Biografie van sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz

Moge Allah hem genadig zijn.

Biografieen klGa naar Biografieën voor meer biografieën.

 

Zijn afkomst

‘Abdoel-‘Aziez ibn (zoon van) ‘Abdoellaah ibn ‘Abdoer-Rah’maan ibn Moh’ammed ibn ‘Abdoellaah Aal (familie van of kinderen van) Baaz (rah’imahoellaah – moge Allah hem genadig zijn).

 

Zijn geboorte

De sheikh werd geboren in de maand Dzoe al-H’iedjah in het jaar 1330 Hidjriyyah (#1) te Riyaadh (Saoedi-Arabië). In het jaar 1346 H. liep hij een oogziekte op waarna zijn gezichtsvermogen achteruitging. In 1350 H. verloor hij zijn gezichtsvermogen.

<<<(#1) Hidjriyyah (oftewel H.) is de aanduiding voor de islamitische jaartelling. Hidjriyyah oftewel al-hidjrah is de emigratie van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) van Mekkah naar al-Medienah. Zie het artikel Islamitische kalender.>>>

 

Zijn kennis

Hij leerde de Nobele Koran uit het hoofd voordat hij de puberteit bereikt had, en heeft zijn best gedaan om kennis te vergaren bij de geleerden in Riyaadh. Toen bleek dat hij een uitblinker was in de sharie’ah leer en in de Arabische taal, werd hij als rechter benoemd in het jaar 1357. Zijn functie weerhield hem niet van het verder vergaren van kennis tot kort voor zijn dood. Hij bleef  dag en nacht onderzoeken en onderwijzen. De verscheidene functies die hij daarbij bekleedde weerhielden hem niet daarvan. Iets wat zijn kennis en standvastigheid voor de verscheidene kennisgebieden had verruimd. Sheikh Ibn Baaz (rah’imahoellaah) heeft speciale aandacht aan de h’adieth (profetische overlevering) geschonken en de leer die daaraan verbonden is. Dit heeft ertoe geleid dat zijn oordeel over de authentieke h’adieth en de zwakke h’adieth op prijs werd gesteld. Dat is een positie die heel weinig geleerden bereikt hebben. Vooral in de tijd waar we nu in leven. De sporen hiervan zijn duidelijk in zijn boeken en fataawaa. De sheikh zocht uitspraken  waar hij een bewijs voor had.

 

Zijn shoeyoekh (geleerden)

Sheikh Ibn Baaz (rah’imahoellaah) studeerde onder verschillende geleerden, en de belangrijkste van hen zijn:

 • Sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Latief ibn ‘Abdoer-Rah’maan ibn H’assan ibn sheikh Moh’ammed ‘Abdoel-Wahhaab (rechter van Riyaadh.)
 • Sheikh Saalih’ ibn ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdoer-Rah’maan ibn H’assan ibn sheikh Moh’ammed ‘Abdoel-Wahhaab.
 • Sheikh Sa’d ibn Hamad ibn Atik (rechter van Riyaadh.)
 • Sheikh Hamad ibn Faris (verantwoordelijke voor het huis der financiën te Riyaadh)
 • Sheikh Moh’ammed ibn Ibraahiem ibn ‘Abdoel-Latief Aal sheikh (voormalig moeftie in Saoedi-Arabië). Sheikh Ibn Baaz heeft zijn lessen gedurende tien jaren bijgewoond en heeft van hem alle kennisgebieden rondom de sharie’ah gekregen, dit was van 1347 tot 1357 H.
 •  Sheikh Sa’d Waqqaas al-Boekhaarie (één van de geleerden van Mekkah); van hem heeft sheikh Ibn Baaz recitatiekunde in 1355 H. gekregen.

 

Zijn sporen

Vanaf het moment dat hij rechter werd in al-Kharadj, in het jaar 1357 H., heeft de sheikh er een gewoonte van gemaakt om regelmatig lessen te geven tot aan zijn dood. In al-Kharadj waren zijn lessen de hele week te volgen behalve op dinsdag en vrijdag. En hij had leerlingen die zich vrij hebben gemaakt voor het vergaren van kennis. De  belangrijkste onder hen zijn:

 • Sheikh ‘Abdoellaah al-Kanhal.
 • Sheikh Rashied ibn Shaleh al-Khanien
 • Sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn Nasser al-Baraak
 • Sheikh ‘Abdoellaah ibn Hass ibn Qa’oed.
 • Sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn Djalal.
 • Sheikh Saalih’ ibn Halayl.
 • Sheikh ‘Abdoel-Latief ibn Moh’ammed Ashadied
 • …en anderen

In het jaar 1372 H. is hij naar Riyaadh verhuisd om daar aan de wetenschappelijke academie les te geven. Daarna gaf hij les aan de Sharie’ah faculteit. Deze faculteit werd in 1373 H. opgericht. Hij gaf daar met name les in de islamitische jurisprudentie (fiqh), h’adieth en het monotheïsme (tawh’ied). Hij gaf hier les totdat hij in 1381 H. verplaatst werd naar de islamitische universiteit van  al-Medienah, om daar als plaatsvervanger te functioneren. Hij heeft te Riyaadh in de grote moskee lessen gegeven. Dit initiatief bleef hij op zijn naam hebben tot aan zijn dood. Tijdens zijn verblijf  in al-Medienah, vanaf het jaar 1381 H., waar hij co-president was van de universiteit en later president ervan van 1390 tot 1395 H., heeft hij vele lessen gegeven in al-Masjid an-Nabawie. Opvallend is dat als de sheikh  ergens naar toe ging waar hij niet woonde, dan gingen zijn lessen door op de plaats waar hij zich bevond, zoals dit in de zomer gebeurde toen hij naar Taa-ief ging. Allah de Verhevene heeft zekere resultaten in de praktijk laten zien van de door de sheikh gegeven lessen.

 

Functies die hij bekleedde

 • In het jaar 1357 H. werd hij benoemd als rechter te Dalam, ter zuiden van Riyaadh.
 • In het jaar 1373 H. werd hij benoemd als leraar in de Sharie’ah faculteit toen het net haar deuren had geopend.
 • In het jaar 1381 H. werd hij als co-president van de islamitische universiteit van al-Medienah benoemd toen het pas open ging.
 • En in het jaar 1390 H. werd hij president van de islamitische universiteit.
 • In het jaar 1395 H. werd een koninklijk bevel uitgevaardigd waarin stond dat sheikh Ibn Baaz benoemd was tot president van Directie van de Wetenschappelijke Onderzoeken.
 • In het jaar 1413 H. werd een koninklijk bevel uitgevaardigd waarin stond dat de sheikh benoemd werd tot algemeen moeftie van Saoedi-Arabië en president van de geleerden comité Haya-at Kibaar al-‘Oelamaa-e en dit duurde voort totdat hij overleed.
 • Hij (rah’imahoellaah) was president van al-Hay-a Da-iema voor wetenschappelijke onderzoeken en iftaa-e.
 • En president van al-Madjlies Ata-e-sisi lie Rabitat al-‘Aalaam al-Islaamie.
 • En president van de hoogste wetenschappelijk zitting voor moskeeën.
 • En president van de Moedjamaa’ al-Fiqh al-Islaamie te Mekkah.
 • En lid van de Hay’a al-‘Oulyaa li Da’wah al-Islamiyyah.

Zijn activiteiten hielden daar niet op. Hij gaf ook lezingen en woonde wetenschappelijke conferenties bij en voorzag die van commentaar. Hij had ook zijn plek in individuele zittingen en algemene zittingen die hij bijwoonde met lezingen en commentaar. Daarbij nog toegevoegd, het bevelen om het goede te doen en het verbieden van het slechte was één van zijn eigenschapen geworden.

 

Zijn overlijden

In de fadjr van donderdag 27-1-1420 H. te Taa-ief overleed sheikh Ibn Baaz als gevolg van een hartaanval. De salaat op zijn lichaam (al-djanaazah) vond plaats op vrijdag na het vrijdagsgebed in Mekkah. Dit gebed werd bijgewoond door de Saoedische koning, verschillende emirs, ministers, hoge functionarissen en een grote massa van het volk. In alle moskeeën binnen Saoedi-Arabië en een groot aantal islamitische en Arabische landen werd het djanaazah-gebed voor hem gebeden.

Moge Allah onze sheikh vergeven en hem in Zijn Ruime Tuinen laten wonen. Amien.

 

Ga naar Biografieën voor meer biografieën.

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan