De Bijbel keurt het huwelijk van profeet Mohammed met de jonge Aïsja goed

Volgens de Bijbel is een meisje dat de pubertijd bereikt heeft klaar om te trouwen.

sorry-klVertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Christelijke evangelisten en apologeten (verdedigers) die onze geliefde profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) aanvallen wegens zijn huwelijk met de jonge Aïsja (‘Aa-ieshah – moge Allah tevreden over haar zijn) zullen zich realiseren dat dit huwelijk ‘BIJBELS’ is. Dit huwelijk wordt door de Bijbel goedgekeurd. Oprechte christenen zullen hun verontschuldigingen aanbieden.

Deze extreme evangelische christelijke fanatici, die moslims treiteren wegens dit omstreden huwelijk, beledigen in feite de hele tijd ook de Bijbel en Joods-christelijke tradities. Maar dit gebeurt ontzettend vaak. Vele argumenten tegen de islam zijn vaak ook argumenten tegen de boodschap die Jezus (vrede zij met hem) predikte of tegen Bijbelse concepten. Zie het artikel O christenen, beledig Jezus niet! op deze website voor enkele voorbeelden.

Hier is een citaat van een christelijke apologeet, Sam Shamoun, die bevestigt dat PUBERTIJD in feite de Bijbelse leeftijd voor toestemming (om te trouwen) is.

“…de Bijbel verwijst naar de algemene leeftijd van een meisje dat geschikt is voor het huwelijk. De verwijzing wordt aangetroffen in een parabel waar God Israël vergelijkt met een babymeisje dat Yahweh (Jehovah) onder Zijn hoede nam en later huwde. De parabel gaat verder door Israëls bezigheid met verafgoding te vergelijken met een vrouw die overspel en prostitutie verricht.

Deze specifieke gelijkenis geeft niet alleen de huwbare leeftijd van een meisje, de gelijkenis beduidt ook dat dit een feit was dat algemeen bekend was bij en in acht genomen werd door de volkeren, vooral Israël.

‘Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen, niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen. Niemand deed een van die dingen voor je, niemand keek naar je om, niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten, zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht. Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat: ‘Leef! Blijf in leven, bedekt met bloed als je bent.’ Ik liet je groeien als een bloem in het veld: je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier. Je kreeg stevige borsten, je kreeg schaamhaar, maar je was nog helemaal naakt. Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde, ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je – spreekt God, de HEER – en je werd de mijne…’ (De Bijbel, Ezechiël 16:4-8. Bron: http://bijbel.eo.nl/bijbel/ezechiel/16.)

God noemde dat de jonge baby de leeftijd voor geslachtsgemeenschap bereikte nadat haar borsten gevormd waren en haar schaamhaar gegroeid was, duidelijke tekenen van pubertijd. De reden waarom we geloven dat er verwezen wordt naar schaamhaar is omdat (a) het hoofdhaar van een meisje al verschillende jaren vóór het bereiken van de pubertijd groeit en (b) het verband met naaktheid suggereert dat haar ontblote lichaamsdelen bedekt moesten worden omdat het beschamend was om zichtbaar te zijn voor iedereen. Met andere woorden, er was geen schande dat het hoofdhaar van een meisje onbedekt was, maar het onthullen van iemands schaamhaar was dat wel…Aldus hebben we een Bijbelse tekst dat de pubertijd als minimum huwbare leeftijd vaststelt.” (Einde citaat van Sam Shamoun.)

Christelijke fundamentalisten, de oprechten in hun geloof, zullen voortaan een toontje lager zingen en aan moslims hun verontschuldigingen aanbieden wegens de anti-Bijbelse aanvallen op profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). En werkelijk, dit is niet de enige anti-Bijbelse aanval die zij in hun blinde haat uitvoeren: er zijn meer overeenkomsten tussen de islam en het jodendom en het christendom dan hen lief is.

Carol L. Meyers schrijft: “…gebaseerd op de globale berekeningen van het huwelijk van bepaalde koningen van Judea (bijvoorbeeld Josia, 14 jaar; Amon, 14 jaar) en de rabbijnse bepaling van twaalf als de minimale leeftijd om te trouwen voor meisjes en dertien voor jongens, kan een vroege leeftijd om te trouwen verondersteld worden (de Vaux 1961: 29). Ook leidt de relatieve korte levensverwachting in de oude wereld, vooral tijdens pest periodes, tot de conclusie dat het huwelijk spoedig na de pubertijd plaatsvond, met verloving voorafgaand een huwelijk, wellicht enkele jaren.” [Meyers, C. L. (1996). Procreation, Production, and Protection: Male-Female Balance in Early Israel. In Charles E. Carter & Carol L. Meyers (eds.), Community, Identity, and Ideology: Social Sciences Approaches to the Hebrew Bible. United States: Eisenbrauns. p. 507.]

Geza Vermes, een Britse geleerde van joods Hongaarse afkomst (die ook enkele jaren als Katholieke priester dienst deed), geeft in zijn boek Jesus onder andere het volgende aan: een gearrangeerd huwelijk was het ingeburgerde gebruik in de Joodse gemeenschap ten tijde van Jezus (vrede zij met hem) en dit was het voorrecht van de vader. Het meisje had hier totaal geen zeggenschap over. De aanstaande bruid was (op het moment van verloving) per definitie een minderjarige, die de pubertijd nog niet bereikt had. Volgens de wetgeving van de Misjna en de Talmoed bereiken meisjes de meerderjarigheid (pubertijd) wanneer zij beginnen met menstrueren, of op de dag na hun twaalfde verjaardag, wat dan ook als eerste plaatsvindt. Op de leeftijd van 12,5 jaar werd een jonge vrouw, volgens de terminologie van de rabbijnen, ‘volwassen’, en er werd van haar verwacht dan al getrouwd te zijn. Hoe dan ook, tegen die tijd had de vader het recht niet meer om haar eenzijdig te verloven (oftewel, daarna moet de jonge vrouw met het huwelijk instemmen). … Maria (Maryam – vrede zij met haar) was niet ouder dan twaalf jaar, of wellicht nog iets jonger [op het moment van haar verloving/huwelijk met Jozef en ten tijde van haar bevalling van Jezus (vrede zij met hem)], en volgens de normen van haar samenleving en tijdperk volwassen genoeg voor het huwelijk.” (Uit het boek Jesus van Geza Vermes, Penguin Books, 2010, p. 64-65.)

Soebh’aan Allaah (Glorieus is Allah)! Er zijn werkelijk veel overeenkomsten (niet volledig) met de islamitische regelgeving en het huwelijk van Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) met de jonge Aïsja (moge Allah tevreden over haar zijn), een huwelijk dat gearrangeerd werd door haar vader Aboe Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) en een huwelijk dat pas geconsumeerd werd nadat zij de pubertijd bereikt had.

Op dit punt is het volgende islamitische standpunt interessant: de vader dient zijn minderjarige dochter niet ten huwelijk te geven (hij dient geen huwelijk te arrangeren) behalve in het geval waarin hij denkt dat het voor haar bestwil is (als het duidelijk in haar voordeel is – wat het geval was bij Aïsja die daardoor met een profeet van God kon trouwen). Precies zoals hij haar bezit alleen mag uitgeven aan datgene wat voor haar bestwil is, geldt hetzelfde met betrekking tot het arrangeren van haar huwelijk. De islam staat dit alleen toe voor een moslimvader die vroom is en acht slaat op het belang van zijn kinderen, en die zeer goed begrijpt dat hij een herder is en dat hij verantwoordelijk is voor zijn kudde. Ibn Wahb leverde over dat Maalik zei, met betrekking tot een man die een huwelijk arrangeert voor een weesmeisje onder zijn zorg: “Als hij denkt dat hij (de echtgenoot) een zedelijke, rechtschapen en verstandige man is, dan is het toegestaan voor hem om dat te doen.” (Ah’kaam al-Qor-aan van al-Djassaas, 2/342.)

Maar als een dergelijk huwelijk niet echt in haar belang is, dan heeft de vader niet het recht een huwelijk te arrangeren als zij nog minderjarig is en dient hij te wachten totdat zij voor zichzelf kan kiezen en haar toestemming kan geven.

Het feit dat het toegestaan is om een jong meisje te huwen, betekent niet dat het toegestaan is om geslachtsgemeenschap met haar te hebben; integendeel, dat dient niet te gebeuren voordat zij daar klaar voor is en dit aan kan (lichamelijk, geestelijk, emotioneel), en dit hoeft niet perse te zijn op het moment dat zij de pubertijd bereikt heeft. Dit varieert van een bepaalde tijd, plaats en omgeving tot een andere. [Zie o.a. https://islamqa.info/en/178318 (Engels) voor meer informatie.]

Men dient dus altijd naar het meisje of de jonge vrouw in kwestie te kijken en rekening te houden met haar toestand en mate van ontwikkeling. Zowel een huwelijk als geslachtsgemeenschap mag haar niet schaden. De profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Geen schade en geen veroorzaking van schade.” (Verhaald door Aboe Sa’ied al-Khoedrie en overgeleverd door ad-Daaraqoetnie, imaam Maalik in zijn Moewatta-e en anderen.)

Hetgeen op https://nl.wikipedia.org/wiki/Pedofilie wordt aangegeven is ook interessant om hier te citeren: “Een ander bekend voorbeeld uit het verleden dat vaak wordt aangehaald, is de seksuele relatie van de 54-jarige Mohammed, islamitisch profeet met de wellicht negenjarige Aïsja, als een van zijn echtgenoten. De strikte definitie dat er seksuele handelingen worden verricht vóór de geslachtsrijpheid maakt dat dit huwelijk niet pedofiel is; alle bronnen maken melding dat dit huwelijk pas geconsumeerd werd na de menarche van Aïsja.” (Einde citaat.)

 

Conclusie

Het is een klassiek geval van christenen die niet weten wat hun eigen Bijbel hen onderwijst. Om eerlijk te zijn, ik ben nog nooit een jood tegengekomen die een moslim aanviel met het argument betreffende het huwelijk van Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) met de jonge Aïsja (moge Allah tevreden over haar zijn), hoewel er vele christenen zijn die een dergelijke aanval uitvoeren. Misschien dat joden hun tradities beter begrijpen dan christenen en dus het huwelijk van de profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) met de jonge Aïsja (moge Allah tevreden over haar zijn) erkennen als feitelijk normaal en volkomen acceptabel.

Wellicht dat christenen in het Westen de Bijbelse leeftijd van volwassenheid vaak verwarren met de seculiere wetten van hun landen (waar volwassenheid een getal op papier is). Dit is echter een probleem voor de christelijke gemeenschappen.

Ik hoop dat dit artikel oprechte christenen bereikt, zodat zij hun geloofsgenoten kunnen aansporen om zulke anti-Bijbelse argumenten niet meer te rond te strooien in de toekomst.

 

Moslim zijn

Profeet Jezus (vrede zij met hem) onderwees de mensen: “Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.” (Marcus 3:35.) Een ‘moslim’ is iemand die zich onderwerpt aan de Wil van God, iemand die de Wil van God doet. Wil jij een broeder of zuster van Jezus (vrede zij met hem) zijn? Zo ja, word dan moslim. Nu is de tijd.

 

Relevante artikelen:

“Volgens de huidige maatstaven was profeet Mohammed een pedofiel”

Het huwelijk van de profeet Mohammed met ‘Aa-ieshah

De tekenen van pubertijd

Hoe wordt u moslim?

Christendom (diverse artikelen)

De klok en de klepel (diverse artikelen over en weerleggingen van aanvallen op de islam)

Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

 

de-bijbel-huwelijk-wp

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan