De valse beschuldiging dat profeet Moh’ammed seks had met een lijk

Een zoveelste wanhoopspoging voor karaktermoord op
profeet Moh’ammed.

Twijfel 2(Vrede en zegeningen van Allah zijn met hem.)

Vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

Vijanden van de waarheid kijken louter naar datgene wat overeenstemt met hun begeerten en bevliegingen. Daarom zoeken zij alleen naar misleidende argumenten die zij op kunnen rakelen als het gaat om de islam (al-islaam). Tegelijkertijd blokkeren zij hun oren en ogen voor het bewijs en de teksten van de openbaring.

Degenen die de waarheid van de Islaam niet kunnen weerleggen, zijn genoodzaakt zich te verlagen tot het verspreiden van leugens alsook karaktermoord op degene die de waarheid verkondigde, onze geliefde profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Er zijn al veel leugens verspreid om de Islaam en zijn boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in diskrediet te brengen. Op deze website zijn enkele daarvan behandeld:

“Volgens de huidige maatstaven was profeet Mohammed een pedofiel”
De duivelsverzen
Varkens, apen en ezels?
De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah
Is de aarde plat?

Zie de rubriek De klok en de klepel voor nog meer artikelen.

Ik had mij voorgenomen om zulke aanvallen niet veel aandacht meer te geven, omdat het steeds een herhaling is van leugens en onjuiste interpretaties. Maar recentelijk is mij een nieuwe aanval ter ore gekomen waar ik toch een artikel aan wil wijden, namelijk de walgelijke bewering dat de beste mens die ooit voet gezet heeft op aarde (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) seks gehad zou hebben met een lijk. De koptisch christelijke priester Zakaria Botros (oorspronkelijk afkomstig uit Egypte) initieerde de beschuldiging dat de boodschapper van Allah (Moh’ammed – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) seks had met Faatimah bint Asad nadat zij overleden was.

Faatimah bint Asad (moge Allah tevreden over haar zijn) was de weduwe van Aboe Taalib (een oom van profeet Moh’ammed – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en de moeder van ‘Alie (moge Allah tevreden over hem zijn). Faatimah bint Asad was de pleegmoeder van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), die op jonge leeftijd zijn moeder verloor (en zijn vader al vóór zijn geboorte). Maar al snel vond hij een tweede moeder in Faatimah bint Asad (moge Allah tevreden over haar zijn). Zij was de tweede vrouw in Arabië die de Islaam accepteerde, na Khadiedjah (moge Allah tevreden over haar zijn), de vrouw van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Zij overleed in al-Medienah.

Het is een absurde en een boosaardige bewering die aan populariteit wint onder de verspreiders van valsheid op het internet, die de mogelijkheid van “kopiëren en plakken” ook ontdekt hebben en dit leuker vinden dan nadenken en onderzoeken. Het is belangrijk om deze grote leugen en de kinderachtige werkwijze van deze knutselaars te verduidelijken. Want als de mensen die uitnodigen naar de waarheid niets doen, dan zal deze valse bewering van de vijanden van de waarheid alleen maar populairder worden.

De meest eenvoudige manier om de onjuistheid van deze bewering aan te tonen, is te kijken naar de islamitische jurisprudentie.

 

Necrofilie in de islam

Aangezien de beschuldiging betrekking heeft op necrofilie (seks hebben met een lijk), kunnen we kijken naar wat de islamitische theologie daarover zegt. Als de bewering correct is, dan zou necrofilie toegestaan moeten zijn in de Islaam. Laten we eens kijken wat een expert – namelijk Ibn H’adjar al-Haythamie, een vooraanstaande geleerde van de Shaafi’ie madzhab – daarover zegt.

Nou, hij neemt necrofilie op in zijn lijst van zonden. [Zie o.a. Reliance of the Traveller, Ah’mad ibn Naqib al-Misrie, geredigeerd en vertaald door Nuh Ha Mim Keller, Amana Publications, 1994 (W52.1, 343).] Aldus komen we tot het besef dat necrofilie niet toegestaan is in de Islaam en dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) een dergelijke daad niet begaan heeft.

Als we fiqh (de islamitische jurisprudentie, wetgeving) raadplegen, dan leren we dat “het onwettig is om te kijken naar de naaktheid (‘awrah) van de overleden persoon, alsook om het aan te raken.” [Zie o.a. Reliance of the Traveller, Ah’mad ibn Naqib al-Misrie, geredigeerd en vertaald door Nuh Ha Mim Keller, Amana Publications, 1994 (g2.7).] De ‘awrah is dat gedeelte van het lichaam dat niet gezien mag worden door anderen, met uitzondering van je echtgenoot/echtgenote en een beperkt deel van de vrouw door bepaalde andere familieleden.

Profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei over de ‘awrah van de man (Nederlandstalige interpretatie): “Datgene tussen de navel en de knie is ‘awrah.” [Een h’asan h’adieth (goede overlevering), overgeleverd door Ah’mad, Aboe Daawoed en ad-Daaraqoetnie.] Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden (‘oelamaa-e).

Over de ‘awrah van de vrouw zei hij (Nederlandstalige interpretatie): “Alles van de vrouw is ‘awrah.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie met een sah’ieh isnaad – authentieke keten van overleveraars.) (Zie het artikel De boodschap van de h’idjaab.)

Profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei eens tegen ‘Alie (moge Allah tevreden over hem zijn) (Nederlandstalige interpretatie): “Kijk niet naar de dij van iemand, levend of dood.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed; het is een sah’ieh’ h’adieth – authentieke overlevering).

Hieruit vloeit voort dat seks hebben met een overleden persoon onmogelijk toegestaan kan zijn. Als het niet toegestaan is om naar de ‘awrah van anderen te kijken (zowel die van levenden als doden), dan is het ook niet toegestaan om het aan te raken. An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Hetgeen verboden is om naar te kijken is ook verboden om aan te raken, en het is zelfs meer verboden omdat het aangenamer is.” Deze informatie is genomen van https://islamqa.info/en/5693, waar ook het volgende wordt vermeld: “De ‘awrah van een overleden persoon is hetzelfde als de ‘awrah van een levende persoon,” wat ook al aangegeven is in de bovenstaande overlevering.

Dit alles toont aan dat seks met een overleden persoon (een lijk) onmogelijk toegestaan kan zijn. Er zijn ook geen authentieke overleveringen die ondubbelzinnig aangeven dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dit gedaan heeft of goedgekeurd heeft.

Nu we weten dat deze bewering tegen profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) incorrect is, kunnen we de methodologie analyseren van degenen die deze bewering de wereld in hebben geholpen, alsook kijken naar de overlevering die zij gebruiken. Op deze manier zullen wij in staat zijn goed om te gaan met deze bewering en uit te leggen waarom zulke beweringen onjuist (vals) zijn. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Karaktermoord

 

 

Analyse van de bewering

 

Authentiek?

De overlevering die gebruikt wordt, waarop de onjuiste bewering gebaseerd is, komt uit een boek met de naam Kanz oel-‘Amaal (كنز العمال). Dit boek bevat overleveringen die verzonnen (mawdoe’) en zwak (dha’ief) zijn. (Voor meer informatie over de classificatie van overleveringen, zie het artikel Inleiding tot de wetenschap betreffende h’adieth.) Aldus wordt dit boek niet beschouwd als een gezaghebbend boek (individuele overleveringen dienen gecontroleerd te worden op authenticiteit).

Sheikh Moh’ammed at-Turkie, professor aan de King Sa’oed Universiteit (in Riyadh, Saoedi-Arabië) zei over het boek Kanz oel-‘Amaal van ‘Alie Moettaqie al-Hindie: “Het boek is vol zwakke en valse overleveringen… …dit boek is in feite een herordening van al-Djaamie’ al-Kabier en het omvat wat oorspronkelijk verzameld werd door imaam as-Soeyoetie. Toen imaam as-Soeyoetie zijn boek schreef, was zijn intentie om alle overleveringen die hij kende te verzamelen, of zij nu authentiek waren of niet. As-Soeyoetie gaf openlijk toe dat er enkele valse overleveringen in stonden. Toen de auteur van Kanz oel-‘Amaal het boek van as-Soeyoetie herschikte, was het dus duidelijk dat zijn boek ook zwakke en verzonnen overleveringen zou bevatten, aangezien het originele werk waarop het gebaseerd was hetzelfde bevatte.”

We zullen ongeacht de authenticiteit van de overlevering toch eens kijken naar de overlevering en de context, om meer begrip te krijgen en zodat we de werkelijke betekenis van een dergelijke overlevering kunnen begrijpen (nogmaals, ongeacht de authenticiteit van de overlevering).

 

De overlevering

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) zou gezegd hebben dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd zou hebben (Nederlandse vertaling van de Engelse versie die op internet gebruikt wordt):

“Ik (Moh’ammed) leg mijn shirt over haar heen, opdat zij de kleding van het Paradijs mag dragen; en ik SLIEP met haar in haar graf, opdat ik de druk (bestraffing) van het graf zou verlichten. Zij was van alle schepsels van Allah het meest dierbaar voor mij, na Aboe Taalib.”

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verwees naar Faatimah bint Asad, de moeder van ‘Alie en zijn pleegmoeder (moge Allah tevreden over hen beide zijn).

Een vluchtige blik op deze overlevering schreeuwt niet meteen “necrofilie”, noch wordt enige overtreding zoals “seks” genoemd. Een eenvoudige blik op deze Nederlandse vertaling zal op zijn best een enigszins vreemde indruk achterlaten. Het slapen met iemand in een graf is inderdaad iets vreemds. Maar zodra de context wordt gegeven, zullen we meteen begrijpen wat er gebeurde. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Puzzle background

 

De context en uitleg

Ten eerste, de vertaling “ik sliep” geeft gebaseerd op de context niet de beste betekenis weer. Het Arabische woord dat vertaald is als “ik sliep” is idhtadja’ (اضطجع). Dit woord kan inderdaad “slapen” betekenen, maar ook “liggen” en “rusten” en dergelijke. (Zie o.a. het online Arabic-English woordenboek http://www.almaany.com/en/dict/ar-en/اضطجع/.) Lane’s Lexicon geeft ook verschillende betekenissen, waaronder liggen en slapen, maar seks zit daar niet bij. (Zie http://www.tyndalearchive.com/tabs/lane/ onder ضجع.)

Dan rest ons nog de vraag: sliep of lag Moh’ammed in het graf?

De context legt het allemaal uit. Aangezien het ging om een graf, dan kunnen we begrijpen dat het woord onmogelijk “slapen” kan betekenen, maar eerder “liggen”.

Als men kijkt naar de volledige context, dan is het eigenlijk heel zinnig. Nadat het graf voorbereid was, onderzocht Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het graf en plaatste haar lichaam daarin.

Aldus is het redelijk om te denken dat deze procedure ook inhield dat profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in het graf ging liggen. Dit zou niet langdurig geweest zijn. Aldus begrijpen we hieruit dat profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) eventjes in het graf ging liggen om er zeker van te zijn dat het comfortabel is voor zijn overleden pleegmoeder (moge Allah tevreden over haar zijn), uit respect voor haar alsook eerbetoon voor deze vrouw, aangezien het beschouwd werd als een enorme eer om te rusten in een plek waar een profeet van God gelegen heeft.

[Ter herinnering, dit is allemaal ongeacht de authenticiteit van de overlevering. Als de overlevering verzonnen of zwak is, dan wordt die sowieso verworpen en is deze hele uitleg niet eens nodig. Maar we gaan door om de weerlegging zo grondig mogelijk te maken.]

 

Lag profeet Moh’ammed bij zijn pleegmoeder (Faatimah bint Asad) in het graf?

Daar lijkt het niet op, aangezien het proces van controle plaatsvindt VOORAFGAAND aan het plaatsen van de overledene in het graf. Aldus zou profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gerust (gelegen) hebben in het graf om het graf te controleren voordat Faatimah in het graf geplaatst werd, en dus niet letterlijk bij haar gelegen hebben. Bovendien waren er twee soorten graven in gebruik in de tijd van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), namelijk lah’d en shaqq. [Zie o.a. Boeloegh al-Maram, samengesteld door al-H’aafidhz Ibn H’adjar al-Asqalanie (met korte opmerkingen van Soeboel as-Salam), Darussalam Publishers and Distributors, 2002, p. 186.]

 

Graf kl

 

De shaqq is een soort graf dat gekarakteriseerd wordt door een geul in het midden van het graf, bestemd om het dode lichaam (op de rechterzijde) in te plaatsen. De lah’d is een soort graf dat gekarakteriseerd wordt door een zijholte die gegraven wordt aan de zijkant onder in het graf waar het lichaam (ook op de rechterzijde) in geplaatst wordt. [Zie o.a. Ah’kaam al-Maqaabir fi’l-Sharie’ah al-Islamiyyah (p. 30) van Dr. ‘Abd-Allaah al-Soehaybaanie.]

Het moge duidelijk zijn dat het in beide gevallen zeer lastig of zelfs onmogelijk is om bij het lichaam te liggen. Aldus lijkt het er op dat het liggen in het graf voor onderzoeksredenen of omwille van eerbetoon geschiedde voordat Faatimah in het graf geplaatst werd, ondanks het feit dat de Arabische fraseologie letterlijk “met haar” gebruikt:

اضطجعت معها في قبرها

Ook al zou men het letterlijk nemen, het beduidt niet dat er wangedrag plaatsvond en het verwijst zeker niet naar seks.

Als profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) daadwerkelijk gelegen heeft bij zijn pleegmoeder terwijl zij in haar graf lag, om te controleren op comfort en om haar te eren, voordat de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) het graf opvulden, dan zou het slechts een korte tijd geweest zijn. Er is niets mis met het liggen in het graf om te zorgen voor comfort voor zijn pleegmoeder en om haar te eren; in feite was het een daad van intens medeleven.

Deze gebeurtenis zou ook door andere mensen gezien zijn. Daarop zouden zij hem gevraagd hebben: “O profeet! Wij zien u iets doen wat u bij niemand anders gedaan heeft.” De overlevering in kwestie was het antwoord van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

De hele situatie toont aan dat het onmogelijk kan verwijzen naar seks. Want seks heb je niet in het bijzijn van anderen, in het openbaar. Dat is dierlijk gedrag. Zie ook de overleveringen hierboven over het kijken naar de ‘awrah van anderen.

Nu we al het bovenstaande hebben vastgesteld, kunnen we verder met het bespreken en afbreken van de misleiding van figuren als priester Zakaria (degene die deze bedrieglijke bewering initieerde).

De volgende tekst is hoogstwaarschijnlijk het commentaar van priester Zakaria op de overlevering:

De Arabische geleerde Demetrius legt uit: “Het Arabische woord dat hier voor ‘sliep’ gebruikt is, is idhtadja’ en het betekent letterlijk bij haar ‘gaan liggen’. Het wordt vaak gebruikt met de betekenis ‘gaan liggen om seks te hebben.’ Men veronderstelt dat Moh’ammed dit zei omdat zij – doordat hij met haar sliep – als een echtgenote voor hem geworden was zodat zij beschouwd werd als een ‘moeder der gelovigen’. Dit zou haar naar verluidt beschermen tegen de bestraffing in het graf, aangezien moslims geloven dat mensen tijdens het wachten op de Dag des Oordeels gemarteld worden in het graf. ‘De druk verlichten’ betekent hier dat de bestraffing niet zo zwaar zal zijn omdat zij nu een ‘moeder der gelovigen’ is nadat Moh’ammed met haar geslapen had en het huwelijk ‘geconsumeerd’ heeft.”

Ten eerste, wie is “Demetrius”? Zakaria geeft geen introductie voor deze geleerde. Waarom? Ik heb gekeken in Lane’s Lexicon en ik kreeg niet de indruk dat het woord “seks” betekent. Maar dit is echter een minder belangrijk punt in de vernietiging van Zakaria’s bewering.

We zullen nu eens kijken naar de onbevoegde interpretatie van priester Zakaria aangaande de gebeurtenis alsook de gebreken in zijn redenatie aantonen.

 

“Seks met haar hebben om haar een speciale status te geven”

Zakaria verklaart: “Men veronderstelt dat Moh’ammed dit zei omdat zij – doordat hij met haar sliep – als een echtgenote voor hem geworden was, zodat zij beschouwd werd als een ‘moeder der gelovigen’.”

Zakaria vooronderstelt dat profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) seks met haar had omdat hij wilde dat zij een speciale status zou verkrijgen als de ‘moeder der gelovigen’. Nou, de vooronderstelling van Zakaria slaat de plank volledig mis omdat Faatimah bint Asad de speciale status al had als Moh’ammeds pleegmoeder.

In de tekst die circuleert op het internet ontbreekt deze informatie (er wordt geen melding gemaakt van haar speciale status als Moh’ammeds pleegmoeder). Waarom wordt deze informatie niet aan ons medegedeeld!? Omdat Zakaria’s vooronderstelling onmiddellijk in twijfel getrokken wordt als ons verteld wordt dat zij al een speciale status had. Dus als zij al een speciale status had, dan zou er geen behoefte zijn voor haar om de special status van “als een echtgenote voor hem” te zijn omdat zij al als een moeder voor hem (Moh’ammed – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was.

Dus Zakaria’s redenering is vanaf het begin zeer gebrekkig. Maar het wordt nog erger voor Zakaria. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Geruchten

 

“Zij is als een echtgenote voor hem geworden”

Priester Zakaria probeert ons voor de gek te houden. Hij beweert dat profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) seks met Faatimah had zodat zij de status als vrouw van Moh’ammed zou hebben en dus de titel “moeder der gelovigen”.

Zakaria is ofwel onwetend of oneerlijk.

Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kon ONMOGELIJK Faatimah bint Asad als een echtgenote genomen hebben, omdat de islamitische wet voorschrijft dat BEIDE partijen met het huwelijk moeten instemmen. Uiteraard kan het trouwen met een overleden persoon niet toegestaan zijn wegens deze regel. (Zie Vraag 21: is het toegestaan in de Islam om een vrouw uit te huwelijken, d.w.z. tegen haar wil met iemand te laten trouwen?) Priester Zakaria weet dit, maar gaat door met zijn fantasievolle bewering omdat het zijn agenda dient om de reputatie van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te besmeuren.

[Bovendien wordt een huwelijk niet gesloten door geslachtsgemeenschap met iemand te hebben. Een walie dient zijn toestemming te geven en er dienen getuigen aanwezig te zijn. Zie de verhandeling An-Nikaah’ fie al-Islaam – Het huwelijk in de Islam voor meer details.]

Het punt hier is dus dat Faatimah nooit zijn echtgenote kon worden door middel van een dergelijke daad, ondanks het onlogische pleidooi van priester Zakaria. Hierdoor lijkt priester Zakaria nog dwazer met zijn bewering. Het wordt zelfs nog beschamender voor priester Zakaria.

 

“Moh’ammed deed dit om haar te beschermen tegen de bestraffing in het graf”

Priester Zakaria vertoont tekenen van een rijke verbeelding en absolute onwetendheid.

Als we de ah’aadieth literatuur raadplegen, dan begrijpen we dat het gebed (smeekbede) van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het graf een betere verblijfplaats maakte voor de mensen, met de Toestemming van God – Allah. Dus als profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) serieus voelde dat Faatimah bint Asad bedreigd werd door de bestraffing in het graf, dan zou hij gewoonweg GEBEDEN hebben om haar graf een betere verblijfplaats te laten zijn. [Zie o.a. Boeloegh al-Maram, samengesteld door al-H’aafidhz Ibn H’adjar al-Asqalanie (met korte opmerkingen van Soeboel as-Salam), Darussalam Publishers and Distributors, 2002, pg. 179, h’adieth nr 447.]

Bijvoorbeeld, Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde het relaas over een vrouw die gewoon was de moskee schoon te maken. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) vroeg over haar, en zijn metgezellen vertelden hem dat zij overleden was. Hij zei vervolgens (Nederlandstalige interpretatie): “Waarom hebben jullie dat niet tegen mij verteld?,” en het leek alsof zij haar beschouwden als minder belangrijk. Hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei: “Toon mij haar graf.” Toen zij dat deden, bad hij voor haar. Moeslim voegde hier aan toe: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: ‘Deze graven zijn gevuld met duisternis voor hun bewoners. Allah verlicht hen (de graven) door mijn gebeden voor hen (de overledenen).’” (Overgeleverd door Moeslim en anderen.)

Aldus realiseren we dat Zakaria’s verdorven idee – dat seks (of een huwelijk) nodig is om iemand te beschermen tegen de bestraffing in het graf – verworpen dient te worden en op zijn zachtst gezegd bedrieglijk is. Het wordt nog erger voor priester Zakaria Botros.

 

“Moslims geloven dat mensen in het graf, waar zij wachten op de Dag des Oordeels, gemarteld worden”

Zakaria vertoont tekenen van duidelijke onwetendheid. Moslims geloven natuurlijk in de bestraffing in het graf, maar degenen waar Allah tevreden over is worden NIET bestraft. Faatimah bint Asad (moge Allah tevreden over haar zijn) wordt beschouwd als een vrome vrouw, dus moslims geloven niet dat zij onderworpen zal worden aan de bestraffing in het graf, in shaa-a Allaah.

Kaft Het graf grMoslims geloven in feite betreffende vrome mensen (zoals Faatimah bint Asad) dat hun graven een weerspiegeling zijn van het Paradijs en dat zij zeer comfortabel en gezegend zijn. (Zie het artikel De dood, waaruit blijkt dat het graf ofwel als een tuin van het Paradijs is of als een kuil van de Hel. Voor meer informatie over gebeurtenissen in het graf, zie het 90 pagina’s tellende boek Het graf, zegeningen en bestraffingen, van sheikh H’oesayn al-‘Awaayshah, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah, te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.)

Aldus wordt het ons duidelijk dat het graf van een vrome vrouw (oftewel Faatimah bint Asad) geen plek van bestraffing is maar van pracht, vrede en gelukzaligheid.

Dit illustreert de onwetendheid van priester Zakaria alsook de bizarheid van zijn idee dat profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) seks gehad zou hebben met zijn overleden pleegmoeder om haar te beschermen tegen de bestraffing: het is klinkklare onzin en een product van een zeer vreemde geest.

 

De Bijbel helpt een handje

Degene die deze vreemde bewering doet is een christen en het zal extra waarde hebben om zijn eigen gezaghebbende boek er bij te betrekken. In de Arabische Bijbel komt namelijk hetzelfde woord (een vorm van idhtadja’) voor en het is niet vertaald als seks maar als “neergelegd”. We hopen dat priester Zakaria nu consistent is en zijn dwaze beweringen terugtrekt.

Houd de verwijzingen naar woordenboeken (die eerder gegeven zijn) alstublieft ook in gedachten, die de onjuistheid van priester Zakaria’s beweringen ook aantonen: nou, de Bijbel weerlegt hem nu ook.

Hetzelfde Arabische woord is gebruikt in de Bijbel (2 Koningen 4:32) en het is vertaald als “neergelegd” en niet als seks of iets van dien aard:

وَدَخَلَ أَلِيشَعُ الْبَيْتَ وَإِذَا بِالصَّبِيِّ مَيْتٌ وَمُضْطَجعٌ عَلَى سَرِيرِهِ.

“Ten slotte kwam Elisa het huis binnen, en zie, de jongen was dood, op zijn rustbed neergelegd.” (Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift.)

Dit, samen met de woordenboeken, toont duidelijk aan dat de overlevering in kwestie niets te maken heeft met seks.

 

Samenvatting

1.) Een geleerde met voldoende en relevante kennis zou eigenlijk eerst de authenticiteit van de gebruikte overlevering moeten vaststellen alvorens de overlevering gebruikt wordt. Want zwakke overleveringen worden niet geaccepteerd, om maar te zwijgen over verzonnen overleveringen.

2.) Het woord idhtadja’ verwijst niet naar seks. Het verwijst gewoonweg naar liggen of slapen. De betekenis van liggen wordt verder benadrukt door de context. Geen enkele gezaghebbende bron geeft de betekenis van seks.

3.) Hetzelfde Arabische woord wordt in de Bijbel gebruikt (2 Koningen 4:32) en het is vertaald als “neergelegd” en NIET als “seks” of “slapen”.

4.) De Islaam staat seks met dode mensen niet toe. Seks is toegestaan binnen een huwelijk, maar overleden personen kunnen niet trouwen. De Islaam is gebaseerd op de leerstellingen van de Koran (al-Qor-aan) en die van profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). Als profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), wiens leven tot in detail vastgelegd is, zich met deze activiteit bezig gehouden zou hebben, dan zouden er authentieke ondubbelzinnige teksten zijn die het toestaan.

5.) Faatimah bint Asad (moge Allah tevreden over haar zijn) was overleden, dus een huwelijk tussen profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en haar, of enige daaropvolgende huwelijksrelatie (seks), zou verworpen worden door de Islaam.

6.) Het begraven van overleden personen is een gemeenschappelijke bezigheid. Profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zou dus niet in de gelegenheid geweest zijn om alleen met haar in het graf te zijn. Het is dus absurd om te suggereren dat iemand seks heeft gehad met een overleden vrouw terwijl iedereen er bij zat en er naar keek.

7.) De vijanden van profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zouden het genoemd hebben en het tegen hem gebruikt hebben als hij een dergelijke daad had verricht. Maar zij hebben hem nooit van necrofilie beschuldigd. Dit toont ook aan dat deze (moderne) beschuldiging van necrofilie vals en ongegrond is.

8.) De twee soorten graven (lah’d en shaqq) zijn ongeschikt om seks in te hebben.

9.) Toen het graf voorbereid werd, onderzocht profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) het zelf en hij plaatste het lichaam van zijn pleegmoeder zelf in het graf. Aldus is zij een van de weinige mensen wier graf door profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gecontroleerd is. Een graf onderzoeken kan met zich meebrengen dat iemand er in gaat liggen, maar het brengt geen seks met zich mee.

10.) Het is ontmenselijking en een verlies van de realiteit om te geloven dat een wereldgodsdienst met circa 1,57 miljard aanhangers gesticht zou zijn door een man die zich bezighield met necrofilie.

 

Conclusie

Profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) deed wat elke liefhebbende en zorgzame persoon zou doen; namelijk zich inspannen voor het welzijn van zijn familielid (pleegmoeder en tante, Faatimah bint Asad – moge Allah tevreden over haar zijn), zowel met betrekking op dit leven als het Hiernamaals. Er vond helemaal geen seks of overtreding plaats.

Dit hartverwarmend verhaal van medeleven met en liefde voor een familielid wordt nu gekaapt door de verdorven en haatvolle geesten van enkele personen die door haat en vernietiging gemotiveerd worden.

Priester Zakaria Botros zou zich diep moeten schamen! Deze man heeft een slechte reputatie in de Arabische wereld. Zowel christenen als moslims zullen hem zien als een man opzoek naar onenigheid en aandacht, terwijl zij hem zien als een dwaas figuur.

Eerlijke mensen (zowel moslims als niet-moslims) zouden alert moeten zijn voor zulke figuren en helpen bij het bestrijden van hun misleidende interpretaties.

Moge Allahs zegeningen en vrede zijn met profeet Moh’ammed en moge Allah meer goedheid zenden op Faatimah bint Asad. Amien.

 

[Er wordt momenteel gewerkt aan het gratis e-boek De klok en de klepel, een verzameling artikelen over en een weerlegging van enkele valse beweringen die over de Islaam gedaan worden. Het artikel “De valse beschuldiging dat profeet Moh’ammed seks had met een lijk” zal ook in dit e-boek opgenomen worden, in shaa-a Allaah. Op deze website zal aangegeven worden wanneer dit e-boek beschikbaar is, o.a. op deze pagina alsook de pagina e-Boeken.]

 

Relevante artikelen:

De profeet Moh’ammed, ons geliefder dan onze eigen zielen

“Volgens de huidige maatstaven was profeet Mohammed een pedofiel”

Oppervlakkig denken – de vloek van de mens

Introductie tot de ah’aadieth (overleveringen)

Inleiding tot de wetenschap betreffende h’adieth

De duivelsverzen

Varkens, apen en ezels?

De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah

Is de aarde plat?

Kennis is licht (diverse artikelen)

De profeet Mohammed ﷺ (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan