De klok en de klepel

Verzameling artikelen over en weerleggingen van aanvallen op de islam.

Klok en klepel klGa naar het overzicht van de artikelen halverwege deze pagina.

Allah de Meest Barmhartige zegt in Zijn Nobele Koran (Nederlandstalige interpretatie): “…En zij zullen niet ophouden jullie te bestrijden totdat zij jullie afstand laten nemen van jullie religie, als zij daartoe in staat zijn. En wie van jullie zich afkeert van zijn religie en vervolgens overlijdt als een ongelovige, zij zijn degenen wier daden verloren zijn gegaan in het wereldse en het Hiernamaals en zij zijn de bewoners van het Vuur; zij zullen daarin onsterfelijk zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 217.]

De islam wordt op alle fronten aangevallen, zowel op economische gebieden, als sociale, culturele en militaire gebieden. Wellicht is de ideologische aanval het gevaarlijkst, omdat de geloofsovertuigingen van een moslim zijn hele doen en laten bepalen. Als je zijn geloofsovertuigingen corrumpeert, zal hij gaan wankelen en misschien wel vallen.

Omdat de waarheid van de islam staat op onwrikbare grond, kunnen de vijanden van die waarheid alleen gebruik maken van leugens en onjuiste interpretaties om zo moslims te laten twijfelen en niet-moslims af te houden van de islam.

In deze rubriek hebben wij enkele artikelen verzameld die aanvallen op de islam bespreken. Aldus biedt deze rubriek toegang tot kennis waarmee moslims zich kunnen wapenen tegen deze aanvallen en het stelt niet-moslims in staat zelf na te denken en onderzoek te verrichten in plaats van blindelings tegenargumenten te accepteren.

Waarlijk, vele argumenten tegen de islam zijn zo doorzichtig dat het spreekwoord “hij heeft de klok horen luiden, maar hij weet niet waar de klepel hangt” niet eens van toepassing is op diegene die een dergelijke leugen of onjuiste interpretatie de wereld in heeft geholpen, alsook diegenen die het gretig en zonder na te denken verspreiden.

Het aangehaalde spreekwoord betekent dat iemand ergens wel over heeft gehoord, maar niet precies weet hoe het zit. Maar dergelijke kwade geesten hebben de klok niet eens horen luiden, maar menen wel waar de klepel hangt. Zo bizar zijn hun beweringen en beschuldigingen. Aldus dienen eerlijke mensen (zowel moslims als niet-moslims) alert te zijn voor zulke figuren en helpen bij het bestrijden van hun misleidende interpretaties die alleen verdeeldheid en haat tot gevolg hebben in deze wereld. Om maar te zwijgen over de gevolgen in het Hiernamaals voor de slachtoffers van hun leugenachtigheid. Daarom deze rubriek “De klok en de klepel”, zodat men de spreekwoordelijke klok kan horen luiden en tevens kan weten waar de klepel hangt.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, zij smeden een plan (om de mensen de islam te laten verwerpen). En (ook) Ik smeed een plan. Dus verleen de ongelovigen uitstel, verleen hen een kort uitstel.” [Soerat at-Taariq (86), aayah 15-17.]

Allah de Alwijze zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En laat degenen die ongelovig zijn niet denken dat Ons uitstel aan hen (#1) goed voor hen is. Wij geven hen slechts uitstel zodat zij in zonden vermeerderen. En voor hen is er een vernederende kwelling (in het Hiernamaals).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 178.]

<<<(#1) Door hun levens te verlengen en hen zoveel mogelijk middelen te geven om een luxueus leven te leiden. (At-Tefsier al-Wasiet lil Qor-aanie l-Kariem.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Artikelen:

Wordt evolutie verkeerd begrepen? – Openbaring, wetenschap en zekerheid. (Hamza Andreas Tzortzis)

“Religie is de oorzaak van alle oorlogen!” (Abdul-Jabbar van de Ven)

De valse beschuldiging dat profeet Moh’ammed seks had met een lijk (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, als antwoord op Zakaria Botros)

De Bijbel keurt het huwelijk van profeet Mohammed met de jonge Aïsja goed (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

“Volgens de huidige maatstaven was profeet Mohammed een pedofiel” (Abdul-Jabbar van de Ven)

Wat de sjiieten doen op Asjoera is een innovatie en misleiding (Islam Q&A)

De duivelsverzen (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Varkens, apen en ezels? (Abdul-Jabbar van de Ven, een kritisch antwoord op Hans Jansen)

De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, als antwoord op Ben Kok)

Is de aarde plat? (Abdul-Jabbar van de Ven, als antwoord op www.freethinker.nl)

De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders (Islam Q&A)

Een antwoord op de leugen over ‘Oemar ibn al-Khattaab en Faatimah (Abdul-Jabbar van de Ven)

Het huwelijk van de profeet Mohammed met ‘Aa-ieshah (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Religie is het opium voor het volk (Abdul-Jabbar van de Ven)

 

Boeken:

3d-gr-de-klok-en-de-klepel-kaftEnkele artikelen van deze rubriek zijn verzameld in het gelijknamige en gratis e-boek De klok en de klepel. Het betreft de artikelen “De duivelsverzen”, “Varkens, apen en ezels?”, “De valse beschuldiging dat profeet Moh’ammed seks had met een lijk”, “Is de aarde plat?”, “De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah” en “De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders”.

Samen zijn het 111 bladzijden en het pdf-bestand is 1 mb. Klik hier om het gratis e-boek te downloaden. Ga naar e-Boeken voor nog meer gratis e-boeken over de islam.

 

Relevante artikelen:

De ideologische aanval (sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz)

Oppervlakkig denken – de vloek van de mens (Taqiuddin Nabhani)

Moet de islam gemoderniseerd worden?

“De Islam … de religie van onderontwikkeling” (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Beste islamhater (+ de video “Moslimradicalisme vs Seculier Radicalisme”) (Abou Hafs)

Kennis is licht (diverse artikelen)

Media (diverse artikelen)

Stop terrorisme (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan