Da’wah ideeën

Het is gemakkelijk en de beloning is groot!

Dawah ideeAllah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensen is voortgebracht; jullie bevelen al-ma’roef (het goede) en verbieden al-moenkar (het verwerpelijke) en geloven in Allah…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 110.]

We worden in aayah 3:110 (alsook in 16:125 en andere aayaat) door onze Heer opgeroepen om da’wah te verrichten, om anderen uit te nodigen tot al-ma’roef en hen al-moenkar te verbieden.

Help anderen de Islaam ontdekken/praktiseren! Het is gemakkelijk en de beloning is groot! Djarier (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “…de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning daarvan (deze daad van goedheid) krijgen als de beloning van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun beloningen zal zijn. En wie in de Islaam aanzet tot een slechte gewoonte (of daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan (deze zonde) krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wie een goede voorspraak doet, voor hem is een aandeel daarin, en wie een slechte voorspraak doet, voor hem is een aandeel daarin. (#1) En Allah is over alle zaken Moeqiet (Almachtig, Getuige).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 85.]

<<<(#1) D.w.z.: eenieder die bemiddelt in een zaak welke goede/slechte resultaten voortbrengt, zal zijn aandeel (beloning/bestraffing) krijgen in dat goede/slechte.>>>

Iedereen kan da’wah verrichten, iedereen volgens zijn/haar vermogen, en uwkeuze.net wil daar graag bij helpen. Je hebt er heus niet veel kennis of geld voor nodig. Let wel op dat je niet spreekt over datgene waarover je geen kennis hebt, zodat je geen onjuiste informatie of bid’ah verspreidt. Zie o.a. de artikelen Het spreken namens de wetgeving zonder kennis, De etiquette van da’wah en Streven naar perfectie in de da’wah.

Bekijk de onderstaande lijst en kies datgene wat voor jou gemakkelijk en uitvoerbaar is. Moge Allah de Verhevene onze intenties reinigen en onze inspanningen op Zijn weg accepteren. Amien. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Mug 1

 

Gedrag

Goed gedrag is misschien wel de beste da’wah die er is. Mensen zijn snel geneigd om te generaliseren, dus zorg ervoor dat jij een goed voorbeeld bent – een ambassadeur voor de Islaam: wees aardig, kom op tijd, kom je afspraken na, lieg niet, zie er verzorgd uit, streef naar perfectie in alles wat je doet, doe je werk goed etc. etc.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, ik ben slechts gezonden om de goede manieren te perfectioneren.” (Overgeleverd door imaam Ah’mad in Moesned en al-H’aakim in al-Moestadrak: authentiek verklaard door al-Albaanie in as-Silsilah as-Sah’ieh’ah, nr. 45.)

Sheikh Salmaan al-‘Awdah zei: “Helaas roepen veel moslims mensen op tot de Islaam met hun tong, terwijl ze hen er van wegjagen met hun schandelijke, tegenstrijdige gedrag en hun bekrompenheid.” Lees o.a. de artikelen Zijn karakter was de Koran, De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag en Wanneer vrienden elkaar pijn doen.

 

Help onze da’wah

Help ons mee om www.uwkeuze.net bekend te maken bij een breder publiek. Nodig moslims en niet-moslims uit om deze website te bezoeken via bijvoorbeeld e-mail lijsten, social media (zie Facebook), plaats links op andere websites en laat een link naar deze website achter op chat- en discussieforums, zowel op islamitische als niet-islamitische websites. Lees hier over hoe jij onze da’wah kunt helpen!

Print onderstaande flyers (A5) uit en zorg dat je er altijd enkele bij je hebt; in je tas, in de auto etc. Mocht je in de gelegenheid komen om da’wah te verrichten, met klasgenoten of collegae of vreemden op straat, dan kun je hen een flyer geven om hen te verwijzen naar onze website voor meer informatie, in shaa-a Allaah. Heb je een idee voor een andere flyer, neem dan contact met ons op: info@uwkeuze.net. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

 

Afbeeldingen

Gebruik de afbeeldingen in ons Fotoalbum of De Koran in beeld of De Soennah Serie om da’wah te verrichten. Plaats ze op Facebook of verstuur ze via e-mail etc.

 

Happylines Da’wah

Beste broeders en zusters, verricht actiever da’wah op een creatieve manier! Laat korte berichtjes achter in kranten die op openbare gelegenheden liggen en andere plaatsen, of plak post-its in de trein etc. waar andere mensen die kunnen lezen. Zie onderstaande voorbeelden. Bezoek https://www.facebook.com/Happydawah voor nog meer voorbeelden.

 

Happylines dawah 1 Happylines dawah 2
Happylines dawah 3

 

Geef een boek cadeau

Het krijgen van een cadeau is leuk. Maar het geven van een cadeau is veel leuker! Zeker als het een islamitisch boek is waar een ander van kan leren over de Islaam, zoals:

De fakkel: God bestaat (390 pagina’s)
De fakkel 2: Het gebroken kruis (350 pagina’s)
Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der mensen: Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (204 pagina’s)

 

Geschikte boeken voor da'wah met niet-moslims.

Geschikte boeken voor da’wah met niet-moslims.

 

De genoemde boeken zijn uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen in de webwinkel op www.momtazah.net. Neem voor meer informatie over deze boeken contact met ons op via info@uwkeuze.net of via ons contactformulier.

Een ander leuk cadeau is bijvoorbeeld Mijn djoez-e ‘amma boom, een hulpmiddel (stickervel) voor kinderen om de Qor-aan uit het hoofd te leren (klik hier voor meer informatie). De beloning voor het geven van zulke cadeaus is groot (denk aan je intentie!).

 

Gratis e-boeken

Je kunt ook de gratis e-boeken (pdf-documenten) van www.uwkeuze.net verspreiden. Zie e-Boeken voor de beschikbare gratis e-boeken.

 

Da’wah via e-mail of social media

Velen van ons besteden veel tijd op het internet, dus laten we deze tijd goed benutten. Laat deze tijd een reden van beloning zijn en geen reden voor bestraffing door naar h’araam te kijken of tijd te verspillen aan nutteloze spellen en discussies etc. De inhoud van www.uwkeuze.net mag gebruikt worden voor niet-commerciële da’wah (mits www.uwkeuze.net als bron vermeld wordt), dus stuur artikelen via e-mail door naar broeders en zusters, of deel ze op Facebook etc. (Is jouw Facebook een da’wahbook of een fitnahbook?)

 

Pamfletten

Eén van de vormen van het uitnodigen tot Allah is het printen en verspreiden van pamfletten die belangrijke onderwerpen samengevat weergeven. Klik hier voor 15 pamfletten die je gratis kunt downloaden, uitprinten en uitdelen.

 

Huis-aan-huis da’wah

Wij van www.uwkeuze.net nodigen onze broeders en zusters uit om deel te nemen aan huis-aan-huis da’wah. Klik hier voor twee voorbeelden van huis-aan-huis da’wah projecten. Print ze uit, kopieer ze en bezorg ze bij mensen in de brievenbus, om hen op deze manier uit te nodigen om over de Islaam na te denken.

 

Bestrijd onzedelijkheid

Erger jij je ook zo ontzettend aan al die onzedelijke reclames op straat? Als het goed is wel! (Lees o.a. de artikelen De djihaad van de ogen en De grote deugd van het neerslaan van de ogen.) Doe er wat aan en stuur brieven en/of e-mails naar de betreffende organisaties die onzedelijkheden in het openbaar ten toon stellen. Dit is niet alleen een strijd tegen onzedelijkheid, maar ook tegen het misbruiken en uitbuiten van vrouwen!

Klik hier voor 5 voorbeelden.

Stuur deze brieven/e-mails naar organisaties die zich hier schuldig aan maken. Hoe meer reacties zij ontvangen, hoe groter de kans dat zij er iets aan gaan doen. En Allah is de Bron van succes! (Gebruik de voorbeelden om uw eigen brief/e-mail te schrijven of pas het voorbeeld aan naar gelang de omstandigheden.)

 

Briefjes op borden bij supermarkten (of elders)

Hang briefjes/kaartjes op de borden bij supermarkten (of elders – waar dat mogelijk is) met vermelding van betrouwbare islamitische websites, zoals www.uwkeuze.net, waar geïnteresseerden terecht kunnen voor informatie en met hun vragen. Houd de boodschap kort en eenvoudig, bijvoorbeeld:

 

 

 

Relevante artikelen:

Da’wah (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan