Diverse Artikelen

De profeet Mohammed

(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)

De profeet Mohammed“Integendeel! Hij (Moh’ammed) is met de waarheid gekomen en hij heeft de boodschappers (vóór hem) bevestigd.” [Soerat as-Saaffaat (37), aayah 37.]

“…hij is de boodschapper van Allah en de laatste der profeten (#1)…” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 40.]

(#1) Dit geeft duidelijk aan dat er geen profeet/boodschapper meer na hem zal komen. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Mijn gelijkenis in vergelijking tot de andere profeten vóór mij is dat van een man die een huis gebouwd heeft, goed en mooi, behalve een plaats voor één baksteen in een hoek. De mensen begonnen erom heen te lopen en stonden verbaasd van de schoonheid ervan en zeiden: ‘Als deze baksteen maar op zijn plaats geplaatst zou worden!’ Dus ik ben die baksteen, en ik ben de laatste van de profeten.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

 

Artikelen:

Beknopte biografie (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het vragen van zegeningen en vrede voor de profeet صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (Islam Q&A)

12 Proofs that Prophet Muhammad was a True Prophet (Engelstalig, Abdur Rahman Abdul Khaliq)

Kent u deze man?

De Soennah (diverse artikelen)

Het volgen van Allahs boodschapper – d.w.z. de Soennah – is een verplichting (dr. Moestafa as-Siba’i)

De profeet Moh’ammed – ons geliefder dan onze eigen zielen

“Volgens de huidige maatstaven was profeet Mohammed een pedofiel” (Abdul-Jabbar van de Ven)

De valse beschuldiging dat profeet Moh’ammed seks had met een lijk (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Zijn karakter was de Koran (Al-Jumuah Magazine)

Mohammed in de Bijbel (Ah’med Deedat)

De Schone Namen van Allah, en de namen van de profeet Mohammed (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Onze houding betreffende de bespotting van de profeet (sheikh M’ohammed Saalih’ al-Moenaddjied)

De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders (Islam Q&A)

Het huwelijk van de profeet Mohammed met ‘Aa-ieshah (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Stel je eens voor dat…!

Het vieren van Mawlid al-Nabi (samenvatting van fatwa’s van sheikh ‘Abdel ‘Aziez ibn Baaz, Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymeen, Saalih’ al-Fawzaan & ‘Abdoellaah ibn Abderrah’maan ibn Djibrien)

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De gierigaard is degene in wiens aanwezigheid mijn naam genoemd wordt en die (dan) geen zegeningen voor mij vraagt (door b.v. te zeggen ‘salallaahoe ‘alayhie wa sallam – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)’.” [Verhaald door Hoesayn ibn Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon). De h’adieth is h’asan verklaard door at-Tirmidzie en al-Albaanie heeft het sah’ieh’ verklaard.]

GeschiedenisVoor een uitgebreide biografie van de profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) adviseren wij het 628 pagina’s tellende boek “De Geschiedenis van de Islaam (deel 1)”, geschreven door Akbar Shah Najeebabadi, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Logische argumentenZie ook het boek “Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der mensen: Mohammed“, geschreven door Dr. Abdul Muhsin ibn Zabn al-Mutairi, vertaald door Abdelkader Aboe Ayman.

Beide boeken zijn uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan