Christelijke ISIS

Zei Jezus (vrede zij met hem) niet iets over splinters en balken!?

Vertaald en aangevuld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

Moslim advocaat Qasim Rashid heeft zowat dagelijks te maken met anti-moslim trollen. Hoewel dat onacceptabel is, is hij weliswaar erg goed geworden om hen het zwijgen op te leggen. Een goed voorbeeld: toen een “blanke supremacist” een privébericht naar hem stuurde waarin hij beweerde dat de islam gewelddadig was en hem tergend vroeg waar “de christelijke versie van ISIS” was, antwoordde Qasim Rashid als volgt:

 400 Jaar trans-Atlantische slavenhandel waarbij 20 miljoen Afrikaanse “heidenen” verminkt, verkracht, vermoord, ontvoerd en tot slaven gemaakt werden om ze tot Christus te brengen.

 Genocide van de oorspronkelijke bewoners van Amerika (de indianen) in de naam van Christus als Manifest Destiny (de politiek-maatschappelijke stroming die in de tweede helft van de 19e eeuw in de Verenigde Staten voor imperialisme pleitte).

 Genocide van Australische Aborigines (of Aboriginals) waarbij in minder dan een eeuw 90% van hun populatie gedood werd, wederom door christelijke Europeanen. [Noot van de vertaler: toen de eerste kolonisten eind 18de eeuw aankwamen, leefden er tussen de 315.000 en de 750.000 mensen in Australië. In 2006 werd het aantal inheemsen door het Australian Bureau of Statistics geschat op 517.200, 2,5% van de totale bevolking van Australië. Niet alleen door ziekte verminderde hun aantal, maar ook door het vrijwel straffeloze moorden door de Britse kolonisten. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Aborigines_(Australi%C3%AB). – Einde noot.]

De heksenprocessen van Salem. [Noot van de vertaler: en alle andere heksenjachten: tussen circa 1480 en circa 1700 werden naar schatting 40.000 tot 100.000 personen als heks geëxecuteerd. Een heksenjacht heeft primair betrekking op het vervolgen van (vermeende) heksen. Daarnaast wordt de term gebruikt voor een hetze ten aanzien van afwijkende meningen die het meedogenloos vervolgen van groepen personen tot gevolg heeft. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenjacht. – Einde noot.]

 De Spaanse Inquisitie. [Noot van de vertaler: een instituut om de katholieke orthodoxie te handhaven. Vele mensen (waaronder moslims en joden) werden gemarteld, verbrand, verdreven en gedwongen het katholicisme te aanvaarden. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_Inquisitie. – Einde noot.]

Kruistochten.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Het Verzetsleger van de Heer (geleid door Joseph Kony, ontstaan in 1987) in Oeganda dat zo’n 100.000 mensen verminkt, verkracht en vermoord heeft volgens de VN, tijdens de laatste 15 jaar, hetgeen veel destructiever is dan ISIS, en zij hebben dit gedaan om een staat te stichten gebaseerd op een eigen interpretatie van de Bijbelse Wet. [Noot van de vertaler: de rebellen van het Verzetsleger van Joseph Kony (die zichzelf tot profeet uitgeroepen heeft) zijn verantwoordelijk voor vele gruweldaden. Zij ontvoeren jongens om hen als kindsoldaat te laten vechten en meisjes om hen als seksslavin te laten werken. Kinderen die proberen te ontsnappen worden vermoord of verminkt, vaak op gruwelijke wijze. Naar schatting zijn tussen juni 2002 en mei 2003 zo’n 9000 kinderen ontvoerd. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzetsleger_van_de_Heer. – Einde noot.]

In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben christelijke milities alle moskeeën verwoest en de VN verslagen geven aan dat de moslims daar geconfronteerd worden met etnische zuivering, met berichtgevingen dat christenen moslims letterlijk kannibaliseren (opeten).

In Amerika vormen blanke supremacisten, die zichzelf christelijk noemen, de grootste terroristische bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid, dit is volgens de FBI en 392 politieagentschappen in een onderzoek dat vorig jaar gepubliceerd werd.

George Bush, een toegewijd christen, zei dat God hem opdroeg om Irak binnen te vallen, waarbij volgens sommige schattingen zo’n 1 miljoen burgers gedood werden tijdens deze ongerechtvaardigde oorlog.

De KKK bestaat nog steeds. [Zie het artikel De Ku Klux Klan: christelijke extremisten.]

Nazi’s bestaan nog steeds.

Aryan Nations (Arische Naties) bestaan nog steeds. [Noot van de vertaler: een antisemitische, neonazi, blanke supremacistische terroristische organisatie, als een tak van de Christian Identity organisatie “Church of Jesus Christ–Christian”. De FBI heeft de Aryan Nations een “terroristische bedreiging” genoemd, en de RAND Corporation heeft het het “eerste ware landelijk terreurnetwerk” in de Verenigde Staten genoemd. Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Aryan_Nations. – Einde noot.]

Er kunnen nog meer voorbeelden gegeven worden.

Dus voordat je enige moslim ondervraagt over ISIS (wat trouwens het resultaat is van die Irakoorlog en niet de Koran), toets jezelf alsjeblieft. Ik ben vrijwel zeker dat het Jezus was die iets zei over splinters en balken en dat je niet over anderen moet oordelen zodat God niet over jou zal oordelen.

[Noot van de vertaler: Jezus (vrede zij met hem) zou volgens het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 7 vers 1-5, gezegd hebben: “Oordeel niet over anderen; dan zal God niet oordelen over u. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt, en hij zal u meten met de maat waarmee u anderen meet. Waarom kijkt u naar de splinter in het oog van een ander, en merkt u de balk niet op in uw eigen oog? Hoe durft u tegen een ander te zeggen: Laat mij die splinter eens uit uw oog halen, terwijl u zelf een balk in uw oog hebt? Huichelaar, haal eerst die balk uit uw eigen oog, dan ziet u pas scherp genoeg om die splinter uit het oog van de ander te halen.” – Einde noot.]

 

Relevante artikelen:

Mijn religie is vriendelijkheid

De vergeten islamitische beschaving

En wie pleegt 98 procent van de terroristische aanslagen in onze contreien?

De Ku Klux Klan: christelijke extremisten

“Religie is de oorzaak van alle oorlogen!”

Het gezicht van een terrorist

De anti-islam film van ‘illusionist’ Wilders

Media (diverse artikelen)

De klok en de klepel (diverse artikelen)

Stop terrorisme (diverse artikelen)

Christendom (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan