Biografieën

De profeet ﷺ – sah’aabah (metgezellen) – selef (voorgangers) – shoeyoekh (geleerden).

Biografieen klAlle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met de profeet, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hen in het goede volgt.

Deze rubriek bevat de volgende biografieën:

De profeet ﷺ
De sah’aabah en de selef
Geleerden

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

Voor een uitgebreide biografie van de profeet Moh’ammed ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), alsook de biografieën van de vier rechtgeleide khaliefen – Aboe Bakr, ‘Oemar, ‘Oethmaan en ‘Alie (moge Allah tevreden over hen zijn), adviseren wij het 628 pagina’s tellende boek De Geschiedenis van de Islaam (deel 1), geschreven door Akbar Shah Najeebabadi, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. Deze aanrader is te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.

De biografie van de sah’aabie Khaalid ibn al-Walied (moge Allah tevreden over hem zijn) is ook als gratis e-boek te downloaden (pdf document, 1,5 mb) – klik hier.

 

 

Onderstaande biografieën zijn afkomstig uit het maandblad Wij Moslims, uit edities van de jaargangen 2002 t/m 2006, tenzij anders vermeld wordt. [Wij Moslims was een initiatief van Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah (de beheerder van www.uwkeuze.net) en werd uitgegeven door uitgeverij Momtazah van 2002 t/m 2013, al-h’amdoelillaah.]

 


De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem)

Beknopte biografie van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)

Zie ook De profeet Job, het boegbeeld van geduld en standvastigheid [Uit Qissaat al Anbiyaa’ (Stories of the Prophets), Ibn Kathir]

 

[Aan deze rubriek wordt nog gewerkt. We zullen regelmatig nieuwe biografieën toevoegen, in shaa-a Allaah.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

10 al-Djennah wp

 


De sah’aabah (metgezellen) en de selef (voorgangers)

Al-‘ashr al-moebasharien (de tien metgezellen aan wie het Paradijs verzekert werd):

 • Aboe Bakr as-Siddieq (moge Allah tevreden over hem zijn) *
 • ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden over hem zijn) *
 • ‘Oethmaan ibn ‘Affaan (moge Allah tevreden over hem zijn) *
 • ‘Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden over hem zijn) *

[* Zie het boek De Geschiedenis van de Islaam (deel 1) voor een uitgebreide biografie.]

 • Sa’ied ibn Zayd (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • Az-Zoebayr ibn al-‘Awwaam (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • ‘Abder-Rah’maan ibn ‘Awf (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • Sa’d ibn Abie Waqqaas (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • Talh’ah ibn ‘Oebaydiellaah (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • Aboe ‘Oebaydah ibn al-Djarraah’ (moge Allah tevreden over hem zijn)

Overige sah’aabah & selef:

 • ‘Abdoellaah ibn az-Zoebayr (moge Allah tevreden over hem zijn) nieuw
 • ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • Al-Baraa-e ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • At-Toefayl ibn ‘Amr ad-Dawsie (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • H’amzah ibn ‘Abdoel-Moettalib (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • ‘Ikrimah ibn Abie Djahl (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • Khaalid ibn al-Walied (moge Allah tevreden over hem zijn) nieuw
 • Khaalid ibn Sa’ied (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • Khadiedjah bint Khoewaylid (moge Allah tevreden over haar zijn)
 • Moes’ab ibnoe ‘Oemayr (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • ‘Oemar ibn ‘Abdoel-Aziez (moge Allah hem genadig zijn)
 • Sa’d ibn Moe’aadz (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • Salmaan al-Faarisie (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • Sawdah bint Zam’ah (moge Allah tevreden over haar zijn)
 • Soh’ayb ibn Sinaan (moge Allah tevreden over hem zijn)
 • Thaabit ibn Qays (moge Allah tevreden over hem zijn) nieuw
 • Zayd ibn H’aarithah (moge Allah tevreden over hem zijn)

 

Biografieen wp


Geleerden

 

Relevante artikelen:

Geschiedenis (diverse artikelen)

Het verhaal van ifk (laster) aangaande ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn)

Het bestand van H’oedaybiyyah

De strijd tussen ‘Alie en Moe’aawiyah (moge Allah tevreden over hen beide zijn)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan