Disclaimer

1427 H. (2006 n.C.) – 1440 H. (2018 n.C.)

De inhoud van onze website www.uwkeuze.net is net als de inhoud van onze Facebook pagina en Youtube kanaal uitsluitend bedoelt voor informatieve, educatieve en onderzoeksdoeleinden. De inhoud is niet bedoelt voor leden van het publiek om direct of indirect aangemoedigd of aangezet te worden tot het voorbereiden van dan wel oproepen tot terroristische activiteiten of handelingen.

De opvattingen en meningen in alle artikelen, afbeeldingen en video’s, alsmede de commentaren onder de artikelen en video’s, of de links naar andere websites, komen niet per se overeen met de opvattingen en meningen van www.uwkeuze.net.

Www.uwkeuze.net fungeert als onafhankelijke entiteit en is niet gelieerd aan, of ontstaan uit (samenwerking met), of afhankelijk van welke groepering, instituut, of organisatie dan ook. Daarnaast is www.uwkeuze.net geen sympathisant van extremistische en terroristische groeperingen. Derhalve kunnen wij dan ook niet met andere groeperingen geassocieerd worden.

Voor vragen, klachten, verzoeken en op- en aanmerkingen kan er een e-mail gestuurd worden naar info@uwkeuze.net, of via ons contactformulier.

Moge Allah de Verhevene onze da’wah voor zowel moslims als niet-moslims accepteren, amien! En moge Allah de Meest Barmhartige onze ondersteuning aan de zwakkeren en hulpbehoevenden binnen onze gemeenschap accepteren, amien!

 

Kaft Religieus extremisme klVoor meer informatie over extremisme en terrorisme verwijzen wij eenieder naar onze artikelen in de rubriek Stop terrorisme!, alsook het zeer belangrijke en interessante boek Religieus Extremisme in het leven van de hedendaagse moslims van dr. ‘Abdoel-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie, 817 pagina’s, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, verkrijgbaar via onze webshop.

Voor meer informatie over jihad kan men het artikel Jihad in de Islam raadplegen.

Moge Allah de Meest Barmhartige iedereen leiden naar de waarheid en naar een goed begrip aangaande onze prachtige religie al-Islaam.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan