De Soennah

Volg het voorbeeld van Allahs boodschapper

(Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)

De Soennah“Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou (O Moh’ammed) laten oordelen over alle onenigheden tussen hen en vervolgens geen weerstand in zichzelf ondervinden tegen wat jij oordeelde, en zij onderwerpen zich met volledige overgave.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 65.]

“Wie de boodschapper (Moh’ammed) gehoorzaamt, gehoorzaamt dan werkelijk Allah…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 80.]

“En het is niet gepast voor een gelovige man noch een gelovige vrouw, wanneer Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) een kwestie hebben besloten, dat er voor hen een andere keuze is in hun kwestie. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, hij is dan werkelijk afgedwaald naar een duidelijke dwaling.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 36.]

De Soennah boekVoor meer informatie over de Soennah, zie het 225 pagina’s tellende boek Het Belang en de Autoriteit van de Soennah van Jamaal al-Din M. Zarabozo, vertaald door Oem Soelaym, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. (Te bestellen in onze islamwinkel.)

Artikelen op uwkeuze.net:

Inleiding tot de Soennah

Introductie tot de ah’aadieth (overleveringen)

Inleiding tot de wetenschap betreffende h’adieth (imaam Aboe l-H’asan al-Ash’aarie)

Het volgen van Allahs boodschapper – d.w.z. de Soennah – is een verplichting (dr. Moestafa as-Siba’i)

Weerlegging van de koranieten (die de Soennah verwerpen) en het Koranisme (Dr. ‘Oethmaan ibn Moe’allim Mahmoed ibn Shaykh ‘Alie)

Het verbod op innovaties – bid’ah (al-Imaam an-Nawawie)

De veertig ah’aadieth van an-Nawawie (met uitleg van sheikh Ibn al-‘Oethaymien)

De Soennah Serie (inspirerende illustraties over de Soennah)

Het vragen van zegeningen en vrede voor de profeet صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (Islam Q&A)

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De gierigaard is degene in wiens aanwezigheid mijn naam genoemd wordt en die (dan) geen zegeningen voor mij vraagt (door b.v. te zeggen ‘salallaahoe ‘alayhie wa sallam (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)’.” [Verhaald door Hoesayn ibn Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon). De h’adieth is h’asan (goed) verklaard door at-Tirmidzie en al-Albaanie heeft het sah’ieh’ (authentiek) verklaard.]

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan