Artikelen over de Islam

de Islam – al-Islaam

De Islam diversen“En wie is beter in de religie dan degene die zich volledig overgeeft aan Allah, terwijl hij een weldoener is en de religie volgt van Ibraahiem (Abraham), die h’anief was (een zuivere monotheïst)?…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 125.]

“…Vandaag heb Ik jullie religie vervolmaakt voor jullie, Mijn gunsten voor jullie volledig gemaakt en de Islaam voor jullie gekozen als jullie religie…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 3.]

“Zij beschouwen het een gunst jegens jou (O Moh’ammed) dat zij de Islaam aanvaard hebben. Zeg: ‘Beschouw jullie acceptatie van de Islaam niet als een gunst jegens mij. Nee! Allah schonk een gunst aan jullie, door jullie te leiden naar het geloof, indien jullie waarachtigen zijn.’” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 17.]

 

Artikelen:

Overzicht alle artikelen

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (sheikh Naasir al-‘Aql)

De islamitische sharia (Abu Ibrahim)

De veertig ah’aadieth van an-Nawawie (met uitleg van sheikh Ibn al-‘Oethaymien)

De Islam samengevat (drs. Ibn ‘Abdel-H’aafidhz, Aboe ‘Abdoellaah, Aboe Sayfouddien, Mowaahid, Aboe Dardaa-e en Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De doelen van het islamitische geloof (sheikh Moh’ammed Saalih’ ibn al-Oethaymien)

Ih’saan – de kern van de Islaam (Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah)

Islamitisch monotheïsme (tawh’ied) (diverse artikelen)

Mijn religie is vriendelijkheid (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Spreekbeurt over de Islam (voor kinderen)

Islam en Christendom in de Bijbel (Sayed R. Ali)

De 5 zuilen van de Islam (as-shahaadah, het gebed, az-zakaah, het vasten en de h’adj) (o.a. Abdul-Jabbar van de Ven)

De 6 pilaren van imaan (geloof) (geloof in Allah, de engelen, de Boeken, de boodschappers de Laatste Dag en het lot) (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-‘Oethaymien)

Moet de islam gemoderniseerd worden?

Religie is het opium voor het volk (Abdul-Jabbar van de Ven)

De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders (Islam Q&A)

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de geloofsleer (sheikh ‘Abdoer-Rah’maan al-Mah’moed)

Inleiding tot de Soennah

Het verbod op innovaties – bid’ah

Ontwikkeling van fiqh – de islamitische wet: bronnen, wetscholen (madzaahib) en meningsverschillen (Dr. Abu Ameenah Bilal Philips)

 

 

Geloofsleer & sekten (sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Islamofobie (dr. Dja’far Sheikh Idris)

Jezus in de Islam (Ah’med Deedat)

Wij geloven in Jezus (Soliman H. al-But’he)

De mensheid was één gemeenschap met één godsdienst – was er religieuze evolutie? (‘Aliy Moh’ammed as-Salaabie)

De rechtvaardigheid van de Islam (drs. Jamal El Mourakibi)

De vergeten islamitische beschaving (Salah Zaimeche & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Waarom is de Islam zo succesvol gebleven in deze moderne tijd? (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Islamitische symbolen (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Da’wah met niet-moslims – hoe zouden we tegen hen moeten spreken over de Islam? (Salmaan al-‘Awdah)

Islaam en het verwerven van wereldse kennis (sheikh Salmaan al-‘Awdah)

Bezoek eens een moskee (uwkeuze.net)

Waarom vrezen moslims God? De God van de christenen is een liefdevolle God die van de mensen houdt. (vraag 4 in Vraag & Antwoord)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan