Atheïsme

Baseer jij jouw meningen op onbetwistbare kennis?

“Nee! Zij (de ongelovigen) hebben geen kennis over het Hiernamaals! Nee! Zij verkeren in twijfel daarover! Nee! Zij zijn zelfs blind daaromtrent!” [Soerat an-Naml (27), aayah 66.]

“Zeg (O Moh’ammed): ‘Wie redt jullie uit de duisternissen (gevaren zoals stormen etc.) van het land en de zee? Is Hij niet Degene Die jullie nederig (hardop) en in stilte aanroepen (zeggende): ‘Als Hij ons hiervan redt, zullen wij zeker tot de dankbaren behoren’?’” [Soerat al-An’aam (6), aayah 63.]

Iedereen heeft geloof in zijn/haar hart, dit behoort namelijk tot de fitrah (de natuurlijke aanleg – zie het artikel al-Fitrah, de natuurlijke aanleg). Dit geloof is echter bij velen bedekt door begeerten en arrogantie. Grote angst (door een oorlog, ziekte, storm etc.) kan dit geloof weer blootleggen waardoor men God aanroept, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. Maar als de angst voorbij is, zal het geloof vaak weer bedolven raken onder die enorme berg van onwetendheid, begeerten en hoogmoed. Tijdens Nieuwjaar of een vallende ster, bijvoorbeeld, zie je ‘toegewijde’ atheïsten wensen doen alsof zij toegewijde ‘theïsten’ zijn wier fitrah begint te werken waardoor zij, bewust of onbewust, realiseren dat zij afhankelijk, onmachtig en beperkt zijn. Iyyaadh ibn H’imaar (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verhaalde van zijn Heer (Nederlandstalige interpretatie): “Ik schiep al Mijn dienaren op het pure monotheïsme. Vervolgens kwamen de satans (duivels) naar hen toe en lieten hen zich van hun religie afkeren.” (Overgeleverd door Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Artikelen:

Wordt evolutie verkeerd begrepen? – Openbaring, wetenschap en zekerheid. (Hamza Andreas Tzortzis)

Intellectuele zelfmoord – religie of atheïsme? (Fadel Soliman)

De schepping van Adam van aarde (Hassan uz Zaman)

Religie is het opium voor het volk (Abdul-Jabbar van de Ven)

Islam en evolutie (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De val van het atheïsme (vertaald door Abdul-Jabbar van de Ven)

De verwarring aangaande God (www.onereason.org)

De Evolutie Theorie (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Bewijzen voor een atheïst dat God bestaat (dr. Zakir Naik)

De zondvloed, feit of fabel? (Abdul-Jabbar van de Ven & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Is de aarde plat? – een reactie op de valse interpretaties van atheïsten (Abdul-Jabbar van de Ven)

“Religie is de oorzaak van alle oorlogen!” (Abdul-Jabbar van de Ven)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Wonderen in ons en rondom ons (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Wonderen in de Koran (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

“De Islam … de religie van onderontwikkeling” (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Een klap als antwoord op 3 vragen

Dialogue with an evolutionist (salafimanhaj.com, Engelstalig, pdf, 556 kb.) (Dit wordt in een nieuw tabblad geopend.)

Allaahoe Akbar 

God bestaat!

Moet de islam gemoderniseerd worden?

Beste islamhater (+ de video “Moslimradicalisme vs Seculier Radicalisme”)

Democratie (diverse artikelen)

Vraag 70: ik heb twijfels over de Islam doordat wetenschappers zeggen dat iets wel uit niets kan ontstaan en doordat oriëntalisten zeggen dat ah’aadieth verzonnen zijn.

 

Denken dat je vrij bent, maakt je nog niet vrij! Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat? Lees hier over in het artikel Submission.

(Lees verder onder de afbeeldingen. Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Is alles toeval?

Atheïsten zijn over het algemeen materialisten die niet verder kijken dan die zaken die hun zintuiglijke vermogens (#1) kunnen waarnemen. Aldus zijn zij blind jegens (en hebben zij geen oog voor) de logische noodzakelijkheid voor een Hiernamaals in het Plan van God aangaande de schepping. Omdat zij niet serieus over deze zaak nadenken, heeft hun achteloosheid jegens het Hiernamaals een volslagen onverantwoordelijke houding in hen ontwikkeld. Hun denkbeelden en/of geconditioneerde denkreflexen, ook wel denkramen genoemd, zijn beelden die hen fixeren op iets wat in hun denkhersenen ligt opgeslagen. Denkramen zijn als ramen in een muur, waardoor men een beeld van de buitenwereld ziet; het beeld is beperkt. De gelovige daarentegen bevindt zich niet binnen, maar buiten, en kennis over de religie is zijn licht: des te meer kennis hij heeft, des te duidelijker hij de wereld/realiteit ziet.

(#1) Onze zintuigen hebben vele beperkingen, bijvoorbeeld: bepaalde geluiden, geuren en trillingen kunnen we niet waarnemen en bepaald licht (b.v. UV en röntgenstralen) kunnen we niet zien. De werelden van de djinn en de engelen kunnen we ook niet waarnemen, terwijl je de djinn wel kunt oproepen (wat h’araam is in de Islaam – zie de artikelen De wereld van de djinn en De ziel – maak kennis met je ware zelf). Zo is het voor de mens niet voor te stellen dat het universum een einde heeft, een soort dak waarachter niets meer is. Maar ook een oneindig heelal is niet voor te stellen. Bovendien kunnen onze zintuigen misleid worden (door illusies en optisch bedrog). Ondanks dit alles vertrouwen veel mensen toch op hun zintuigen, dus zullen zij bedrogen uitkomen.

Atheïsme, het GELOOF dat er niets was en dat ‘niets’ toevallig, wonderbaarlijk en zonder reden explodeerde waarna ‘alles’ tot bestaan kwam en dat een groepje ‘van alles en nog wat’ zich toevallig, wonderbaarlijk en zonder reden ordende in zichzelf kopiërende structuurtjes die vervolgens dinosauriërs werden. Klinkt volkomen ‘zinnig’!

“Uhh, wat is het bewijs dat het lego-mannetje een schepper heeft? Ik heb hem niet gezien! Is er geen theorie dat er per toeval polymeren zijn ontstaan die vervolgens per toeval aan elkaar zijn geplakt waardoor plastic is ontstaan, dat door de zon per toeval in een mooie vorm gesmolten is?”

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan