Artikelen over de Koran

De Koran (al-Qor-aan) – de laatste Openbaring.

De Koran

“De maand Ramadhaan is het waarin de Qor-aan (Koran) is neergezonden, een leiding voor de mensheid en duidelijke bewijzen van de leiding en al-Foerqaan (#1)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 185.]

(#1) Al-Foerqaan: de Onderscheider (het Criterium), waarmee men het goede (of de waarheid) van het slechte (of de valsheid) kan onderscheiden.

Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De Koran is een bemiddelaar en een voorspraak (op de Dag der Opstanding) welke geaccepteerd is, en een maahil (#2) en een betrouwbaar (Boek). Eenieder die het voor zich plaatst, het zal hem leiden naar het Paradijs; en eenieder die het achter zich neer gooit, het zal hem naar de Hel slepen.” (At-Tabaraanie.)

(#2) Een maahil is iemand die volhardend is in zijn voorspraak en die tot het extreme gaat om een persoon te redden. Zie an-Nihaayah, vol. 4, p. 303.

Op deze pagina treft u de volgende onderwerpen aan:

Definitie van de Koran
Het doel van de Koran
Arabische tekst van de Koran
Vertaling van de Koran
De Koran in beeld
Koran leren (memoriseren)
Uitleg van de Koran (tefsier)
Artikelen over de Koran
Boeken over de Koran


Definitie van de Koran

Al-Qor-aan (de Koran), de laatste Openbaring van God. Er zijn vele definities van de Qor-aan, maar zij verschillen alleen in bewoording (niet in betekenis). Er is geen meningsverschil over wat de Qor-aan is, maar louter wat de beste manier is om het te definiëren. Een van de meer geschikte definities luidt als volgt: “De Arabische Spraak (Kalaam) van Allah (de Enige Ware God), welke Hij openbaarde aan Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) in bewoording en betekenis, en welke bewaard is gebleven in de masaah’ief (geschriften) en ons bereikt heeft door middel van overleveringen die moetawaatir (#3) zijn, en een uitdaging is voor de mensheid om iets vergelijkbaars voort te brengen.” (Zie Aboe Ammaar Yaasir Qaadhi, Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Qor-aan, hoofdstuk 2: “De Qor-aan (Koran)”, paragraaf II: “De definitie van de Qor-aan”.)

(#3) Moetawaatir betekent dat het op een zodanige manier en door zo veel mensen in elke generatie is doorgegeven dat het onmogelijk is dat er een fout is gemaakt of dat zij allemaal overeenkwamen om het te vervalsen.

Al-Qor-aan kan vertaald worden als “de Recitatie” of “de Lezing”.


Het doel van de Koran

Het voornaamste doel van de Koran is het afbakenen van de ware set geloofsovertuigingen (de geloofsleer – al-‘aqiedah) met betrekking tot de Schepper en om deze geloofsovertuigingen toe te passen in een systeem van wetten (as-sharie’ah) dat ten gunste zal zijn voor de schepping in dit leven en het volgende.

Het overpeinzen van de Koran is een fundamenteel doel van het doen neerdalen van de Koran en de enige manier om de bedoeling van God te begrijpen. De zin van het leven kan niet op de juiste manier begrepen worden behalve door het goed overpeinzen van de Koran en het nadenken over zijn verzen (aayaat) om te achterhalen welke wijsheid en welk begrip er aan gekoppeld zijn. Vandaar deze rubriek waar we alle op www.uwkeuze.net beschikbare artikelen en informatie over de Koran verzameld hebben om het toegankelijk te maken voor diegenen die de Koran – en dus de Islam – beter willen begrijpen. (Om pdf-documenten te downloaden, klik met de rechter muisknop op de link en vervolgens op “Koppeling opslaan als…” en sla het document in de gewenste map op.)


Arabische tekst van de Koran

Het belangrijkste document dat niet in deze rubriek mag ontbreken is natuurlijk de Qor-aan zelf (de Arabische tekst).

Al-Qor-aan al-Kariem (Arabisch – pdf – 4 mb) (Wordt in een nieuw tabblad geopend.)

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven.)

 

Twee bladzijden van de Koran.

Twee bladzijden van de Koran.


Vertaling van de Koran

De Qor-aan is dus per definitie in het Arabisch. Lees ook de artikelen Religie heeft een taal en De Arabische taal. Elke “vertaling van de Qor-aan” is slechts een interpretatie van de betekenis van de Qor-aan in die specifieke taal en kan dus in feite geen Qor-aan genoemd worden maar een vorm van tefsier (uitleg, exegese). Degenen die de Arabische taal (nog) niet machtig zijn, kunnen hier een Engelstalige interpretatie van de betekenissen van de Qor-aan lezen/downloaden. De vertaling die wij op www.uwkeuze.net opgenomen hebben is op dit moment wellicht de beste Engelstalige vertaling, de vertaling van Saheeh International. Helaas beschikken wij nog niet over een digitaal document van een goede betrouwbare Nederlandstalige vertaling van de Koran zonder copyright. Een vertaling dient natuurlijk een nauwkeurige en waardige weerspiegeling te zijn van het Arabische origineel. Echter kan een vertaling nooit de plaats van de Qor-aan in het Arabisch innemen.

English Translation Of The Meanings Of The Noble Quran (pdf – 9,48 mb – vertaling van Saheeh International) (Wordt in een nieuw tabblad geopend.)


De Koran in beeld

Op de pagina “De Koran in beeld” treft u afbeeldingen aan die dienst doen als visuele ondersteuning bij het nadenken over de Koran. Ze kunnen ook gebruikt worden voor da’wah, door ze te delen op sociale media of naar anderen op te sturen om hen te herinneren aan bepaalde aayaat (verzen) en lessen, hen te onderwijzen, of hen uit te nodigen naar de Islam etc.


Koran leren (memoriseren)

Ga naar Koran leren voor informatie over het uit het hoofd leren van de Qor-aan, alsook  geluidsbestanden van de soewar (hoofdstukken) van Djoe-ez ‘Amma die dienst doen als hulpmiddel om dit laatste deel van de Qor-aan uit het hoofd te leren. Een sheikh reciteert elke soerah aayah voor aayah en kinderen reciteren hem na, elke aayah drie keer voordat de sheikh naar de volgende aayah gaat. Wil je Aayat al-Koersie uit het hoofd leren, ga dan naar Ayat al Kursi leren voor een audiovisueel hulpmiddel. Om soerat al-Faatih’ah te memoriseren ga je naar Surah al Fatiha leren.


Uitleg van de Koran (tefsier)

Om de Qor-aan beter te begrijpen, zijn er verschillende werken van tefsier (uitleg) geschreven. We hebben een tweetal Engelstalige vertalingen opgenomen (een klassiek en een hedendaags werk) zodat men de Qor-aan beter kan bestuderen en begrijpen.

Het klassieke werk is A compilation of the Abridged Tafsir Ibn Kathir (pdf – 31,5 mb – Volumes 1-10 – in the English Language with Arabic Verses) (Wordt in een nieuw tabblad geopend.) Informatie over Tefsier Ibn Kethier.

De tweede tefsier bestaat uit html-documenten waardoor u heel snel bepaalde zaken kunt opzoeken. Het betreft Tefhiem al-Qor-aan (The Meaning of the Qur’an) van Sayyid Aboel ‘Alaa Mawdoedie (in the English Language with Arabic Verses) (Wordt in een nieuw tabblad geopend.) Informatie over Tefhiem al-Qor-aan.

Ga naar Tefsier (uitleg) voor meer informatie over tefsier.

(Lees verder na de afbeeldingen. Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Artikelen over de Koran

De openbaring van de Koran (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De verzameling van de Koran (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Authenticity of the Quran (Abdul Raheem Green – Engels, pdf, 331 kB) (Will open in a new window.)

De wonderbaarlijkheid van de Koran – i’djaaz al-Qor-aan (Uwaymir Anjum)

Wonderen in de Koran (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De juiste manier om de Qor-aan te overpeinzen (Ibnoel Qayyiem)

Aayatoe l-Koersie (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Ayat al Kursi leren (een audiovisueel hulpmiddel)

Surah al Fatiha leren (een audiovisueel hulpmiddel)

De zegeningen van aayah 2:285-286

Allahs Boek of Facebook?

De duivelsverzen (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Religie heeft een taal (Muhammad Alshareef )

An-Naasikh wa al-Mansoekh (het vervangende wetsoordeel en het afgeschafte wetsoordeel) (Abou Sayfoullah al-Maghriebie & Abdelqader Aboe Ayman)

Het verschil tussen de Qor-aan en h’adieth Qoedsie (Aboe Ammaar Yasir Qadhi)

Zijn karakter was de Koran (Al-Jumuah Magazine)

H’aafidhz al-Qor-aan – de persoon die de volledige Koran uit zijn hoofd geleerd heeft (Oemm Yoesoef & sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjied)

Soedjoed at-Tielaawah – neerknieling tijdens recitatie (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

De Koran in beeld (uwkeuze.net)

Mijn djoez-e ‘amma boom – een stickervel om kinderen te stimuleren met het van buiten leren van djoez-e ‘amma (Uitgeverij Momtazah)

Vraag 14. Een christen is in de veronderstelling dat de Koran veranderd is

Vraag 58. Waarom is de Koran waarheid en de Bijbel niet?

Vraag 64. Is het zeggen van sadaqaallaahoe al-‘Adhziem na het reciteren of citeren van de Qor-aan een innovatie (bid’ah)?

(Lees verder onder de afbeelding.)

 


Boeken over de Koran

Oeloem alQoraan(1) De serieuze student van islamitische kennis en eenieder die de Qor-aan beter wil begrijpen en waarderen, adviseren wij om het boek Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Qor-aan te lezen en bestuderen. Dit waardevolle boek is geschreven door Aboe Ammaar Yaasir Qaadhi en vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah. Uitgeverij Momtazah (www.momtazah.net) is bijna klaar met de Nederlandstalige vertaling. Dit boek bevat de volgende hoofdstukken:

1) Een introductie tot ‘Oeloem al-Qor-aan
2) De Qor-aan (Koran)
3) Openbaring – al-Wah’y
4) Geleidelijke Openbaring
5) De Eerste en de Laatste Openbaringen
6) De Mekkieyyah en de Medenieyyah Verzen
7) De Redenen van Openbaring – Asbaab an-Noezoel
8) De Verzameling van de Qor-aan
9) Het Begin van de Soewar
10) De Ah’roef van de Qor-aan
11) De Qira-aat van de Qor-aan
12) De Duidelijke en Onduidelijke Verzen – al-Moeh’kam wa al-Moetashaabih
13) Afschaffing in de Qor-aan – an-Naasikh wa al-Mansoekh
14) De Wonderbaarlijke Aard van de Qor-aan – I’djaaz al- Qor-aan
15) De Interpretatie van de Qor-aan – Tefsier
16) De Vertaling van de Qor-aan
17) De Qor-aan en Oriëntalisten

Het voornaamste doel van ‘oeloem al-Qor-aan (wetenschappen betreffende de Koran) is om de Qor-aan correct te begrijpen en toe te passen. Degene die de Qor-aan met een zuiver hart bestudeert zal ongetwijfeld de leiding van Allah vinden. Maar dit betekent niet dat een persoon die niet op de hoogte is van de tefsier (uitleg) van de Qor-aan, en van asbaab an-noezoel (de redenen van openbaring), en van de gecompliceerdheid van de Arabische grammatica (nah’w), en van de verschillende ah’roef en qira-aat, en van de kennis betreffende naasikh wa al-mansoekh (afschaffing in de Qor-aan), en van de verschillende classificaties van de verzen (moeh’kam en moetashaabih, ‘aam en khaas, moetlaq en moeqayyed etc.), en van i’djaaz al-Qor-aan (de weergaloze en wonderbaarlijke aard van de Koran), en van alle andere onderwerpen van ‘oeloem al-Qor-aan, in dezelfde mate zal profiteren van de Koran als iemand die deze feiten wel allemaal kent.

Daarom zal men na het lezen van dit waardevolle boek een veel breder en duidelijker begrip van de Qor-aan (en dus van de Islaam) hebben, in shaa-a Allaah (als Allah dat wil). Dit boek presenteert het klassiek materiaal in een eenvoudige en moderne stijl, terwijl het een hoog academisch niveau handhaaft. Het is een noodzakelijk naslagwerk voor alle serieuze studenten van islamitische kennis.

Kaft Logische argumenten kl(2) Een ander zeer interessant boek is het 204 pagina’s tellende boek Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der mensen: Mohammed ﷺ, van Dr. Abdul Mohsin ibn Zabn al-Moetayrie. Het is vertaald door Abdelkader Aboe Ayman. Hoofdstuk 1 bevat bewijzen voor de waarheidsgetrouwheid van de profeet Moh’ammed ﷺ. Hoofdstuk 2 bevat een bevestiging dat de Qor-aan niet afkomstig is van profeet Moh’ammed ﷺ.

Waarom zullen we Moh’ammed geloven? Was hij werkelijk een profeet? Schreef hij de Qor-aan niet zelf? Dit waardevolle boek zal met sterke en gegronde bewijzen en argumenten deze en andere vragen beantwoorden. Na het lezen van dit boek zal men inzien hoe dwaas alle leugens zijn die tegenwoordig over hem verspreid worden. De tegenpartij zal geen argumenten meer hebben om de waarachtigheid van de profeet Moh’ammed in twijfel te trekken en de bevestiging van zijn profeetschap zal overduidelijk zijn.

Dit boek is te bestellen via onze webshop.

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan