De geschiedenis van de Islam – Deel 1 – boek

Kaft Geschiedenis van de Islaam deel 1 gr€ 20,00

Uitgeverij: Uitgeverij Momtazah
Auteur: Akbar Shah Najeebabadi
Herzien door: Safiur-Rahman al-Mubarakpuri
Vertaler: Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah
Pagina’s: 628

Bestellen info

Naar ons aanbod

 

 

Het bestuderen van de geschiedenis is een essentieel onderdeel om de gunst van de mensheid en het succes in deze wereld en in het Hiernamaals te verkrijgen. Allah de Verhevene zegt namelijk (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Allah! In hun verhalen (geschiedenissen) is waarlijk een les voor de bezitters van verstand. Het is geen verzonnen vertelling, maar een bevestiging van hetgeen ervoor was [waaronder at-Tawraat (de Thora) en al-Indjiel (het Evangelie)] en een gedetailleerde uitleg van alles en een leiding en een barmhartigheid voor een volk dat gelooft.” [Soerat Yoesoef (12), aayah 111.]

Hoewel de Islaam reeds neergezonden is in de tijd van Adam (vrede zij met hem), de voorvader van de mensheid, wordt het gezien als de religie die onze profeet Moh’ammed ﷺ naar de mensheid heeft gebracht. Dit eerste deel van het driedelige verzamelwerk begint dan ook met de vermelding van onze profeet Moh’ammed ﷺ. Vervolgens wordt er nuttige informatie gegeven over geschiedenis, het begin en de voordelen ervan en daarna wordt er wat verteld over het best mogelijke wetsysteem voor de mensheid, dat de Islaam bepleit. Vervolgens neemt het boek u mee naar de toestand in Arabië vóór de Islaam en vervolgt met het leven (de biografie) van de profeet Moh’ammed ﷺ en de rechtgeleide kaliefen (al-khoelafaa-e ar-raashidien).

De uitgave van dit boek was hoognodig, zodat de ware islamitische gebeurtenissen en hun werkelijke redenen gepresenteerd kunnen worden aan het Nederlandstalige publiek. We hopen dat dit boek zeer nuttig zal zijn voor de lezers die de geschiedenis van de Islaam bestuderen.

Dit boek bevat niet alleen een uitgebreide biografie van profeet Moh’ammed ﷺ en een nauwkeurige beschrijving van vele belangrijke gebeurtenissen tijdens zijn leven, maar ook van vele belangrijke gebeurtenissen tijdens de regeerperiodes van de rechtgeleide kaliefen.

Inleiding

– Geschiedenis

– Behoefte aan geschiedenis

– Voordelen van geschiedenis

– De historicus

– De lezers van geschiedenis

– Bronnen van geschiedenis

– Soorten van geschiedenis

– Historische tijdperken

– Geschiedenis van de Islaam

Hoofdstuk 1 – Het land van Arabië

– Ligging en geografische kenmerken

– Klimaat en inwoners

– De vroegere mensen van Arabië

– De morele situatie van Arabië

– Geloof en religie

– Verafgoding

– Perzië (Iran)

– Griekenland en Rome

– De verdorvenheid van de christenen

– Egypte

– India

– China

Hoofdstuk 2 – De profeet Moh’ammed

– Het jaar van de olifant

– De geboorte van de profeet ﷺ

– De namen van de profeet ﷺ

– Zijn jeugd

– Het aanbod van Khadiedjah

– Huwelijk

– De titels as-Sadiq & al-Amien (de Eerlijke en de Betrouwbare)

– Zijn neiging tot Allah

– De zonsopgang: het begin van het profeetschap

– Vijandschap van Qoeraysh

– De emigratie naar Abessinië

– De bekering van ‘Oemar ibn al-Khattaab tot de Islaam

– Sociale boycot

– Het jaar van verdriet

– Het huwelijk met Sawdah en ‘Aa-ieshah

Al-Israa-e en al-Mi’raadj (de nachtelijke reis en de hemelvaart)

– Het eerste en tweede verdrag van Aqabah

– De hidjrah – migratie

– De intocht in al-Medienah

– Het eerste jaar van de migratie

– Het tweede jaar van de migratie, met o.a.:

–  De veldslag van Bedr

– Het derde jaar van de migratie, met o.a.:

– De vijandige houding van de joden

– De veldslag van Oeh’oed in 3 H

– Het vierde jaar van de migratie

– Het vijfde jaar van de migratie, met o.a.:

– De Slag van de Greppel (Ghazwat al-Khandaq)

– Het zesde jaar van de migratie, met o.a.:

– Het bestand van H’oedaybiyyah

– De terugkomst van de moslims uit Abessinië

– Het zevende jaar van de migratie, met o.a.:

– Brieven ter uitnodiging tot de Islaam

– Het achtste jaar van de migratie, met o.a.:

– De verovering van Mekkah

– Het negende jaar na de migratie

– Het tiende jaar na de migratie, met o.a.:

– Moesaylimah al-Kaddzaab

– De afscheidsbedevaart

– Het elfde jaar na de migratie, met o.a.:

– De ziekte van de profeet ﷺ

– De dood

– De nobele kenmerken van de profeet ﷺ

– De vrouwen van de profeet ﷺ

– De profeet ﷺ als echtgenoot

– De kinderen van de profeet ﷺ

– Het karakter en de eigenschappen van de profeet ﷺ

– De gevarieerde omstandigheden van de profeet ﷺ

– Prijzenswaardige karaktereigenschappen

– Laat de wereld kennis maken met de profeet Moh’ammed ﷺ

Hoofdstuk 3 – Het Rechtgeleide Khalifaat

Uitgebreid verslag van gebeurtenissen tijdens het khalifaat van:

– Aboe Bakr as-Siddieq

– ‘Oemar ibn al-Khattaab

Hoofdstuk 4 – Tweede helft van het Rechtgeleide Khalifaat

Uitgebreid verslag van gebeurtenissen tijdens het khalifaat van:

– ‘Oethmaan ibn ‘Affaan

– ‘Alie ibn Abie Taalib

– H’asan ibn ‘Alie

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan