Christendom

Da’wah met christenen

Christendom 2

Naar artikelen (zie hieronder). Zie ook de video’s onder aan deze pagina.

Alvorens we de artikelen over het Christendom presenteren, eerst een belangrijke mededeling voor moslims en een verzoek aan christenen.

Op http://islamqa.info/en/209007 wordt aangegeven: de volgende fatwaa is uitgevaardigd door het Permanente Committee: “De voorgaande goddelijk geopenbaarde boeken zijn blootgesteld aan enorme verandering, toevoeging en weglating, zoals Allah verklaart (in de Qor-aan). Aldus is het niet toegestaan voor een moslim om ze te lezen en bestuderen, tenzij hij iemand is met uitgebreide kennis en tracht de veranderingen en tegenstrijdigheden daarin uit te leggen.” (Einde citaat – 3/311.)

Het is dus niet toegestaan voor een leek of beginnende student om in discussie te gaan met ahl al-kitaab (de mensen van het boek – joden en christenen) en het is alleen voor de geleerden passend. Waarlijk, met de huidige Bijbel kun je zowel links als rechts bewijzen, vooral met de dwaalleer die Paulus verkondigd heeft. Zie de video’s onder aan deze pagina. Ook worden leugens en verdraaiingen gebruikt om de islam aan te vallen en om moslims te laten twijfelen. Zie o.a.:

Moslims die niet beschikken over voldoende kennis kunnen in hun vallen vallen.

Ga dus met christenen geen discussies aan, maar verwijs ze vriendelijk naar de artikelen op o.a. deze website en dan is het aan hen om de islam te accepteren of niet. Aan ons is de taak om iemand de rechte weg te tonen; wij kunnen niemand leiden, dat is alleen aan Allah de Verhevene. En als Allah de Meest Barmhartige iemand wil leiden, dan opent Hij zijn/haar hart voor de islam. Zo niet, dan zal geen enkele discussie baten. (Zie het artikel De vier soorten van leiding.)

Verspil niet te veel tijd aan welles nietes. Allah de Verheven zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Dus nodig daarom uit (naar de Islaam) en wees standvastig zoals jou bevolen is en volg niet hun begeerten en zeg: ‘Ik geloof in hetgeen Allah heeft neergezonden aan Boeken en ik ben bevolen om rechtvaardig te oordelen tussen jullie. Allah is onze Heer en jullie Heer. Voor ons (de gevolgen van) onze daden en voor jullie (de gevolgen van) jullie daden. Het heeft geen zin om met jullie te discussiëren. Allah zal ons bijeen brengen en tot Hem is de terugkeer.’” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 15.]

“Het heeft geen zin om met jullie te discussiëren” wil zeggen: wij hebben ons best gedaan om de boodschap op een rationele manier aan jullie mede te delen. Het heeft geen zin om te ruziën en te discussiëren. Dus zelfs als jullie proberen met ons te redetwisten, wij voelen geen behoefte om daar aan deel te nemen. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

 

Aan christenen willen wij vragen om eens onbevooroordeeld na te denken over het volgende:

“Waarlijk, de (enige) religie bij Allah (die Hij van een persoon accepteert) is de islam (overgave aan Zijn Wil)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 19.]

Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: Onderwerp je dus aan God (= islam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) Jezus (vrede zij met hem) riep dus ook op tot islam. Hij (vrede zij met hem) nodigde de mensen uit om moslim te worden: “Al wie de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.” (Marcus 3:35.) Je wil onderwerpen aan de Wil van God is de definitie van ‘moslim’. Dus als jij een broer of zus van Jezus (vrede zij met hem) wilt worden, word dan moslim.

“Ibraahiem (Abraham) was geen jood en geen christen, maar hij was een h’anief (zuivere monotheïst), moeslim (iemand die zich aan God onderwerpt) en hij behoorde niet tot de polytheïsten (afgodenaanbidders).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 67.]

De naam moslim wordt vaak gegeven aan alleen diegenen die geloven in de islam en de profeet Mohammed (vrede zij met hem), maar in feite is dit niet juist. Dit wordt duidelijk als we kijken naar de betekenis van ‘moslim’. Een moslim [moeslim (mannelijk), moeslimah (vrouwelijk)] is iemand die zich overgeeft aan God, aan Allah (Elah, Jehovah). Dus alle volgelingen van de waarheid, zoals die door verschillende profeten en boodschappers is verkondigd, zijn moslims. Dus de profeet ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims, de profeet Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) en zijn ware volgelingen zijn moslims etc., en de religie/boodschap waar de profeten en boodschappers mee kwamen was altijd islam (overgave aan God). Alle profeten riepen de mensen op tot tawh’ied (de eenheid van God) en verwierpen shirk (polytheïsme, afgoderij).

“En zij zeggen: ‘Wees joden of christenen, dan zullen jullie geleid worden (naar de waarheid).’ Zeg (tegen hen, O Moh’ammed): ‘Nee! (Wij volgen) de religie van Ibraahiem, (hij was) h’aniefan (een zuivere monotheïst) en hij behoorde niet tot de polytheïsten (afgodenaanbidders).’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 135.] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

We dienen voor ogen te houden dat het jodendom en het christendom hun oorsprong vinden pas lang na het overlijden van Abraham (vrede zij met hem). De oorsprong en de naam van het Jodendom, met zijn speciale rituelen en eigenaardige voorschriften etc., was zo’n vierhonderd jaar vóór Christus (vrede zij met hem). Het christendom kreeg zijn naam, en nam zijn speciale geloofsleer en vorm aan, pas lang na de terugroeping van Jezus (vrede zij met hem). Het is dus duidelijk dat de bewering – dat men een jood of een christen moet worden om leiding te verkrijgen – historisch onhoudbaar is. Want in dat geval zouden Abraham, Jezus en alle andere profeten en goede mensen die overleden zijn lang vóór het begin van ‘het Jodendom’ en ‘het christendom’ niet gerekend kunnen worden tot de rechtgeleide personen wegens de eenvoudige reden dat deze “religies” nog niet bestonden in de tijd waarin zij leefden.

“…En als Allah gewild had, had Hij jullie één gemeenschap (met dezelfde wet en godsdienstige overtuiging) gemaakt, maar Hij deed dit niet om jullie te testen in wat Hij jullie gegeven heeft; dus wedijver aangaande goede daden. Tot Allah is gezamenlijk jullie terugkeer (op de Dag der Opstanding), dan zal Hij jullie informeren aangaande hetgeen waarover jullie van mening verschillen.” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 48.] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 


Artikelen:

één God – één boodschap! (Dr. Nadji I. Arfadj.)

Moslims houden ook van Jezus (uwkeuze.net)

Wij geloven in Jezus (Soliman H. Al-But’he.)

Islam en christendom in de Bijbel (Sayed R. Ali.)

Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat! (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.)

De Bijbel keurt het huwelijk van profeet Mohammed met de jonge Aïsja goed (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

The Trinity Is Not A Biblical Belief (Engelstalig)

Before Nicea – The Early Folowers of Prophet Jesus (SalafiManhaj, Engelstalig, pdf, 392 kb) (Dit document zal in een nieuw tabblad geopend worden.)

Paulus over de Bijbel: is 100% van de Bijbel geïnspireerd door God? (Geschreven door Shabir Ally, vertaald door Abdul-Jabbar van de Ven)

O christenen, beledig Jezus niet! (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Jezus in de islam (Ahmed Deedat)

Stierf Jezus aan het kruis? (Ahmed Deedat)

Is de Bijbel Gods Woord? (Ahmed Deedat)

Mohammed in de Bijbel (Ahmed Deedat)

Hoe wordt u moslim?

 

 

Crucifixion or Crucifiction (Ahmed Deedat, Engelstalig, pdf, 1,33 MB) (Dit document zal in een nieuw tabblad geopend worden.)

Muhammed The Natural Successor to Christ (Ahmed Deedat, Engelstalig, pdf, 1,45 MB) (Dit document zal in een nieuw tabblad geopend worden.)

De neerdaling van Jezus (sheikh ‘Omar al-Ashqar)

Waar zijn de christenen van de liefde en godsvrees? (sheikh ‘Abdoellaah ibn Menee’)

Als Jezus God was (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Wat God niet is (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De bewoners van de grot – Ash’aab al-Kahf (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het bekeringsverhaal van ‘Abdoel-Maalik LeBlanc – De Bijbel leidde me naar de Islaam

Het bekeringsverhaal van Yusuf Estes

Bekeringsverhalen (diverse verhalen)

Bekeerlingen (diverse artikelen)

The True Message of Jesus Christ (Dr. Bilal Philips – Engelstalig, pdf, 512 kb)

De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Varkens, apen en ezels? – Een kritisch antwoord op Hans Jansen (Abdul-Jabbar van de Ven)

Christelijke ISIS (Qasim Rashid en Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De Ku Klux Klan: christelijke extremisten (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Wij willen een kerstboom! (Khadijah Stephens)

Waarom vrezen moslims God? De God van de christenen is een liefdevolle God Die van de mensen houdt. (Vraag 4)

Vraag 14. Een christen is in de veronderstelling dat de Koran veranderd is

Vraag 58. Waarom is de Koran waarheid en de Bijbel niet?

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Jezus (vrede zij met hem) kwam niet om een nieuwe religie te verkondigen: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten teniet te doen (de religie/boodschap blijft hetzelfde); ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen (te bevestigen, uit te voeren).” (Matteüs 5:17-20.) Maar o.a. Paulus kwam met enkele substantiële innovaties waardoor er een nieuwe religie ontstond: het Christendom. Er moest dus nieuwe leiding komen om de mensen weer naar het rechte pad (dat leidt naar God en Zijn Paradijs) te leiden.

Kaft De Fakkel 2 het gebroken kruis klBestel het boek De Fakkel 2: Het gebroken kruis, een bundeling van verschillende artikelen gerelateerd aan het Christendom, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah (te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net), voor uzelf of om het aan iemand anders cadeau te doen om hen tot de Islam uit te nodigen.

 

Video’s:

Voor eenieder die dacht dat Kerstmis ook maar iets had te maken met de geboorte van ‘Iesaa (Jezus – vrede zij met hem): leer over de ware (shaytaanische) oorsprong van Kerstmis middels de video The Origins of Christmas van Abdullah Hakim Quick (Engelstalig).

 

 

Er zijn veel video’s van Ahmed Deedat met lezingen over het Christendom en discussies met christenen. Hieronder treft u er twee aan (Engelstalig), over de vraag wie er groter is, Jezus of Paulus?, en wie was de stichter van het Christendom, Jezus of Paulus?

 

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan