Broeder- & zusterschap in de islaam

Degene die een broeder zonder tekortkomingen zoekt, zal zonder broederschap blijven.

Broederschap klAboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Benijd elkaar niet. Bied niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. Wend jullie niet af van elkaar. Verkoop niet ten laste van elkaar. En wees broeders, O dienaren van Allah! De moslim is de broeder van de andere moslim. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier – hij wees tot drie keer toe naar zijn borst. Het is erg genoeg voor iemand om zijn moslimbroeder te verachten. Alles van een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Dit is de 35ste h’adieth van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie. Ga naar H’adieth 35 voor een uitleg van sheikh Ibn al-‘Oethaymien.

Verspil geen tijd aan discussies over hoe een moslim moet zijn, wees er één! Bouw mee aan een sterke oemmah en lees onderstaande artikelen die betrekking hebben op broeder-/zusterschap in de Islaam.

(Lees verder onder de afbeelding voor een overzicht van diverse artikelen en afbeeldingen.)

 

Artikelen:

De zes rechten van een moslim op een andere moslim

al-walaa-e wa al-baraa-e – loyaliteit en distantiëring

Een moslim is een spiegel voor een moslim

As-Salaam – de islamitische vredesgroet

De was is vies…

Zusterschap (ook voor broeders)

Wanneer vrienden elkaar pijn doen

Hoe om te gaan met meningsverschillen

Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim

H’adieth 8: De onschendbaarheid van de moslim

H’adieth 12: Het laten van datgene wat je niets aangaat

H’adieth 13: Broederschap in de Islam

H’adieth 32: Het verbod op het berokkenen van schade

H’adieth 35: Broederschap in de Islam

H’adieth 36: Het voorzien in de behoefte van je broeder

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

Mijn religie is vriendelijkheid

Help elkaar!

Het beoordelen van anderen en het gevaar van zelfrechtvaardiging

Adviezen van geleerden in de tijd van beproevingen en chaos

Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam

Jaloezie en het boze oog

De ideologische aanval –> De verschillende islamitische groepen

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En houd jullie gezamenlijk vast aan het koord van Allah (d.w.z. deze Qor-aan, het verbond van Allah) en wees niet onderling verdeeld en gedenk de gunsten van Allah op jullie, toen jullie elkaars vijanden waren, waarna Hij jullie harten verenigde waardoor jullie, door Zijn gunst, broeders (in het islamitische geloof) werden (#1)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 103.]

(#1) De stad Yathrib was verscheurd door burgerruzies, stammenvetes en meningsverschillen voordat de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zijn voet zette op haar grond. Vervolgens werd Yathrib “de Stad der profeet” (al-Medienah an-Nabawiyyah) genoemd, of kortweg al-Medienah, dé stad. Er heerste ongeëvenaard broederschap en het werd het centrum van de Islaam. Deze huidige bedroevende twistzieke wereld is een groter Yathrib: kunnen wij de heilige voet op haar grond zetten en het een nieuw en groter al-Medienah maken? (Uit A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan