Broeder ‘Abdoellaah

Mijn terugkeer naar Allah.

BekeringsverhalenDoor schoolboeken en de media gehersenspoeld: “We stammen af van de apen!” “Denk niet na, geniet, maar met mate!” “Doe wat de rest ook doet, anders hoor je er niet bij!” Al-H’amdoelillaah, op wonderbaarlijke manier ben ik in aanraking gekomen met de Islaam. Een ongelovige zal zeggen: “Wat een toeval!” Ik zeg: “Allah (Glorieus en Verheven is Hij) heeft het zo gewild.”

Ik had tussendoor twee weken de tijd om op vakantie te gaan en ik ging met een vriend naar Egypte om te diepzeeduiken. Waarom Egypte? Wat een toeval! Of heeft Allah het zo gewild!?

Een week duiken en een week wat van het land zien. Het was een leuke vakantie, al-h’amdoelillaah, en om ons prettig verblijf af te sluiten, gingen we eten bij een van de vele fastfoodrestaurants in de miljoenenstad Cairo. We lieten ons door een taxichauffeur ergens afzetten en gingen een restaurant binnen. Waarom dat ene restaurant? Wat een toeval! Of heeft Allah het zo gewild!?

Het was druk, maar we hadden een tafeltje gevonden. We waren bijna klaar met eten, toen er twee Egyptische jonge dames aan ons vroegen of zij bij ons aan tafel mochten komen zitten, want er was geen enkele stoel meer vrij, behalve bij ons aan tafel. Wat een toeval! Of heeft Allah het zo gewild!?

Er waren twee stoelen bij ons aan tafel vrij, de enige twee in het hele restaurant. Als de dames een keuze hadden gehad, dan zouden ze niet voor onze tafel gekozen hebben, een tafel met twee mannelijke toeristen, geen denken aan. Bij ons aan tafel waren dus de enige twee vrije stoelen, een stoel naast mij en een stoel naast mijn vriend. Waarom ging de ene dame, waar ik nu mee getrouwd ben (al-h’amdoelillaah), naast mij zitten en de andere dame (die na een bepaalde tijd zou gaan verloven) naast mijn vriend? Wat een toeval! Of heeft Allah het zo gewild!?

Mijn vriend ging wat te drinken halen. De dames begonnen een Egyptische krant te lezen in de Arabische taal. Normaal gesproken ben ik vrij verlegen als het gaat om contact leggen met vrouwen, maar op de een of andere manier, bijna automatisch, keek ik naar die Egyptische krant in een voor mij vreemde taal. De evenzo verlegen dames keken mij aan en we raakten in gesprek over die ene krant. Wat een toeval! Of heeft Allah het zo gewild!?

We spraken met elkaar en wat bleek nou, een van de dames had al aan een tafeltje gezeten, maar omdat haar vriendin te laat was voor hun afspraak, ging ze even iets te drinken halen. Toen ze terug kwam was haar tafeltje bezet. Wat een toeval! Of heeft Allah het zo gewild!?

Een ander toeval (???) is dat dit restaurant bijna nooit bezocht werd door de twee dames, maar die ene avond wel. Wat een toeval! Of heeft Allah het zo gewild!?

We hadden niet zo veel tijd om met elkaar te praten, want de dames moesten op tijd thuis zijn. Helaas was dit voor ons de laatste avond en zouden wij de volgende ochtend weer terug vliegen naar ons koude kikkerlandje. We wisselden onze adressen uit en namen afscheid. De ene brief werd geschreven na de andere (er was toen nog geen internet). Middels deze brieven leerden we elkaar beter kennen. Op een gegeven moment kwam ook het geloof om de hoek kijken. Ik was daar niet zo blij mee, want ik was stom, doof en blind. Mijn voorstel was dat zij gewoon moslimah zou blijven en ik gewoon zo als ik was; stom, doof en blind. Maar we bleven praten over de Islaam en het bestaan van God. Al-H’amdoelillaah dat die ene Egyptische dame toen geduldig genoeg was om met mij te blijven communiceren. Bijna hadden we besloten om achter onze correspondentie een punt te zetten, het leek een hopeloze zaak. Maar ik was een beetje eerlijk tegenover mezelf en ik gaf toe dat die Egyptische dame wel steeds antwoorden had op mijn vragen, maar ik niet op haar vragen. En als ik dacht dat ik een antwoord had, dan bleek dat niet echt gebaseerd te zijn op kennis en bewijs en riep het nog meer vragen op. Bijvoorbeeld, waar komt de mens vandaan? Ik zei van de apen. Zij vroeg waar de apen vandaan kwamen. Ik zei dat de apen van een soort eekhoorns afstammen. Zij vroeg mij waar die eekhoorns dan vandaan kwamen. Ik zei dat die weer van andere dieren kwamen en die weer van vissen etc. etc. Maar waar kwamen dan de vissen vandaan? Ik zei dat die van eencellige afkwamen. Maar toen kwam de vraag die mij met een mond vol tanden liet staan. Waar kwamen die eencellige dan vandaan? Ja, uhhh, door toeval zijn wat aminozuren uhhhh bij elkaar gekomen en uhhhh toen werden er uhhhhh eiwitten gevormd en die vormden dacht ik weer een cel die uhhh in eens begon te leven. Ja, ik gaf dit antwoord, maar ik moest toegeven dat het nou niet echt een antwoord was waarvan je kunt zeggen dat daar over nagedacht is. (Zie de artikelen over de evolutietheorie in de rubriek God/Allah.) Was mijn denkwijze dan wel oké? Er ontstond een twijfel in mijn hart. Wat een toeval! Of heeft Allah het zo gewild!? (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

Ik had onze vakantie geboekt bij een reisbureau in mijn woonplaats. De eigenaar van dit reisbureau was een Egyptische man. Wat een toeval! Of heeft Allah het zo gewild!?

Ik had besloten om naar Egypte terug te gaan, om die ene Egyptische dame weer te ontmoeten. Toen ik weer naar het reisbureau ging om voor mijzelf een nieuw ticket te kopen, raakte ik ook met die Egyptische man in gesprek over de Islaam. Hij vertelde me dat hij een Nederlandse jongen kende die ook moslim was geworden, mashaa-e Allaah (Allah heeft het zo gewild). Die jongen kwam uit een dorp waar hij ook een reisbureau had. Wat een toeval! Of heeft Allah het zo gewild!?

De Egyptische man raadde mij aan om contact op te nemen met die ene Nederlandse jongen om in mijn eigen taal over de Islaam te praten. Ik had inmiddels al toegegeven dat mijn manier van denken niet de juiste was en dat er een groot gat zat in de informatie die ik had.

Ik was katholiek en zat op een katholieke basisschool. Ik ging naar de kerk toen ik jong was, maar naarmate ik ouder werd speelde religie een steeds minder belangrijke rol in mijn leven; o.a. door de verleidingen van het leven, alsook de vele tegenstrijdigheden en vreemde zaken in het christendom waar niemand goede antwoorden op kon geven. Ook het beeld van God zoals dat door de Bijbel geschetst wordt, dat van een soort supermens, zorgde ervoor dat mijn geloof in God afnam. (Zie het artikel Hoe ziet God er uit?) Ik weet nu dat God geen soort supermens is en niet eens lijkt op een mens. God, of Allah, is een Kracht/Entiteit Die niets wegheeft van de schepping, Die niet eens deel uitmaakt van de schepping en Die vele malen groter is dan de hele schepping.

Ook door de informatie op school (bijvoorbeeld de evolutietheorie) en de media (moslims zijn terroristen), bleef ik stom, doof en blind. Maar al-h’amdoelillaah, door het geduld en de informatie die ik kreeg van die ene Egyptische dame werd mijn hart wat zachter, mijn oren stonden op een kier en zelfs in mijn oogleden kwam een beetje beweging.

In het begin zei ik nog dat ik nooit zou bidden; vijf keer per dag bidden, dat nooit. Ik vond één keer per dag al veel en ik vroeg mezelf af of het moslim zijn wel iets voor mij was. De naam ‘moslim’ had ook nog steeds iets beangstigend. De gedachte om moslim te worden was toch nog vreemd: ga ik dadelijk tot die mensen behoren die terroristische aanslagen plegen? Mensen die met vier vrouwen mogen trouwen en die een maand lang vasten? Geen alcohol meer? Mijn “vrijheid” kwijt?

“Waarlijk, de slechtst voortbewegende (levende) schepselen bij Allah zijn de doven (die de waarheid niet willen horen), de stommen (die het niet willen uitspreken), degenen die niet begrijpen (d.w.z. de ongelovigen).” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 22.]

<<<Dit zijn inderdaad de slechtste schepselen, want elk ander schepsel legt zich neer bij de fitrah (de natuurlijke aanleg, zie het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg) die Allah de Verhevene in hen geschapen heeft. Deze mensen werden geschapen om Allah de Schepper te aanbidden (zie aayah 51:56), maar in plaats daarvan geloven zij niet (of kennen deelgenoten aan Hem toe). Imaam Ibn al-Qayyiem al-Djawziyyah schreef in zijn boek ‘Oeddat oes-Saabirien wa Dzakhirat oes-Shaakirien: “Allah heeft engelen geschapen met verstand en geen begeertes, dieren met begeertes en geen verstand, en de mens (alsook de djinn) met zowel verstand als begeertes. Dus als het verstand van een persoon sterker is dan zijn begeertes, is hij (bij wijze van spreken) beter dan een engel. En als zijn begeertes sterker zijn dan zijn verstand, dan is hij (bij wijze van spreken) erger dan een dier…” Sommigen vertalen het woord ad-dawwaab uit aayah 8:22 (alsook 8:55 – hier vertaald als schepselen) klakkeloos met “beesten” om zo de Qor-aan in diskrediet te brengen omdat het ongelovigen “beesten” zou noemen. Maar dit is een erg selectieve vertaling omdat het immers ook kan slaan op mensen. Zie het artikel Varkens, apen en ezels?>>>

Door de gesprekken met die Egyptische man van het reisbureau, die Nederlandse jongen en die Egyptische dame, door de informatie die ik van hen kreeg, door het lezen van boeken, had ik het gevoel dat het gat in mijn kennis langzaam opgevuld werd. Moge Allah de Almachtige hen hiervoor belonen.

De wetenschappelijke feiten in de Koran (al-Qor-aan) speelden ook een belangrijke rol bij mijn bekering. (Zie Wonderen in de Koran.) Deze lieten mij inzien dat de Koran niet zo maar een boek is, maar iets bijzonders. Daardoor kon ik ook moeilijkere zaken accepteren. In het begin had ik zo mijn twijfels, maar ik dacht steeds: maar waar komt de Koran dan vandaan? O.a. hierdoor had ik het geduld om verder te kijken en te blijven lezen.

Ook werden vooroordelen opgehelderd en ik ontdekte dat de islam heel anders is dan dat de media het afbeeld. Ik ontdekte dat de islam oplossingen heeft voor vele/alle problemen in de wereld. Het is niet altijd gemakkelijk, maar dat is een operatie ook niet, hoewel een operatie soms noodzakelijk is indien je ziek bent. Vóór mijn bekering pleegde een vriend van mij zelfmoord. Zelfs mijn vader zei op een gegeven moment, nadat ik hem het een en ander over de islam verteld had: “Als hij dit eens wist, dan had hij misschien geen zelfmoord gepleegd.”

Ik werd langzaam wakker, niet langer meer bedwelmd door de verslaving aan de valse vrijheid. De ene vraag na de andere werd beantwoord. De ene twijfel na de andere werd weggenomen. De evolutietheorie verdween als sneeuw voor de zon. De vooroordelen over de Islaam en de moslims werden omgezet naar liefde voor de Islaam en de moslims. Mijn hart werd steeds zachter, mijn oren gingen steeds beter horen en mijn ogen stonden zó ver open, dat ik wilde dat een dag geen 24 uur had, maar 48 uur. Ik kwam tijd te kort, zoveel waarheden, zoveel informatie, zoveel antwoorden, zoveel tekenen. Ik ging me er steeds beter bij voelen, steeds zekerder: al-h’amdoelillaah (alle lof is voor Allah), ik werd moslim.

Ik ging steeds vaker boeken lezen en praten met moslimbroeders. Ik kwam in aanraking met praktiserende moslims die helemaal niet eng waren, maar juist zeer vriendelijk, behulpzaam, eerlijk en verre van de gevaarlijke dingen waar de media en sommige politici ons bang voor maken. (Zie o.a. De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

Wat was ik stom, wat was ik doof en wat was ik blind. Hoe heb ik ooit kunnen geloven in de leugens van de Westerse media? Hoe heb ik ooit kunnen geloven in de theorie van Darwin. De naam ‘evolutietheorie’ zegt het al; theorie. Slechts vage ideeën en heel veel fantasie. Wat was ik beneveld door de vele verleidingen van dit leven. (#1) Wat was mijn fitrah bedekt door begeerten en lusten. Ik had echt het gevoel dat ik wakker werd, nuchter, met twee benen op de grond. Mijn denkramen – die zijn als ramen in een muur, waardoor men een beeld van de buitenwereld ziet; het beeld is beperkt – verdwenen en ik had het gevoel alsof ik niet meer binnen was maar buiten, wal-h’amdoelillaah.

<<< (#1) De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Toen Allah, Glorieus en Verhevene is Hij, het Paradijs geschapen had, riep Hij Djibriel (de engel Gabriël – vrede zij met hem) en zei tegen hem: ‘Ga en kijk er naar en naar wat ik heb voorbereid voor zijn inwoners.’ Hij ging, keek er naar en naar de voorbereidingen van Allah voor zijn mensen. Hij kwam terug en zei: ‘Bij Uw Macht, iedereen die hier over hoort zal er binnengaan.’ Toen gaf Allah een bevel en het Paradijs was omgeven door moeilijkheden en onheil. Toen zei Hij: ‘Ga terug en kijk er naar en naar wat Ik heb voorbereid voor zijn mensen.’ Dus keek hij er naar, maar toen hij terug kwam, zei hij: ‘Bij Uw Macht, ik vrees dat niemand er binnen zal gaan!’ Toen stuurde Allah de Almachtige hem naar de Hel. Hij, de Verhevene, zei: ‘Ga en kijk er naar en naar wat Ik heb voorbereid voor zijn mensen.’ Dus keek hij en zag een hevig Vuur (als golven). Hij kwam terug en zei: ‘Bij Uw Macht, niemand die hier over hoort zal er binnengaan!’ Toen gaf Allah een bevel en de Hel was omgeven met lusten, toen zei Hij, de Verhevene: ‘Ga en kijk naar wat Ik heb voorbereid voor zijn mensen.’ Dus ging hij, keek en kwam terug en zei: ‘Bij Uw Macht, ik vrees dat niemand er van gered wordt, (eenieder) zal het binnentreden.’” (Overgeleverd door Ah’med, Aboe Daawood, at-Tirmidzie en an-Nasaa-ie.)>>>

Ik raakte ook gecharmeerd van de islamitische wetgeving. Ik denk nu bij heel veel nieuwsberichten: als men de islamitische regels maar nageleefd had, dan was dat niet gebeurd.

Wat ik ook mooi vond was de ontdekking dat de islam niet zo veel anders is als het jodendom en het christendom. Het is in feite een herhaling van dezelfde boodschap, maar dan zuiver. (Zie één God, één Boodschap.)

Werkelijk, de Islaam is een religie die het verstand aanspreekt. Als je iets niet begrijpt dan ligt dat aan jezelf en als je op zoek gaat naar kennis dan wordt hetgeen dat je niet begrijpt duidelijk en weet je dat het aan jezelf ligt en niet aan de Islaam. Voor de atheïsten worden alle wegen geblokkeerd en al hun zwakke en misleidende argumenten worden door rationele bewijzen tot stof gemaakt: “En degenen die ongelovig zijn, hun daden zijn als een luchtspiegeling in een vlakte, die de dorstige als water veronderstelt. Wanneer hij daar aankomt, vindt hij dat het niets is, (#2) maar hij vindt Allah bij zich Die daarna zijn rekening volledig zal vereffenen. En Allah is snel met de afrekening.” [Soerat an-Noer (24), aayah 39.]

<<< (#2) Zo zijn de ongelovigen, zij rekenen op hun daden waarvan zij dachten dat het goede daden zijn en hopen op de beloning daarvoor. Wanneer zij bij Allah komen, treffen zij niets daarvan aan omdat ongeloof deze nutteloos heeft gemaakt en de sporen daarvan heeft uitgewist. (Zoebdatoe t-Tefsier mien Fet-h’ie l-Qadier van dr. Moh’ammed ibn Soelaymaan al-Ashqar.)>>>

Op een gegeven moment vond ik het tijd om te leren bidden. Tijdens mijn eerste Ramadhaan begon ik met het verrichten van het gebed, al-h’amdoelillaah. Toch was het best moeilijk om dit vijf keer per dag te doen en ook nog op tijd. Vooral ‘s morgens vroeg, lekker warm in bed, moe en lui en de duivel deed zijn best. Ik werkte in die tijd in een vijfploegendienst. Ik moest ‘s morgens om 06:00 uur beginnen en reed van huis weg rond 05:15 uur. Ik zag toen soms mensen wandelen die hun hond aan het uitlaten waren. Ik werd hierdoor heel boos op mezelf en ik was ook teleurgesteld in mijzelf. Hoe kan ik mijzelf moslim noemen en zeggen dat ik overtuigd ben van de Islaam en het bestaan van God!? Deze mensen die zo vroeg opstaan om hun hond uit te laten, andere mensen (waaronder ik zelf) die vroeg opstaan om geld te verdienen. Hoe kan het dan dat ik niet opsta om mijn Heer, mijn Schepper te aanbidden!? Hoe kan het dan dat ik niet doe wat ik moet doen om het enige belangrijke doel na te streven: het erven van het Paradijs!

“En dit wereldse leven is slechts vermaak en spel! (#3) En waarlijk, het Huis van het Hiernamaals – dat is het werkelijke (eeuwige) leven, als zij dat maar eens wisten!” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 64.]

<<< (#3) ‘Vermaak en spel’ beduidt niet dat dit leven niet serieus is, maar op zichzelf en in verhouding tot het Hiernamaals is het niet belangrijk dus dienen we ons er niet op blind te staren. Aldus is dit leven een voorbereiding voor het Eeuwige Huis waar we naar toe gaan, wat veel belangrijker is dan de kortstondige genietingen die ons mogelijkerwijs verleiden in dit leven. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

Een andere fout die ik beging, was het vragen naar een teken van Allah de Verhevene. Ik vroeg Allah om een teken, om mijn geloof in Hem te versterken. Nou, dat teken kwam er. Ik was met mijn vrouw (die ene Egyptische dame) in Egypte bij mijn schoonmoeder (haar vader was al overleden) op vakantie. Ik was op de badkamer en net klaar met het verrichten van de woedhoe-e (de kleine rituele wassing). In eens werd mijn adem volledig afgesneden. Ik kon geen adem meer halen en ik raakte in paniek. Ik dacht; ik moet hier van de badkamer af, want als ik dadelijk val, dan lig ik hier en niemand weet wat er aan de hand is. Ik maakte de deur open en ging naar buiten. Mijn vrouw en mijn schoonmoeder hoorden mij naar adem snakken (het snakken naar adem maakte best wel een hard geluid) en ook zij raakten in paniek en mijn vrouw barstte in huilen uit. Naar mijn gevoel duurde dit paniekerige moment wel enkele minuten, tot ik het gevoel kreeg dat ik moest overgeven en ik weer adem kreeg, al-h’amdoelillaah. Vanaf dat moment heb ik nooit meer om een teken gevraagd. Ik had mijn lesje geleerd. Een teken van Allah, als Hij wil dat je sterft, dan sterf je en dan hoef je niet eens in een vliegtuig hoog in de lucht te vliegen. En kijk om je heen, er zijn ontelbare tekenen die het bestaan van Allah de Almachtige bevestigen. Kijk eens in de spiegel en dan vooral diep in je eigen ogen!

“Waarlijk, in de schepping van de hemelen en de aarde, en de opeenvolging van de nacht en de dag, en het schip dat op de zee vaart met wat nuttig is voor de mensen, en wat Allah neerzendt uit de hemel aan water (regen) waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, en dat Hij allerhande (levende) wezens op haar heeft verspreid en het bestuur van de winden, en de wolken die dienstbaar gemaakt zijn tussen de hemel en de aarde, zijn zeker aayaat (tekenen, bewijzen) voor een volk dat verstandig is.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 164.]

“En op de aarde zijn aayaat (tekenen van en bewijzen voor Gods Bestaan, Macht en grenzeloze Bekwaamheid) voor de overtuigden (degenen die geloven met zekerheid). Alsook in jullie zelf. Zien jullie dan niet?” [Soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 20-21.]

<<<De ontelbare tekenen en bewijzen van Allah de Verhevene zijn overal aanwezig in de natuur en in het lichaam en de ziel van de mens: als de mens maar spirituele ogen heeft om ze te zien! Zie o.a. De ziel – maak kennis met je ware zelf en Wonderen in ons en rondom ons.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

Het was een prachtig gevoel om moslim te worden en tot op de dag van vandaag verbaas ik mij regelmatig over de schoonheid, compleetheid en waarheid van de Islaam. Ook de vooroordelen over moslims zijn compleet verdwenen. Ja, er zijn vele moslims die zich zeer slecht gedragen. Waarom wordt de Islaam verweten wanneer een moslim een misdaad begaat, maar worden bijvoorbeeld democratie of evolutie niet verweten wanneer een democraat of evolutionist een misdaad begaat? Werkelijk, dit is een truc van de satan! Niet-moslims bekritiseren de Islaam vaak naar aanleiding van daden van extremistische groeperingen (zie het artikel De Ku Klux Klan: christelijke extremisten) of moslims die zich niet serieus met de religie bezighouden en zich dus niet gedragen zoals de Islaam het eigenlijk voorschrijft. Maar is dit een correcte manier om een religie te beoordelen? Nee, natuurlijk niet. Men dient naar de authentieke teksten te kijken in het licht van de juiste context, de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. (Zie o.a. de artikelen in de rubriek Stop terrorisme.)

Maar er is echter ook een keerzijde. Doordat ik moslim werd, kwam ik aan de andere kant van de lijn te staan. Niet vrijwillig, maar gedwongen door de Nederlandse maatschappij en vooral de media. Want ik ben moslim, al-h’amdoelillaah, en de koude oorlog tegen de Islaam wordt steeds heviger. (Zie het artikel De ideologische aanval.) Eerst was discriminatie een “ver-van-mijn-bed- show”, nu maakte ik het zelf mee. Eerst beschouwde ik de media als betrouwbaar, maar nu ik zelf ervaringen heb met de media, blijkt dat veel journalisten schrijven wat ze willen schrijven en de waarheid is daar ondergeschikt aan. O wat was ik toen naïef en wat onderschatten veel journalisten hun verantwoordelijkheid.

Bijvoorbeeld, een journalist wilde mij interviewen in verband met een maandblad waar ik aan meewerkte. Maar omdat ik weigerde, zei hij dat hij dan maar zelf een verhaal zou schrijven, wat hij ook gedaan heeft. (Zie De leugen regeert.)

Ik dacht dat het Nederlandse volk tolerant was, maar waarom werd (en word) ik dan niet geaccepteerd? Waarom raakte ik mijn baan kwijt? (Volgens de bedrijfsleider was ik rond en mijn collega’s vierkant.) Waarom kijken mensen raar naar mij? Ik dacht dat men in het westen ontwikkeld was, maar waarom gooit men dan de feiten aan de kant? Waarom volgt men dan slechts vermoedens en wil men niet eens verder kijken dan hun neus lang is om te kijken of het wel klopt waar men in gelooft of waar men niet in gelooft?

“Heb jij (#4) hem gezien die zijn eigen (triviale) begeerten neemt als zijn god? (#5) En Allah liet hem dwalen conform kennis (#6) en verzegelde zijn oren en zijn hart en plaatste een bedekking over zijn ogen (waardoor hij onontvankelijk wordt voor de waarheid). Wie dan zal hem leiden na Allah (nadat Allah hem heeft doen dwalen)? Laten jullie je dan niet vermanen!?” [Soerat al-Djaathiyah (45), aayah 23.]

<<< (#4) In eerste instantie wordt de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) aangesproken, maar bij uitbreiding ook elk verstandig en nadenkend mens; kijk eens naar de gevolgen van het volgen van de begeerten.>>>

<<< (#5) Door de eigen begeerten/ideeën te prefereren boven de geboden en verboden van Allah, kent de mens deelgenoten aan Allah de Verhevene toe.>>>

<<< (#6) “Conform kennis” heeft twee betekenissen. De eerste betekenis is dat Allah de Verhevene weet dat deze persoon het verdient om misleid te worden, dus misleid Hij hem. De tweede betekenis is dat Allah de Alwijze deze persoon misleidt nadat kennis (aangaande de waarheid) hem bereikt heeft en het bewijs voor hem zichtbaar was (maar hij verwierp het). De tweede betekenis omvat de eerste betekenis, maar niet andersom. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Waarom mag ik als moslim niet tegen bepaalde normen of waarden van de Nederlandse samenleving zijn!? Alsof alle niet-moslims dezelfde normen en waarden hebben. Sommige normen en waarden van de Nederlandse samenleving zijn meer islamitisch dan sommige normen en waarden in zogenaamde islamitische landen. Als moslim ben je niet blindelings tegen alles wat Nederlands is. Er zijn wel degelijk goede normen en waarden in de Nederlandse samenleving. Daarbij hebben niet alle Nederlandse niet-moslims dezelfde normen en waarden. Als Nederlandse niet-moslims zelf al verschillende normen en waarden hebben, waarom wordt er dan zoveel nadruk gelegd op het feit dat moslims bepaalde zaken niet accepteren en waarom wordt dit als een probleem gezien? Ook veranderen normen en waarden binnen een maatschappij.

Je maakt mee dat het uiterlijk [want met baard ben je minder representatief, behalve als het in de “mode” is (normen en waarden veranderen!) – zie het artikel Submission] belangrijker is dan goede diploma’s, functioneringsrapporten en getuigschriften. En je vraagt je zelf af: is dit nou het volk waarvan ik dacht deel uit te maken? Mijn leven is bijna totaal veranderd. Ik was een “vrije” (???), “moderne” (???) en “genietende” (???) jonge man, nu een nuchtere en wakkere moslim, al-h’amdoelillaah. Door de Islaam kan ik het oneerlijke leven van deze wereld aan, want op de Dag des Oordeels zal iedereen zijn rechten terug krijgen. Dit in gedachte geeft je heel veel kracht en heel veel geduld.

Ik wil graag, nadat ik Allah de Verhevene bedankt heb, mijn ouders bedanken voor de steun en hulp die ze mij altijd gegeven hebben en dat zij van mijn bekering tot de Islaam geen probleem hebben gemaakt. Ondanks dat zij geen moslims zijn, accepteren ze best veel van de Islaam, maar de stap om moslim te worden is nog net iets te groot voor hen. Maar wie weet, in shaa-a Allaah, op een dag…: “Waarlijk, jij kunt wie jij lief hebt niet leiden, maar Allah leidt wie Hij wil. En Hij weet het beste wie de rechtgeleiden zijn.” [Soerat al-Qasas (28), aayah 56.]

‘Abdoellaah

 

Meer bekeringsverhalen.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan