik dubbelzinnig geworden – en hoe wordt geluk eigenlijk gemeten? Er is een preciezer alternatief dat geluk weergeeft en wat volgens mij het eigenlijke doel is. De vragen die je jezelf zou moeten stellen zijn niet: ‘Wat wil ik?’ of ‘wat zijn mijn doelstellingen?’ maar ‘wat geloof ik?’ en daar dien je vervolgens naar te handelen!

Vervolgens dien je jouw doelen te veranderen van vage wensen in vastomlijnde stappen. Hoe kun jij jouw droom waar maken? Gelukkig hoef je zelf niet al te veel moeite te doen om deze vraag te beantwoorden. Wend je tot de Qor-aan en de Soennah en je weet dan wat je moet doen. Allah de Meest Barmhartige zegt onder andere (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die geloven en rechtschapen daden verrichten (#4), waarlijk, Wij zullen de beloning van wie een goede daad verricht niet verloren laten gaan. Zij! Voor hen zijn er tuinen van eeuwigheid, de rivieren (met verschillende dranken) stromen onder hen door (in het Paradijs); daarin worden zij getooid met armbanden van goud en dragen zij groene kleding van fijne zijde en dikke zijde, zij rusten daarin op hemelbedden. Wat een voortreffelijke beloning en een goede verblijfplaats (#5)!” [Soerat al-Kahf (18), aayah 30:31.]

<<<(#4) In overeenstemming met de Qor-aan en de Soennah en met ikhlaas – oprechtheid. Zie het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).>>>

<<<(#5) Het Paradijs wordt omschreven met alle beelden van gemak en comfort zoals we dat in onze huidige toestand kunnen voorstellen, hoewel het Paradijs nog vele malen mooier is: mooie tuinen, permanente bronnen, de duurste sieraden en beste en mooiste kleding. De bewoners van het Paradijs rusten op de prachtigste en meest comfortabele meubels.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Het beste van het beste

Nu is het jouw beurt om groot te denken! Veel mensen zeuren over wat ze niet hebben of niet kunnen, maar zij vergeten te werken voor het Hiernamaals waar ze alles kunnen hebben wat ze maar willen. Zet iedere droom om in concrete handelingen om die droom te verwezenlijken. En weet, van uitstel komt afstel. Hoe klein de taak ook is, zet nu de eerste stap! De belangrijkste taken zijn nooit de gemakkelijkste. Gelukkig kun je je instellen op dit ongemak en het overwinnen.

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De voeten van de dienaar zullen niet voortbewegen totdat hij ondervraagd zal worden over zijn leven, waaraan hij dit besteed heeft; en over zijn daden, wat deze waren; en over zijn geld, waarmee hij dit verdiend heeft en waaraan hij dit uitgegeven heeft; en over zijn lichaam en waarvoor hij dit gebruikt heeft.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie en hij zei dat het een goede authentieke h’adieth is. Zie Sah’ieh’ at-Tirmidzie met de uitleg van Ibn al-‘Arabie, boek 9, blz. 253.)

We dienen ons dus in te spannen om het beste te halen uit voorgenoemde punten. De definitie van ‘beste’ dient gebaseerd te zijn op de goddelijke leiding: de Qor-aan en de Soennah. (Zie het artikel Het beste van het beste voor een verzameling van 100 ah’aadieth.) We dienen ons te beseffen dat, ook al doe je iets onbelangrijks goed, dat dit nog niet betekent dat het belangrijk wordt. En als je ergens veel tijd voor nodig hebt, dan maakt dit een taak nog niet belangrijk.

We kunnen echter ook niet zeggen dat wat je doet oneindig veel belangrijker is dan hoe je het doet. Want al je handelingen dienen in overeenstemming te zijn met de goddelijke leiding: de Qor-aan en de Soennah. Waarlijk, de meest waarachtige spraak is het Boek van Allah, en de beste leiding is die van Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). De meest slechte der aangelegenheden zijn de nieuwe verzonnen zaken (in de religie), want elke nieuwe verzonnen handeling is een innovatie (bid’ah), elke innovatie is afdwaling, en elke afdwaling is in het Vuur.

Effectiviteit betekent dat je daden verricht die je dichter bij je doelen brengen. Efficiëntie is het zo economisch mogelijk uitvoeren van een bepaalde taak, ongeacht of deze belangrijk is of niet, met andere woorden: het is dat men zijn tijd goed benut. De efficiëntie blijft belangrijk, maar het is zinloos als het niet op de juiste zaken wordt toegepast.

 

Zelfreflectie

Verwacht niet dat je tot de ontdekking van je leven komt: dat je vanaf nu alles goed zult doen – de waarheid doet soms pijn. Alleen mensen die slapen maken geen fouten. Het doel is je inefficiënties te ontdekken zodat je die kunt wegnemen dan wel beperken en je sterke kanten te vinden, zodat je die kunt vermenigvuldigen.

Denk erom, in de economie zeggen ze wel eens: meer klanten betekent niet automatisch meer inkomsten. Meer klanten is geen doel op zich en vertaalt zich vaak in meer gedoe en een onbeduidende groei in inkomsten. Dit kunnen we ook min of meer toepassen op goede daden. Wat heeft het voor zin om heel veel daden te verrichten wanneer je deze niet afmaakt of niet correct verricht? Wat heeft het voor zin om heel veel daden te verrichten wanneer deze niet in overeenstemming zijn met de Qor-aan en de Soennah? Kennis is daarbij onontbeerlijk. (Zie de artikelen en afbeeldingen in de rubriek Kennis is licht.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

 

Da’wah

Ik wil het nu niet te veel over economie hebben, want ons doel is niet het verdienen van veel geld. De niet-moslims hebben het onderwerp economie echter zeer goed uitgewerkt en passen het ook zeer professioneel toe, waardoor zij uitmuntende resultaten behalen –wereldse resultaten wel te verstaan, met de Toestemming van Allah. Als wij moslims dit nou ook zouden toepassen!! Niet om geld te verzamelen, maar om h’asanaat (goede daden), dan zouden we – met de Wil van Allah de Almachtige – wederom een stap hebben verricht die ervoor zorgt dat de Islaam weer superieur wordt in de wereld. Tegenwoordig constateren wij namelijk vaak het feit dat moslims over het algemeen zeer ineffectief en inefficiënt werken, Allaahoe l-moesta’aan (en Allah is Degene Die we om hulp vragen).

Er is veel da’wah-werk te doen, maar slechts weinig mensen houden zich er serieus mee bezig. Terwijl het verrichten van da’wah een zeer belangrijk onderdeel is van onze aanbidding van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij), Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensen is voortgebracht; jullie bevelen het deugdzame en verbieden het verwerpelijke (#6)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 110.]

<<<(#6) Al-Ma’roef: het goede, deugdzame, oftewel het islamitische monotheïsme en alles wat de Islaam opdraagt om te doen.  Al-Moenkar: het afkeurenswaardige, slechte, verwerpelijke, oftewel koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.>>>

We worden in dit vers door onze Heer opgeroepen om da’wah te verrichten, om anderen uit te nodigen tot al-ma’roef en hen al-moenkar te verbieden. Je bezigen met da’wah is een effectieve manier om jouw dromen waar te maken, want de beloning is groot! Djarier (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning daarvan (deze daad van goedheid) krijgen als de beloning van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun beloningen zal zijn…” (Overgeleverd door Moeslim.) Je krijgt dus niet alleen een beloning voor je eigen goede daad, maar ook de beloning van iedereen die je daarin volgt, zonder dat hun beloning in mindering  wordt gebracht!

En omdat er maar weinig mensen serieus bezig zijn met da’wah, of velen elkaar niet helpen maar juist tegenwerken of voor eigen succes gaan, komen de serieuze doe’aat (de meervoudsvorm van daa’iyah: iemand die zich bezighoudt met da’wah) vaak om in het werk. En omkomen in het werk is vaak net zo improductief als nietsdoen en veel vervelender.

Als er voldoende moslims zich bezig zouden houden met da’wah, konden zij selectief bezig zijn met da’wah-activiteiten; en selectief zijn – d.w.z. minder doen – is de weg van de productieve mens. Concentreer je op enkele belangrijke zaken en vergeet de rest. Dit geldt niet alleen voor da’wah, maar voor alles wat je doet. Je wordt gemakkelijk opgeslokt door een stortvloed van trivialiteiten. Als je je niet opgejaagd wilt voelen, moet je eraan denken dat gebrek aan tijd feitelijk een gebrek aan prioriteiten is.

Vraag jezelf eens af: “Ben ik productief of ben ik alleen maar actief?” Charney verwoordde de essentie hiervan in minder abstracte termen en zei: “Ben ik dingen aan het bedenken om andere, belangrijkere dingen te mijden?” Vraag jezelf eens af: “Als ik vanavond sterf, ben ik dan tevreden met deze dag als laatste dag?”

Onderzoek je tijdsbesteding en durf te investeren, bijvoorbeeld door boeken of een mini-laptop aan te schaffen zodat je in de trein islamitische kennis tot je kunt nemen of werken voor de da’wah.

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

Zorg dat je nooit op je werkplek komt of achter je computer gaat zitten zonder een duidelijke prioriteitenlijst. Want anders ga je irrelevante berichten op Facebook lezen en je hoofd voor de rest van de dag van slag brengen. Indien je niet kunt kiezen tussen de activiteiten die allemaal even cruciaal lijken, zoals dat vaak gebeurt, bekijk ze dan allemaal een voor een en vraag je af: ‘Als dit het enige is wat ik vandaag gedaan krijg, ben ik dan tevreden over mijn dag?’ (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Doe niet van alles tegelijk. Ik ga je iets vertellen wat je al weet: proberen tegelijkertijd je tanden te poetsen, een telefoongesprek te voeren en een e-mail te beantwoorden werkt gewoon niet. Als je wilt dat je computer blijft hangen of vastloopt, open dan twintig vensters en toepassingen tegelijkertijd. Als je goede prioriteiten stelt, is het niet nodig om te multitasken. Het is een symptoom van ‘binnensluipende taken’ – meer doen om je productief te voelen, terwijl je minder tot stand brengt. Verdeelde aandacht leidt tot meer onderbrekingen, concentratiedipjes, slechtere nettoresultaten en minder kwaliteit en voldoening.

Vertrouw niet op een grote hoeveelheid cafeïne om een volledig Olympisch team gediskwalificeerd te krijgen. Gebruik korte termijnplanning en strakke, korte deadlines om jezelf tot gerichte, directe actie te dwingen, om uitstellen te voorkomen en triviale zaken te negeren. Ja, dit vergt enorme zelfdiscipline, maar wil je jouw dromen waar maken of niet? Ben je wel bereid om te werken totdat de blaren op je handen verschijnen om een mooie auto te kopen die na een tijdje al weer gaat vervelen omdat er een nieuw model uitkomt? Maar je wil je niet inspannen om de eeuwige genietingen van het Paradijs te verwerven…?

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

 

Prioriteiten

Tracht een selectieve onwetendheid te cultiveren. Ralph Waldo Emerson, een Amerikaans auteur en filosoof (1803-1882) heeft gezegd: “Er zijn heel veel dingen waar een wijs man liever niets van af zou willen weten.” Dit geldt ook voor ons als moslims.

Ik stel voor dat je vanaf dit moment het griezelige vermogen gaat ontwikkelen om selectief onwetend te worden. Leer dingen te negeren. Onwetendheid over onbelangrijke zaken is niet alleen puur genot, het is ook zeer praktisch. Het is absoluut noodzakelijk dat je leert alle informatie en onderbrekingen die irrelevant, onbelangrijk of onbruikbaar zijn te negeren.

De eerste stap is het ontwikkelen van een informatie dieet. Zoals de moderne mens zowel te veel calorieën alsook te veel calorieën zonder voedingswaarde tot zich kan nemen, nemen informatiezoekers zowel te veel informatie als te veel informatie uit de verkeerde bronnen tot zich. De meeste informatie is tijdverslindend, negatief en irrelevant voor je doelstellingen. Door gebruik te maken van een stenobenadering van de wereld, onthoud je bovendien meer dan mensen die door de bomen het bos niet meer zien en zich verliezen in eindeloze details.

Om het informatie dieet toe te passen, gebruik de pleistermethode: doe het snel, dan is het gemakkelijk en minder pijnlijk dan je denkt. Ga bijvoorbeeld onmiddellijk een week mediavasten. Als je na afloop terug wilt naar je 15.000 calorieën vette informatiedieet, prima, maar vanaf morgen en gedurende ten minste een week, zijn dit de regels:

– Geen kranten, tijdschriften, reclamemateriaal, luisterboeken of gesproken radio. Muziek is te allen tijde verboden.
– Geen nieuwswebsites. (#7)
– Geen televisie.
– Geen niet-islamitische leesboeken.
– Geen onnozel gesurf op het net.
– Geen tijdverslindend gechat.
– Geen Facebook en dergelijke.

<<<(#7) Als er echt iets belangrijks gebeurd in de wereld, krijg je dat vanzelf te horen van familieleden, vrienden of collegae. Jij hebt belangrijkere dingen te doen!>>>

Onnodig lezen is tijdens deze vastenperiode van een week je grootste vijand. Wat doe je met al die extra tijd? Praat eens met je wederhelft, versterk de band met je kinderen, lees dat ene islamitische boek wat je al een jaar geleden hebt gekocht maar wat nog steeds ongelezen in de kast ligt onder te stoffen, vertaal eens een artikel, leer Arabisch… Wees streng tegen jezelf. Ik kan het medicijn voorschrijven, maar je moet het zelf innemen.

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

Ontwikkel de gewoonte om je af te vragen of je deze informatie echt zult gebruiken voor iets wat urgent en belangrijk is. Waarom een boek over droomuitleg lezen terwijl je niet volledig op de hoogte bent hoe je het gebed correct dient te verrichten? Waarom een boek over h’adj lezen terwijl je nog niet genoeg geld hebt om op h’adj te gaan en je het concept tawh’ied niet eens goed snapt? Het is niet genoeg dat je de informatie ergens voor gebruikt – het moet voor iets urgents en belangrijks zijn: brengt dit je dichter bij je doelen of niet!? (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Denk aan je tijd!

Bekwaam je in de kunst van het niet-afmaken. Leer dat het feit dat je met iets begonnen bent niet automatisch rechtvaardigt dat je het ook afmaakt. Als je een oninteressant artikel aan het lezen bent, leg het dan weg en pak het niet opnieuw op. Meer is niet altijd beter. Ergens voortijdig mee stoppen is vaak tien keer beter dan het afmaken. Ontwikkel de gewoonte om dingen die vervelend of improductief blijken niet af te maken.

Het belangrijke doen en het triviale negeren is moeilijk omdat de wereld lijkt samen te spannen om je allerlei flauwekul op te dringen. Maar laat je niet misleiden door wat de mensen in je omgeving van je islamitische levensstijl vinden. “Denk onafhankelijk, voor jezelf. Wees de schaker, niet het schaakstuk.” (Ralph Chaerell, Amerikaans auteur.) (Zie het artikel Jij bent de toneelschrijver van jouw leven.)

Een advies aangaande tijdverspillers: word een grote negeerder! Om te beginnen moet je bijvoorbeeld de consumptie en productie van e-mails, Facebookberichten en tweets etcetera beperken. Dit is de belangrijkste onderbreker in onze moderne wereld. Om tijd te besparen kun je standaard e-mails of berichten schrijven zodat je die gemakkelijk kunt kopiëren in plaats van steeds weer opnieuw typen.

En durf nee te zeggen als er onbelangrijke zaken op je bord worden gelegd. Dringende kwesties zijn maar zelden echt dringend. Mensen kunnen slecht het belang van dingen beoordelen en blazen futiliteiten op om de tijd te vullen en om zich belangrijker te voelen. Een voorbeeld:

As-Salaamoe ‘alaykoem [of: Beste vrienden / Geachte collega’s],

In verband met grote drukte kan ik niet op al mijn e-mails reageren. Als je dringend hulp nodig hebt, bel me dan op nummer ___. Hartelijk dank voor je begrip.

As-Salaamoe ‘alaykoem, [of Hartelijke groet],

je naam

Zo’n standaard e-mail/bericht dwingt mensen om na te denken over hun redenen om je te storen en helpt hen om nutteloze en tijdverslindende contacten te verminderen. Helemaal niets van je laten horen is in ieder geval niet netjes.

Zorg er ook voor dat jij zelf andere personen niet onnodig lastig valt. Probeer zelf dingen op te zoeken in plaats van snel (uit luiheid) een e-mail sturen naar een persoon die waarschijnlijk al heel veel e-mails krijgt. Val hen niet onnodig lastig en onderneem zelf actie om je eigen problemen op te lossen. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Moedig mensen niet aan over koetjes en kalfjes te praten en laat ze onmiddellijk tot de kern van de zaak komen. Als ze zijpaden inslaan, of proberen aan te sturen op een volgend nonsensgesprek, of een probleem omslachtig beschrijven, fluit ze dan op een beleefde manier terug en laat ze ter zake komen. Geef vriendelijk aan dat je het druk hebt en dat je graag wilt helpen, maar dat je zelf anders in de problemen komt in verband met andere afspraken en verplichtingen. Grijp op tijd in met: “Sorry dat ik je onderbreek, [naam], maar ik heb zodadelijk een andere afspraak [of verplichting]. Waar kan ik je mee helpen?”

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

Een ander advies dat ik mezelf en mijn broeders en zusters wil geven is dat je niet harder moet werken als slimmer werken de oplossing is. Investeer wat tijd in het bekijken van de meest productieve manier zodat je uiteindelijk meer tijd zult besparen, in shaa-a Allaah. Ralph Waldo Emerson heeft gezegd: “Er zijn misschien wel een miljoen methodes of meer, maar principes zijn er weinig. Degene die principes heeft, kan met succes zijn eigen methoden kiezen. Degene die methoden uitprobeert en principes vergeet, zal zeker problemen krijgen.” En deze problemen zien we duidelijk in de huidige seculiere wereld en valse systemen als democratie. Het is een wetgeving die bepaald wordt door de begeerten en valse meningen die zij veranderen en wijzigen naar hun wensen: methoden worden uitgeprobeerd en principes vergeten! Maar de principes van de moslims dienen gebaseerd te zijn op de Qor-aan en de Soennah, en met deze bronnen als leidraad kan men niet verliezen.

Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Iedereen zal de dood proeven (#8); en slechts op de Dag der Opstanding zullen jullie je beloning volledig ontvangen (#9). Wie dan van het Vuur verwijderd wordt en het Paradijs wordt binnengeleid, is werkelijk succesvol. En het wereldse leven is niets behalve een misleidende genieting.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 185.]

<<<(#8) De geschapen ziel sterft niet, maar wanneer de ziel gescheiden wordt van het lichaam dat sterft, ervaart de ziel de dood. Zie de artikelen De dood en De ziel – maak kennis met je ware zelf.>>>

<<<(#9) Dan zullen al jouw dromen uitkomen, in shaa-a Allaah.>>>

Dus kijk goed om je heen en overweeg de stappen die je maakt. Zorg dat de bedriegende genieting je niet misleidt. John Ruskin, een beroemd kunst- en maatschappijcriticus, zei: “Genialiteit is niets meer dan een superieure vorm van zien.” Maar wat betekent nou een ‘superieure vorm van zien’? Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Reizen zij dan niet rond op aarde [om te zien hoe het de vroegere volkeren is vergaan (#10)] waardoor hun harten begrijpen, of oren horen? Dus de ogen zijn zeker niet blind, maar de harten die in de borstkassen zijn zijn blind [onontvankelijk voor de waarheid (#11)].” [Soerat al-H’adj (22), aayah 46.]

<<<(#10) De verhalen in de Qor-aan over de vroegere volkeren waarschuwen de huidige en toekomstige generaties die de aarde, macht of ervaring van het verleden hebben geërfd. Zij dienen te weten dat als zij dezelfde zonden begaan, zij ook hetzelfde lot zullen ondergaan.>>>

<<<(#11) Aangezien het hart wordt beschouwd als het centrum van emoties, gevoelens en van geestelijke en morele kwaliteiten, zijn deze woorden gebruikt om te doelen op het feit dat hun onverbeterlijkheid hen ervan weerhoudt te voelen en verstandig en weldoordacht te handelen.>>>

En Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij (o Moh’ammed) degene gezien die zijn eigen begeerten neemt als zijn god!? (#12) En Allah liet hem met kennis dwalen (#13) en verzegelde zijn gehoor en zijn hart en plaatste een bedekking over zijn gezichtsvermogen. Wie zal hem na Allah dan leiden!? Laten jullie je dan niet vermanen!?” [Soerat al-Djaathiyah (45), aayah 23.]

<<<(#12) Zie en overpeins – o edele boodschapper – de toestand van deze ongelovigen. Jij zult geen ergere onwetendheid dan die van hen aantreffen. Wanneer hun begeerte voor hen iets goedkeurt volgen zij het en nemen zij het als een god, ongeacht hoe verachtelijk hun daad en hun denken zijn. Zij onderwerpen zich eraan zoals de dienaar zich onderwerpt aan degene die hij aanbidt. (At-Tefsier al-Wasiet lil Qor-aanie l-Kariem van Moh’ammed Sayyid Tantaawie.) Door de eigen begeerten en ideeën te prefereren boven de geboden en verboden van Allah, kent de mens deelgenoten aan Allah de Verhevene toe. Men wordt dan een slaaf van zijn eigen lusten en begeerten, die van nature veranderend van aard zijn. Zie het artikel Submission.>>>

<<<(#13) “En Allah liet hem met kennis dwalen” kan ofwel betekenen: (1) Allah liet hem dwalen op grond van Zijn voorgaande Kennis dat zijn ziel geen goedheid kan accepteren, of (2) dat deze dwalende weet dat de religie waarheid is en toch wendt hij zich uit koppigheid daarvan af.” (Naar Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Velen beschouwen een ‘superieure vorm van zien’ als het volgen van wat zij denken dat juist is, wat hun beperkte intelligentie hen laat geloven dat correct is. Maar de geschiedenis en de huidige situatie in de wereld laat zien dat dit absoluut niet het geval is.

Veel ellende wordt veroorzaakt en vele mensen sterven of worden ziek door bijvoorbeeld alcoholgebruik, het nuttigen van varkensvlees, onwettige geslachtsgemeenschap, drugs, gokken, rente (de huidige kredietcrisis!) enz. enz. “De gemiddelde mens is een conformist, die ellende en rampspoed accepteert met het fatalisme van een koe die in de regen staat.” (Colin Wilson, Brits auteur.) Oftewel, veel mensen zijn geneigd zich aan te passen aan gedrag en opvattingen in een bepaalde groep, en zij ondernemen geen of nauwelijks actie om hun situatie te verbeteren.

Zorg dat jij niet tot die gemiddelde mens behoort. Besef de bronnen van ellende en neem daar afstand van. Maak je los van “wat zullen ze over mij denken.”

Allah de Alwijze zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Zij (de polytheïsten, die hun begeerten volgen) zijn degenen die uitnodigen naar het Vuur, terwijl Allah uitnodigt naar het Paradijs en de vergeving, met Zijn Toestemming, en Hij verduidelijkt Zijn verzen voor de mensen opdat zij zich zullen laten vermanen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 221.]

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

 

Vrijheid

In ieder geval, er is een strijd aan de gang tegen de Islaam en die strijd tegen de Islaam, of islamisering, is uit vrees dat moslims misschien over 50 of 100 jaar de macht in het Westen overnemen en wetten door zullen voeren waardoor westerlingen hun ‘vrijheid’ kwijt raken (vandaar Wilders’ partij Partij van de Vrijheid). Het is diezelfde vrijheid die al deze doden en ellende (van alcohol, onzedelijkheid en extremistisch materialisme etc.) tot gevolg heeft, terwijl de islamitische wetten er voor zorgen dat – met de Wil van Allah – mensen niet meer sterven of ziek worden door deze factoren en dat deze ellende, veroorzaakt door ongehoorzaamheid jegens Allah, tot het verleden behoort zodat alle mensen in voorspoed zullen leven, wat ook uit de geschiedenis blijkt.

“Vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Daarom zijn de meeste mensen er doodsbang voor.” (George Bernard Shaw.)

En terecht, de mens heeft door de hele geschiedenis heen bewezen dat ze niet met die vrijheid om kunnen gaan. Desondanks geven zij zich over aan deze vrijheid – lees “hun begeerten” – en nemen deze als hun ilaah (god).

Zorg er daarom dus voor dat je niet deze mensen tevreden wilt stellen, ten koste van de Tevredenheid van Allah. Ibn Radjab (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Degene die zich ervan bewust is dat elk mens die op aarde is van klei geschapen is, hoe kan hij zijn gehoorzaamheid richten tot degene die van klei is geschapen in plaats van de Schepper van alle valse heren!? En hoe kan hij de tevredenheid van klei proberen te verkrijgen door de woede te bereiken van de Heerser Die hem van alles voorziet!? Dit is voorwaar een verbazingwekkende zaak.” (Zie Djaami’ al-‘Oeloem wa l-H’iekam, blz. 385.) (Zie de rubriek Monotheïsme – tawh’ied voor diverse artikelen.)

Bepaal waar jij in gelooft en vervolgens dien je jouw doelen te veranderen van vage wensen in vastomlijnde stappen en ga daar 100% achter staan. Sommigen zullen misschien zeggen: “Maar je begrijpt mijn situatie niet. Die is gecompliceerd!” Maar is dat wel zo? Je moet gecompliceerd niet verwarren met moeilijk. De meeste situaties zijn simpel – veel zijn alleen emotioneel moeilijk om naar te handelen. Het probleem en de oplossing zijn meestal voor de hand liggend en eenvoudig. Het is niet zo dat je niet weet wat je moet doen. Je bent alleen bang voor de gevolgen. Kijk eens goed naar de bestrijding van jouw angsten en knip de navelstreng door.

Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wie Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) gehoorzaamt (#14), Allah ducht en Hem vreest, zij zijn degenen die de overwinnaars zijn.” [Soerat an-Noer (24), aayah 52.]

<<<(#14) Zie o.a. het artikel Het volgen van Allahs boodschapper is een verplichting.>>>

En Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En jij vreesde de mensen, hoewel Allah er meer recht op heeft dat jij Hem vreest…” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 37.] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Weet dat de meeste wereldse problemen niet onomkeerbaar zijn en slechts tijdelijk, in tegenstelling tot de beloning voor je goede daden die wel blijvend en eeuwig zal zijn. En dat je fouten zult maken of zonden zult begaan, dat staat buiten kijf. Alleen mensen die slapen maken geen fouten. Er is verhaald op gezag van Anes ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn) dat hij zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Bij Hem, in Wiens Hand mijn ziel is, als jullie zonden zouden plegen die hetgeen tussen de hemelen en de aarde is, zouden vullen, Allah zal jullie vergeven nadat jullie Zijn vergeving gezocht hebben. Bij Hem in Wiens Hand de ziel van Moh’ammed is, als jullie geen zonden zouden plegen, dan zou Allah jullie vervangen door andere mensen die wel zonden zouden plegen. Vervolgens zal Allah hen vergeven nadat zij Zijn vergeving gezocht hebben.’” (Overgeleverd door alleen imaam Ah’mad.)

Allah de Meest Genadevolle zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, de goede daden (#15) verwijderen de slechte daden (kleine zonden)…” [Soerat Hoed (11), aayah 114.]

<<<(#15) In deze context verwijst “goede daden” voornamelijk naar gebeden, maar het omvat alle soorten goede woorden, daden en intenties. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

Dus haast je in het verrichten van goede daden. De meeste excuses om bepaalde goede daden niet te verrichten, of om bepaalde verplichtingen niet na te komen, zijn niet meer dan dat: excuses. (Zie bijvoorbeeld het Engelse artikel Top Ten Excuses Of Muslim Women Who Don’t Wear Hijaab And Their Obvious Weaknesses.) Zorg voor goede vrienden die je motiveren en aansporen tot het goede en die je waarschuwen voor het slechte. Gebruik niet alleen je eigen hersenen, maar ook alle hersenen die je kunt lenen.

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

 

Nooit genoeg

Beste broeders en zusters, zorg dat jouw droom niet de pot met goud aan het einde van de carrièreregenboog is. Maar durf groter te dromen en heb het lef om die dromen waar te maken. Echte vrijheid is veel meer dan voldoende inkomsten en tijd hebben om te doen wat je wilt. Het is heel goed mogelijk – het is eerlijk gezegd eerder regel dan uitzondering – dat je geen gebrek aan tijd en geld hebt, maar dat je toch blijft worstelen met de rat race.

Je kunt niet vrij zijn van de spanningen van een met pracht en praal geobsedeerde cultuur als je niet vrij bent van de materialistische verslavingen, het idee dat tijd een schaars artikel is en de neiging tot vergelijken, die aan die cultuur ten grondslag liggen.

“Een Amerikaanse zakenman en een Mexicaanse visser” is een verhaaltje met een moraaltje dat interessant en relevant is om nu te lezen en te overpeinzen.

Een Amerikaanse zakenman ging op doktersadvies op vakantie naar een dorpje aan de Mexicaanse kust. Omdat hij niet kon slapen na een urgent telefoontje van kantoor de eerste ochtend, liep hij ‘s nachts naar de pier om tot rust te komen. Een klein bootje met één visser aan boord had aangelegd en in de boot lagen verschillende grote tonijnen. De Amerikaan complimenteerde de Mexicaan met de kwaliteit van zijn vissen.

‘Hoe lang heb je erover gedaan om ze te vangen?,’ vroeg de Amerikaan.

‘Maar heel even,’ antwoordde de Mexicaan in verbazingwekkend goed Engels.

‘Waarom blijf je dan niet langer op zee om meer vis te vangen?’ vroeg de Amerikaan vervolgens.

‘Ik heb genoeg om mijn gezin te onderhouden en er een paar aan mijn vrienden te geven,’ zei de Mexicaan terwijl hij de vissen in een mand deed.

‘Maar wat doe je dan met de rest van je tijd?’

De Mexicaan keek hem aan en lachte. ‘Ik lees veel, speel met mijn kinderen, doe vrijwilligerswerk in het weeshuis en maak elke middag een wandeling met mijn vrouw. Ik heb een druk en gevuld leven, señor.’

De Amerikaan lachte. ‘Ik heb aan Harvard gestudeerd en ik kan je helpen. Als je langer vist, kun je met de opbrengst daarvan een grotere boot kopen. Met de grotere vangst die daaruit volgt kun je er dan in korte tijd verschillende boten bij kopen. Uiteindelijk zou je dan een vloot met vissersschepen hebben.’

Hij vervolgde zijn verhaal: ‘In plaats van je vangst aan een tussenpersoon te verkopen, zou je direct aan de consument kunnen verkopen en uiteindelijk je eigen fabriek voor visconserven openen. Je zou het product, de verwerking en de distributie helemaal in eigen hand hebben. Je zou natuurlijk weg moeten uit dit kleine vissersdorp en naar Mexico-Stad moeten verhuizen, vervolgens naar Los Angeles en uiteindelijk naar New York, waar je met het juiste management een grote onderneming zou kunnen runnen.’

De Mexicaanse visser vroeg: ‘Maar hoe lang zou dat allemaal duren?’ Waarop de Amerikaan antwoordde: ‘15 tot 20 jaar, maximaal 25.’ ‘Maar wat dan, señor?’

De Amerikaan lachte en zei: ‘Dat is het mooiste van alles. Op het juiste moment zou je een beursgang aankondigen en de aandelen in je bedrijf verkopen en schatrijk worden. Je zou miljoenen verdienen.’

‘Miljoenen, señor? En dan?’

‘Dan zou je je terugtrekken en in een klein vissersdorp gaan wonen, waar je rustig kunt lezen, spelen met je kinderen, vrijwilligerswerk doen in het weeshuis en met je vrouw wandelen……’

Denk hier eens even goed over na…

Beste broeder/zuster, laat de satan je niet beetnemen!

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

Als je eindelijk weet wat je gelooft en dat ook in elke vezel van je lichaam is doorgedrongen, en nadat je de fase van het kind in de speelgoedwinkel voorbij bent, zul je wellicht gaan twijfelen aan je beslissing om uit de tredmolen te stappen, om niet mee te gaan met de grote stroom. De meeste van deze twijfels kunnen worden overwonnen door ze te doorzien; het zijn vaak achterhaalde vergelijkingen die uitgaan van principes waar we juist van af willen, namelijk dat meer beter is en dat geld de maatstaf voor succes is.

Allah de Alwijze zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wat bij jullie is (in het wereldse leven), zal opraken, en wat bij Allah is, is blijvend. En bij Allah! Wij zullen degenen die geduldig waren zeker hun beloning geven volgens het beste van wat zij gewoon waren te doen.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 96.] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Het ware doel

Over water lopen is niet het grootste wonder. Het grootste wonder is over de groene aarde lopen en weten waarom je er loopt… want dit weten er maar weinig. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En Ik (Allah) schiep de djinn (#16) en de mensheid enkel om Mij te aanbidden (#17).” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 56.]

<<<(#16) Djinn: schepsels geschapen van rookloos vuur. Zie het artikel De wereld van de djinn.>>>

<<<(#17) Zie de artikelen Het doel van de schepping en De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).>>>

Als je dit niet weet en bij gebrek aan een extern richtpunt, zal de ziel zich naar binnen keren en zich richten op zichzelf en creëert dan problemen om op te lossen, zelfs als die problemen onduidelijk of onbelangrijk zijn. Als je een richtpunt, een ambitieus doel vindt – en het Paradijs is het meest ambitieuze doel – dat onmogelijk te realiseren lijkt en dat je dwingt om te groeien, verdwijnen deze twijfels en daarmee ook de drempels om goede daden te verrichten. Wat andere mensen van jou vinden zal niet langer meer een zorg zijn. Alleen de Mening van Allah de Verhevene telt: en dan ben je pas echt vrij!

 

Tot slot

We zijn bijna aan het einde van deze verhandeling gekomen. Nog snel wil ik mezelf en mijn broeders en zusters enkele laatste adviezen geven. Vraag jezelf regelmatig af: ‘Als vandaag de laatste dag van je leven zou zijn, zou je dan willen doen wat je vandaag gaat doen?’ En als het antwoord te vaak achter elkaar nee is, weet dan dat je iets moet veranderen. Vrijwel alles – alle verwachtingen van buitenaf, alle trots, alle angst om af te gaan of te mislukken – al die dingen vallen weg in het aangezicht van de dood. Wat overblijft zijn de dingen die er echt toe doen. Je bewust zijn van je sterfelijkheid, beperkte tijd en dat alles terugkeert naar Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) is de beste manier om te vermijden dat je gaat denken dat je in deze tijdelijke wereld iets te verliezen hebt.

In een h’adieth Qoedsie lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) zei: ‘O mijn Heer! U heeft de wereld gesloten voor Uw gelovige dienaren!’ Allah opende daarop voor hem één van de poorten van het Paradijs en zei: ‘Dit is wat Ik voor hen heb voorbereid.’ Moesaa (vrede zij met hem) zei: ‘Bij Uw Macht en Majesteit en de Hoogte van Uw positie, als een man, (bij wie zijn) beide handen en voeten afgehakt zijn, gesleept zou worden op zijn gezicht van de dag dat hij geschapen was tot aan de Dag der Opstanding, dan zou dit zijn beloning zijn en hij zal niet voelen dat hij ooit moeilijke tijden beleefd heeft.’ Moesaa (vrede zij met hem) zei: ‘O mijn Heer! U heeft de wereld gegeven aan de ongelovigen!’ Allah opende daarop voor hem één van de poorten van de Hel en zei: ‘Dit is wat Ik voor hen heb voorbereid.’ Moesaa (vrede zij met hem) zei: ‘O mijn Heer! bij Uw Macht en Majesteit, als U een ongelovige de wereld zou geven en alles wat er in is en hij genoot er constant van vanaf de dag dat hij geschapen was tot aan de Dag der Opstanding en dit was zijn lot, hij zou het gevoel hebben dat hij nooit enig goeds (in zijn leven) gezien had!’” (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Herinner je ook de h’adieth die eerder in deze verhandeling aangehaald is, over dat één enkele dip in de Hel genoeg is om je alle genietingen die je op aarde hebt gehad te laten vergeten, en dat één enkele dip in het Paradijs voldoende is om je alle ellende die je op aarde hebt meegemaakt te laten vergeten.

Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

Durf jouw dromen waar te maken en wees niet pessimistisch. Yvon Chouinard zei eens: “Er is geen verschil tussen een pessimist die zegt: ‘O, doe er maar niets aan, het heeft toch geen zin’ en een optimist die zegt: ‘O, je hoeft er niets aan te doen, het komt toch wel goed.’ In beide gevallen gebeurt er niets.”

Tot slot een belangrijke h’adieth overgeleverd door Moeslim. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaat, maar hij zal komen terwijl hij die en die beledigd heeft, die en die belasterd heeft, de eigendommen van die en die verbruikt heeft, het bloed van die en die heeft doen vloeien en die en die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun zonden (say-aat) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.”

Beste broeders en zusters, zorg dat je niet langs de kant op de reservebank zit om toe te kijken, maar zorg dat je in het veld staat zodat je kunt scoren! Durf te ondernemen om de Tevredenheid van Allah te verkrijgen. Durf jouw dromen waar te maken.

Moge Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) ons en alle moslims leiden op Zijn weg met een diepe kennis waar we naar zullen handelen oprecht en alleen voor Hem, en moge Hij ons en alle moslims vergeven en verenigen in Zijn Tuinen waar geen angsten of moeilijkheden zullen zijn.

Soebh’aanaka Allaahoemma wa bih’amdiek, ash-hadoe allaa illaaha illaa Anta, astaghfieroeka wa atoeboe ilayk (Glorieus bent U, O Allah, alle lof behoort aan U. Ik getuig dat er geen God is Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve U, ik zoek Uw vergiffenis en toon berouw aan U).

En tot Allah keren wij allemaal terug.

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Relevante artikelen:

7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen

Wat is er voor vrouwen in het Paradijs?

Hoe kun je succesvol zijn in het leven?

Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels

Soorten moslims die misleid zijn

Voor moslims die succes willen

Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw (khoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de smartphone)

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

Het beste van het beste

Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger

Al-Wahn, een dodelijke ziekte

 18 Eigenschappen waar Allah van houdt

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan