De Ramadanmoslim

Beste broeder/zuster, Allah ziet jou ook voor en na Ramadan, en de engelen schrijven alles op!

Geschreven door Shireen Patel voor al-Jumuah magazine.
Vertaald door ‘Abdoellaah Bekx voor www.uwkeuze.net.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

De sterke toename van spirituele energie, het gevoel van goedheid in je ziel, de hoop om goed te doen – de tijd van Ramadan! Het is ongetwijfeld de beste kick-start die een moslim kan krijgen om te proberen fouten goed te maken, slechte gewoontes te corrigeren, of gewoon tijd toe te wijden aan het aanbidden van Allah.

De moskeeën zijn zelfs in de late uren van de nacht vol, en harten raken gevuld met het licht van de zegeningen van een gezegende maand. Dan opeens ontstaat er een nieuwe opwinding als de ‘ied (het feest) nadert. De talrijke goodies, ‘ied-kleding, lekkernijen en mooie spulletjes worden voorbereid om het succes van een maand vasten te vieren. Een viering die vaak te snel komt en ons afleidt van het beste van Ramadan: het benutten van de Waardevolle Nacht (Laylat al-Qadr).

De drukte van de wereldse gewoontes – waaraan we zo gewend zijn geraakt – begint weer de kop op te steken. Oude gevoelens beginnen ons uit deze rust te trekken terug naar de maatschappelijke spanningen om een bepaald iemand te zijn, of om bepaalde dingen te doen. En na het super drukke ‘ied-gebed volgt een herkenbare droefheid die de meeste imams van de moskeeën zullen voelen.

Ramadan is voorbij en de moskeeën zijn weer leeg op slechts een enkele rij na. De ‘isha-gebeden zijn weer heel rustig, terwijl late Tv-programma’s weer druk bekeken worden, Korans op hun planken worden opgeborgen, hoofddoeken in lades verdwijnen, ogen niet langer neergeslagen worden, tongen die losgelaten worden, gebedskalenders die twee of drie keer gecheckt werden voor het maghrib-gebed worden weggegooid, maaltijden weer afzonderlijk genuttigd worden en het leven weer teruggaat naar een ‘normale’ routine.

De cultuur van Ramadan is tot dit gereduceerd – een cultuur. Een gezegende maand die tegenwoordig slechts beschouwd wordt als een goede daad die eens per jaar verricht moet worden, in de hoop vergeving te krijgen, maar met zeer weinig plannen om fouten te verbeteren of om dichter bij onze Schepper te komen. Het is vanwege dit dat de term ‘Ramadanmoslim’ geïntroduceerd werd – nu zie je ons, en nu niet meer.

[Noot van de vertaler: ‘een Ramadanmoslim, ook wel bekend onder de naam Suikerfeestmoslim, is iemand die van islamitische hui­ze is, maar al­leen nog tij­dens de Ra­ma­dan (en het Sui­ker­feest) het ge­loof in prak­tijk brengt.’ (Einde noot.)]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie):

“Wanneer Ramadan komt, dan zijn de poorten van al-Djennah (het Paradijs) volledig geopend en de poorten van het Vuur zijn stevig dicht en de shayatien (duivels) zijn vastgeketend.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Natuurlijk helpt het niet dat na de ‘ied de shayatien vrij rondgaan. Alsook heeft de maatschappij als geheel de oemmah (moslimgemeenschap) gereduceerd tot onze zwakste toestand, met zonden zo openlijk dat het vaak beschouwd wordt als iets goeds, of zelfs aangemoedigd, ongeacht wat het  wellicht inhoudt. Onze ideologieën worden zelfs in onze eigen gemeenschap vaak verward, en ondertussen werkt het leger van de shaytaan (satan) op volle toeren om ons af te leiden van het eerste dat ons dichter bij onze Heer brengt. Dichter bij goedheid. Dichter bij het beoogde doel. Dichter bij al-Djennah.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Ramadan is een kans zoals geen ander. Het komt maar één keer per jaar. Maar wanneer het komt, dan biedt het ons de perfecte omstandigheden om over onszelf na te denken, om na te denken over ons doel en om een plan te bedenken zodat de zegeningen de rest van het jaar bij ons zullen blijven tot aan de volgende Ramadan. Terwijl de maand van Ramadan komt met een overvloed aan genade, vergeving en zegeningen, brengt het ons ook 29-30 dagen aan beperking, alleen voor de Tevredenheid van Allah, onze natuurlijke overlevingsdrang om te eten. De daad van vasten is van het grootste belang voor onze reis richting de verbetering van onze spiritualiteit.

Om te proberen te voorkomen dat we een Ramadanmoslim worden, wil ik graag twee eenvoudige stappen voorstellen – waarvan ik denk dat ze krachtig zullen zijn – om het hele jaar door een spirituele stuwkracht te behouden.

Het begint met het bekijken van de talrijke verzen en passages door de hele Koran heen waarin Allah de mensheid aanmoedigt om na te denken over de schepping en om ons bestaan te overpeinzen. Gebruik Ramadan om een begin te maken aan het proces van nadenken en overpeinzing – zet alle afleidingen uit en begin hier. Het was deze meditatieve handeling waar de profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) mee bezig was toen hij de eerste openbaring ontving. Er is slechts één vers van de Koran nodig, lees het in een taal die je begrijpt en denk daar goed over na. Denk erover na. Overpeins de betekenis ervan. Denk na over de schepping. Denk diep na. Nadenken kan echt wonderen doen in het veranderen van ons gedrag en het kan onze natuurlijke neiging naar het aanbidden van Allah (onze fitrah) doen opleven, op een manier die Hem tevreden zal stellen, in shaa-a Allaah.

[Noot van de vertaler: hier zijn ook enkele artikelen die kunnen helpen, in shaa-a Allaah:

De Grootheid van Allah (+ video)
Wonderen in ons en rondom ons
De Hemelen – een uitnodiging om na te denken
De ziel – maak kennis met je ware zelf (Einde noot.)]

Het tweede advies is om Ramadan te gebruiken om te beginnen met de eenvoudige maar zeer verwaarloosde daad om eerlijk te zijn. Begin met eerlijk tegen jezelf te zijn (dit kan soms akelig zijn, maar het is ook zeer bevrijdend). Wees eerlijk tegen jezelf betreffende wat jij vindt van degenen waarmee jij jezelf omringt – helpen zij jou om beter te zijn, moedigen zij jou aan richting goedheid dat gecentreerd is rond islamitische leerstellingen, halen zij het beste uit jou? Ben jij het type persoon dat dezelfde voordelen biedt aan jouw familie en vrienden, help jij anderen, spreek jij op een goede manier, probeer jij echt een betere moslim te zijn? Wees eerlijk tegen jezelf. Je hoeft het met niemand te delen, maar erken het en bid om een betere jij. Wees waarachtig in wat je zegt (oftewel, geen valse complimenten meer, geen leugentjes om bestwil om onder dingen uit te komen enzovoort).

‘Abdoellaah ibn Mas’oed verhaalde:

“Waarheid leidt naar vroomheid en vroomheid leidt naar al-Djennah. Een man volhardt in het spreken van de waarheid totdat hij bij Allah geregistreerd staat als een waarachtig persoon. Valsheid leidt naar zonde en zonde leidt naar het Vuur (de Hel). En een man volhardt in het vertellen van leugens totdat hij geregistreerd staat als een leugenaar.” (Riyaadh asSaalih’ien.)

Hierin schuilt ons pad naar succes.

De eerste taak voor ons als oemmah is om onze toestand te verbeteren en oprecht te zijn in het dichter tot Allah te komen, voor iets anders. Daarmee zullen we zien dat onze levens zullen veranderen en dat inspanningen om Allah tevreden te stellen zullen toenemen, in shaa-a Allaah.

Houd dit voor ogen: een teken dat onze Ramadan geaccepteerd is (oftewel ons vasten en aanbidding) is wanneer we zien dat we betere mensen geworden zijn door de rest van het jaar door totdat we de volgende Ramadan bereiken. Het is niet voldoende om een ‘Ramadanmoslim’ te zijn die stopt met het aanbidden van Allah wanneer de maand voorbij is, want dan weten we dat we niet echt goedheid bereikt hebben. We moeten dieper gaan, en we moeten ons richten tot Allah en Hem smeken om leiding.

Moge Allah onze Ramadan accepteren, ons toestaan te groeien in het goede, ons vergeven en ons leiden – amien.

Noot van de vertaler: als je hulp nodig hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren – info@uwkeuze.net.

 

Relevante artikelen:

Ramadan is voorbijgegaan en wat doen we daarna?

Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen

De boetedoening voor zonden is berouw

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Tien excuses om de hoofddoek niet te dragen en hun overduidelijke zwakte

Vasten en de maand Ramadan (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan