Da’wah tips

De beste adviezen zijn de adviezen aan je zelf.

Tips klAllah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En laat er van jullie een groep zijn die uitnodigt naar het goede en die het deugdzame beveelt en die het verwerpelijke verbiedt. En zij zijn de succesvollen.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 104.]

Het doel van deze aayah is dat er een deel van deze moslimgemeenschap dient te zijn die deze taak volbrengt, ook al is het een verplichting voor elk lid van deze oemmah (oftewel elke moslim), ieder volgens zijn/haar vermogen. Moeslim leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie van jullie getuigt van een kwaad, laat hem dit veranderen met zijn hand. Als hij niet in staat is, laat hem dit veranderen met zijn tong. Als hij niet in staat is, laat hem dit veranderen met zijn hart; en dit is het zwakste geloof.” In een andere overlevering zei de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen geloof daarna (d.w.z. als men het niet eens kan veranderen met zijn hart door er een afkeer van te hebben), niet eens het gewicht van een mosterdzaadje.”

We dienen allemaal da’wah te verrichten, oftewel anderen uitnodigen naar Allah, alsook het goede aanbevelen en het verwerpelijke afraden, ieder volgens zijn/haar vermogen. Zie de rubriek Da’wah voor diverse artikelen en afbeeldingen.

Hieronder volgen enkele tips en adviezen – in de vorm van 22 afbeeldingen – aangaande da’wah.

Klik op de afbeeldingen in onderstaande galerij om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.

 

 

De afbeeldingen hierboven bevatten verwijzingen naar diverse artikelen, namelijk:

Da’wah (diverse artikelen en afbeeldingen)

De vier soorten van leiding (hidaayah)

Riyaa-e, te koop lopen met je daden

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Da’wah ideeën

Streven naar perfectie in de da’wah

De etiquette van da’wah

Zijn karakter was de Koran

Mijn religie is vriendelijkheid

Da’wah met niet-moslims (Hoe zouden we tegen hen moeten spreken over de Islaam?)

Het gebed (diverse artikelen en afbeeldingen)

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Zeg het goede of blijf stil

Het spreken namens de wetgeving zonder kennis

Kennis is licht (diverse artikelen en afbeeldingen)

Monotheïsme (tawh’ied) (diverse artikelen)

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

Word niet boos!

Help elkaar!

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan