Bidden als je geen Arabisch kent

Wees op je gemak, Allah kent jouw toestand.

Het gebed in de IslamJe hebt de shahaadah (geloofsgetuigenis) uitgesproken en bent moslim geworden, al-h’amdoelillaah (alle lof is voor Allah). Dit is werkelijk fantastisch. Je hebt een belangrijke stap gezet, een stap richting het eeuwige Paradijs en een stap weg van het eeuwige Hellevuur. Je bent begonnen aan een nieuw leven, een leven van vroomheid en rechtschapenheid.

Nadat je de shahaadah hebt afgelegd, wordt het gebed (as-salaah) – de belangrijkste praktische zuil van de islam – een verplichting. Het is dus noodzakelijk om zo snel mogelijk te leren hoe het gebed verricht dient te worden en dit in praktijk te brengen.

De profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Op de pagina Het gebed van de profeet wordt stap voor stap en getailleerd uitgelegd hoe een moslim dient te bidden. De rubriek Het gebed bevat diverse artikelen over het gebed alsook een video en drie gratis e-boeken.

 

Maar wat nou als je geen Arabisch kent?

Tijdens het gebed worden er verschillende dingen in het Arabisch gezegd, waaronder soerat al-Faatih’ah (ook wel geschreven als surah al Fatiha), het eerste hoofdstuk van de Koran (Qor-aan), bestaande uit zeven korte verzen. Nieuwe moslims zullen dit hoogstwaarschijnlijk nog niet uit hun hoofd kennen. Men dient zich in te spannen om dit zo snel mogelijk te memoriseren zodat men dit kan reciteren tijdens het gebed. Ga naar onze pagina Surah al Fatiha leren voor een audiovisueel hulpmiddel.

Ook dient men zich in te spannen om de andere Arabische teksten die men dient op te zeggen tijdens het gebed te memoriseren. Een goede begeleider/ster is belangrijk om je te helpen alles goed uit te spreken.

 

Maar dit duurt even!

Wie niet in staat is om – vooral – soerat al-Faatih’ah correct uit te spreken, dient zijn uiterste best te doen om het zo goed als mogelijk te leren. Als dit niet mogelijk is voor hem/haar, dan vervalt deze verplichting, want Allah belast iemand niet boven zijn/haar vermogen. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Allah belast niemand behalve volgens zijn vermogen…” [De Koran, soerat al-Baqarah (2), aayah 286.]

Als iemand niet in staat is om al-Faatih’ah te reciteren, of niet in staat is het te leren, of iemand is net moslim geworden en heeft nog niet genoeg tijd gehad om het te memoriseren, dan is er een andere manier voor hem/haar om het gebed toch correct uit te voeren.

Ibn Qoedaamah zei: “Het is voldoende voor hem om te zeggen…

  • Soebh’aan Allaah (Glorieus is Allah)
  • al-h’amdoelillaah (alle lof is voor Allah)
  • laa ilaaha ill-Allaah (er is geen God Die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah)
  • Allaahoe Akbar (Allah is het grootst)

…want de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wat je ook kent van de Koran, reciteer dat; anders dien je Allah te loven, Zijn Eenheid af te kondigen en Hem te verheerlijken.’” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.) (Citaat uit al-Moeghnie, 1/289, 290.)

Zie de video onder aan deze pagina voor een audiovisueel hulpmiddel om deze Arabische teksten uit te spreken.

 

De vijf dagelijks verplichte gebeden

  • salaat al-fadjr – het ochtendgebed – 2 raka’aat *
  • salaat al-dhzohr – het middaggebed – 4 raka’aat
  • salaat al-‘asr – het namiddaggebed – 4 raka’aat 
  • salaat al-maghrib – het avondgebed – 3 raka’aat
  • salaat al-‘ishaa-e – het nachtgebed – 4 raka’aat

(* Raka’aat is het meervoud van rak’ah, een gebedseenheid bestaande uit staan, buigen, 2x knielen en zitten.)

Elk gebed heeft zijn voorgeschreven tijdsperiode en men dient de gebeden op tijd te verrichten, anders zijn ze ongeldig. Zie het artikel Hoe bepaal je zelf de gebedstijden volgens de Soennah. Er zijn ook apps voor mobiele telefoons die gebedstijden bevatten en de adzaan (oproep tot het gebed) laten horen wanneer de tijd van een gebed is aangebroken.

Zie https://islamqa.info/en/111783 voor “How can he make up for missed prayers?”.

 

Hoe dient het gebed verricht te worden als men geen Arabisch kent?

Om te bidden dien je rein te zijn. Daarom wordt ook aanbevolen om na het uitspreken van de shahaadah een bad/douche te nemen, zodat je kunt beginnen met het gebed.

Zo’n bad/douche noemt men ghoesl (grote rituele wassing) en wordt beschreven op onze pagina Ghoesl. Men dient ghoesl te verrichten na onder andere geslachtsgemeenschap, een zaadlozing en na menstruatie.

Na onder andere slapen, urineren, ontlasten en het laten van een windje dient men de kleine wassing (woedhoe-e, wudu) te verrichten om weer rein te zijn voor het gebed. Dit wordt uitgelegd in het artikel De woedhoe-e, stap voor stap, dat ook een video bevat.

Als men rein is, kan men het gebed verrichten. Men hoeft niet perse op een gebedskleedje te bidden. Elke reine plaats in huis is oké (een ruimte met een toilet is niet rein). [Een vrouw die menstrueert is spiritueel onrein en mag het gebed niet verrichten. Zij dient te wachten tot de menstruatie voorbij is, vervolgens de ghoesl (grote rituele wassing) te verrichten en dan beginnen met bidden. Ze hoeft echter niet te wachten met het uitspreken van de shahaadah als zij moslim wil worden!]

Het gebed bestaat uit staan, buigen, knielen en zitten. Nu volgt een beschrijving van het gebed voor iemand die de Arabische teksten, waaronder soerat al-Faatih’ah, nog niet kent. Zodra men bepaalde teksten uit het hoofd geleerd heeft, dient men ze te gebruiken in het gebed.

1.) Ga richting Mekkah staan (er zijn apps die een kompas bevatten). De gebedsrichting noemt men qiblah. Als het niet mogelijk is om de juiste richting te bepalen, doe dan je best om dit zo goed als mogelijk in te schatten. Bij benadering kan gezegd worden dat het ligt tussen het oosten en het zuiden.

2.) Heb de intentie in je hart om een bepaald gebed te verrichten (zie hierboven).

3.) Hef je handen op tot aan je schouders of oren en zeg “Allaahoe akbar”. Plaats vervolgens je handen op je borstkas, de rechter op de linker. Het gebed is nu begonnen en je dient het niet te onderbreken! Laat de telefoon maar rinkelen en concentreer je op het gebed.

het-gebed-050

4.) Zeg “Soebh’aan Allaah wal-h’amdoelillaah wa laa ilaaha ill-Allaah wallaahoe Akbar” tijdens het staan.

5.) Zeg “Allaahoe akbar” en buig je.

het-gebed-051

6.) Zeg “Soebh’aan Allaah wal-h’amdoelillaah wa laa ilaaha ill-Allaah wallaahoe Akbar” tijdens het buigen.

7.) Zeg “Allaahoe akbar” en ga weer rechtop staan.

8.) Zeg “Allaahoe akbar” en werp je ter aarde, maak een knieling met je gezicht op de grond.

het-gebed-052

9.) Zeg “Soebh’aan Allaah wal-h’amdoelillaah wa laa ilaaha ill-Allaah wallaahoe Akbar” tijdens het knielen.

10.) Zeg “Allaahoe akbar” en ga zitten.

het-gebed-053

11.) Zeg “Soebh’aan Allaah wal-h’amdoelillaah wa laa ilaaha ill-Allaah wallaahoe Akbar” tijdens het zitten. (Je hoeft nog niet met je rechter wijsvinger te wijzen, dat komt later.)

12.) Zeg “Allaahoe akbar” en ga weer knielen met je gezicht op de grond.

13.) Zeg “Soebh’aan Allaah wal-h’amdoelillaah wa laa ilaaha ill-Allaah wallaahoe Akbar” tijdens het knielen.

14.) Zeg “Allaahoe akbar” en ga weer zitten.

Nu heb je één gebedseenheid (rak’ah) verricht.

15.) Zeg “Allaahoe akbar” en ga staan. Je begint nu aan de tweede rak’ah.

16.) Herhaal stap 4 tot en met 14.

17.) Zeg “Soebh’aan Allaah wal-h’amdoelillaah wa laa ilaaha ill-Allaah wallaahoe Akbar” tijdens het zitten. Nu dien je wel met je rechter wijsvinger te wijzen en er kleine cirkelachtige bewegingen mee te maken.

Je hebt nu twee raka’aat (gebedseenheden) verricht.

Als je het ochtendgebed (salaat al-fadjr) bidt, ben je nu klaar om het gebed te beëindigen, want het ochtendgebed bestaat uit twee gebedseenheden (raka’aat).

18.) Terwijl je zit, draai je hoofd naar rechts en zeg “as-salaamoe ‘alaykoem”. Draai je hoofd vervolgens naar links en zeg wederom “as-salaamoe ‘alaykoem”. Het gebed is nu beëindigd. Je kunt nu opstaan en verder gaan met je dagelijkse bezigheden.

het-gebed-054

Als je een van de andere gebeden moet verrichten, die bestaan uit drie of vier gebedseenheden, dan dien je stap 18 over te slaan en de derde en vierde rak’ah te bidden.

19.) Zeg “Allaahoe akbar” en ga staan. Je begint nu aan de derde rak’ah.

20.) Herhaal alles zoals hierboven beschreven is, voor de derde en vierde rak’ah.

21.) Na het verrichten van een derde en/of vierde rak’ah, zeg “Soebh’aan Allaah wal-h’amdoelillaah wa laa ilaaha ill-Allaah wallaahoe Akbar” tijdens het zitten na de tweede knieling.

22.) Herhaal stap 18.

Het gebed is nu klaar.

Zie de video onder aan deze pagina voor een audiovisueel hulpmiddel om deze Arabische teksten uit te spreken.

Ga naar de verhandeling Het gebed van de profeet om te leren hoe het gebed eigenlijk verricht dient te worden en praktiseer hetgeen je weet.

 

Oprecht streven

Men dient zich dus in te spannen om soerat al-Faatih’ah uit het hoofd te leren. Het gebed is niet geldig als men soerat al-Faatih’ah niet goed reciteert. Maar als men niet in staat is het beter te reciteren, dan zal dat geen probleem zijn. Zelfs als men één letter verkeerd uitspreekt, zal het gebed ongeldig zijn. Maar dit geldt alleen voor degene die wel in staat is om het goed te doen of goed te leren, maar het niet doet.

Daarom dienen we ons oprecht in te spannen om soerat al-Faatih’ah goed te memoriseren en – nogmaals – een goede begeleider/ster is ontzettend belangrijk. Ons audiovisueel hulpmiddel op de pagina Surah al Fatiha leren is zeker nuttig, maar een begeleider/ster kan de puntjes op de i zetten en eventuele foutjes corrigeren.

 

Maak je niet druk

Men hoeft zich niet ongerust of nerveus te voelen, want Allah weet wat er in de harten van de mensen is. Hij weet wie oprecht zijn/haar best doet en zich maximaal inspant, en wie lui en achteloos is.

Ook zal de grote moeite die men moet doen om de Koran te leren en reciteren, in dit geval soerat al-Faatih’ah, de h’asanaat (goede daden) en beloning vermeerderen. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die bekwaam is in het reciteren van de Koran zal bij de edele en gehoorzame schrijvers (oftewel de engelen) zijn. En degene die de Koran leest en ermee worstelt omdat het moeilijk is voor hem zal twee beloningen krijgen.’” (Overgeleverd door Moeslim, 798.)

Men hoeft de verzen niet meer dan één keer te herhalen, want dit heeft de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) niet gedaan en ons niet geleerd. Dit opent eerder de deur voor wiswaas (influisteringen van de satan), het doet afbreuk aan het gebed, het laat jou concentratie verliezen, het leidt af om over de betekenis van de verzen na te denken en het maakt de satan blij, want hierdoor kan hij een manier vinden om jou af te laten zien zodat je uiteindelijk zult stoppen met bidden. Maar Allah is Meest Barmhartig en Meest Genadevol, en Hij is barmhartiger jegens ons dan wij jegens onszelf. En Hij belast ons niet meer dan dat wij kunnen dragen.

Bronnen:
https://islamqa.info/ar/5410 (Arabisch) – https://islamqa.info/en/5410 (Engels)
https://islamqa.info/ar/378 (Arabisch) – https://islamqa.info/en/378 (Engels)

 

Bekijk ook onze video, waarin het bovenstaande samengevat wordt en de stappen om te bidden besproken worden. De video doet ook dienst als audiovisueel hulpmiddel om de Arabische teksten uit te spreken. Moge Allah het voor u vergemakkelijken. Amien. (Onder de video volgen enkele relevante artikelen.)

 

 

Relevante artikelen:

Het gebed van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem)

Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat

Surah al Fatiha leren

Ghoesl (grote rituele wassing)

De woedhoe-e, stap voor stap (kleine rituele wassing)

Hoe wordt u moslim?

Tips voor bekeerlingen

Het gebed (diverse artikelen)

Bekeerlingen (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan