De leugen regeert

Gericht aan journalist Stephan Jongerius en soortgenoten.

KrantenDoor de redactie van het maandblad Wij Moslims.

[Dit artikel stond in de december 2002 editie van Wij Moslims van Uitgeverij Momtazah (helaas bestaat dit maandblad niet meer). Het is dus al een oud artikel, maar nog steeds zeer actueel. Daarom willen wij van www.uwkeuze.net dit graag met u delen.]

Onder het bekende Nazistische motto: “Hoe groter de leugen, hoe eerder het wordt geloofd”, zette journalist Stephan Jongerius op zaterdag 16 november 2002 een knap stukje riooljournalistiek neer in het Brabants Dagblad (en haar aftakkingen in Tilburg, Eindhoven en Breda) over ons maandblad Wij Moslims. “Helmonds maandblad predikt Jihaad” (voorpagina Eindhovens Dagblad) en “De strijdende dienaren van Allah” (Brabants Dagblad) stond er met vetgedrukte letters boven, bijna een pagina groot onder rubriek “binnenland”. “Maandblad ‘Wij Moslims’ keert zich onomwonden af van Nederlandse samenleving”. Even voor de duidelijkheid, zijn artikel is gebaseerd op eigen fantasie en niet op een interview. Stephan Jongerius vroeg ons om een interview, maar dat weigerden wij omdat wij de media niet vertrouwen. En Stephan Jongerius heeft ons gelijk bewezen. Hieronder een beknopte reactie van de redactie van Wij Moslims op dit alles:

De zoveelste aflevering in de serie “Hysterie omtrent de Islaam en de heksenjacht op de moslims” verscheen aan deze vooravond van een nieuwe kristalnacht, die ditmaal niet gericht zal zijn tegen joden, maar tegen ons, de moslims. Niet alleen is het een teken van weinig creativiteit en originaliteit om na het tweehonderdste artikel over fundamentalistische moslims nog een tweehonderd-en-eenste artikel daarover te schrijven; het toont tevens het onverantwoordelijke gedrag aan van deze aanzetters tot onbegrip en haat tegenover moslims.

 

Krant

Het is triest om te zien dat de media, die eigenlijk een middel zouden moeten zijn om wederzijds begrip te creëren, over het algemeen is verworden tot een grijze brei die slechts één mening tolereert en verkondigt, en alles bestrijdt wat daar van afwijkt met een extremisme waar menig moslim niet aan kan tippen. Om dit alles nog eens aan te dikken en bij te kleuren, heeft Jongerius er ook nog eens allerlei zaken tussendoor gegooid die niets met het maandblad of de twee beschuldigde broeders (‘Abdoellaah Bekx en Abdul-Jabbar van de Ven) te maken hebben. Dit is niet nieuw, dit staat in het handboek voor elke journalist in opleiding: “Wanneer je niet genoeg stof hebt om een pagina mee op te vullen, klets er dan zelf maar wat omheen, en geef het de kleur die jij het wenst te geven.”

Zo wist Jongerius in zijn extremistisch en haat zaaiend artikel te melden dat een geliefde plaats van samenkomst van de achterban “kennelijk de Al-Foerqaan-moskee in Eindhoven is”. Alsof deze moskee het nog niet moeilijk genoeg had met alle rondvliegende beschuldigingen in haar richting, gooit Jongerius er nog een schepje bovenop, als iemand die dapper in blijft schoppen op een zwaargewond persoon die toch al op de grond ligt. Zo weet Jongerius te melden: “Nog voor dat dit met Saudisch kapitaal gefinancierde gebedshuis in verband gebracht werd met ronselpraktijken voor de jihad, wijdde ‘Wij Moslims’ er een artikel aan.” Ontkennen dat er banden van broederschap zijn tussen de redactie van Wij Moslims en de genoemde moskee kunnen we niet, maar die banden hebben we met zo veel moskeeën, al-h’amdoelillaah. Maar waarom een moskee aanvallen op woorden van een ander? Is dit waar de westerse democratie voor staat? Een collectieve straf voor het hele dorp voor de “fout” van enkele bewoners? Het antwoord hierop is “ja”. Dit is namelijk wat het westen over heeft gehouden aan de Bijbelse ideologie van de erfzonde: wij zullen allemaal boeten voor wat onze opa (Adam – vrede zij met hem) heeft gedaan. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Misleiding

 

Beste meneer Jongerius, de opzet van de redactie was om in elke maandelijkse editie van Wij Moslims aandacht te besteden aan een bepaalde moskee of stichting, en toevallig was het de eerste keer deze moskee in Eindhoven. Daarna hebben we het plan echter af moeten blazen door te weinig tijd van onze vrijwilligers en te weinig inzendingen hierover van onze leden. Wij zijn een blad dat niet gebonden is aan enige regering, groepering of moskee, en dus ook niet aan deze moskee. Dat er enkele leden van het blad wellicht komen bidden in deze moskee wil verder niets zeggen. Dat zou hetzelfde zijn als wij uw stamkroeg aansprakelijk zouden stellen voor een artikel dat u in de krant heeft gezet. Maar goed, als u zo wenst te oordelen, dan gaat uw gang.

Dit enge gedachtegoed van de collectieve straf van Jongerius komt nog eens terug als hij enkele uitspraken aanhaalt van bezoekers van het discussieforum van www.al-islaam.com. Deze uitspraken worden natuurlijk meteen weer in verband gebracht met het maandblad, want het is allemaal toch één groot islamitisch complot. Goed meneer Jongerius, de volgende keer zullen wij u verantwoordelijk houden voor de inhoud van een ingezonden brief die een lezer van het Brabants Dagblad opstuurt naar uw krant, en dat is nog rechtvaardiger dan wat u doet. Want u werkt tenminste nog voor die krant, terwijl de twee beschuldigde broeders niets met de genoemde website te maken hebben en het maandblad los staat van deze website. Het gedachtegoed van Jongerius begint pas echt eng te worden, wanneer hij zich ook wenst te mengen in de tekst van onze gebeden, zoals zijn collega’s van NOVA hem eerder dit jaar reeds zijn voorgegaan. Zo vindt deze voorvechter van vrijheid en democratie het schokkend dat er in het maandblad wordt gebeden voor de twee overleden broeders in Kashmir. In de rechtstaat van Stephan Jongerius zal de overheid zich zelfs gaan bemoeien met de teksten van een gebed, en zal hij ons zeggen wat we wel en niet mogen vragen aan Allah.

Leugens

Ook de opmerking dat democratie gebakken lucht is, schiet deze gekwetste, fundamentalistische en extremistische democraat in het verkeerde keelgat, want hoe mag iemand nou die mening hebben? (Zie de rubriek Democratie voor enkele artikelen.) In de heilstaat van Stephan Jongerius zal het verboden zijn om die mening te hebben. Kortom: wanneer we de foto’s uit het artikel wegknippen en de zaken die er niets mee te maken hebben, zoals bovengenoemde voorbeelden, en met een nuchter oog de rest lezen, blijft er eigenlijk weinig over van uw artikel.

O ja, het commentaar van de drie “deskundigen” over het maandblad Wij Moslims, waaronder broeder Mohammed Cheppih van de Moslim Wereld Liga: mocht het nou net zo zijn dat wij deze broeder een dag na de publicatie van uw geweldige stuk persoonlijk hebben gesproken. En hij verzekerde ons dat ook zijn woorden zijn verdraaid en uit hun context zijn gehaald. Zo schreef u in de krant dat hij gezegd zou hebben: “Ik heb er geen behoefte aan deze groep te bespreken, het is pure tijdverspilling.” Maar het werkelijke commentaar van de heer Chippih was: “Ik ken het maandblad niet, dus ik kan er niets over zeggen. Ik heb er dus geen behoefte aan om dit met u te bespreken, want als ik die jongens iets te zeggen heb, dan zal ik ze persoonlijk spreken, en niet via u.”

Meneer Jongerius, aangezien de heer Cheppih bij ons bekend staat als een eerlijk persoon en u als een leugenaar, zullen we zijn woord geloven voor we uw woorden geloven. U heeft immers onze woorden al verdraaid, dus waarom zou u ook zijn woorden niet verdraaid hebben?! Helaas hebben we hier niet de tijd om elke zin van het krantenartikel te ontleden, maar neemt u maar van ons aan dat er nogal wat mee mis is.

Liegen q1

Neem een kijkje achter de schermen van het nieuws, waar het stinkt naar leugens en sensatie. Dat daarbij angst en haat wordt gecreëerd tegenover de moslims, is verder niet zo belangrijk.

Meneer Jongerius, het zijn niet de weloverwogen artikelen die wij schrijven die deze gevoelens losmaken, maar het zijn onverantwoordelijke haatzaaiers zoals u, die deze artikelen uit hun verband rukken, en dat alles nog eens aandikken met zaken die los van ons staan.

Verder lopen er nog meer haatzaaiers en theaterschrijvers rond die nog ergere, smerige en minachtende woorden durven te richten aan het adres van de beste der mensen, namelijk onze geliefde boodschapper Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Ene Herman Beck, hoogleraar islamologie (?) aan de Universiteit van Tilburg: “Terug naar de volmaakte tijd van de dagen van de profeet Mohammed is wat deze groep drijft. Dat ideaal is toen al mislukt, dat het ook nu een heilloze weg is heeft Iran wel aangetoond.” Soebh’aan Allaah, dit heeft onze harten doen beven en we kregen rillingen bij het lezen van deze minachtende woorden. Het enige wat we hierop kunnen zeggen is: “wees gewaarschuwd!” Er werd in de tijd van de Titanic beweerd dat deze nooit zou vergaan en zelfs niet door God vernietigd kon worden, en uiteindelijk belandde het op de bodem van de oceaan. Andere volkeren hebben Allah en Zijn boodschappers geminacht en hun uiteindelijke resultaat was een bestraffing op aarde en het eeuwige Hellevuur. Allaahoe Akbar, wat een arrogantie en hoogmoed. Heeft u nooit op de basisschool geleerd dat het westen zich ontwikkeld heeft door het jatten van islamitische wetenschappen? (Zie het artikel Het wonder van de islamitische wetenschappers.) Heeft u ook nooit geweten dat als er geen moslims waren dat u nooit een computer in bezit zou hebben? Want alles draait op machinetaal (0 & 1) en deze is door de moslims uitgevonden en niet door uw kruisvaarders. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Cijfers

 

Verder haalt de krant van alles door elkaar, door ons te laten behoren tot wat zij noemen “wahhabisme” en daarna zegt het dat wij streven naar wat Iran heeft bereikt. Ten eerste willen we zeggen dat deze twee groepen nooit samen zullen komen omdat de ideologie van Iran een aangepaste onbetrouwbare leer is, terwijl wat u “wahhabisme” noemt dé zuivere fundamenten van de islam verkondigd. Zie Wahhabisme ontmaskerd voor meer informatie over de term “wahhabisme”, zodat u voortaan weet waarover u praat. Wij raden u aan om in het vervolg de zaken grondig te bestuderen en uw huiswerk goed te maken en geen onzin uit te kramen en zaken te vertellen dat amateurisme verkondigt.

De Islam haat geweld, oprechte moslims haten geweld, dus ook wij haten geweld. (Zie de rubriek Stop terrorisme voor diverse artikelen.) Maar als we worden aangevallen, dan vechten we terug. Over dit terug vechten gaat de serie “Djihaad” in ons maandblad, want zelfs het terug vechten is aan regels gebonden. Wat is de Islam toch mooi! Niet voor niets wordt er aan een onderwerp als de djihaad, waar veel onwetendheid over is, een hele serie besteedt, in plaats van een krantenartikeltje van een paar regels. (Zie het artikel Jihad in de Islam.) Bij de volgende dreigmail die we ontvangen, of de steen die door de ruit van een moskee vliegt, stellen we u aansprakelijk. Maar we laten ons door niets ontmoedigen. Onze angst is slechts voor Allah (Verheven en Geprezen is Hij) en ons geloof wordt door dit soort artikelen alleen maar sterker en onze strijdlust neemt steeds meer toe. Let op Jongerius, strijdlust met onze tongen en pennen wel te verstaan. Maar als u de artikelen over djihaad in het maandblad goed en onbevooroordeeld heeft gelezen, begrijpt u vast wel wat wij bedoelen.

Als we kijken naar de reacties van moslims en niet-moslims die na het verschijnen van uw artikel o.a. in onze e-mail zijn verschenen, dan concluderen we dat het wederzijds onbegrip en afstand alleen maar groter zijn geworden. We weten niet of u daarmee tevreden bent en of u uw doel hebt bereikt. Denkt u niet aan uw kinderen, dat zij straks opgroeien in een samenleving vol haat, waar hun vader een bijdrage aan heeft geleverd? Maar ja, jihad verkoopt zo goed. U mag het best oneens zijn met ons en de Islam, maar mogen wij dat dan ook met u en de ideeën waar u voor staat?

Liegen q2

Als wij de woorden lezen waar wij in geloven, dan lezen we wat er werkelijk speelt. Kunt u dit ook zeggen?

Allah de Verhevene zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah, Wij schiepen werkelijk velen van de djinn (#1) en de mensen voor de Hel. Zij hebben harten waarmee zij niet begrijpen en zij hebben ogen waarmee zij niet zien en zij hebben oren waarmee zij niet horen. (#2) Zij zijn zoals het vee (#3). Nee! Zij dwalen nog meer. Zij zijn het die de onachtzamen zijn (#4). ” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 179.]

<<<(#1) Djinn: schepsels geschapen van rookloos vuur. Zie het artikel De wereld van de djinn.>>>

<<<(#2) Hoewel mensen en djinn ogenschijnlijk alle vermogens hebben om na te denken en waar te nemen, hebben zij ze dermate verzwakt (door o.a. de voorkeur te geven aan begeerten) dat deze vermogens niet goed werken, en zij gaan aldus met het hoofd voorover de Hel in. Zij zijn, als het ware, gemaakt of geschapen voor de Hel.>>>

<<<(#3) Dit is een perfecte gelijkenis voor hen die (bijvoorbeeld) hun vaders blindelings volgen zonder hun verstand te gebruiken om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wanneer het vee tot iets wordt opgeroepen, voert het een bepaalde opdracht uit, zonder te weten wat de woorden van de oproeper precies inhouden (zij horen immers slechts onbegrijpelijke geluiden). Als men het vee zou oproepen om elkaar b.v. te waarschuwen voor iemand die het naar het slachthuis wil drijven, zou het toch geen gehoor geven. Het vee dat verstandeloos is begrijpt die woorden immers niet.>>>

<<<(#4) D.w.z. dat zij geen voordeel halen uit deze zintuigen die Allah de Meest Barmhartige maakte voor hen als middelen om leiding te verwerven.>>> (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Islamofobie

 

Maar goed, we hebben eigenlijk al teveel aandacht aan u besteed. U kunt van geluk spreken dat u met oprechte moslims te maken heeft. Wij worden niet boos omdat onze religie dat afkeurt. (Zie het artikel Word niet boos! en H’adieth 16: Het verbod op boos worden.) Wij laten het oordelen over aan Degene Die dat beter kan dan wij. Wij hebben hier vrede mee, u ook?

Redactie Wij Moslims.

 

Relevante artikelen:

De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders

Handelaars in angst

Islamofobie

Liegen en 1 april

Zorgen om de moslimwereld

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan