Bestrijd onzedelijkheid

Draag een steentje bij aan de genezing van de maatschappij!

Bestrijd onzedelijkheidBlootstelling aan onzedelijkheid prikkelt het libido, de geslachtsdrift, wat kan leiden naar ontucht en overspel, met alle kwade gevolgen van dien. De Islaam ziet ontucht en overspel als een zeer ernstige misdaad omdat dit het fundament van het familiesysteem ondermijnt waarop de hele bovenbouw van de samenleving gebouwd is. Onwettige relaties destabiliseren de familie en veroorzaken de instorting van het systeem. Lees o.a. het artikel Overspel en steniging – Waarom legt de Islaam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?.

Stuur onderstaande brieven/e-mails naar organisaties die zich schuldig maken aan onzedelijke reclames etc. Hoe meer reacties zij ontvangen, hoe groter de kans dat zij er iets aan gaan doen. En Allah is de Bron van succes! (Gebruik de voorbeelden om uw eigen brief/e-mail te schrijven of pas het voorbeeld aan naar gelang de omstandigheden.)

 

Voorbeeld 1

E-mail betreffende de onzedelijke reclame

Onderwerp: Verzoek drastische reducering van uw pornografische afbeeldingen

Geachte,

Wilt u uw pornografische reclameafbeeldingen sterk reduceren tot normaal niveau, want dit slaat werkelijk alles in het niets hoor: zeer ongepast! Hopelijk begrijpt u dat nog eens op 1 dag, want dit soort reclame is simpelweg (een lichte vorm van) porno te noemen.

Mocht ik binnen drie dagen geen inhoudelijke reactie uwerzijds hebben verkregen, dan zal ik aangifte doen bij de Teamchef en/of bij het Districthoofd van de politie en bij de gemeente, afdeling handhaving en stadstoezicht wegens grensoverschrijdend pornografisch reclamegedrag uwerzijds.

Inmiddels verblijft,

uw naam

 

Voorbeeld 2

Brief naar aanleiding van onzedelijk reclamemateriaal in een winkelcentrum

Dhr. uw naam
uw adres
uw postcode en woonplaats
uw telefoonnummer

Breda, 29 december 2007

Winkeliersvereniging …
Moerwijk …
4826 .. Breda
T.a.v.: dhr. …

Onderwerp: Klacht

Inzake: Grensoverschrijdende reclameafbeelding

Betreft: Verzoek inperking onzedelijk gehalte

Geachte …,

Inzake voormeld wil ondertekende u beleefd de attentie verstrekken dat thans wederom een nogal detonerende reclameafbeelding in uw winkelcentra is aangebracht.

Deze maal betreft het een reclame afbeelding van Paco Rabanne, waarbij de afgebeelde vrouw met volledig open blouse en ver omlaag getrokken broek een danig schaamteloos gedrag tentoon spreid waarvan wij absoluut niet zijn gediend.

Afgezien van het aanstootgevende gehalte en de onsmakelijke manier van kijken door het vrouwelijke model, behoort een dergelijk publiekelijk vulgair gedrag voor onze jeugdigen en uiteraard in het bijzonder voor onze respectabele ouderen (Vughterhave) niet wenselijk geacht te worden.

Hieromtrent verzoeken wij u om voortijdig bij het aanbrengen van reclameafbeeldingen de benodigde preventieve controle te laten uitoefenen, zodat dergelijke oneervolle en schaamteloze afbeeldingen bij uw winkelcentra vandaan blijven.

Derhalve gaarne vernemend uwerzijds, verblijft,

Met vriendelijke groet,

Dhr. …

 

Voorbeeld 3

E-mail betreffende een onzedelijke reclamecampagne

Onderwerp: Formele klacht t.a.v. pornografisch afbeelding

Geachte heer …,

Inzake voormeld dient ondertekende een formele klacht in voor het pornografische gehalte c.q. het vulgaire aspect van de afbeelding van uw reclamecampagne omtrent ….

Een dergelijke pose van een naakte Nederlandse jonge vrouw, vormt geen enkele meerwaarde voor uw bedrijfsonderneming noch voor de beeldvorming van uw productactiviteiten.

Een dergelijke afbeelding doet het vrouwelijke schoon in Nederland tekort, althans op een dergelijke onrespectvolle wijze dient een vrouw in Nederland niet te worden afgebeeld!

Zowel voor de jeugdigen als voor de respectabele ouderen dienen zij niet openlijk en bloot te worden geconfronteerd met een dergelijk pornografische beeldvorming, een welwillende Nederlandse vrouw die zich danig aan een ieder te kijk stelt waarbij bijna letterlijk alles te zien valt: Hier zijn wij niet van gediend noch worden wij daardoor gecharmeerd uw kant op te kijken!

Vertrouwende op uw effectieve medewerking, verblijft,

Gaarne vernemend uwerzijds,

Dhr. …

 

Voorbeeld 4

E-mail betreffende de onzedelijke reclames in bushokjes

Formele Klacht inzake pornografie

Geachte,

Hierbij dient ondertekende een formele klacht in voor het feit dat langs de kanten van de weg, met name via de bushokreclames, pornografische reclame van uw organisatie met regelmaat te bespeuren valt.

Dergelijke aanprijzingen van kledingartikelen zijn geen ordinaire reclames te noemen maar simpelweg pornografie, temeer op een dergelijke wijze vrouwen niet zo goedkoop mogen worden afgebeeld als een stel welwillende lustobjecten!

Graag zou ondertekende als vele anderen een aanpassing willen zien in de kwaliteit en het fatsoensniveau van uw landelijk reclamebeleid, daar wij van dit soort pornografie langs de kanten van de woonwijken voor onze kinderen en respectabele ouderen als voor ieder ander niet-geïnteresseerde niet (meer) gediend zijn.

Gaarne vernemend uwerzijds,

Dhr. …

 

Voorbeeld 5

E-mail betreffende onzedelijke reclamecampagne

Geachte directie,

Inzake voormeld dient ondertekende een formele klacht in voor het pornografische gehalte c.q. het vulgaire aspect van de afbeelding van uw reclameafbeelding in woonbuurten en overige gedeelten langs de kanten van de weg in woonwijken.

Wat een schande (in het bijzonder voor onze jeugd)!

De bijna naakte liggende vrouw en uw grensoverschrijdende wijze van ‘kledingstyle’ die worden aangeboden aan de Nederlandse bevolking, vormt geen enkele meerwaarde voor uw bedrijfsonderneming noch voor de beeldvorming van uw activiteiten.

Een dergelijke afbeelding en openlijk tentoongestelde absurde doet het Nederlandse vrouwelijke schoon in Nederland tekort, althans op een dergelijke onrespectvolle wijze dient een vrouw in Nederland niet te worden afgebeeld noch te worden gepresenteerd!

Zowel voor onze jeugdigen als voor de respectabele ouderen dienen zij niet openlijk en bloot te worden geconfronteerd met een dergelijk pornografische beeldvorming, welwillende Nederlandse vrouwen die zich danig aan een ieder te kijk stelt waarbij letterlijk alles te zien valt.

Hier zijn wij in onze woonwijken niet van gediend noch worden wij daardoor gecharmeerd uw kant op te kijken!

Vertrouwende op uw effectieve medewerking, verblijft,

Derhalve gaarne van u vernemend,

Dhr. …

 

Relevante artikelen:

Da’wah ideeën
Da’wah (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan