Alle artikelen

 Geloof en daden gaan hand in hand.

Alle artikelen“Vervolgens is jouw Heer – voor degenen die uit onwetendheid het slechte doen en die vervolgens daarna berouw tonen en (hun daden) verbeteren – daarna zeker Vergevensgezind, Barmhartig.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 119.]

“Wie rechtschapen handelt, dat is dan voor zichzelf (in zijn voordeel); en wie kwaad doet, dat is dan tegen zichzelf (in zijn nadeel). En jouw Heer is niet onrechtvaardig jegens de (Zijn) dienaren (want Hij zond Boeken en boodschappers en gaf hen vele kansen om berouw te tonen).” [Soerat Foessilat (41), aayah 46.]

Kennis over Allah de Verhevene en tawh’ied (het toeschrijven van Allah aan eenheid) is de meest eervolle en waardevolle van alle kennis. Deze kennis is het meest vereist dat het door de gelovigen verworven dient te worden. Dus lees en bestudeer:

Artikelen over Allah (diverse artikelen) — Islamitisch monotheïsme (diverse artikelen) — Verplichte kennis voor elke moslim.

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ahDe 5 zuilen van de islam (as-shahaadah, het gebed, az-zakaah, het vasten en de h’adj) — De 6 pilaren van imaan (geloof) (geloof in Allah, de engelen, de Boeken, de boodschappers de Laatste Dag en het lot).

 

Overzicht alle artikelen:

Terrorisme is voor jihad wat overspel is voor het huwelijk (Abu Aaliyah)

Hoe kan Iblies gestraft worden met vuur terwijl hij van vuur geschapen is? (Islam Q&A)

10 tips om roddelen tegen te gaan (J. Samia Mair)

Navigeren door Ramadan met een psychische aandoening (Aaliyah en Islam Q&A)

Weerlegging van de mythe dat religie de meeste oorlogen veroorzaakt zou hebben (Brett Kunkle)

Het belang van Tawheed in deze tijd (Soufiane)

3 weetjes over schoenen (‘Abdoellaah Bekx)

114 soerah introducties (Sayyid Abul Ala Maududi)

Je nagels knippen volgens de Soennah (‘Abdoellaah Bekx)

Eten tijdens het bidden maakt het gebed ongeldig (Islam Q&A)

Het gebruik van de siwak of miswak (‘Abdoellaah Bekx)

Multi-level marketing (MLM) en piramidespellen (Standing Committee for Academic Research and Issuing Fatwas & Islam Q&A)

De Ramadanmoslim (Shireen Patel)

Zes Soennan die je kunt doen als het regent (www.onepathnetwork.com)

7 Manieren waarop je kunt roddelen

Islamitische regelgeving omtrent masturbatie – en hoe dit probleem te genezen (sheikh Muhammed Salih al-Munajjid)

Qawaama: de essentie van mannelijkheid (Zainab bint Younus)

Wat is er voor vrouwen in het Paradijs? (Zainab bint Younus)

Het polygamie probleem (Zainab bint Younus)

Meer vrouwen in de Hel dan mannen? (Islam Q&A)

Een gedetailleerd roqya plan – roqya tegen djinn, zwarte magie, het boze oog en jaloezie (www.ruqyaqa.com)

Een bel, wekker of klok gebruiken in huis (Islam Q&A)

Hoe bepaal je zelf de gebedstijden volgens de Soennah (Islam Q&A)

Het belang van het ‘asr gebed (Aboe Ayman)

Rechten van kinderen in de islam (Islam Q&A)

Hoe je roqya water kunt maken (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Intellectuele zelfmoord – religie of atheïsme? (Fadel Soliman)

Waarom ben ik lelijk? (Islam Q&A)

Investeer in jezelf – over goed gedrag (Fatima Barakatullah)

Christelijke ISIS (Qasim Rashid en Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De zes rechten van een moslim op een andere moslim (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

As-Salaam – de islamitische vredesgroet (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Weerlegging van de koranieten en het Koranisme (Dr. ‘Oethmaan ibn Moe’allim Mahmoed ibn Shaykh ‘Alie)

De profeet Job, het boegbeeld van geduld en standvastigheid [Uit Qissaat al Anbiyaa’ (Stories of the Prophets), Ibn Kathir]

Tien excuses om de hoofddoek niet te dragen en hun overduidelijke zwakte (Dr. Huwayda Ismaeel)

Aspecten van de Dagen van OnwetendheidMasaa-il al-Djaahiliyyah (sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab)

Word niet boos wanneer je beproefd wordt – niveaus van degenen die beproefd worden (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Replica producten – Mag je producten van een bekend merk namaken om het te verkopen? (Islam Q&A)

Mag een moslim zijn vrouw slaan? (Islam Q&A)

Wat erger is dan de dood – wat imam Ibn al-Qayyim erger vindt dan de dood… (Umm Muawiyah)

11 Zaken aangaande geld

Op zoek naar al ikhlas (oprechtheid) (Muhammad Alshareef)

De 99 Namen van Allah (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien en Aboe Talh’ah Daawoed Burbank)

 

 

7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen (Khawlah bint Yahya)

De Eigenschappen van Allah & de geloofsleer van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah – de correcte methodologie met betrekking tot al-Asmaa-e wasSifaat (de Namen en Eigenschappen van Allah) (sheikh Saalih’ ibn Fawzaan al-Fawzaan)

Hoe Allahs Namen en Eigenschappen geïnterpreteerd moeten worden (imam as-Shawkaanie, sheikh Ibn Baaz en sheikh Ibn ‘Oethaymien)

Kennis over Allah is de basis van alle andere kennis (gebaseerd op het werk van sheikh Ibn ‘Oethaymien, uitgelegd door Dr. Saalih’ as-Saalih’)

Allah schiep Adam naar Zijn evenbeeld – de betekenis van deze h’adieth (sheikh Ibn Baaz)

Maagdenvlies herstellen? Dit zegt de islam. (sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid)

Moslims houden ook van Jezus (uwkeuze.net)

Ga terug en bid, want je hebt niet gebeden (Muhammad Alshareef)

Het gebed van berouw – salaat at-tawbah (Islam Q&A)

Het omschrijven van het weer en/of de tijd als slecht (islamweb.net & islamqa.info)

Verplichte kennis voor elke moslim – De religieuze aspecten die elke moslim en moslimah behoren te weten (sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab)

Over het verliezen van beloning (Ibn al-Qayyim)

Verwachtte het universum ons? (Abu Aaliyah)

Alcohol, moeder van al het kwaad (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Gezond drinken bestaat niet – Een alarmerend verhaal over ‘onze’ lievelingsverslaving. (Ianthe Sahadat)

De grotere jihad (over djihaad an-nefs – jihad/inspanning tegen het ego) (Abu Aaliyah)

Stelen en het afhakken van handen (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Dzikr – het gedenken van Allah (de voortreffelijkheden, regels en voorbeelden) (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Adzkaar voor in de ochtend en in de avond (Citadel van de Moslim en Islam Q&A)

Een superieure dzikr (Islam Q&A)

Stop niet met dzikr omdat jouw hart er niet bij betrokken is (Abu Aaliyah)

Racisme (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Regelgeving aangaande Facebook (Islam Q&A)

Hidjri jaartallen tegenover de gregoriaanse (plus een Gregoriaanse/hidjri datum omzetter)

Liefde voor een ongelovig familielid (Islam Q&A)

 

 

Soedjoed ash-shoekr (de neerknieling uit dankbaarheid) (samengesteld en vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Waar is Allah? – Een weerlegging van o.a. de Jahmiyyah. (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De shia (sheikh Ibn Baaz, sheikh Saalih’ al-Fawzaan en Islam Q&A)

De realiteit van Soefisme in het licht van de Qor-aan en Soennah (uit het maandblad Wij Moslims van Uitgeverij Momtazah)

Bijzondere dagen in de islam

Een moslim is een spiegel voor een moslim (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De was is vies… (Abu Muhammad Yusuf)

“Religie is de oorzaak van alle oorlogen!” (Abdul-Jabbar van de Ven)

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein? (Ibn Farhoon al-Qurtubi, AlJumuah Magazine)

Te veel eten, schadelijk eten en eten weggooien (Islam Q&A)

Trouwen met de ware op de verkeerde manier (Khalid Dhorat)

Voorwaarden voor toelaatbare grappen – En enkele voorbeelden van grappen van de profeet ﷺ. (‘Abd al-Malik al-Qaasim)

Soorten moslims die misleid zijn (Aboe Hamid al-Ghazali)

Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghwKhoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de smartphone (Olivia Kompier, AlJumuah Magazine)

Voor moslims die succes willen (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De voortreffelijkheid van sadaqah (liefdadigheid) (enkele shar’i teksten – aayaat en ah’aadieth)

Bidden tegenover een soetrah (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De wonderbaarlijkheid van de Koran – i’djaaz al-Qor-aan (Uwaymir Anjum)

Sekten in de islam (diverse artikelen, alsook enige informatie over de verdeeldheid van de islamitische oemmah in 73 sekten en de uitmuntende eigenschappen van de Geredde Groep, door sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Wij zijn de meerderheid, dus op de waarheid! (Abu Hoedayfah)

De Ash’aries – al-Ashaa’irah (samengesteld en vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De Moe’tazilah (uit het boek Uitleg van Aayatoe l-Koersie van Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

De Khawaaridj – het kharidjisme (uit het boek Uitleg van Aayatoe l-Koersie van Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien, aangevuld door uwkeuze.net)

Lees dit voordat je gaat stemmen

 

zegeningen-voor-de-profeet-wp

 

De Bijbel keurt het huwelijk van profeet Mohammed met de jonge Aïsja goed (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

“Volgens de huidige maatstaven was profeet Mohammed een pedofiel” (Abdul-Jabbar van de Ven)

O moslims, wees niet verdeeld! (video van uwkeuze.net)

Aan de tegenstanders van besnijdenis (Abdul-Jabbar van de Ven)

Argumenten voor het niqaabverbod (Abdul-Jabbar van de Ven)

Seksualiteit in de islam (alleen voor gehuwden of degenen die op het punt staan te trouwen) (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, met Islam Q&A als voornaamste bron)

De weg naar al-Firdaws al-A’laa (Islam Q&A)

Het vragen van zegeningen en vrede voor de profeet صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (Islam Q&A)

De Grootheid van Allah (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De schepping van Adam van aarde (Hassan uz Zaman)

Een kikker in een pan

De ezel in de put

De schepping van de hemelen en de aarde in zes dagen (Islam Q&A)

Ziekte, een vermomde zegen (Professor Noor Ahmed Noor, Islam Q&A e.a.)

Vrijheid van meningsuiting (Kamal Aboe Zaid)

Wordt evolutie verkeerd begrepen? (Hamza Andreas Tzortzis)

Bidden als je geen Arabisch kent (www.uwkeuze,net)

Amuletten en bijgeloof (sheikh dr. Saalih’ ibn Fawzaan ibn ‘Abdiellaah al-Fawzaan & Islam Q&A)

Handje van Fatima (www.uwkeuze.net)

Ar-Roeqyah (Genezing door middel van de Qor-aan en de Soennah) (sheikh Moh’ammed al-H’amad)

Wat de sjiieten doen op Asjoera is een innovatie en misleiding (Islam Q&A)

Voorbereiden op de dood (Khalid Baig)

De moslim is als een dadelpalm (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De voortreffelijkheid van vrijwillige gebeden (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Hoe wordt u moslim? (www.uwkeuze.net)

 

Hulp nodig

 

Baad jezelf in geld! (Muhammad Alshareef)

Beste islamhater (+ de video “Moslimradicalisme vs Seculier Radicalisme”) (Abou Hafs)

Neem nou maar van mij aan dat het klopt… (Platform Moslims In Dialoog)

De 10 dagen van Dzoe l-H’ieddjah, de ‘ied en het offer (sheikh ‘Abdoellaah ibn ‘Abdoer-Rah’maan al-Djiebrien & sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

De zondvloed, feit of fabel? (Abdul-Jabbar van de Ven & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De strijd tussen ‘Alie en Moe’aawiyah (Akbar Shah Najeebabadi)

Biografieën [van de profeet ﷺ – sah’aabah (metgezellen) – selef (voorgangers) – geleerden]

Aangeleerde machteloosheid (Uwaymir Anjum)

Surah al Fatiha leren (een audiovisueel hulpmiddel)

Ayat al Kursi leren (een audiovisueel hulpmiddel)

Durf jouw dromen waar te maken (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Vrijwillig vasten (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Kinderen worden ook beloond voor hun goede daden (Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid)

Hulp nodig? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De rechten van de straat (Abdul Muhaemin Karim)

Op zoek naar ware liefde (Bushra Zaibak)

Tien ideeën om het meeste uit de Ramadhaan te halen (Muhammad al-Shareef)

Waarom smeekbeden niet meteen beantwoord worden (De wijsheden en verborgen gunsten die schuilen achter het uitstel in het beantwoorden van de doe’aa-e.) (Dr. Saalih’ as-Saalih’)

Tien tips om je salaat (gebed) te onderhouden (Oem Mohammed)

De moskee – kern van de islamitische gemeenschap (Ibn Abderahman, Al-Jumuah Magazine)

Er was eens een koning… (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Dua: hoop vs. geloof (Abu Ibrahim)

Engelen (al-malaa-ikah) (sheikh Muhammed Salih al-Munajjid)

Het aantal engelen bij iedere persoon en hun taken (sheikh Muhammed Salih al-Munajjid)

Da’wah tips (uwkeuze.net – 22 afbeeldingen)

 

Mooie auto

 

De tekenen van pubertijd (Wanneer wordt iemand verantwoordelijk voor zijn/haar daden?) (Islam Q&A)

Nifaaq – hypocrisie (uit Interpretation of the Meanings of The Noble Qur’ân in the English Language van Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan)

De eigenschappen van de moenaafiqien (hypocrieten) (Umm Mus’ab)

O christenen, beledig Jezus niet! (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Al-H’abbatoe as-Sawdaa-e – zwarte komijn (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Riyaa-e, te koop lopen met je daden (sheikh Ibn ‘Oethaymien & sheikh Ibn Baaz)

De zeven vernietigende zonden (Tefsier Ibn Kethier)

Moord en eerwraak (sheikh Ibn ‘Oethaymien en Islam Q&A)

Lijst met dingen die het gebed ongeldig maken (Islam Q&A)

De islamitische sharia (Abu Ibrahim)

Sharie’ah en fiqh: kent u het verschil? (Abu Ibrahim)

Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten (sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Het verbreken van de familiebanden (een zaak die daden onvruchtbaar maakt!) (Abdelkader Aboe Ayman)

De vier soorten van leiding (hidaayah) (Moh’ammed as-Saffarinie)

Schoonheid van het leven (Uitgeverij Momtazah)

Wat God niet is (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Ons vergeten goud (Aya Sallat)

Sih’r (magie) en toekomstvoorspelling (sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz)

Tips voor bekeerlingen (www.stichtingbekeerling.nl)

8 Dingen die je moet begrijpen over bekeerlingen (Alex Arrick)

Mijn religie is vriendelijkheid (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Adviezen van geleerden in de tijd van beproevingen en chaos (Abou Sayfoullah al-Maghriebie)

Aayatoe l-Koersie (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Verboden zakelijke transacties (sheikh Saalih’ ibn Fawzaan al-Fawzaan)

De zegeningen van aayah 2:285-286

 

Van voor naar

 

De etiquette van da’wah

De ontsluiering van de huwelijksbandieten! (Zaineb bint Younes)

De valse beschuldiging dat profeet Moh’ammed seks had met een lijk (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Wees tevreden met het Besluit van Allah (zuster Suzan Hallak)

Het bestand van H’oedaybiyyah (Akbar Shah Najeebabadi)

Een boodschap aan iemand die dreigt te verdrinken! (sheikh H’amed ibn ‘Abdoellaah al-‘Alie)

Waar Minister Asscher over zwijgt spreekt boekdelen (Saïda Agourram)

Onterecht vergeten: de ‘kritische’ blik op de Nederlandse media (Tabe Bergman)

Media over Parijs (Abdul-Jabbar Van de Ven)

Profetische vriendschapsprincipes voor het tijdperk van de sociale media (Omar Usman)

Letten wij op ons taalgebruik? (Khalid Baig)

En wie pleegt 98 procent van de terroristische aanslagen in onze contreien? (Mick van Loon)

Religie is het opium voor het volk (Abdul-Jabbar van de Ven)

Enkele misverstanden aangaande de woedhoe-e

Vegen over de sokken tijdens de woedhoe-e (uwkeuze.net)

Vrijdag in het leven van de moslim (Dr. Hassen Abu Ghuddah)

Vrouwenrechten in de islam (Dar ut Tawheed Publications & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het beste van het beste (een verzameling van 100 ah’aadieth)

Zij is mijn zus (Muhammad Alshareef)

Al-Adzaan – de oproep tot gebed (Islam Q&A)

Een hand vol zout (Abu Muhammad Yusuf)

Qiyaam al-layl (het nachtgebed) en al-witr (salaat al-layltahadjoedtarawieh’) (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah met behulp van o.a. islamqa)

Gaan kinderen die jong sterven naar het Paradijs of de Hel?

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding) (Aboe Ayman)

De bittere gevolgen van zonden (imaam Ibnoe l-Qayyim al-Djawziyyah)

 

Zee van kennis

 

Het zuivere hart (Ahmed Elmikashfi) 

Bedek het lichaam en bescherm het hart (Oem Mohammed)

Het corrigeren van fouten in het gebed (soedjoed as-sahw) (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Tweede vrouw – elke medaille heeft een keerzijde

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen (Sumayyah Meehan & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De leugen regeert – gericht aan journalist Stephan Jongerius en soortgenoten (redactie van het maandblad Wij Moslims)

Terreuraanslagen (Abdul-Jabbar van de Ven)

Zorgen om de moslimwereld (sheikh Salmaan al-‘Awdah)

Waarom zou ik studeren? (Muhammad al-Shareef)

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (sheikh Naasir al-‘Aql)

Het spreken namens de wetgeving zonder kennis (Abou Sayfoullah al-Maghriebie)

Dierenrechten in de Islam (www.stichtingbekeerling.nl en www.uwkeuze.net)

Allah is met ons (Dr. ‘Aa-idh al-Qarniey)

Je Suis Wie? (Jinan Yousef)

Waarom onze smeekbeden niet verhoord worden (Ibraahiem ibn Adham)

I wanted to kill Muslims … but then I became one (de reis van Ibrahim Killington naar de Islam – video – Engelstalig)

De benaming Suikerfeest voor ‘Ied al-Fitr (Moslims In Dialoog)

De ideologische aanval – al-gazwa al-fikrie (sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz)

Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid? (Khalid Baig & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Introductie tot de kennis van oesoel al-fiqh – de fundamenten van de islamitische jurisprudentie

Trouwen met vrouwen van de mensen van het Boek (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

De Handen van Allah (Hoe dienen de Eigenschappen van Allah begrepen te worden?)

Moederdag

Het grote vermogen van de mens om zichzelf voor de gek te houden (imaam Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah)

De veertig ah’aadieth van an-Nawawie (met uitleg van sheikh Ibn al-‘Oethaymien)

 

Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da'wah.

 

Homoseksualiteit in de Islam

Valkuilen tijdens het zoeken van kennis (sheikh Salman b. Fahd al-Oadah)

Moet de islam gemoderniseerd worden?

Het beoordelen van anderen en het gevaar van zelfrechtvaardiging (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Allahs Boek of Facebook?

Bedankt dat je ons weigerde! (Abou Hafs)

Liegen en 1 april (sheikh al-Moenadjid)

Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels

De voldoening van een iPhone (Deena Majeed)

De verwarring aangaande God (www.onereason.org)

Tawh’ied voor jonge moslims (Jasmine Ahmad – uit het boek “De drie fundamenten en de vier basisregels” van sheikh Moh’ammed Soelayman at-Tamimi)

Tijd is geen geld (Khaled al-Jeraisy)

De derde ouder (over de tv – Muhammad Alshareef)

Waarom ik mijn h’idjaab draag (Sultana Yusufali)

Vormen van koefr en shirk (Ibn Kethier)

De oorsprong van shirk (sheikh Moh’ammad Naasir oed-Dien al-Albaanie)

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag (Yasir Qadhi)

Verbeter de wereld, begin bij jezelf (Abu Muhammed Yusuf)

Zeg het goede of blijf stil

Astrologie en horoscopen (Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

“De Islam … de religie van onderontwikkeling” (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Onze houding betreffende de bespotting van de profeet (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenaddjied)

De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders (Islam Q&A)

De voortreffelijke positie van buren in de Islam (negen ah’aadieth)

O lieden van het boek! Wij zijn geen antisemieten (Abou Hafs)

 

Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da'wah.

 

Ih’saan – de kern van de Islaam (Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah)

Berouw tonen… en weer zondigen (Ibnoel-Qayyim)

Handelaars in angst (‘Abdul-Jabbar van de Ven)

Moordaanslagen (dr. ‘Abdoel-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie)

Aanval Charlie Hebdo een product van Franse staatsterreur (Abulkasim Al-Jaberi)

al-walaa-e wa al-baraa-e – loyaliteit en distantiëring (dr. ‘Abdoel-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie & uwkeuze.net)

Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam (Shabir Ahmed en Abid Karim)

Allaahoe Akbar (Khalid Baig)

Submission – Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Ibn Taymiyyah (‘Abdul-Jabbar van de Ven)

Het huwelijk in de Islam – Het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed (Ismael ibn Adam & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Islam Spreekbeurt (voor kinderen)

De dood (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De bewoners van de grot – Ash’aab al-Kahf (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Wij willen een kerstboom! (Khadijah Stephens)

Uitleg van “Ma’anaa at-Taaghoet – de betekenis van taaghoet (Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab – uitgelegd door dr. Moh’ammed ibn ‘Abdoer-Rah’maan al-Khoemayyis)

Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam (Umm Reem)

H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…

De grote deugd van het neerslaan van de ogen (Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah)

Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen (Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Het islamitische oordeel over hidjrah (dr. ‘Abdoer-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie)

Wees niet te streng voor je kinderen (Salman al-‘Awdah)

Als ik groot ben wil ik Abu Bakr worden! (Muhammad al-Shareef)

18 Eigenschappen waar Allah van houdt (vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed (Een brief aan de buren van de moskee)

 

Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da'wah.

 

Natte dromen (Islam Q&A en sheikh Ibn ‘Oethaymien)

Female Wet Dreams: Islamic Perspectives & Regulations (Engelstalig) (Umm Reem & Shaykh Yasir Qadhi)

Het verhaal van ifk (laster) aangaande ‘Aa-ieshah (Yasir Qadhi)

De Koran in beeld (uwkeuze.net)

De voorwaarden van as-shahaadah (Jamaal al-Din Zarabozo)

Gaza Q&A (Hassan Chowdhury – Engelstalig)

Het doel van de schepping – waarom is de mens geschapen? (www.islamqa.info & Abu Ameenah Bilal Philips)

Toiletbezoek en istindjaa-e (Moh’ammed Saalih’ al-Moenajjid)

De Soennah serie (inspirerende illustraties)

Islamitische kalender (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Islam en evolutie (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De Hemelen – een uitnodiging om na te denken (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Help elkaar! – De hoge niveaus van degenen die streven om de behoeftes van hun broeders te vervullen

Complete vs. acceptabele ghoesl (islamqa.info)

Boeddhisme (dr. Zakir Naik)

Hindoeïsme (islamqa.info)

De misleiding van de joden (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Beschrijving van het gebed van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (sheikh Moh’ammed Naasir al-Dien al-Albaanie)

Stierf Jezus aan het kruis? (Ah’med Deedat & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Ad hominem en da’wah

Wonderen in de Koran (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Is het mogelijk om Allah te zien? (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

20 Examentips voor studenten (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Zittend bidden (sheikh Soelaymaan ibn Naasir al-‘Alwaan – sheikh Moh’ammed Saalih’ al-‘Oethaymien – sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenajjid)

Salaat al-Djanaazah – het begrafenis gebed

 

Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da'wah.

 

De ziel – maak kennis met je ware zelf (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

The Trinity Is Not A Biblical Belief (Engelstalig)

Who Created God? (islamic-invitation.com, Engelstalig)

English Translation Of The Meanings Of The Noble Quran (vertaling van Saheeh International, Engelstalig, pdf, 9,48 mb) (Wordt in een nieuw tabblad geopend.)

Tefsier Ibn Kethier (Engelstalig, pdf, 31,5 mb) (Wordt in een nieuw tabblad geopend.)

Tefhiem al-Qor-aan (The Meaning of the Qur’an) tefsier van Sayyid Aboel ‘Alaa Mawdoedie (Engelstalig, html) (Wordt in een nieuw tabblad geopend.)

De openbaring van de Koran (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De verzameling van de Koran (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De moslimvrouw (zuster Rabi’a Frank)

Zusterschap (ook voor broeders)

De Rol van Moslimvrouwen in Da’wah (www.islamqa.info & sheikh dr. Shaykh Salah’ al-Sawy)

Da’wah ideeën

10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijn

Mijn Moeder, Mijn Beste Vriendin (Muhammad Alshareef)

Hoe ziet God er uit? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De wereld van de djinn (islamqa.info)

Religie heeft een taal (Muhammad Alshareef)

Mijn djoez-e ‘amma boom – een stickervel om kinderen te stimuleren met het van buiten leren van djoez-e ‘amma (Uitgeverij Momtazah)

De doelen van het islamitische geloof (sheikh Moh’ammed Saalih’ ibn al-Oethaymien)

Islam en Christendom in de Bijbel (Sayed R. Ali)

Jihad in de Islam (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Bekeringsverhalen (diverse verhalen van broeders en zusters)

Jij bent de toneelschrijver van jouw leven (Michelle al-Nasr )

De vallen van Iblies (Ibn al-Qayyim)

Zijn er PlayStations in al-Djennah? (Umm Ismail – over het opvoeden van kinderen)

 

Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da'wah.

 

50 Veel voorkomende fouten in het gebed (Saalih’ ibn ‘Abdoel-‘Aziez ibn Moh’ammed Aal s-Shaykh)

Ik lieg niet, ik maak alleen maar een grapje (Muhammad al-Shareef)

Glimlach (‘Aa-idh ibn ‘Abdiellaah al-Qarnie)

Stop Terrorisme! (diverse artikelen)

12 Proofs that Prophet Muhammad was a True Prophet (Engelstalig, Shaykh Abdur-Rahmaan Abdul-Khaliq)

Oppervlakkig denken: de vloek van de mens (Taqiuddin Nabhani)

Sinterklaas (Moslims In Dialoog)

“Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht” (sheikh Saalih’ al-Zahraanie)

De mensheid was één gemeenschap met één godsdienst – was er religieuze evolutie? (‘Aliy Moh’ammed as-Salaabie)

De val van het atheïsme (vertaald door Abdul-Jabbar van de Ven)

Kun jij de verleiding van C2H5OH (alcohol) weerstaan? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Zeg niet dat zij (martelaren) dood zijn (Moh’ammad al-Amien as-Shanqietie)

Op de Tandem (over het huwelijk) (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

A Voice Behind a Veil (Khadijah Natalie Arbee – Engelstalig)

Top Ten Excuses Of Muslim Women Who Don’t Wear Hijaab And Their Obvious Weaknesses (Engelstalig)

De principes van tazkiyah (reiniging van de ziel) (Oem Mohammed)

De profeet Moh’ammed, ons geliefder dan onze eigen zielen

De uitwerking en doelen van de h’adj (sheikh dr. Yah’ya ibn Ibraahiem al-Yah’ya)

As-Selefiyyah – tussen de uitnodigers en de vijanden (PDF – 1,3 mb)

Al-Fitrah – de natuurlijke aanleg (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Koran leren (het memoriseren van de Qor-aan – Djoe-ez ‘Amma)

Jezus in de Islam (Ahmed Deedat)

Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt? (Over de onderdrukking van vrouwen.) (Oght Rabi’a)

Ben jij tevreden over jezelf? (Sandra Clair)

Khoeshoo’ tijdens het gebed (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

 

Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da'wah.

 

De zuilen en verplichtingen van het gebed

De duivelsverzen (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat! (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Wij geloven in Jezus (Soliman H. al-But’he)

Paulus over de Bijbel – Is 100% van de Bijbel geïnspireerd door God? (Shabir Ally)

Salaat al-Istikhaarah

Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim (Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah)

Taqiyah (veinzen, huichelen, verbergen)

Soedjoed at-Tielaawah – neerknieling tijdens recitatie (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Vergiffenis van Allah (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenaddjied)

Kun jij een geheim bewaren? (vertaald en bewerkt door Umm Sayfuddien)

Het vasten van de zes dagen van Shawwaal

De juiste manier om de Qor-aan te overpeinzen (Ibnoel Qayyiem)

Struikel en breek je nek, zolang je mij maar ontwijkt… (Projectgroep Moslims In Dialoog)

De strijd tegen de tijd (Oem Mohammed)

Bezoek eens een moskee (uwkeuze.net)

Jongeren, rijs op!

De dienaar en zijn relatie met de engel en de duivel (Ibn al-Qayyim)

Een antwoord op de leugen over ‘Oemar ibn al-Khattaab en Faatimah (Abdul-Jabbar van de Ven)

Varkens, apen en ezels? – Een kritisch antwoord op Hans Jansen (Abdul-Jabbar van de Ven)

Religieuze tolerantie in de Islam (Dr. Saalih’ ibn H’oesayn al-‘Aayid)

De islamitische en christelijke visie aangaande God/Allah (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De Ku Klux Klan: christelijke extremisten (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Citaten uit de Talmoed

Het volgen van Allahs boodschapper – d.w.z. de Soennah – is een verplichting (dr. Moestafa as-Siba’i)

 

Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da'wah.

 

Een Amerikaanse zakenman en een Mexicaanse visser

“Er was geen Holocaust”

Tien lessen die Ibn al-Moebaarak (een taabi’ie – volgeling) ons geleerd heeft

Waarom de joden vervloekt werden (Muhammad al-Shareef)

Dode Harten (imaam Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah)

Leo op de bank bij de zielknijper (column)

Alle dieren zijn gelijk (column van Abdelhakim Chouaati)

Is de aarde plat? (Abdul-Jabbar van de Ven)

Analyse van de financiële crisis in het licht van de sharie’ah (sheikh Muhammad Salih’ al-Munajjid)

Trots… (Shariffa Carlo)

Waar zijn de christenen van de liefde en godsvrees (pdf 1,7 mb)

Wat is democratie? (Henry Sturman)

Democratische dilemma’s (Henry Sturman)

al-H’oor al-‘Iyn – De vrouwen van het Paradijs (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Ibn ‘Abbaas versus de Khawaaridj – een oud debat, maar wijze lessen (Al-Jumuah Magazine)

Fataawaa van enkele grote geleerden over zelfmoordaanslagen (diverse geleerden)

Een nieuw jaar tegemoet…sta even stil bij jezelf!!

Hoe om te gaan met meningsverschillen en het bekritiseren van anderen (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Gapen en niezen (samengesteld en vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Sih’r (magie) en toekomstvoorspelling

Laat je niet misleiden m.b.t. de aanval op de niqaab (Projectgroep Moslims In Dialoog)

Ons Huis is al-Firdaws

Een Roep uit de Duisternissen van Onrechtvaardigheid

Kijken in de spiegel (al-Haramain Online Nieuwsbrief)

De Arabische taal (uwkeuze.net & arabischstuderen.nl)

 

Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da'wah.

 

De voortreffelijkheid van het dhoh’aa gebed (het doha gebed, salaat ad-doha)

Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

The Authentic Creed and the Invalidators of Islam (Sheikh Abdul-Azeez bin Baaz)

An-Naasikh wa al-Mansoekh (het vervangende wetsoordeel en het afgeschafte wetsoordeel) (Abou Sayfoullah al-Maghriebie & Abdelqader Aboe Ayman)

Al-Uboodiyyah: Being a True Slave of Allâh (Engelstalig, Shaykh ul-Islâm Ibn Taymiyyah)

Het verbod op innovaties – bid’ah (al-Imaam an-Nawawie)

Waarom vasten moslims? (Dr. Bilal Philips)

En toen kwam Ramadhaan (Abou Sayfoullah al-Maghriebie)

Ramadhaan en da’wahRamadhaan is het moment om anderen tot Allah uit te nodigen (sheikh Mohammed al-H’amad)

Laylatoel Qadr

Islamofobie (dr. Dja’far Sheikh Idris)

Een extra zwarte dag in de geschiedenis van België

Interview met Geert – Wie wind zaait zal storm oogsten!

Het consumeren van ribaa (rente) (Aboe Chaimae & uwkeuze.net)

Wij hebben het hen niet voorgeschreven… (i.v.m. misbruik in de kerk)

Overspel en steniging – Waarom legt de Islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk? (uit het boek Discover Islam, onder redactie van al-Jumuah Magazine)

Het gezicht van een terrorist (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Regels met betrekking tot de verzorging van de moslimah (Oem Chaimae)

Als Jezus God was (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Vrees niet, Allah is met ons! (dr. Awadh al-Qarnie)

Vluchten voor de fitnah (sheikh Muhammad al-Hamood)

H’aafidhz al-Qor-aan (Oemm Yoesoef & sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjied)

Het vieren van Kerst en Nieuwjaar (Moslims In Dialoog)

Roddelen – je hebt je broeders vlees gegeten (Projectgroep Moslims In Dialoog)

Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger! (imaam al-H’aafidhz Ibn Radjab)

 

Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da'wah.

 

Smeekbeden – doe’aa-e  (duakracht.nl & uwkeuze.net)

Het verschil tussen de Qor-aan en h’adieth Qoedsie (Aboe Ammaar Yasir Qadhi)

Qadiyaanisme in het licht van de Islaam (sheikh Mohammed Salih al-Munajjid)

Zinaa (overspel ontucht), een gruweldaad en een slechte weg (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De Handdruk (Abu Salaheddin & uwkeuze.net)

De betekenis van ‘terrorisme’ en ‘extremisme’ (sheikh Ibn Baaz)

Over de belangrijkheid van tawh’ied (monotheïsme) (Jamaal ud-Deen az-Zarabozo)

Een klap als antwoord op 3 vragen

Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote

De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah) (Aboe Dzar al-Qalmoeniy & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Wahhabisme ontmaskert

Slaap – de kleine dood (Aboe Sayfoullah al-Maghriebie)

De brief van Ibn Taymiyyah vanuit de gevangenis in Alexandria aan zijn metgezellen te Damascus

Vaarwel mijn geliefde (Moh’ammad as-Shareef)

De besnijdenis in de Islam

Kijk naar je tong en je handen! (Oemm ‘Abdoer-Rah’maan)

De Drievoudige Filtertest

Ramadhaan is voorbijgegaan en wat doen we daarna? (Abou Israa-e)

En de shaytaan (satan) werd vrijgelaten! (Abou Chaimae)

Al-Wahn, een dodelijke ziekte (Uit Nidaa-oe l-Islaam Magazine)

De toestand van de selef tijdens de Ramadhaan (Aboe Imaan)

Een dag in Ramadhaan – een voorstel om de dagen van de Ramadhaan door te brengen (Abou Sayfoullah al-Maghriebie)

De neerdaling van Jezus (sheikh ‘Omar al-Ashqar)

Het Gebed (as-Salaah) (diverse artikelen over het gebed)

Az-Zakaah – de verlichte liefdadigheid (‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdoellaah ibn Baaz en ‘Abdoellaah ibn H’amied)

 

 

Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da'wah.

 

Mohammed in de Bijbel (Ahmed Deedat)

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de geloofsleer (sheikh ‘Abdoer-Rah’maan al-Mah’moed)

Respect voor onze dochters (sheikh Salmaan al-‘Awdah)

Het vieren van Mawlid al-Nabi (samenvatting van fatwa’s van sheikh ‘Abdel ‘Aziez ibn Baaz, Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymeen, Saalih’ al-Fawzaan & ‘Abdoellaah ibn Abderrah’maan ibn Djibrien)

Ik kan het niet, het is onmogelijk (sheikh Naasir al-‘Omar)

Bijgeloof met de snelheid van het licht (sheikh Salmaan al-‘Awdah)

Islaam en het verwerven van wereldse kennis (sheikh Salmaan al-‘Awdah)

God in de Islam (dr. Zakir Naik)

Bewijzen voor een atheïst dat God bestaat (dr. Zakir Naik)

Het wonder van de islamitische wetenschappers (Abdul-Jabbar van de Ven)

Richtlijnen voor omgang met niet-moslims

Zijn karakter was de Koran (Al-Jumuah Magazine)

Wanneer vrienden elkaar pijn doen (Moh’ammed ash-Shareef)

Da’wah met niet-moslims – hoe zouden we tegen hen moeten spreken over de Islam? (Salmaan al-‘Awdah)

Streven naar perfectie in de da’wah (Aboe l-Walid al-Hamawi & Ibrahim Aboe Khalid)

Verricht de h’adj voordat je dat niet meer kunt!

De sigaret – een sluipende moordenaar!

De Schone Namen van Allah, en de namen van de profeet Mohammed (Samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Vlaggen en symbolen in de Islam (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Zamzam en de Ka’bah – het ontstaan van Zamzam en de bouw van de Ka’bah (Akbar Shah Najeebabadi)

Diverse stambomen (schema’s) (Uitgeverij Momtazah)

één God, één boodschap! (dr. Nadji I. Arfadj,)

Dagboek van een moslim (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Inleiding tot de wetenschap betreffende h’adieth (imaam Aboe l-H’asan al-Ash’aarie)

 

Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da'wah.

 

Doe’aa-e al-Qoenoet (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Introductie tot de ah’aadieth (overleveringen)

De gezegende maand Ramadhaan (inclusief zakaat al-fitr, ‘ied al-fitr en vrijwillig vasten)

Het gevaar van het ongelovig verklaren van individuen (sheikh Sa’oed as-Shoeraym)

Het testament en de begrafenis in Islam

Hoe kun je succesvol zijn in het leven? (sheikh Mo’hammed Saalih’ al-Moenadjid)

De houding van de gelovige jegens moeilijkheden (Ibn Qayyim al-Djawziyyah)

Wat kun je doen in 1 minuut? (sheikh Muhammed Salih’ al-Munajjid)

Polygamie in de Islam (Lea Zaitoun, Aboe Amienah Bilal Phillips, Jamielah Jones, Meriem Ezzaoui en sheikh ‘Abd-Allaah al-Haydarie)

Leven met de ‘ziekte’ – een verhaal van een polygyne man (Aboe Moh’ammad)

Het 90/10 principe

De jihad van de ogen (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De vreemdeling

Stel je eens voor dat…!

Het islamitische oordeel over de baard (Aboe H’afs Aboel-Harieth ibn Moh’ammed A Sednie)

De adzaan: een verbazingwekkende ontdekking

Ons geliefd Palestina (Dr. Moeh’sin Moh’ammed Saalih’)

As the Arabs see the Jews (King Abdullah I of Jordan, Engelstalig)

Honing

Jaloezie en het boze oog (sheikh Khaalid H’oesayn & islamqa.info)

De rechtvaardigheid van de Islam (drs. Jamal El Mourakibi)

Wees gewaarschuwd voor ad-dadjaal – de antichrist! (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Het zoeken naar kennis (Dar-al-‘Ilm & Uitgeverij Momtazah)

Inleiding tot de Soennah

Vier basisregels voor het pure monotheïsme (Shaykh oel-Islaam Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab)

 

Klik op de afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da'wah.

 

In een Afrikaans bos

Ontwikkeling van fiqh – de islamitische wet: bronnen, wetscholen (madzaahib) en meningsverschillen (Dr. Abu Ameenah Bilal Philips)

Als je wilt dat…

Het verwelkomen van een pasgeboren kind (Oem Mohammed)

Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah

Omgaan met teleurstellingen (Amel S. Abdullah)

De wijsheid achter de woedhoe-e (de rituele wassing)

De woedhoe-e, stap voor stap (sheikh Muhammed Salih’ al-Munajjid & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Voorbereidingen tot het gebed

Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat (sheikh Moh’ammed ibn ‘Oethaymien)

Het belang van het gebed

Word niet boos! (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De liefde van Allah (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De vergeten islamitische beschaving (Salah Zaimeche & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De evolutie theorie (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

God bestaat! – Deel 1: Evolutie of schepping? (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

God bestaat! – Deel 2: De kloof (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

God bestaat! – Deel 3: Wonderen in ons en rondom ons (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het huwelijk van de profeet Moh’ammed met ‘Aa-ieshah (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De boodschap van de h’idjaab (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien’

Democratie (diverse artikelen)

Geschreven vlak voor de moord op v. Gogh (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Waarom moslims niet geloven in democratie (Abdul-Jabbar vd Ven & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Waarom is de Islaam zo succesvol gebleven in deze moderne wereld? (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Arabische woordenlijst (uwkeuze.net)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan