Biografie van sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien

Moge Allah hem genadig zijn.

Biografieen klGa naar Biografieën voor meer biografieën.

Bron: http://www.ibnothaimeen.com/Detail.asp?InNewsItemID=1

Wie van ons is in de islamitische wetenschappelijke sector niet bekend met sheikh Ibn ‘Oethaymien? Zijn kennis heeft vele landen en mensen bereikt. Deze geleerde en andere geleerden voerden hun werk zuiver en alleen voor Allah uit, en altijd gaven zij raad en advies aan de moslims, zij die de weg van de oprechte voorgangers (as-selef as-saalih’) (moge Allahs genade met hen zijn) volgen. Het lezen van de biografie van deze geleerden is een bron van versterking van het geloof, door hun kennis te bestuderen en hun goede voorbeeld te volgen en profijtvolle kennis uit hun lessen en lezingen te halen. Daarom willen we nu de biografie van onze geleerde sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) kort behandelen.

Sheikh Moh’ammed ibn ‘Oethaymien was een edele opvoeder en een goed voorbeeld betreffende kennis (‘ilm), eerlijkheid (sidq), zuiverheid (ikhlaas), vrees voor Allah (taqwaa) etc.

Hij was een geleerde in de uitleg van de Qor-aan (tefsier), in de geloofsleer (‘aqiedah), profetische biografie (sierah), fundamenten van de religie (al-oesool), in de Arabische grammatica (nah’w) en de rest van de islamitische wetenschappen.

Hij was een geleerde die tot Allah Ta’aalaa uitnodigde met wijsheid en kennis. Vele moslims uit de hele wereld hebben profijtvolle kennis uit zijn lessen en onderzoeken opgedaan. Hij was onze geleerde die in het wetenschappelijke gebied gemist wordt, Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn); moge Allah hem een brede genade schenken en een plek in het Paradijs gunnen met degenen waar Zijn gunsten op rusten, met de profeten, edelen, martelaren en oprechten.

 

Zijn naam en geboorte

Hij is Aboe ‘Abdiellaah Moh’ammed ibn Saalih’ ibn Moh’ammed ibn Soelaymaan ibn ‘Abdoer-Rah’maan al-‘Oethaymien al-Woehaybie at-Tammiemie. Zijn geboorte was in de avond van de 27ste dag van de gezegende maand Ramadhaan, in het jaar 1347 H. (#1), te ‘Oenayzah, één van de steden van al-Qaseem in Saoedi-Arabië.

<<<(#1) Hidjriyyah (oftewel H.) is de aanduiding voor de islamitische jaartelling. Hidjriyyah oftewel al-hidjrah is de emigratie van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) van Mekkah naar al-Medienah. Zie het artikel Islamitische kalender.>>>

 

Zijn kennisvergaring

Hij heeft de Qor-aan onderwezen gekregen van zijn opa, de vader van zijn moeder: ‘Abdoer-Rah’maan ibn Soelaymaan ad-Daamiegh (moge Allah hem genadig zijn). Daarna leerde hij het schrijven en wat poëzie en wiskunde. Hij ging studeren in een school waar hij de Qor-aan geleerd heeft in een vroeg stadium van zijn jeugd, tevens wat teksten in de h’adieth-wetenschap en de islamitische jurisprudentie (fiqh).

De geleerde sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn Naasir as-Sa’die (moge Allah hem genadig zijn) had een paar van zijn studenten uitgekozen om de nieuwkomers te onderwijzen. Een van deze studenten was sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoel-‘Aziez al-Mtawwe’ (moge Allah hem genadig zijn). Aan hem was onze sheikh gekoppeld. Toen hij een goed niveau bereikt had op het gebied van tawh’ied, fiqh en an-nah’w, ging hij kennis opdoen bij sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn Naasir as-Sa’die. Sheikh al-‘Oethaymien kreeg van hem lessen in de h’adieth, tefsier, tawh’ied, fiqh en de fundamenten van de fiqh, al-faraa-iedh en an-nah’w.

Sheikh ‘Abdoer-Rah’maan as-Sa’die is de eerste onderwijzer van sheikh al-‘Oethaymien waar hij veel kennis van gekregen heeft en geraakt werd door zijn manieren, kennis en het volgen van de juiste bewijzen uit de Qor-aan en de Soennah en als laatste de wijze van onderwijzen. Wegens de intelligentie van sheikh al-‘Oethaymien, zijn wedijver en goede inspanning, was het een reden geweest voor de geleerde as-Sa’die om sheikh al-‘Oethaymien te verzoeken een leraar te worden.

Sheikh al-‘Oethaymien heeft de kennis van de verplichtingen (‘ilm al-faraa-iedh) gekregen van sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn ‘Alie ibn ‘Awdaan (moge Allah hem genadig zijn) tijdens de periode waarbij hij de rechter was van ‘Oenayzah.

Tevens heeft sheikh al-‘Oethaymien grammatica en uitspraak gestudeerd bij sheikh ‘Abdoer-Razzaaq ‘Afiefie tijdens zijn verblijf te ‘Oenayzah.

Toen de wetenschappelijke academie te Riyaadh werd geopend, werd de sheikh verzocht door een paar van zijn broeders om daar deel aan te nemen. Hij vroeg toestemming aan zijn sheikh, de geleerde ‘Abdoer-Rah’maan as-Sa’die; deze kreeg hij en hij nam deel aan de lessen in het jaar 1372 H. In de academie heeft hij genoten van lessen bij vele geleerden, zoals de geleerde  sheikh Moh’ammed al-Amien as-Shanqietie, sheikh ‘Abdel-‘Aziez ibn Naasir ibn Rashied en sheikh ‘Abdoer-Rah’maan al-Iefrieqie en anderen (moge Allahs genaden met hen allen zijn). Hij nam contact op met sheikh ‘Abdel-‘Aziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn), hij kreeg van hem Sah’ieh’ al-Boekhaarie en vele boeken van Shaykh al-Islaam Ibn Taymieyyah onderwezen. Hij had profijt van de h’adieth-kennis van sheikh Ibn Baaz en leerde vergelijkingen leggen tussen de vele islamitische jurisprudentiegeleerden van verschillende fiqh-madzaahieb (wetsscholen). Sheikh Ibn Baaz is de tweede persoon waar sheikh al-‘Oethaymien door beïnvloed is.

Hij studeerde af aan de wetenschappelijke academie en vervolgde zijn universitaire studies totdat hij afstudeerde aan de universiteit van al-Imaam Moh’ammed ibn Sa’oed al-Islaamiyyah te Riyaadh.

 

Zijn werkzaamheden en wetenschappelijke activiteiten

 • De sheikh begon te onderwijzen in het jaar 1370 H. in de moskee al-Kabier te ‘Oenayzah in de tijd van zijn sheikh ‘Abdoer-Rah’maan as-Sa’die. Toen hij afstudeerde aan de wetenschappelijke academie, werd hij aangewezen om als professor te werken in de wetenschappelijke academie te ‘Oenayzah in het jaar 1347 H.
 • In 1376 H. overleed zijn sheikh ‘Abdoer-Rah’maan as-Sa’die. Hij nam het imamschap over van de moskee al-Kabier te ‘Oenayzah. Ook nam hij het houden van preken en het onderwijzen in de openbare bibliotheek van ‘Oenayzah over, die gekoppeld is aan de moskee die door zijn sheikh in het jaar 1359 H. opgericht was.
 • Toen het aantal studenten vermeerderde, waardoor de bibliotheek te klein werd, begon hij te onderwijzen in de moskee. Verschillende studenten uit het koninkrijk en daarbuiten volgden de lessen. Het waren honderden studenten die serieus lessen volgden bij de sheikh en niet alleen aanwezig waren om te luisteren. Hij bleef in de moskee al-Djaami’ onderwijzen, was imam en preker (khatieb) totdat hij overleed.
 • Hij bleef onderwijzen in de wetenschappelijk academie te ‘Oenayzah tot het jaar 1398 H. Hij functioneerde aan het eind van deze periode in de plannende commissie en werkte aan programma’s voor wetenschappelijke academici aan de islamitische universiteit van al-Imaam Moh’ammed ibn Sa’oed en schreef een paar wetenschappelijke programma’s.
 • Hij was een leraar aan de islamitische universiteit van al-Imaam Moh’ammed ibn Sa’oed te al-Qaseem op de afdeling wetgeving en fundamenten van de religie vanaf het jaar 1398-1399 H. totdat hij overleed (moge Allahs genade met hem zijn).
 • Hij gaf les in al-Masdjid al-H’araam (Mekkah) en in al-H’aram al-Madanie (al-Medienah) tijdens de periode van h’adj en Ramadhaan alsook tijdens de zomervakanties.
 • Hij hielp mee aan verschillende wetenschappelijke commissies in Saoedi-Arabië.
 • Hij gaf telefonisch lezingen en lessen buiten en binnen Saoedi-Arabië.
 • Hij kreeg het voorzitterschap van de vereniging Qor-aanschool te ‘Oenayzah vanaf oprichting in het jaar 1405 H. tot zijn overlijden.
 • Hij was lid van de wetenschappelijke commissie van de islamitische universiteit van al-Imaam Moh’ammed ibn Sa’oed in de studiejaren 1398-1399 H. en 1399-1340 H.
 • Hij was lid van de islamitische wetgevingacademie en de fundamenten van de religie te al-Qaseem en voorzitter van de geloofsleer afdeling.
 • Hij was lid van de commissie van grote geleerden in Saoedi-Arabië, vanaf het jaar 1407 H. tot zijn overlijden.

Naast de edele functies en verantwoordelijkheden die hij uitvoerde, haastte hij zich om mensen profijtvolle kennis aan te bieden en hun vragen te beantwoorden en hun wensen te bevredigen, door de dag en nacht heen, tijdens zijn verblijf en tijdens zijn reis, tijdens zijn gezondheid en tijdens zijn ziekte. Moge Allah hem grote genade schenken. Hij verbond zich ook aan gestructureerde vergaderingen en wetenschappelijk profijtvolle zittingen. Hij vergaderde daarom met de rechters van de streek al-Qaseem en leden van werknemers aan de instantie om uit te nodigen tot het goede en  het slechte te verbieden, te ‘Oenayzah, en met de prekers van ‘Oenayzah en met de grote geleerden van dat gebied en met de studenten die daar verbleven en de organisatie van de Qor-aanscholen. Hij hield de wekelijkse zitting bij hem thuis en de maandelijkse vergadering in de moskee, dit naast de vele zittingen en vergaderingen die hij buiten zijn streek bijwoonde. Zo was hij op ieder gebied van da’wah actief met zijn voortdurende inzet en inspanning. Er werd gezegd dat zijn kennis en zijn inspanning, op elk gebied, een stromende regenval van kennis was. Aan hem werd de prijs toegekend van koning Faysal, waarbij hij gekenmerkt werd als dienende voor de Islaam in het jaar 1414 H. Aan hem werden de volgende eigenschappen toegekend door de jury:

 1. Hij werd gesierd door goed gedrag van geleerden en vooral door vrees voor Allah en door gastvrijheid en het zeggen van de waarheid en het werken aan de wensen van de moslims en door het verlenen van advies aan hen.
 2. Velen hebben profijtvolle kennis van hem gekregen, dit via zijn lessen, antwoorden en boeken.
 3. Hij gaf lezingen in vele streken in het land.
 4. Hij nam deel aan verschillende grote islamitische conferenties.
 5. Hij had een speciale manier van uitnodigen tot de Islaam met wijsheid en goede bewoordingen en hij was een goed voorbeeld die de manhadj van de selef volgde betreffende de denkwijze en manieren.

Hij (moge Allah hem genadig zijn) bereikte veel kennis over de religie van Allah. Hij wijdde zijn hele leven aan het vergaren van kennis en vervolgens het te onderwijzen en verspreiden aan anderen. De sheikh gebruikte altijd authentieke bewijzen en goede bewoordingen en plaatste het bewijs op de plek waar het hoorde. Tevens hield hij heel erg vast aan de weg die selef as-saalih’ (de vrome voorgangers) volgden zowel in de geloofsleer als in andere wetenschappen, dit verbeeld in de kennis als het werk en uitnodiging tot de Islaam. Zijn wetenschappelijke onderzoeken en manier van uitnodiging was gebaseerd op de juiste manhadj (methodologie).

Allah de Verhevene heeft hem intelligentie gegeven waarbij hij heel snel correcte bewijzen, regels en fundamenten kon gebruiken. Hij had een erg brede jurisprudentiekennis en een hoog niveau van de Arabische taal.

Hij heeft zijn tijd gestoken in het onderwijzen, opvoeden, het geven van fataawaa en het onderzoeken van vele zaken. Hij gunde zichzelf geen rust, zelfs wanneer hij naar de moskee ging, werd hij opgewacht door mensen die hem vragen stelden, waarbij hij antwoorden gaf die allemaal geregistreerd en opgenomen werden.

De sheikh (moge Allah hem genadig zijn) had een perfecte manier van onderwijzen. Hij discussieerde en stelde vragen aan zijn studenten zodat hij zorgde voor zekerheid in hen en zodat de lessen boeiend werden. De sheikh was verder op heel veel gebieden actief. Moge Allah hem belonen en een plek schenken in het Paradijs. Amien.

 

Zijn persoonlijke eigenschappen

De sheikh was een oprecht persoon. Zijn kennis was niet alleen het geven van lessen, lezingen en het verrichten van onderzoeken; aan hem merkte men dat hij deze kennis ook in zijn leven praktiseerde, door zijn nobele gedrag. Hij gedroeg zich eenvoudig en was een volstrekt goed voorbeeld.

Hij was iemand die zijn tijd goed indeelde en er zuinig op was. Hij was een geduldig persoon, hij was ijverig met het vergaren van kennis. De sheikh had altijd een glimlachend gezicht jegens zijn broeders en was zeer sociaal met de moslims. De sheikh praktiseerde de Soennah van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in alle opzichten van het leven. Een van de dingen die duidelijk zichtbaar waren aan hem, was dat de sheikh voordat hij een antwoord gaf op vragen zelf vele vragen stelde om het juiste antwoord te geven, gebaseerd op een authentieke bewijsvoering. Wanneer hij een vraag niet zeker wist te beantwoorden, gaf hij toe dat hij het verder moest onderzoeken.

De sheikh was ijverig om zijn broeders te helpen en te onderwijzen. Zelfs tijdens zijn korte verblijf in de Verenigde Staten – waar hij naar toe ging wegens een medische behandeling – onderwees hij de moslims en gaf vele lezingen en lessen aan hen. Zo bleef hij (moge Allahs genade met hem zijn) ondanks dat hij erg ziek werd, geduldig met zijn ziekte tot de dag dat zijn ziel genomen werd. Moge Allah onze sheikh Zijn wijde Tuinen laten bewonen. Amien.

 

Zijn dood (moge Allah hem genadig zijn)

De moslimoemmah kreeg voor het gebed van al-maghreb, op woensdag 15 Shawwaal 1421 H., het bericht dat de geleerde Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien in de stad Jeddah, in Saoedi-Arabië overleden was. Alle steden en dorpen werden droevig door zijn overlijden en condoleerden elkaar. Ieder persoon voelde een groot gemis en groot verdriet.

Voor het lichaam van sheikh al-‘Oethaymien werd in al-Masdjied al-H’araam gebeden na salaat al-‘asr op donderdag 16 Shawwaal 1421 H., waarbij duizenden mensen zijn begrafenis bijwoonden in een immens grote tocht. De dag daarop werd voor zijn lichaam ook salaat al-ghaa-ieb gebeden in alle steden van het land en zelfs buiten het land, duizenden en miljoenen mensen, de Enige Die hun aantallen weet is hun Schepper. Hij (moge Allah hem genadig zijn) is te Mekkah begraven.

Acceptatie in de harten van de mensen is een grote gunst die Allah aan de dienaren die Hij wil gunt. Vele harten hebben van de geleerde al-‘Oethaymien  gehouden. Wij vragen Allah de Verhevene, Hem smekend, om de sheikh te laten behoren tot degenen waarover de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als Allah van een dienaar houdt, roept de engel Gabriël dat Allah van die-en-die persoon houdt. Hij zal van hem als volgt gaan houden; Gabriël roept dan tot de bewoners van de hemel dat Allah van die-en-die persoon houdt; heb dan liefde voor hem. De bewoners van de hemel zullen dan van hem houden en op aarde zal de acceptatie voor hem gelegd worden bij de bewoners van de aarde.”

Hij (moge Allah hem genadig zijn) heeft vijf zonen achtergelaten, namelijk: ‘Abdoellaah, ‘Abdoer-Rahmaan, Ibraahiem, ‘Abdel-‘Aziez en ‘Abder-Rah’iem. Moge Allah hen zegenen en goede nakomelingen schenken. Met zijn overlijden heeft het land en de moslimoemmah een bekende en belangrijke geleerde verloren en een van de oprechten van haar mannen die ons laten herinneren hoe onze selef leefden, zowel in hun aanbidding als manieren als liefde om de kennis te verspreiden en hun broeders profijtvolle kennis te schenken.

We vragen Allah om onze geleerde Zijn Barmhartigheid over hem te schenken en hem Zijn Paradijs te laten bewonen. Moge Allah hem vergeven en hem belonen voor datgene wat hij gegeven en gepresenteerd heeft aan de Islaam en de moslims, en de moslims geduld schenken met zijn verlies. Alle lof zij Allah, we accepteren Zijn lotbestemming en Zijn bepaling. We zijn van Allah en we zullen naar Hem terug keren. En Allahs zegeningen en groeten zijn met Zijn boodschapper Moh’ammed ibn ‘Abdoellaah en met zijn familieleden, metgezellen en met degenen die hen in vroomheid hebben gevolgd tot de Dag des Oordeels.

 

Ga naar Biografieën voor meer biografieën.

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan