Dua: hoop vs. geloof

Hoop jij of geloof jij dat Allah voor jou zal zorgen?

Hoop vs geloofGeschreven door Abu Ibrahim. Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

 

Wat is een dua?

Ik weet zeker dat de meeste mensen die dit lezen al weten wat een dua is in de Islaam. Ik weet ook dat veel nieuwe moslims deze website bezoeken, dus ik zal snel een definitie geven.

Het woord “dua” (of doe’aa-e – دعاء) kan eenvoudig vertaald worden als “aanroepen” (of smeekgebed). Islamitisch gezien betekent dua het verrichten van een informeel gebed tot Allah. De salaah is een formeel gebed, met gestructureerde bewegingen en uitspraken. (Zie de rubriek Het gebed voor diverse artikelen over as-salaah.) Maar een dua is informeel, wat betekent dat er geen absolute structuur is en niets dat specifiek gezegd moet worden.

Dua betekent dat een persoon Allah aanroept en Hem om iets vraagt.

Moslims maken voor zowat alles een dua. In feite zijn veel van onze dagelijkse uitspraken gevuld met dua’s (of ad’iyyah – smeekbeden). Bijvoorbeeld:

  • Wanneer we soerat al-Faatih’ah reciteren tijdens het bidden, dan maken we dua.
  • Wanneer we “as-salaamoe ‘alaykoem” zeggen en antwoorden met “wa ‘alaykoem as-salaam”, dan maken we dua.
  • Wanneer we istikhaarah verrichten om een beslissing te nemen, dan maken we dua.

Als moslim ontkom je er niet aan om dua te verrichten. En dit is iets geweldigs, want Allah houdt er van wanneer we Hem aanroepen. Allah aanroepen of om iets smeken toont aan dat we nederig zijn, dat we Hem nodig hebben en dat we hulpeloos zijn zonder Hem.

Allah heeft geen behoefte dat wij dua verrichten; in plaats daarvan zijn wij degenen die behoefte hebben om dua tot Allah te verrichten. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

Hoop vs. geloof.

Ik heb verschillende artikelen geschreven over het verrichten van dua’s, oftewel smeekbeden, als een moslim. Maar nog krijg ik veel e-mails van mensen die zich afvragen waarom hun dua’s niet verhoord worden, of dat zij dua mogen maken voor dit of voor dat.

Ik kan veel tips geven over hoe men dua dient te verrichten. In feite kan men de volgende artikelen van www.uwkeuze.net raadplegen:

Maar weet je wat behoort tot de belangrijkste redenen waarom jouw dua’s niet verhoord worden?

Jij hoopt dat Allah ze verhoort in plaats van dat je gelooft dat Hij ze verhoort.

Stop met hopen. Begin met geloven.

Jij bent moslim, toch?

Jij vraagt Allah om iets goeds, toch?

Jij gelooft dat Allah alles hoort en weet, toch?

Waarom dan zou Hij jouw dua’s niet verhoren? Het enige wat jij moet doen is waar en sterk geloof hebben.

Dit is zo krachtig en wonderbaarlijk! Ik wens werkelijk dat meer moslims dit eenvoudige concept zouden begrijpen.

De meesten van ons (en ik spreek ook over mijzelf) maken dua alsof we twijfels hebben. We verrichten geen dua waarna we amien zeggen terwijl we een onbetwistbare overtuiging hebben dat Allah voor ons zal zorgen.

We verrichten dua, zeggen amien, en handelen alsof het wel of niet zal gebeuren. Alsof hetgeen we vragen te moeilijk is voor Allah om te verwerken.

Stop daarmee!

Ik meen het. Serieus. Stop daarmee.

Wanneer we Allah om iets vragen, weet in jouw hart en in jouw ziel, met absolute zekerheid en overtuiging, dat Hij voor jou zal zorgen.

Kijk eens naar profeet Moesaa (Mozes – vrede zij met hem). Hij werd door Allah bevolen om naar die kwaadaardige, moordzuchtige en machtige leider (de farao) te gaan en tegen hem te zeggen om één God te aanbidden en om Banie Israa-iel (de Israëlieten) te laten gaan.

Kun jij je voorstellen dat jij opgedragen wordt om naar Kim Jong Un (de dictatoriale leider van Noord Korea) te gaan, zonder wapens, zonder leger, en tegen hem te zeggen dat hij alleen Allah dient te aanbidden en dat hij alle moslims in zijn land moet laten gaan?

Je zult waarschijnlijk gek van angst worden, wetende dat deze man je in een oogwenk zal doden.

Maar wat deed Moesaa (vrede zij met hem)? Maakt hij een of andere zwakke dua waarna hij er het beste maar van hoopte?

Nee!

Dit is wat hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “…‘Mijn Heer! Verruim mijn borst voor mij. En vergemakkelijk voor mij mijn missie. En maak de knoop in mijn tong los. Zodat zij mijn toespraak begrijpen. En stel voor mij een helper aan van mijn familie. Aäron, mijn broer. Versterk door hem mijn kracht. En laat hem delen in mijn missie. Opdat wij U veel kunnen verheerlijken. En opdat wij U veel zullen gedenken. Waarlijk, U bent altijd Alziend over ons.’” [Soerat Taa Haa (20), aayah 25-35.]

Nou, klinkt dit als een man die hoopt? Of klinkt dit als een man die gelooft?

Moesaa (vrede zij met hem) zegt met andere woorden: “O Allah! Ik heb werk te doen. Maar ik heb deze dingen nodig om dat werk doeltreffend uit te voeren. Geef mij deze zaken en ik ga beginnen.”

Dat is het soort geloof dat wij nodig hebben.

Trouwens, weet je wat Allah zei nadat profeet Moesaa (vrede zij met hem) deze gewichtige dua verricht had?

Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “… ‘Werkelijk, jouw verzoek wordt ingewilligd, o Mozes.’” [Soerat Taa Haa (20), aayah 36.]

Dat is met andere woorden: “Wat jij wil is al onderweg.”

 

[Toevoeging van vertaler:]

We lezen in de Qor-aan onder andere (Nederlandstalige interpretatie):

“Toen riep Zacharia zijn Heer aan, hij zei: ‘Mijn Heer! Schenk mij van Uw Zijde goed nageslacht. Waarlijk, U bent Degene Die de smeekbede verhoort.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 38.]

“En Hij verhoort (de smeekbeden van) degenen die geloven en rechtschapen daden verrichten en Hij vermeerdert voor hen van Zijn gunst….” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 26.]

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Relevante artikelen:

Waarom onze smeekbeden niet verhoord worden

Waarom smeekbeden niet meteen beantwoord worden (de wijsheden en verborgen gunsten die schuilen achter het uitstel in het beantwoorden van de doe’aa-e)

Smeekbeden – doe’aa-e

Doe’aa-e al-qoenoet

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan