De Soennah Serie

Volg de Soennah en wees succesvol!

“Bij Allah! Er is voor jullie in de boodschapper van Allah (Moh’ammed) werkelijk een goed voorbeeld voor degene die op Allah en de Laatste Dag hoopt en die Allah veel gedenkt.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 21.]

Deze mooie en inspirerende serie (oorspronkelijk in het Engels) is gemaakt door designmolvi.com en met toestemming vertaald door uwkeuze.net.

De illustraties zijn niet alleen bedoeld als opheldering van misvattingen die leven bij niet-moslims, maar ook bij moslims, over de Islam en onze geliefde profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). ‘Deel’ de serie en gebruik het om da’wah te verrichten en verdien adjr (beloning)! Bezoek ook ons fotoalbum voor nog meer afbeeldingen die je kunt gebruiken voor de da’wah. Moge Allah Ta’aalaa het van jou accepteren en al het goede voor jou vergemakkelijken. Amien.

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

Soennah 001

Sierlijntje

Help jouw vrouw in het huishouden.

 

Soennah 002

 

Houden van jouw broeder/zuster omwille van Allah.

 

Soennah 003

 

Glimlachen is liefdadigheid.

 

Soennah 004

 

Vergeef elkaar.

 

Soennah 005

 

Wens voor jouw broeder/zuster wat jij voor jezelf wenst.

 

Soennah 006

 

Volg de gematigde weg en neig niet naar beide vormen van extremisme: teveel enthousiasme/vurigheid en teveel nonchalantheid/nalatigheid.

 

Soennah 007

 

 Onderhoud de familiebanden.

 

Soennah 008

 

Heb goed contact met je buren.

 

Soennah 009

 

Bezoek de zieken.

 

Soennah 010

 

Voel wat er leeft in de oemmah.

 

Soennah 011

 

Zoek leiding van Allah en vertrouw op Hem.

 

Soennah 012

 

Word niet boos.

 

Soennah 013

 

Wees goed voor dieren.

 

Soennah 014

 

Slaap volgens de Soennah.

 

Soennah 015

 

Wees zuinig met water.

 

Soennah 016

 

Draag zorg voor het milieu – recycle.

 

Soennah 017

 

 Ga rustig lopend naar de masdjid.

 

Soennah 018

 

 

Voel jezelf niet beter dan anderen.

 

Soennah 019

 

Ruik lekker, schoon en fris.

 

Soennah 020

 

Toon barmhartigheid jegens kinderen.

 

Soennah 021

 

Zorg voor weeskinderen.

 

Soennah 022

 

Wat je weggeeft omwille van Allah, zul je in het Hiernamaals vermenigvuldigd terugvinden.

 

Soennah 023

 

Geef elkaar cadeaus.

 

Soennah 024

 

Wees lief en aardig voor jouw vrouw.

 

Soennah 026

 

Behandel jouw vrouw goed.

 

Soennah 027

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan