De tekenen van pubertijd

Wanneer wordt iemand verantwoordelijk voor zijn/haar daden?

Pubertijd klDoor Islam Q&A. Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op de voornaamste van alle boodschappers, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt.

Een persoon is pas rekenschap verschuldigd nadat hij of zij de puberteit bereikt heeft. Vóór de pubertijd is hij of zij niet verantwoordelijk (voor zijn of haar daden), want de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De Pen is opgeheven voor drie: voor het kind totdat hij de pubertijd bereikt, voor degene die slaapt totdat hij ontwaakt en voor degene die zijn verstand verliest totdat hij herstelt.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, 4402.)

De leeftijd van verantwoordelijkheid (oftewel pubertijd) wordt bereikt wanneer één van drie tekenen voorkomt in het geval van jongens; in het geval van meisjes is er een vierde teken, namelijk menstruatie.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De pubertijd wordt bereikt met het voorkomen van één van drie zaken bij jongens, namelijk:

1.) Het bereiken van de leeftijd van vijftien jaar.

2.) De groei van schaamhaar.

3.) De afscheiding van maniy (#1), met begeerte, wanneer men slaapt (natte droom) of wakker is.

<<<(#1) Noot van vertaler: het woord maniy wordt gebruikt om te verwijzen naar de vloeistof die afgescheiden wordt door zowel de man (sperma) als de vrouw op het moment van een orgasme.>>>

Als één van deze drie zaken plaatsvindt, dan heeft dit individu de pubertijd bereikt.

In het geval van meisjes wordt er een vierde teken toegevoegd aan de lijst, namelijk menstruatie. Als een meisje menstrueert, ook al is zij nog maar tien jaar oud, dan heeft zij de pubertijd bereikt.” (Einde citaat uit as-Sharh’ al-Moemti’, 4/224.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Pubertijd wp

 

Als een jongen of meisje maniy afscheidt, vergezeld met pleziergevoelens, zowel wanneer men wakker is of slaapt, dan oordelen wij dat hij of zij de pubertijd bereikt heeft, wegens het bewijs dat we hieronder zullen citeren van de Qor-aan en Soennah, alsook de consensus van de geleerden (idjmaa’).

Al-Maawardie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Wat betreft natte dromen, die worden beschouwd als een teken van het bereiken van de pubertijd of seksuele volwassenheid, want Allah – moge Hij Verheven worden – zegt (Nederlandstalige interpretatie): ‘En wanneer de kinderen onder jullie de pubertijd bereikt hebben, laat hen dan (te allen tijde) om toestemming vragen (om een kamer binnen te komen)…’ [Soerat an-Noer (24), aayah 59.]

En van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) is overgeleverd dat hij gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘De Pen is opgeheven voor drie’ en hij noemde onder andere ‘het kind totdat hij de seksuele volwassenheid bereikt.’

De definitie van seksuele volwassenheid (waar in de Qor-aan en h’adieth naar verwezen wordt) is de afscheiding van maniy dat uit een man of vrouw stroomt, wanneer men slaapt (natte droom), tijdens geslachtsgemeenschap of op een andere manier.” (Einde citaat uit al-H’aawie, 6/343; al-Moeghnie, 4/297.) [Zie de artikelen Natte dromen en Female Wet Dreams (Engels).]

Dit beduidt dat de afscheiding van madziy (o.a. voorvocht) niet betekent dat het individu de pubertijd bereikt heeft, want daar is geen bewijs voor; en het basisprincipe is dat het individu niet verantwoordelijk is totdat het bewezen is dat er bewijs is voor verandering.

In Mataalib Oolie an-Noehaa (3/404) wordt aangegeven, na het noemen van de tekenen van pubertijd, waaronder de afscheiding van maniy: “…De pubertijd wordt niet bereikt door iets anders dan wat genoemd is.” (Einde citaat.)

De groei van schaamhaar rond het geslachtsdeel, oftewel de penis bij jongens en de vagina bij meisjes, behoort ook tot de tekenen van pubertijd. Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Wat betreft de groei van schaamhaar, dit verwijst naar de groei van dik haar rond de penis van de jongen en de vagina van het meisje, dat verwijderd dient te worden door te scheren (#2). Wat betreft kleine haartjes, die zijn niet van belang omdat die zelfs groeien bij een klein kind.” (Einde citaat uit al-Moeghnie, 9/393.)

<<<(#2) Noot van vertaler: zie de verhandeling al-Fitrah – de natuurlijke aanleg.>>>

Wat betreft haar anders dan schaamhaar, zoals het haar van de baard of snor of okselhaar, dat is niet van belang, zelfs als het veel is, want de Islaam verbond de regelgeving alleen aan de groei van schaamhaar.

In Mataalib Oolie an-Noehaa (3/404) wordt aangegeven: “Er is geen ander teken dat er op wijst dat de pubertijd bereikt is, behalve datgene dat genoemd is (dus het zwaarder worden van de stem, de groei van de neus, de ontwikkeling van borsten, okselhaar, de groei van de baard enzovoort zijn geen tekenen voor het bereiken van de pubertijd).” (Einde citaat.)

En Allah weet het beste.

Bron: https://islamqa.info/en/192334 (Engels) – https://islamqa.info/ar/192334 (Arabisch).

 

Relevante artikelen:

Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam

Natte dromen

Female Wet Dreams (Engels)

al-Fitrah – de natuurlijke aanleg

Huwelijk/Familie (diverse artikelen over het opvoeden van kinderen)

 

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Fitrah soenan

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan