De Islaam toegelicht – boek

de-islaam-toegelicht-kaft€ 6,00

Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah
Pagina’s: 146

Dit boekje is vooral bedoeld voor da’wah met niet-moslims, maar is ook zeer interessant voor nieuwe moslims.

Bestellen info

Naar ons aanbod

 

Hoewel het christendom en het jodendom over het algemeen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de misdaden van christenen en joden, wordt de Islaam tegenwoordig wel vaak verantwoordelijk gehouden voor de misdaden van moslims, ook al schenden deze daden van zulke moslims duidelijk de leerstellingen van de Islaam.

Met dit boekje willen wij de mensen in de gelegenheid stellen om te lezen waar de Islaam werkelijk om draait. Wellicht zal dit helpen om meer licht te werpen op de Islaam en zodoende vele wijdverbreide misvattingen en vooroordelen weg te nemen.

Voorwoord

De betekenis van Islaam

Monotheïsme

– De eenheid van God in Zijn Heerschappij

– De toewijding van alle aanbidding aan alleen de Ene, Enige en Ware God

– De uniekheid en eenheid van God betreffende Zijn Namen en Eigenschappen

Islamitische geloofsovertuigingen

1. Geloof in Allah

2. Geloof in de engelen

3. Geloof in de heilige Boeken

4. Geloof in de boodschappers

5. Geloof in de Laatste Dag

6. Geloof in de voorbeschikking

De vereisten van de Islaam

1. De shahaadah of geloofsgetuigenis

2. De salaah of het verplichte gebed

3. De zakaah of verplichte liefdadigheid

4. Siyaam of vasten

5. H’adj of bedevaart

Mohammed de boodschapper van Allah

– Inleiding

– Wie was hij?

– Profetieën

Vragen en Antwoorden

1) Wie is Allah? Aanbidden moslims een andere God?

2) De Qor-aan gebruikt het woord “Wij” wanneer het spreekt over Allah. Betekent dit dat moslims geloven in meer dan één God?

3) De Qor-aan geeft aan dat Allah Barmhartig is en dat Hij streng straft. Is Hij nou vergevensgezindheid of wraakzuchtig?

4) Sommigen geloven dat moslims Mohammed aanbidden. Klopt dat?

5) Is de Islaam fatalistisch?

6) Hoe kan men het bestaan van leven na de dood bevestigen?

7) Klopt het dat Mohammed de Qor-aan zelf schreef, of kopieerde van de Bijbel?

8) Hoe is de Qor-aan anders dan andere geschriften?

9) Is het correct dat moslims niet geloven in Jezus en andere profeten?

10) Wat zegt de Qor-aan over Jezus?

11) Is de Islaam in tegenspraak met kennis en wetenschap?

12) De Qor-aan zegt dat alleen Allah weet wat er zich in de baarmoeder bevindt. Is dit niet in tegenspraak met de medische wetenschap?

13) Waarom is de consumptie van alcohol verboden in de Islaam?

14) Waarom onderdrukt de Islaam vrouwen?

15) Is het toegestaan in de Islaam om een meisje uit te huwelijken?

16) Waarom draagt een moslimvrouw een hoofddoek?

17) Waarom staat de Islaam polygamie toe?

18) Als het toegestaan is voor een man om meer dan één vrouw te hebben, waarom is het dan verboden voor een vrouw om meer dan één echtgenoot te hebben?

19) Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?

20) Waarom is volgens de islamitische wet het deel van erfenis voor de vrouw de helft van een man?

21) Wat is djihaad (jihad)?

22) Is de Islaam een militante religie?

23) Zijn moslims terroristen?

24) Hoe kan de Islaam een “religie van vrede” genoemd worden terwijl het “door het zwaard verspreid” werd?

25) De Qor-aan zegt dat moslims de ongelovigen moeten doden waar zij hen ook vinden. Betekent dit dat de Islaam geweld, bloedvergieten en wreedheid promoot?

26) Indien het waar is dat de Islaam vrede brengt, hoe is het dan mogelijk dat juist in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst?

27) Volgens moslims is de Islaam de beste religie, maar waarom zijn er dan zo veel moslims oneerlijk, gewelddadig, en houden veel moslims zich bezig met criminele activiteiten en terroristische aanslagen?

28) Waarom vrezen moslims God? De God van de christenen is een liefdevolle God die van de mensen houdt

29) Is het waar dat de Islaam alleen een religie is voor Arabieren?

30) Alle religies onderwijzen hun aanhangers voornamelijk om goede daden te verrichten, dus waarom zal een persoon dan de Islaam volgen?

31) Hoe word ik moslim?

Epiloog

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan