De ontwikkeling van fiqh – de islamitische wet & de madzaahib – boek

Kaft De ontwikkeling van fiqh gr € 10,00

Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Auteur: Dr. Abu Ameenah Bilal Philips
Vertaler: Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah
Pagina’s: 227

Bestellen info

Naar ons aanbod

 

De islamitische gemeenschap ontleent wettige leiding van de profeet ﷺ zelf en van de tekst van de Qor-aan. Later leidden zijn metgezellen en de vier rechtgeleide khaliefen (moge Allah tevreden over hen zijn), wanneer er zich enige nieuwe situatie voordeed, de wet af in het licht van de Qor-aan en de Soennah van de profeet ﷺ. Aldus begon de eerste fase van fiqh.

Daarop volgden enkele andere fasen en Dr. Philips bespreekt in dit boek stapsgewijs, beknopt en op een zeer duidelijke manier al deze fasen van de ontwikkeling van de islamitische jurisprudentie. Ook de verschillende madzaahib komen aan bod. Zoals gewoonlijk heeft hij zijn uiteenzetting gebaseerd op fundamentele en authentieke bronnen.

Het voornaamste doel van dit boek is om de lezer in kennis te stellen van de historische factoren achter de ontwikkeling van de islamitische wetgeving (fiqh), zodat hij of zij beter begrijpt hoe en waarom de verschillende islamitische rechtsscholen (madzaahib) zijn ontstaan. Hopelijk leidt dit begrip op zijn beurt weer tot een basis om de kortzichtige geschillen en onenigheden te overwinnen die zich voordoen wanneer de tegenwoordige volgelingen van de verschillende madzaahib of mensen zonder een bepaalde madz-hab proberen samen te werken. Aldus is een ander doel van dit boek om te voorzien van een ideologisch raamwerk voor de hereniging van de madzaahib en een ideologische basis voor islamitisch gemeenschappelijk werk vrij van de tot verdeeldheid leidende effecten van madz-hab partijzucht.

Hoofdstuk 1- DE EERSTE FASE: STICHTING

Met o.a.:

– De Mekkaanse periode (609-622 n.C.)

– De Medienese periode (622-632 n.C.)

– Juridische inhoud van de Qor-aan

– De basis voor de wetgeving in de Qor-aan

– De verwezenlijking van universele rechtvaardigheid

– Bronnen van islamitische wetgeving

Hoofdstuk 2 – DE TWEEDE FASE: OPRICHTING

Met o.a.:

– Probleemoplossende procedures van de rechtgeleide khaliefen

– Benadering van idjtihaad door individuele sah’aabah

– De afwezigheid van partijzucht

– Kenmerken van fiqh tijdens deze periode

Hoofdstuk 3 – DE DERDE FASE: GROEI

Met o.a.:

– Factoren die fiqh beïnvloedden

– Redenen voor verschillen

– Verzameling van fiqh

Hoofdstuk 4 – DE VIERDE FASE: BLOEI

Met o.a.:

– De ontwikkeling van fiqh

– De periode van de grote a-immah (imams)

– De periode van de kleinere geleerden

– De bronnen van de islamitische wetgeving (1.) de Qor-aan, (2.) de Soennah, (3.) mening van de sah’aabah, (4.) qiyaas, (5.) istih’saan (wettige voorkeur), (6.) ‘oerf (gewoonte)

Hoofdstuk 5 – DE MADZAAHIB: SCHOLEN VAN ISLAMITISCHE JURIDISCHE DENKWIJZEN

Met o.a.:

– De H’anafie Madz-hab

– De Awzaa’i Madz-hab

– De Maalikie Madz-hab

– De Zaydie Madz-hab

– De Laythie Madz-hab

– De Thawrie Madz-hab

– De Shaafi’ie Madz-hab

– De H’anbalie Madz-hab

– De Dhzaahirie Madz-hab

– De Djarierie Madz-hab

Hoofdstuk 6 – DE VOORNAAMSTE REDENEN VOOR STRIJDIGE BEPALINGEN

Met o.a.:

– Woordbetekenissen

– Beschrijving van ah’aadieth

– Aanvaardbaarheid van bepaalde principes

– Manieren van qiyaas

Hoofdstuk 7 – DE VIJFDE FASE: STABILISATIE

Met o.a.:

– Vier madzaahib

Hoofdstuk 8 – DE ZESDE FASE: STILSTAND EN ACHTERUITGANG

Met o.a.:

– Het opkomen van taqlied: het blindelings volgen van een madz-hab

– Redenen voor taqlied

– Hervormers

Hoofdstuk 9 – DE IMAAMS EN TAQLIED

Hoofdstuk 10 – MENINGSVERSCHILLEN ONDER DE OEMMAH

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan