De Ku Klux Klan

Christelijke extremisten!

KKKDoor Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Niet-moslims bekritiseren de islam vaak naar aanleiding van daden van extremistische groeperingen of moslims die zich niet serieus met de religie bezighouden en zich dus niet gedragen zoals de islam het eigenlijk voorschrijft. Maar is dit een correcte manier om een religie te beoordelen? Nee, natuurlijk niet. Men dient naar de authentieke teksten te kijken in het licht van de juiste context, de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt.

De islam is een volledige manier van leven en diens gezaghebbende Boek bevat dus natuurlijk ook wetten aangaande oorlogsvoering. Tegenstanders van de islam doen vaak het volgende: zij gaan op zoek naar teksten die zij kunnen misbruiken en leggen het volgens hun begeerte uit, zonder te kijken naar de juiste context en betekenis. Maar dit kun je ook doen bij bijvoorbeeld de Nederlandse wet. Deze bevat ook een oorlogswet en wetten aangaande geweldsaanwending. Als we de methodiek van deze pseudo-interpreten (uitleggers) volgen, dan ziet dat er als volgt uit. Bijvoorbeeld: een deel van artikel 7 lid 1 van de Politiewet 2012 geeft aan: “de ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken.” (Einde citaat.) Vervolgens concluderen we uit dit fragment dat de politie onwillekeurig mensen in elkaar mag slaan of mag doden. Dit is natuurlijk onjuist, maar zo gaan tegenstanders van de islam  te werk. En als we dan het praktijkvoorbeeld van oud-politieagent Sander V. erbij halen, die de 12-jarige Milly Boele verkrachtte en vermoordde, dan is het verhaal compleet.

Velen oordelen zonder gedegen kennis, maar op grond van vooroordelen, wellicht veroorzaakt door hun angst voor het onbekende, het vreemde. Veel mensen geloven dat ze nadenken, ook als ze slechts hun vooroordelen opnieuw rangschikken. Maar “vooroordelen zijn de argumenten van dwazen.” (Voltaire.)

Ik kreeg onlangs een zeer negatieve e-mail van een niet-moslim die o.a. klaagde over Marokkanen die pronken met dure BMW’s die ze waarschijnlijk gekocht hebben met geld verkregen door middel van criminele activiteiten. Alsof alle Marokkanen automatisch ook moslim zijn! Nee, je bent niet automatisch moslim als je ouders moslims zijn, of als je uit Turkije komt, of als je naam Mohammed is etc. En alsof alle moslims zich ook allemaal gedragen volgens de islam! Nee, natuurlijk niet. We zijn allemaal mensen met onze zwakheden en tekortkomingen. Als we de logica toepassen die vele niet-moslims toepassen bij het bekritiseren van moslims en de islam, zijn alle Nederlandse niet-moslims net zo gevaarlijk als Karst, Tristan en Joran etc., en zijn ze allemaal potentiële kindermoordenaars en zelfmoordenaars (vanwege de vele familiedrama’s die in Nederland plaatsvinden). Lekker gemakkelijk, dat generaliseren, scheelt een hoop denken.

Een tijdje terug kreeg ik ook een negatieve e-mail vanuit België, waaruit bleek dat zijn afkeer jegens moslims gebaseerd was op handelingen van “moslims” die juist tegen de islamitische regelgeving ingingen! Dit is hetzelfde als alle Belgen als achterlijk bestempelen en stellen dat de Belgische grondwet niet deugt door louter te kijken naar Dutroux!

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Ook christenen halen enorm uit naar de islam en doen hun best om hun geloofsgenoten en anderen te overtuigen hoe gewelddadig en barbaars de islam is. Zij zeggen o.a.: “Moslims die daden van geweld en terreur plegen in de naam van God, kunnen ruimschoots rechtvaardiging vinden voor hun daden, gebaseerd op de leringen van de Koran en de woorden en voorbeelden van Mohammed zelf!”

Maar deze manier van denken is heel erg kort door de bocht! Men zoekt naar teksten die terroristische daden lijken te steunen zonder de juiste betekenissen ervan na te gaan, om vervolgens de handelingen van extremistische groeperingen toe te schrijven aan de religie. Maar daardoor maken zij dezelfde fout als de extremistische groeperingen zelf: zij interpreteren de teksten op een onjuiste manier en laten zich leiden door o.a. hun emoties.

Symbool KKKWe kunnen deze logica ook toepassen op het christendom en de Bijbel, door te kijken naar bijvoorbeeld de Ku Klux Klan. De KKK baseert zich namelijk op de Bijbel, evenals de Apartheids-regeringen in Zuid-Afrika vroeger; zo zijn verkeerde leringen over Cham gebruikt om slavernij – waar de KKK ook voorstander van is – goed te praten. Het kruis in het symbool van de KKK symboliseert de religieuze onderbouw van de organisatie (d.w.z. de christelijke) en de rode druppel staat voor het bloed van Jezus (vrede zij met hem) dat zogenaamd vergoten werd “om het blanke ras te behoeden voor het kwade.”

Christenen zullen zeggen dat deze analogie absoluut onjuist is, en dat christenen die zich bezighouden met geweld de expliciete leringen en het voorbeeld van Jezus (vrede zij met hem) overtreden. Zo’n redenatie is louter een bewijs tegen hen, en dat zij meten met twee maten: het ‘goed praten’ van zulke teksten geldt wel voor het christendom, maar niet voor de islam! Bovendien is dit een bekende tactiek van vele christelijke predikers: selectiviteit. Het praten over strijd, straf en de Hel is taboe geworden in het huidige christendom, die hun kerken steeds leger zien worden. Er wordt alleen maar gesproken over liefde en vergeving etc. Hiermee negeren zij halsstarrig teksten als: “Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij (Jezus), zal het behouden.” (Matteüs 16:25.) Een dergelijke tekst kan gemakkelijk geïnterpreteerd worden als een oproep tot jihad (djihaad) en om je leven op te offeren omwille van de religie. Alsook: “…Ik (Jezus) ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard…” (Matteüs 10:34.) Alsook: “…Indien iemand tot Mij (Jezus) komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn…” (Lucas 14:26.) Er zijn talrijke teksten die een vergelijkbare boodschap bevatten.

Kijk, we moeten zo eerlijk en verstandig zijn om niet moeilijk te doen over het feit dat de KKK en de vele andere christelijke extremisten Bijbelteksten zoals hierboven (wellicht) verkeerd interpreteren en de religie niet praktiseren zoals het bedoeld is. Jammer genoeg zijn veel christenen en andere niet-moslims nog niet zo ver om ook de islam en de Koran niet te beoordelen volgens de daden van extremisten, en om de islam onbevooroordeeld te bestuderen aan de hand van authentieke teksten in het licht van de juiste context, de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt.

Men moet dus niet doen alsof dat teksten die oproepen tot de strijd of geweldsaanwending alleen in de Koran staan, want de Bijbel bevat deze dus ook. Alsook de Nederlandse wet, zoals we hierboven gezien hebben. Dat er in het Westen nu misschien geen christenen meer zijn die deze verzen (openlijk) praktiseren, och, kijk maar naar de kerken en hoe die leeglopen. In het verleden waren er echter genoeg christenen die bereid waren hun leven te geven voor de religie. Denk maar eens aan de Kruistochten. Overtraden zij allemaal, zonder enige uitzondering, de expliciete leringen en het voorbeeld van Jezus (vrede zij met hem)? (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Daarbij gebeuren er in Indonesië, Filipijnen en Egypte, bijvoorbeeld, nog wel genoeg dingen die behoren tot christelijk extremisme. Maar daar horen we bijna niets over in de westerse media. Ik heb onlangs zelf nog van dichtbij meegemaakt dat er in Egypte een christen was die zich bekeerde tot de islam, waarna hij moest vluchten van zijn familie die hem wilde vermoorden. Zulke verhalen hoor je wel op de EO over moslims, maar niet over christenen: selectiviteit.

Kijk eens naar het christelijke Verzetsleger van de Heer [Engels: Lord’s Resistance Army (LRA)], een rebellengroep in Noord Oeganda die ontstaan is in 1987. De groep wordt geleid door de christelijke extremist en terrorist Joseph Kony, die zichzelf tot profeet heeft uitgeroepen en een staat wil uitroepen gebaseerd op een eigen interpretatie van de Bijbelse tien geboden. De rebellen van het Verzetsleger van Joseph Kony zijn verantwoordelijk voor vele gruweldaden. Zij ontvoeren jongens om hen als kindsoldaat te laten vechten en meisjes om hen als seksslavin te laten werken. Kinderen die proberen te ontsnappen worden vermoord of verminkt, vaak op gruwelijke wijze.

Maar de termen “terrorist” en “extremist” worden nauwelijks tot niet gebruikt in de Nederlandse pers als zij het hebben over christelijke misdadigers als Joseph Kony, alsook joodse misdadigers als Ariel Sharon. Deze termen lijken voorbehouden aan “moslims”, om zo de realiteit te manipuleren.

“Het gebruik van bedrieglijk bewijs om de islam aan te vallen was vrijwel algemeen…” (Islam and the West, Norman Daniel, p. 267.)

 

Relevante artikelen:

Christelijke ISIS

Religieuze tolerantie in de islam

Mijn religie is vriendelijkheid

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Jihad in de islam

Stop Terrorisme! (diverse artikelen)

Varkens apen en ezels?

De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan