De veertig ah’aadieth van an-Nawawie

Overzicht al-Arba’ien an-Nawawieyyah.

3d-gr-de-veertig-ahaadieth-van-an-nawawie-kaftbismillaahBismillaahie ar-Rah’maanie ar-Rah’iem.
In Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. De zegeningen en vrede van Allah zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt. Ik getuig dat er geen God is behalve Allah, Die alleen het recht heeft aanbeden te worden, Hij is één, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is.

Klik hier om deze verzameling als e-boek (PDF-document – 1,5 mb) te lezen en te downloaden. Dit werk is ook als voorlezing te beluisteren op ons YouTube-kanaal.

Op deze pagina vindt u een overzicht van het boek al-Arba’ien an-Nawawieyyah, oftewel de veertig ah’aadieth van imaam an-Nawawie (rah’imahoellaah – moge Allah hem genadig zijn). De ah’aadieth (profetische overleveringen) worden uitgelegd door sheikh Moh’ammed ibnoe Saalih’ al-‘Oethaymien en vormen een schat voor de moslim op zoek naar kennis (‘ilm). (Zie ook de artikelen Het zoeken naar kennis en Valkuilen tijdens het zoeken van kennis.) Het is met toestemming overgenomen van www.al-yaqeen.com. Moge Allah Ta’aalaa hen daar rijkelijk voor belonen. Www.uwkeuze.net heeft het enigszins bewerkt en voorzien van interessante noten alsook leerzame en motiverende afbeeldingen.

 

Voorwoord van de vertaler (over al-Arba’ien an-Nawawiyyah)

Voorwoord van imaam an-Nawawie (behorende bij zijn al-Arba’ien an-Nawawieyyah)

 

H’adieth 1: De daden worden beoordeeld op basis van de intentie

H’adieth 2: De categorieën van het geloof

H’adieth 3: De zuilen van de Islaam

H’adieth 4: De voorbeschikking (al-qadar)

H’adieth 5: Het verbod op innovatie (bid’ah)

H’adieth 6: Al-H’alaal is duidelijk en al-h’araam is duidelijk

H’adieth 7: Godsdienst is oprechtheid (nasieh’ah)

H’adieth 8: De onschendbaarheid van de moslim

H’adieth 9: Jezelf niet boven je vermogen belasten

H’adieth 10: Het eten van datgene wat toegestaan is

H’adieth 11: Het laten van twijfelachtige zaken

H’adieth 12: Het laten van datgene wat je niets aangaat

H’adieth 13: Broederschap in de Islam

H’adieth 14: Het verbod op bloedvergieten

H’adieth 15: De nobele gedragscode

H’adieth 16: Het verbod op boos worden

H’adieth 17: Het op een beste wijze slachten

H’adieth 18: Het vrezen van Allah

H’adieth 19: Waak over de voorschriften van Allah

H’adieth 20: Eerdere profeten riepen op tot schaamte

H’adieth 21: Allesomvattend advies

H’adieth 22: Hoe kunnen wij het Paradijs binnentreden?

H’adieth 23: De meerdere wegen die leiden naar het goede

H’adieth 24: Het verbod op het plegen van onrecht (dzoelm)

H’adieth 25: De deugd van het gedenken van Allah

H’adieth 26: Het dankbaar zijn voor de gunsten van Allah

H’adieth 27: Goedheid is het goede gedrag

H’adieth 28: De afscheidspreek

H’adieth 29: De wegen naar het Paradijs

H’adieth 30: Het in acht nemen van de voorschriften en grenzen van Allah

H’adieth 31: De deugd van ascetisme

H’adieth 32: Het verbod op het berokkenen van schade

H’adieth 33: De steller bewijst

H’adieth 34: Het veranderen van iets verwerpelijks

H’adieth 35: Broederschap in de Islam

H’adieth 36: Het voorzien in de behoefte van je broeder

H’adieth 37: Het vermeerderen van de beloning

H’adieth 38: De gunst van vrijwillige daden van aanbidding

H’adieth 39: Vergeetachtigheid en vergissingen worden ons niet aangerekend

H’adieth 40: Ascetisme in de Islam

H’adieth 41: Het volgen van de profeet

H’adieth 42: De uitgestrektheid van de vergeving van Allah

 

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

De 40 van an-Nawawie

 

Relevante artikelen:

Introductie tot de ah’aadieth

Inleiding tot de wetenschap betreffende h’adieth

Inleiding tot de Soennah

Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fil-‘aqiedah – samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer)

Monotheïsme – tawh’ied (diverse artikelen)

Kennis is licht (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan