Als je wilt dat…

Allah heeft het heel gemakkelijk gemaakt voor ons!

Als je wilt dat

Bismillaah ar-Rah’maan ar-Rah’iem.

Alle lof is voor Allah.

 

Als je wilt dat…

Als je de verdienste wilt krijgen alsof je tien slaven in vrijheid hebt gesteld en dat er 100 goede daden voor je opgeschreven worden en 100 fouten uitgewist worden, zeg dan 100 keer op een dag

لا إِلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيرٌ

Laa ilaaha ill-Allaah wah’dahoe laa sharieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-h’amd, wa hoewa ‘alaa koelie shay-in qadier.” En als je wilt dat al je zonden worden vergeven ook al zijn zij als het schuim van de zee, zeg dan 100 maal per dag

سبحان الله وبحمده

soebh’aan-Allaahie wa bih’amdihie”.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie honderd maal gedurende de dag zegt: laa ilaaha ill-Allaah wah’dahoe laa sharieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-h’amd, wa hoewa ‘alaa koelie shay-in qadier (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, de Enige, zonder deelgenoten, van Hem is het Koninkrijk en alle lof zij Hem en Hij is over alles Machtig), verkrijgt een verdienste alsof hij tien slaven in vrijheid stelde en honderd goede daden worden voor hem opgeschreven en honderd fouten van hem worden gewist. En hij zal tegen de duivel beschermd zijn tot het einde van de dag; en niemand zal hem in verdienste overtreffen, behalve de man die meer doet dan hij.”

Hij zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Van wie op een dag honderd maal zegt: soebh’aan-Allaahie wabi h’amdihi (Heilig is Allah en alle lof voor Hem), worden zijn fouten gewist, al zijn zij als het schuim van de zee.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat al je fouten vergeven worden, ook al zijn zij als het schuim van de zee, zeg dan meteen na elk verplicht gebed

سُـبْحَانَ اللهِ، والحَمْـدُ للهِ، واللهُ أكْـبَرُ. (ثَلاثاً وثلاثين) لا إِلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيرٌ

33 maal “Soebh’aan-Allaah” en 33 maal “al-h’amdoelillaah” en 33 maal “Allaahoe Akbar” en 1 maal “laa ilaaha ill-Allaah wah’dahoe laa sharieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-h’amd, wa hoewa ‘alaa koelie shay-in qadier.”

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie meteen na de salaat (het gebed) de woorden “Soebh’aan-Allaah” (Heilig is Allah) 33 maal zegt, en 33 maal “al-h’amdoelillaah” (alle lof is voor Allah) zegt, en 33 maal de woorden “Allaahoe Akbar” (Allah is de grootste) zegt, en om het honderdtal vol te maken zegt laa ilaaha ill-Allaah wah’dahoe laa sharieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-h’amd, wa hoewa ‘alaa koelie shay-in qadier (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, de Enige, zonder deelgenoten, van Hem is het Koninkrijk en alle lof zij Hem en Hij is over alles Machtig), zal al zijn fouten vergeven worden, al zijn zij als het schuim van de zee.” (Overgeleverd door Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

33 keer

 

Als je wilt dat…

Als je een schat onder de schatten van het Paradijs wilt verkrijgen, zeg dan

لاَ حَولَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

Laa h’awla wa laa qoewawatta illaa billaahi.”

Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tegen mij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Zal ik jou vertellen over een schat onder de schatten van het Paradijs?’ Ik zei: ‘Zeker, O boodschapper van Allah!’ Hij zei: Laa h’awla wa laa qoewawatta illaa billaahi (er is geen macht en geen kracht behalve bij Allah).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

schat-wp

 

Als je wilt dat…

Als je iets wilt zeggen dat voldoende voor je is, zeg dan soerat 112, 113 en 114 drie maal in de ochtend en drie maal in de avond.

‘Abdoellaah ibn Khoebayb verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tegen mij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Lees qoel hoewallaahoe ah’ad (soerah 112) en de moe’awidzatayn (soerah 113 en 114), in de ochtend en in de avond, (doe dit) drie maal en het zal in ieder opzicht voldoende voor je zijn.’” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat als je sterft in je slaap, dat je dan sterft als een gelovige, verricht dan de woedhoe-e en ga op je rechter zijde liggen, zeg dan

اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسِي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـرِيِ إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهِي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهْـرِي إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـتَ

Allaahoemma aslemtoe nafsie ielayka, wa fawwadhtoe amrie ielayka, wa wadjjahtoe wadjhie ielayka, wa aldja-etoe dhza-hrie ielayka, raghbatan wa rahbatan ielayka, laa maldja-a walaa mandjan mienka iellaa ielayka, aamantoe biekietaabieka alladzie anzalta wa bienabieyyieka alladzie arsalta.”

Al-Baraa’ ibn ‘Aazib verhaalde: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei tegen mij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wanneer je naar bed gaat, verricht dan de woedhoe-e zoals je voor de salaat (het gebed) doet, ga op je rechterkant liggen, en zeg: ‘Allaahoemma aslemtoe nafsie ielayka, wa fawwadhtoe amrie ielayka, wa wadjjahtoe wadjhie ielayka, wa aldja-etoe dhza-hrie ielayka, raghbatan wa rahbatan ielayka, laa maldja-a walaa mandjan mienka iellaa ielayka, aamantoe biekietaabieka alladzie anzalta wa bienabieyyieka alladzie arsalta (O Allah, ik geef mijn ziel aan U over, en wendt mijn gezicht tot U. Ik geef mijn zaak aan U over, en wend mijn rug tot U, verlangend naar U en U vrezend. Er is geen toevluchtsoord of schuilplaats tegen U dan bij U. Ik geloof in Uw boek dat U hebt geopenbaard en in de profeet die U heeft gezonden). Als je dan sterft, sterf je als gelovige. Laat deze woorden de laatste zijn die je ‘s avonds zegt.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) (Zie het artikel De woedhoe-e, stap voor stap.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

2 Woorden

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat Allah, Verheven en Geprezen is Hij, het pad naar het Paradijs voor jou vergemakkelijkt, volg dan een pad op zoek naar kennis.

Aboe Hoerayrah verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voor hem die een pad volgt en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs vergemakkelijkt.” (Overgeleverd door Moeslim.) (Zie de rubriek Kennis is licht op deze website.)

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat de Qor-aan een voorspraak voor je is, lees hem dan.

Aboe Oemaamah verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hoorde zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Lees de Qor-aan, want hij zal op de Laatste Dag verschijnen als een voorspraak voor degenen die zijn metgezellen waren.” (Overgeleverd door Moeslim.) (Zie de rubriek Artikelen over de Koran.)

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat alle acht poorten van het Paradijs voor jou geopend zullen zijn, en dat jij het Paradijs kunt binnentreden door welke poort jij wilt, verricht dan de woedhoe-e zorgvuldig en zeg daarna

أَشْهَدُ أن لا إلَهَ إلاّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

Ashadoe al-laa ilaaha ill-Allaahoe wah’doehoe laa sharieka lah, wa ash-hadoe anna Moh’ammedan ‘abdoehoe wa rasoeloe.”

‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder van jullie die zijn woedhoe-e zorgvuldig doet, en daarna zegt ashadoe al-laa ilaaha ill-Allaahoe wah’doehoe laa sharieka lah, wa ash-hadoe anna Moh’ammedan ‘abdoehoe wa rasoeloe (ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, de Ene, zonder deelgenoten, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is), zal alle acht poorten van het Paradijs voor hem geopend vinden en hij kan binnentreden door welke hij belieft.” (Overgeleverd door Moeslim.)

At-Tirmidzie voegde aan de smeekbede toe:

اللَّهُمّ اجْعَلنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجعَلنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ

Allaahoemma-dj’alnie minat-tawwaabien wa-dj’alnie minal-moetatahhirien (O Heer, laat mij behoren tot degenen die berouw tonen en laat mij behoren tot degenen die gereinigd zijn).” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ten gunste van jou zal spreken, vraag dan de Wasielah voor hem (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). En als je wilt dat je Genade van Allah de Almachtige ontvangt, smeek dan genade af over de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

‘Abdoellaah ibn ‘Amr al-‘Aas verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hoorde zeggen: “Wanneer jullie de moe-edzin de adzaan horen roepen, herhaal dan wat hij zegt, voeg dan Allahs zegeningen [salawaat (#1)] voor mij er aan toe, want degene die bij Allah om genade voor mij vraagt, krijgt deze tienvoudig terug; smeek dan Allah om de Wasielah (#2) voor mij, dat is een hoog niveau in het Paradijs dat slechts één van de dienaren van Allah gegeven wordt, en ik hoop dat ik diegene ben. Wie de Wasielah voor mij vraagt krijgt zeker voorspraak.” (Overgeleverd door Moeslim.)

<<<(#1) Salawaat:

اللّهُـمَّ صَلِّ عَلـَى مُحمَّـدٍ، وَعَلَـى آلِ مُحمَّدٍ، كَمَـا صَلَّيْـتَ عَلَـى إبْرَاهِـيمَ وَعَلـى آلِ إبْرَاهِـيمَ، إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجِـيدٌ، اللّهُـمَّ بارِكْ عَلَـى مُحمَّـدٍ، وَعَلَـى آلِ مُحمَّـدٍ، كَمَـا بارِكْتَ عَلَـى إبْرَاهِـيمَ وَعَلَـى آلِ إبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمـيدٌ مَجِـيدٌ

Allaahoemma sallie ‘alaa Moh’ammed wa ‘alaa aalie Moh’ammed, kamaa salayta ‘alaa Ibraahiem wa ‘alaa aalie Ibraahiem, innaka h’amiedoem-madjied. Allaahoema baarik ‘alaa Moh’ammed wa ‘alaa aalie Moh’ammed, kamaa baarakta ‘alaa Ibraahiem wa ‘alaa aalie Ibraahiem, innaka h’amiedoem-madjied (O Allah, schenk Uw vrede aan Moh’ammed en de familie van Moh’ammed, zoals U Uw vrede hebt geschonken aan Ibraahiem en de familie van Ibraahiem. U bent waarlijk de Lofwaardige, de Glorievolle. O Allah, schenk Uw zegeningen aan Moh’ammed en aan de familie van Moh’ammed, zoals U Uw zegeningen hebt gegeven aan Ibraahiem en de familie van Ibraahiem. U bent waarlijk de Lofwaardige, de Glorievolle).>>>

<<<(#2) Wasielah:

اللَّهُـمَّ رَبَّ هَذِهِ الدّعْـوَةِ التّـامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَـائِمَة، آتِ مُحَـمَّداً الوَسِيـلَةَ وَالْفَضِـيلَةَ، وَابْعَـثْهُ مَقـَامـاً مَحْـمُوداً الَّذِي وَعَـدْتَهُ، إِنَّـكَ لاَ تُـخْلِفُ المِيـعَادْ

Allaahoemma rabba haadziehie adda’watie at-taamah, was-salaatie lqaa-iemah, aatie Moeh’ammedan al-wasielata wal-fadhielata wab’ath-hoe maqaaman mah’moedan alladhie wa’adtah, [iennaka laa toekhliefoe lmiee-‘aad (O Allah, Heer van onze volledige gebeden, schenk Moh’ammed zijn eeuwige rechten van voorspraak, aanzien en de hoogste plaats (in het Paradijs) door de zegening hiervan. En verhef hem tot het niveau dat U hem beloofd hebt).>>>

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat jouw zonden vergeven zullen worden, bid dan vijf keer per dag.

Aboe Hoerayrah verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hoorde zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Vertel mij, als er bij een van jullie een rivier voor zijn deur zou lopen, en hij zou er vijf maal per dag een bad in nemen, zou er dan nog enig vuil op hem overblijven?” Zij zeiden: “Er zou geen vuil op hem overblijven.” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Dit is een vergelijking met de vijf gebeden, Allah vergeeft onze zonden vanwege hen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) (Zie de rubriek Het gebed – as-salaah voor artikelen over het gebed.)

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat Allah de Almachtige een huis in het Paradijs voor je bouwt, bid dan elke dag 12 vrijwillige rak’aat.

Oemm al-Moe-eminien Oemm H’abiebah (moge Allah tevreden met haar zijn), zij was dus één van de vrouwen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), verhaalde dat zij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hoorde zeggen: “Er is geen moslimdienaar die iedere dag twaalf vrijwillige rak’aat voor Allah de Verhevene bidt, of Allah bouwt voor hem een huis in het Paradijs.” Of: “…wordt er voor hem een huis in het Paradijs gebouwd.” (Overgeleverd door Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Droomhuis wp

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat er voor jou een dadelpalm geplant wordt in het Paradijs, zeg dan  “Soebh’aana Allaahie al-‘adhziem wabieh’amdieh.”

Degene die zegt: “Soebh’aana Allaahie al-‘adhziem wabieh’amdieh
(geprezen is Allah, de Almachtige en alle lof is voor Hem),” voor hem zal er een dadelboom gepland worden in het Paradijs. [At-Tirmidzie 5/511, al-Hakim (bevestigd door ad-Dahabie) 1/501. Zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ al-Djaami’ as-Saghir 5/531 en Sah’ieh’ at-Tirmidzie 3/160.] (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Dadelpalm n

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat jouw zonden tussen de ene vrijdag en de andere vrijdag vergeven worden, neem dan vóór salaat al-djoemmoe’ah (het vrijdaggebed) een bad (d.w.z. verricht de ghoesl), gebruik parfum, ga rustig naar de moskee, bid vrijwillige gebeden en luister naar de preek (khoetbah) van de imaam.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Iemand die een bad neemt op vrijdag, zichzelf goed wast, olie of parfum gebruikt; en dan vroeg in de middag naar de moskee gaat en rustig en zonder te duwen of de mensen te storen plaats neemt; dan vrijwillige gebeden bidt zoveel als hij kan; dan stil luisterend naar de khoetbah (preek), al zijn zonden tussen deze en de komende vrijdag zullen vergeven worden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) (Zie het artikel Complete vs. acceptabele ghoesl.)

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat jouw zonden worden vergeven, vast dan de hele maand Ramadhaan.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Wie gedurende de maand Ramadhaan uit oprechtheid van geloof vast in de hoop verdiensten te krijgen, zal zijn begane zonden vergeven zien worden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) (Zie de rubriek Vasten en de maand Ramadhaan voor diverse artikelen.)

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat jouw zonden van meer dan een jaar vergeven worden, vast dan op de dag van ‘Arafah (de 9de dag van de maand Dzoel-H’iddjah, de maand van de h’adj).

Aboe Qataadah verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd gevraagd naar het vasten op de dag van ‘Arafah. Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): ‘Dit zorgt voor vergeving (van de zonden die begaan zijn) in het vorige en het voorbijgegane gedeelte van het jaar.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

 

Als je wilt dat…

Als je de beloning wilt van een heel jaar vasten, vast dan na de Ramadhaan nog 6 dagen in de maand Shawwaal.

Aboe Ayyoeb verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie gedurende de maand Ramadhaan vast en (die) vervolgens opvolgt (met) zes dagen in (de maand) Shawwaal, is alsof hij het gehele jaar vastte.” (Overgeleverd door Moeslim.) (Zie het artikel Het vasten van de zes dagen van Shawwaal.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

4 Woorden

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat al jouw zonden vergeven worden en dat jouw toestand is zoals na jouw geboorte (vrij van zonden), ga dan op bedevaart (h’adj) en bega geen zonden.

Aboe Hoerayrah verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hoorde zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Wie de h’adj verricht zonder zich zedeloos te gedragen en zonder zonden te begaan terugkeert, keert terug (in een toestand) als op de dag dat zijn moeder hem baarde.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

 

Als je wilt dat…

Als je wilt dat jouw ogen beschermd worden tegen het Vuur van de Hel, huil dan uit vrees voor Allah de Almachtige, of houd op de weg van Allah de Genadevolle de wacht in de nacht.

Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “De Hel zal twee paar ogen niet aanraken: de ogen die tranen laten uit vrees voor Allah en de ogen die ‘s nachts op de weg van Allah de wacht houden.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

 

Als je wilt dat…

Als je het martelaarschap wilt verkrijgen, zoek het dan oprecht.

Anas verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie volkomen oprecht het martelaarschap zoekt, verkrijgt het, zelfs al valt hij niet (in de strijd).” (Overgeleverd door Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Relevante artikelen:

Dagboek van een moslim

De weg naar al-Firdaws al-A’laa

Durf jouw dromen waar te maken

Het beste van het beste (een verzameling van 100 ah’aadieth)

Tijd is geen geld

Wat kun je doen in 1 minuut

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan