Bekeerlingen

Beginnen met een schone lei.

Bekeerlingen een nieuw begin‘Amr ibn al-‘Aas (een metgezel – moge Allah tevreden over hem zijn) was een moeshrik (polytheïst, afgodenaanbidder), een zondaar en een vijand van Allah. Hij zei: “Toen Allah liefde voor de islam in mijn hart plaatste, ging ik naar de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) om mijn trouw te zweren aan hem. Hij strekte zijn hand richting mij uit, maar ik zei: ‘Ik zal u geen trouw zweren, o boodschapper van Allah, totdat u mij mijn voorgaande zonden vergeeft.’ De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tegen mij (Nederlandstalige interpretatie): ‘O ‘Amr! Weet jij niet dat de islam uitwist wat er ook aan zonden vooraf is gegaan.’” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, 17159.)

As-Salaamoe ‘alaykoem (vrede zij met u), o nieuwe broeder/zuster in de islam, en hartelijk welkom in deze rubriek speciaal voor en over bekeerlingen. Alle lof is voor Allah, Die u geleidt heeft naar de islam: het pad naar succes in dit leven alsook in het Hiernamaals. Uw bekering is de eerste stap richting het eeuwige Paradijs en weg van het eeuwige Hellevuur. Moge Allah de Verhevene u standvastigheid schenken.

Als nieuwe moslim zult u vast veel aan uw hoofd hebben en er zal veel op u afkomen. Vandaar deze rubriek met enkele artikelen waardoor u hopelijk door het bos de bomen kunt zien. Wij van uwkeuze.net beseffen ons heel goed dat een bekering naast blijdschap ook kan zorgen voor hindernissen. Weet dat u er niet alleen voor staat. U kunt altijd bij ons terecht voor advies: info@uwkeuze.net of via ons contactformulier. En met oprechte inspanning en een correct geloof in Allah onze Schepper zal alles goed komen, in shaa-a Allaah (als Allah dat wil).

(Lees verder na de afbeelding.)

bekeerlingen-schone-lei-wp

 

Artikelen:

Hoe wordt u moslim?

Moslim worden (video)

Het zoeken naar kennis

Bidden als je geen Arabisch kent + video

8 Dingen die je moet begrijpen over bekeerlingen

Tips voor bekeerlingen

Bekeringsverhalen (diverse verhalen)

Liefde voor een ongelovig familielid

Voor niet-moslims

Bezoek eens een moskee

De voorwaarden van as-shahaadah

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

De islam samengevat

Monotheïsme – tawh’ied (diverse artikelen)

De 5 zuilen van de islam

De 6 pilaren van geloof

Wordt evolutie verkeerd begrepen?

Wat de sjiieten doen op Asjoera is een innovatie en misleiding (Islam Q&A)

Surah al Fatiha leren (een audiovisueel hulpmiddel)

Koran leren (geluidsbestanden om Djoe-ez ‘Amma te memoriseren, het laatste 30ste deel van de Koran)

De veertig ah’aadieth van an-Nawawie (met uitleg van sheikh Ibn al-‘Oethaymien)

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah

Valkuilen tijdens het zoeken van kennis

Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag

De vallen van Iblies (satan)

Kennis is licht (diverse artikelen)

Broeder- & zusterschap in de Islaam (diverse artikelen)

Stop terrorisme (diverse artikelen)

 

bekeerlingen-tips-wpn

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan