De betekenis van ‘terrorisme’ en ‘extremisme’

Moslims kunnen niet toestaan dat zij door hun emoties overmand worden.

Extremisme prikkeldraadDoor de edele imaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdoellaah ibn Baaz (overleden in 1420 H.)

Genomen van een cassette met de titel: Fataawaa al-‘Oelamaa-e fil-Djihaad wal-‘Amaliyaat al-Intihaariyyah wal-Irhaab.

In de Naam van Allah.

We horen vaak over bepaalde termen zoals ‘terrorisme’ en ‘extremisme’ en iedereen lijkt er tegenwoordig over te spreken. Daarom, wat is het juiste criterium hieromtrent – d.w.z., wat is de betekenis van deze termen? Of op een andere manier uitgedrukt: wanneer wordt een persoon een terrorist of een extremist?

Extremisme is het maken van concessies waar geen basis of waarheid voor zijn.

<<<Toevoeging van de vertaler: het Arabische woord voor extremisme is al-ghoeloe. Het stamwoord en de woorden die van dit woord zijn afgeleid, draaien allemaal rond één betekenis: het overschrijden van de grens en norm. Ibn Faaris zei: “[De letters] ghayn, laam en de zwakke letter waaw vormen een correct stamwoord dat duidt op ‘het verder gaan en overschrijden van de passende maatstaf’.” (Moe’djam Maqaayies al-Loeghah.) Met betrekking tot een persoon, zegt men: “Hij ging naar een uiterste (de passende norm overschrijdend) in die aangelegenheid,” wat betekent dat hij de grenzen overschreed. Al-Ghoeloe is het verder gaan dan de norm. De term “extremisme” kan duiden op het te ver gaan, alsook het niet bereiken van de minimale vereisten. Met andere woorden: het extreme van te veel enthousiasme/vurigheid en het extreme van nonchalantheid/nalatigheid. Er is een ondergrens en een bovengrens en beide grenzen kunnen overschreden worden. (Einde toevoeging.)>>>

Terrorisme beduidt het zondigen op mensen door middel van onrechtmatig slaan of doden, zonder bewijs (om deze daden te rechtvaardigen); integendeel, (deze daden worden begaan) gebaseerd op onwetendheid en gebrek aan inzicht; zij zijn de terroristen die mensen onrechtmatig doden, zonder enig bewijs van de sharie’ah (islamitische wetgeving). Aldus veranderen zij (de toestand van) de veiligheid van mensen en veroorzaken zij problemen tussen mensen en hun landen; zij zijn de terroristen.

Wat betreft degenen die het goede (al-ma’roef) opleggen en het verwerpelijke (al-moenkar) verbieden volgens hun vermogen, dat is geen terrorisme… Wat betreft degene die dit niet kan doen, hij dient dit verbaal te doen (door bijvoorbeeld te zeggen): “O dienaar van Allah! Vrees Allah… Dit is niet toegestaan voor jou om te doen… Dit is verplicht voor jou om te doen.” (Dit dient gedaan te worden) met rechtschapen en wijze woorden en op een goede manier, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Nodig (O Moh’ammed) uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goede vermaning, en debatteer met hen op de beste manier (#1)…” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 125.]

<<< (#1) Nodig uit met doorslaggevende argumenten die leiden naar de juiste geloofsovertuigingen en die twijfelachtigheden, waarnaar uitgenodigd wordt, tenietdoen. Gebruik het speciaal voor degenen die naar de waarheid zoeken. De goede vermaning impliceert overtuigende bewijzen en nuttige verhalen die gebruikt kunnen worden bij de doorsnee mensen. En debatteer met hun hardnekkigen op de beste manieren van debatvoering, door zacht en vriendelijk te zijn tegenover hen, het kiezen van de makkelijkste wegen en het gebruiken van bekende introducties, om hun opstandigheid tot rust te brengen en hun vuur te blussen. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Door Barmhartigheid van Allah was jij (O Moh’ammed) toen zachtaardig voor hen. En als jij ruw (streng) en hardvochtig was, dan waren zij zeker rondom jou uiteengegaan…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 159.]

Als hij niet in staat is dit te doen, dan dient hij het kwaad te haten in zijn hart en dient hij het aanwezig zijn op slechte plaatsen te mijden. Degenen die mensen slaan of doden zonder enig bewijs van de sharie’ah; zij zijn de terroristen; degenen die verderf verspreiden. Zij zijn degenen die veiligheid verminderen en samenlevingen bederven.

Hoe dan ook, een persoon dient dit kwaad niet met zijn hand te veranderen, tenzij hij de autoriteit heeft om dit te doen (men moet geen kwaad met kwaad vergelden). Anders dient hij de kwestie onder hun aandacht te brengen als hij iets bezwaarlijk ziet en hij niet de toestemming heeft (om het te veranderen)… Niettemin, hij dient hen te adviseren, hen op te roepen tot Allah, en door mensen aan te moedigen om het goede te doen en hen het slechte af te raden…

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Extremisme 1

 

<<<Toevoeging van de vertaler: wat we absoluut weten is dat de sharie’ah extremisme en terrorisme niet bepleit. Inderdaad, wat het bevat is het tegengestelde van extremisme. Dat betekent dat het oproept tot matiging en extremisme verbiedt. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Aldus maakten Wij jullie (de ware moslims – ware gelovigen in het islamitische monotheïsme, ware volgelingen van de profeet Moh’ammed en zijn Soennah) tot een rechtvaardig [en gematigd (#2) en het beste (#3)] volk, zodat jullie getuigen over de mensen zullen zijn…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 143.]

(#2) De Islaam presenteert de gematigde weg voor elk aspect van het leven en het waarschuwt tegen het neigen naar beide vormen van extremisme: het extreme van te veel enthousiasme/vurigheid en het extreme van nonchalantheid/nalatigheid. Deze evenwichtige benadering is de ware rechtvaardigheid en voortreffelijkheid. De “evenwichtige benadering” is de reden waarom dit volk de rol van getuige tegen de andere volkeren is toegewezen: “…zodat jullie getuigen over de mensen zullen zijn…”. Getuigen dient alleen te geschieden door rechtvaardige mensen omdat het van niemand aanvaardbaar is behalve van een rechtvaardige persoon.

(#3) Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie (de ware moslims) zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensen is voortgebracht; jullie bevelen al-ma’roef (het goede) en verbieden al-moenkar (het verwerpelijke) (#4) en geloven in Allah (#5)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 110.]

(#4) Al-Ma’roef: het goede, deugdzame, d.w.z. het islamitische monotheïsme en alles wat de Islaam opdraagt om te doen. Al-Moenkar: het afkeurenswaardige, slechte, verwerpelijke, d.w.z. koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.

(#5) Deze drie eigenschappen zijn de voorwaarden om de beste gemeenschap van de mensheid te zijn. (Einde toevoeging.)>>>

Moge Allah ons allen succes schenken.

ExtremismeVoor uitgebreidere definities en een gedetailleerde bespreking van dit beladen onderwerp, zie het 817 pagina’s tellende waardevolle boek Religieus Extremisme in het leven van hedendaagse moslims van dr. ‘Abdoel-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. (Te bestellen via onze webshop.)

 

Relevante artikelen:

Stop terrorisme (diverse artikelen)

Jihad in de Islam

Vraag 1. Volgens moslims is de Islaam de beste religie, maar waarom zijn er dan zo veel moslims oneerlijk, gewelddadig, en houden veel moslims zich bezig met criminele activiteiten en terroristische aanslagen?

Vraag 5. Hoe kan de Islaam de religie van vrede genoemd worden terwijl het door het zwaard verspreid werd?

Vraag 6. Waarom zijn er zo veel moslims fundamentalisten en terroristen?

Vraag 7. Indien het waar is dat de Islaam vrede brengt, hoe is het dan mogelijk dat juist in de Arabische wereld zoveel onrecht heerst?

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan