Bekeringsverhalen

Mijn terugkeer naar Allah.

Bekeringsverhalen

“En gedenk toen jouw Heer van de kinderen van Adam uit hun lendenen hun nakomelingen voortbracht en hen tegen zichzelf liet getuigen (zeggende): ‘Ben Ik niet jullie Heer?’ Zij zeiden: ‘Jawel! Wij getuigen,’ opdat jullie op de Dag der Opstanding niet zullen zeggen: ‘Waarlijk, wij waren onachtzamen betreffende dit.’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 172.]

De hele mensheid (alle zielen – zie het artikel De ziel – maak kennis met je ware zelf) werd in één keer tot bestaan gebracht en tegelijkertijd begiftigd met gezond verstand en in Zijn Aanwezigheid gebracht en gevraagd te getuigen dat Allah hun Heer (Rabb) is. Deze hele passage is een verwijzing naar de fitrah, de natuurlijke aanleg (het onderbewustzijn). Iedereen heeft geloof in God en de juiste geloofsleer in zijn hart, maar na de geboorte raken velen beïnvloed door ouders, vrienden, begeerten etc. (Zie het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg.)

“Dus richt jouw gezicht (volledig) naar de religie als een h’anief (zuivere monotheïst). Houd je vast aan de natuurlijke aanleg (fitrah) van Allah, waarmee Hij de mens geschapen heeft…” [Soerat ar-Roem (30), aayah 30.]

Dit vers wordt versterkt door de authentieke h’adieth, waarin de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Elke geborene wordt geboren volgens de natuurlijke aanleg (fitrah), zijn ouders maken van hem een jood of een christen of een vuuraanbidder.” [Al-Boekhaarie (1359) en Moeslim (2658) van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem).] Indien schepselen overgelaten worden aan hun natuurlijke aanleg, dan zouden zij niemand aanbidden behalve Allah…” (Uit Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)

Ga ook eens naar onze rubriek Bekeerlingen, met artikelen zoals 8 Dingen die je moet begrijpen over bekeerlingen en Tips voor bekeerlingen.

Wilt u uw bekeringsverhaal graag delen? Stuur uw verhaal dan op naar info@uwkeuze.net.

 

Zusters:

Broeders:

Noor ‘Abdoellaah
Oemm Yoesoef Suleyman
Rabi’a Abdul-Jabbar
Jamila Salahdien
Khadiedjah Amien
Nora Yusuf Estes
Halima ‘Abdoel-Maalik LeBlanc
Hayat Anne Collins Osman Aboe Aslam
Amina (1) AbdelRahman
Amina (2) Abdul-Lateef Abdullah
Een zuster Moh’ammed
Maryam Christophe Mingels
Miryam
Zohra
Oem Salamah
Anna Linda Traustadóttir

 

Bekijk ook eens de video van Ibrahim Killington – I wanted to kill Muslims … but then I became one (Engelstalig).

We willen u graag verzoeken u zich eens af te vragen wat de redenen kunnen zijn voor alle propaganda en onjuiste informatie die momenteel verspreid worden over de Islaam. Als de Islaam slechts een onjuiste religie zou zijn die nergens op slaat, zouden dan zo velen de behoefte voelen om er zo veel onwaarheden over te verzinnen, terwijl vele mensen over de hele wereld vrijwillig kiezen om de Islaam als religie (manier van leven) te accepteren!?

De reden is louter dat de ultieme waarheid van de Islaam staat op onwrikbare grond en dat zijn fundamentele geloofsovertuiging in de eenheid van God onberispelijk is. Thomas Carlyle [een Schots schrijver en historicus, wiens werk grote invloed had in het Victoriaanse tijdperk (1837 tot 1901)] schreef: “Een bedrieglijke man stichtte een religie? Een bedrieglijke man kan niet eens een bakstenen huis bouwen! Als hij de juiste bestanddelen van specie, de juiste methode van metselen en alle overige eigenschappen van een huis niet weet, is het geen huis wat hij maakt, maar een waardeloze bouwval. Het zal geen twaalf (inmiddels veertien) eeuwen overeind blijven en 180 miljoen (inmiddels meer dan een miljard) mensen huisvesten; het zal onmiddellijk instorten. Een man dient zich te schikken naar de natuurlijke wetten, waarachtig zijn in de gemeenschap betreffende de natuur en de waarheid van dingen, of de natuur zal hem beantwoorden; nee, absoluut niet!!” [Thomas Carlyle, Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History (1841).] (Zie het artikel Kent u deze man?) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Tip: gebruik deze afbeelding voor da'wah.

Tip: gebruik deze afbeelding voor da’wah.

 

Het leven is kort en waardevol; het is tragisch om het te verspillen aan het vergaren van tijdelijke materialistische aanwinst, terwijl het ware doel van het leven genegeerd wordt – het aanbidden van God alleen – waarmee men de eeuwige genietingen kan verdienen die vele malen mooier, beter en fijner zijn dan de tijdelijke wereldse genietingen die op een gegeven moment verslijten, kapot gaan of saai worden.

Vele Nederlanders zijn op de één of andere manier in aanraking gekomen met de Islam en overtuigd geraakt van de waarheid van deze prachtige religie, waarna zij de Islam als hun religie hebben aangenomen, al-h’amdoelillaah. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons te nemen: info@uwkeuze.net of via ons contactformulier.

 

Relevante artikelen:

Hoe wordt u moslim? (Een artikel over hoe men zich kan bekeren tot de Islam.)

De voorwaarden van as-shahaadah

8 Dingen die je moet begrijpen over bekeerlingen

Tips voor bekeerlingen

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan