De woedhoe-e, stap voor stap

De sleutel tot het gebed.

Woedhoe 1Door sheikh Muhammed Salih’ al-Munajjid, vertaald en aangevuld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Zie onder aan de pagina voor een video over hoe men de woedhoe-e dient te verrichten (Arabisch).

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt. Voorts:

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De sleutel tot het gebed is jezelf reinigen (al-woedhoe-e), het wordt binnengegaan met takbier (het zeggen van Allaahoe Akbar) en beëindigd met tasliem (het zeggen van as-salaamoe ‘alaykoem).”

We kunnen gerust stellen dat een groot aantal moslims niet precies weet hoe men op de juiste wijze de woedhoe-e (of woedoe, wudu – de kleine rituele reiniging/wassing) moet verrichten. Dit is een groot probleem omdat het gebed zonder een juiste woedhoe-e niet geldig is! Daarom hier een stap-voor-stap omschrijving hoe men op een correcte manier de woedhoe-e moet verrichten.

Er zijn twee manieren waarop men de woedhoe-e kan verrichten.

 

1.) Alleen de verplichte onderdelen van de woedhoe-e, welke zijn:

a.) Je dient de intentie (niyyah) te hebben om de woedhoe-e te verrichten, om jezelf te reinigen. De intentie dient niet hoorbaar uitgesproken te worden, want de plaats van de intentie is het hart.

b.) Het één keer spoelen van de mond en neus en wassen van het volledige gezicht. (Als je vast, let dan op dat je geen water doorslikt.)

c.) Het één keer wassen van de handen en armen tot en met de ellebogen, eerst rechts, dan links. Vergeet niet ook tussen je vingers te wassen.

d.) Het één keer vegen over het hele hoofd, inclusief de oren.

e.) Het één keer wassen van de voeten tot en met de enkels, eerst rechts, dan links; ook tussen de tenen.

Wat bedoeld wordt met ‘één keer’ is dat het volledige lichaamsdeel dat genoemd is goed en volledig gewassen moet worden.

f.) Stappen a tot en met e moeten in de goede volgorde verricht worden, dus men spoelt eerst de mond en de neus, dan wast men het gezicht, dan de handen en armen, vervolgens veegt men over het hoofd en wast de oren en tenslotte wast men de voeten, omdat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de woedhoe-e op deze volgorde verrichtte.

g.) De stappen moeten achter elkaar uitgevoerd worden zonder lange tussenpozen.

Dit zijn de verplichte onderdelen van de woedhoe-e welke in de juiste volgorde uitgevoerd moeten worden zodat de woedhoe-e geldig is.

Het bewijs voor deze verplichte onderdelen van de woedhoe-e is de aayah waarin Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Wanneer jullie as-salaah (het gebed) willen verrichten, was dan jullie gezichten en jullie handen tot en met de ellebogen en veeg over jullie hoofden en was jullie voeten tot en met de enkels…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 6.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Tip: gebruik deze afbeelding voor da'wah.

Tip: gebruik deze afbeelding voor da’wah.

 

2.) De wassing inclusief moestah’ab (aanbevolen) onderdelen van de woedhoe-e

De moestah’ab onderdelen van de woedhoe-e zijn overgeleverd in de Soennah van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), waarvan de details als volgt zijn:

a.) Je dient de intentie (niyyah) te hebben om de woedhoe-e te verrichten, om jezelf te reinigen. De intentie dient niet hoorbaar uitgesproken te worden, want de plaats van de intentie is het hart.

b.) Je dient bismillaah (in de Naam van Allah) te zeggen (als men op het toilet de woedhoe-e verricht, dient dit niet hoorbaar uitgesproken te worden).

Fitrah vingersc.) Vervolgens wast men 3 keer (of 1 of 2 keer) de handen inclusief de polsen, eerst rechts, dan links; ook tussen de vingers.

d.) Daarna spoelt men 3 keer (of 1 of 2 keer) de mond, waarbij men het water goed door de mond heen laat stromen waarna men het water uitspuugt. Dan reinigt men 3 keer (of 1 of 2 keer) de neus, door water op te snuiven en weer uit te blazen. Men gebruikt de rechterhand om het water in de mond en neus te brengen en de linkerhand om het water uit de neus te blazen. Het reinigen van de mond en neus gebeurt in 1 beweging. (Let op als je aan het vasten bent, dat het water niet in je keel komt!) Probeer ook vóór de woedhoe-e de miswaak of siwaak te gebruiken. (Zie het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg voor meer details over miswaak.)

e.) Dan wast men het volledige gezicht 3 keer (of 1 of 2 keer), vanaf de haarlijn tot het kaakbeen en de kin, en van oor tot oor. Een man dient het haar van zijn baard ook te wassen omdat dat deel uit maakt van het gezicht. Als zijn baard dun is, dan dient hij het van binnen en buiten te wassen, maar als zijn baard dik is en de huid bedekt, dan dient hij alleen het oppervlakte te wassen en zijn natte vingers er door heen te halen.

 

Woedhoe 2

 

f.) Vervolgens dient men de handen en onderarmen te wassen tot en met de ellebogen, eerst rechts, dan links. De arm begint bij de vingertoppen, inclusief de nagels, en men dient de arm te wassen tot en met de ellebogen; was ook tussen de vingers. Men kan water in de rechter handpalm nemen en naar beneden laten lopen en met de linkerhand de rechterarm wassen. Doe dit drie keer (of 1 of 2 keer). Doe hetzelfde met de linkerarm. Het is belangrijk om alles wat aan de handen etc. kleeft te verwijderen voordat men ze wast, zoals deeg, modder, verf, olie etc., wat kan voorkomen dat het water de huid bereikt.

Let op! Veel mensen denken dat ze de handen nu niet meer hoeven te wassen omdat ze hun handen als eerste hebben gewassen. Dit is echter niet juist! De eerste keer dat men de handen wast is moestah’ab (aanbevolen), maar nu is het wassen van de handen waadjib (verplicht). Dus als men de handen nu niet wast, dan is de woedhoe-e niet geldig en wordt het gebed niet geaccepteerd! Het is dus zeer belangrijk om de handen nog een keer te wassen.

Vrouwen die nagellak gebruiken, dienen het te verwijderen indien de nagellak een waterdichte laag vormt waardoor voorkomen wordt dat water het oppervlak van de nagels bereikt: haar woedhoe-e is niet geldig tenzij zij eerst de nagellak verwijderd. Als zij iets zoals henna gebruikt dat geen waterdichte laag vormt, dan is haar woedhoe-e wel geldig. (Fataawaa al-Ladjnah al-Daa’imah, 5/171.)

g.) Daarna dient men over het hoofd te vegen en de oren te wassen met nieuw water, dus niet het water wat over is van het wassen van de armen. De manier waarop over het hoofd geveegd moet worden is dat je je natte handen (handpalm, middelvinger, ringvinger en pink) voor op het hoofd plaats bij de haargrens en ze naar achteren beweegt naar de haargrens daar, daarna breng je ze weer naar voren naar de plek waar je begon. Vervolgens stop je je wijsvingers in je oren om de oorschelp van binnen te wassen en veeg je met je duimen over de achterkant van je oren. Met betrekking tot het haar van vrouwen; ze dient over haar haar te vegen of het nu los hangt of gevlochten is, van de voorkant van haar hoofd naar de wortels van het haar in haar nek, maar ze hoeft niet over de hele lengte van het haar te wrijven. Het wassen van het hoofd en oren gaat in één beweging, dus men dient de handen niet nog een keer nat te armen voor het wassen van de oren.

h.) De volgende stap is het 3 keer (of 1 of 2 keer) wassen van de voeten tot en met de enkels, alsook tussen de tenen. Men wast eerst de rechtervoet en dan de linkervoet, dit doet men met de linker hand.

i.) Stappen a tot en met h moeten in de goede volgorde verricht worden, dus men wast eerst de handen, dan de mond, de neus en het gezicht, dan de handen en onderarmen, vervolgens veegt men over het hoofd en wast men de oren, en tenslotte wast men de voeten, omdat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de woedhoe-e op deze volgorde verrichtte.

j.) De stappen moeten achter elkaar uitgevoerd worden zonder lange tussenpozen.

Het bewijs hiervoor is de h’adieth verhaald door Humraan, de bevrijde slaaf van ‘Oethmaan, die zei dat ‘Oethmaan ibn ‘Affaan (moge Allah tevreden zijn met hem) riep voor water om de woedhoe-e te verrichten. Hij waste zijn handen drie keer, daarna spoelde hij zijn mond en neus, vervolgens waste hij drie keer zijn gezicht, daarna waste hij zijn rechterarm tot en met de elleboog drie keer, vervolgens waste hij zijn linkerarm op dezelfde manier. Daarna veegde hij over zijn hoofd waarna hij zijn rechtervoet waste tot en met de enkel. Vervolgens waste hij zijn linkervoet op dezelfde manier. Vervolgens zei hij: “Ik zag de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de woedhoe-e verrichten zoals ik het deed, daarna zei de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die de woedhoe-e verricht zoals ik het gedaan heb, en vervolgens twee raka’aat bidt waarin hij zich volledig focust op zijn gebed, zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.’” (Overgeleverd door Moeslim, at-Tahaarah, 331.)

Er is geen verschil tussen man en vrouw betreffende de manier hoe men de woedhoe-e dient te verrichten. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Tip: gebruik deze afbeelding voor da'wah.

Tip: gebruik deze afbeelding voor da’wah.

 

Het is moestah’ab (aanbevolen) om nadat men klaar is met de woedhoe-e te zeggen: “Ash-hadoe allaa ielaaha ill-Allaahoe wah’dahoe laa sharieka lah, wa ash-hadoe anna Moeh’ammedan ‘abdoehoe wa rasoeloeh (ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij is de Enige, Hij heeft geen deelgenoot; en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is),” want de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er is niemand onder jullie die de woedhoe-e verricht en het correct doet en het goed doet, vervolgens zegt hij: ‘Ash-hadoe allaa ielaaha ill-Allaahoe wah’dahoe laa sharieka lah, wa ash-hadoe anna Moeh’ammedan ‘abdoehoe wa rasoeloeh,’ of de poorten van het Paradijs zullen geopend worden voor hem en hij mag naar binnen door welke van hen hij wenst.” (Overgeleverd door Moeslim, at-Tahaarah, 345.)

Een overlevering verhaald door at-Tirmidzie voegt er aan toe: “Allaahoemma dj’alnie mien at-tawwaabiena wadj’alnie min al-moetatahhierien (O Allah, laat mij behoren tot degenen die berouwvol zijn en laat me behoren tot degenen die zich reinigen).” (At-Tahaarah, 50; als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ Soenan Abie Daawoed, nr. 48. Zie al-Moelakhkhas al-Fiqhi door sheikh al-Fawzaan, 1/36.)

En Allah weet het best.

 


Onderstaande video is in het Arabisch, maar met Nederlandse ondertiteling:


Relevante artikelen:

Enkele misverstanden aangaande de woedhoe-e

Vegen over de sokken tijdens de woedhoe-e

De wijsheid achter de woedhoe-e

Complete vs. acceptabele ghoesl

Het gebed (diverse artikelen)

Vraag 24. Mag je tijdens de woedhoe-e over de h’idjaab (hoofddoek) vegen als je de h’idjaab niet af kunt doen?

Vraag 76. Verbreekt het kussen van je vrouw, of het aanraken van je billen of je schaamdeel de woedhoe-e (wudu) en mag het met de rechterhand aangeraakt worden?

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan