Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden uwkeuze.net

Laatste update: februari 2019.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze tekst legt juridisch vast wat de rechten en plichten zijn van ons en van de gebruikers en klanten van uwkeuze.net. Hoewel we steeds ons uiterste best doen om al onze klanten tevreden te houden, is het nodig om de voorwaarden in deze vorm te publiceren. Twijfelt u over uw rechten of plichten? Heeft u een vraag over uw bestelling of levering? Heeft u vragen of opmerkingen bij deze tekst? Neem dan zeker contact met ons op. Wij gaan er van uit dat in onderling overleg alles besproken én opgelost kan worden.

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.uwkeuze.net. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op onze internetsite.

1.2 De content is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de website aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Noch is de gepresenteerde content per definitie de onderschreven mening van uwkeuze.net.

1.3 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

1.4 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden, alsook de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ons erkend.

1.6 Uwkeuze.net garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

  1. Bezorging & PostNL- of DPD-Levering

2.1 Wij verzenden de producten met PostNL of DPD.

2.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.3 Indien een product niet direct leverbaar is, zullen we ons best doen om het product te importeren, of er op een andere manier aan te komen om het product te leveren.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

  1. Prijzen

3.1 De prijzen van al onze producten zijn duidelijk aangegeven in euro met alle taksen en BTW inbegrepen, uitgezonderd de eventuele verzendingskosten, en tenzij anders vermeld.

3.1.1 De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Verzendkosten kunnen gratis zijn vanaf een bepaald minimum bestelbedrag; zie de informatie op de website.

3.2 Bestellingen dienen altijd van tevoren worden betaald middels iDeal of Bancontant. (Zie bestelproces voor meer informatie.)

3.3 Alle producten blijven eigendom van uwkeuze.net tot we de volledig koopsom definitief ontvangen hebben.

3.4 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.5 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typ-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van typ-, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  1. Betalingen

4.1 De beveiliging en bewaring van de gegevens van de elektronische betaling gebeurt door het gerenommeerde bedrijf Mollie. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor eventuele misbruiken en problemen met uw betaling. Mollie is een uiterst betrouwbaar bedrijf met een onberispelijke staat van dienst. Zij hebben bijzonder uitgebreide procedures rond beveiliging en veiligheid. Daardoor garanderen zij een snelle en veilige betaling.

4.2 Alle eventuele gerechtelijke kosten en andere kosten van welke aard dan ook die we als gevolg van een niet tijdige betaling moeten maken, worden doorgerekend. Per verstuurde herinneringsbrief wordt minimaal 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

  1. Verzenden

5.1 We verzenden uw bestelling zo snel mogelijk. We zullen ons uiterste best doen om uw bestelling binnen 3 werkdagen te verzenden. De op de website aangegeven levertijden gelden echter slechts als indicatie en niet als bindend termijn. Voor de gevolgen van vertraagde verzending wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.2 De producten worden opgestuurd naar het verzendingsadres dat u opgeeft bij het bestellen (thuisadres of ander adres).

5.3 Door het aanvaarden van het pakket, gaat u er mee akkoord dat de bestelling in goede orde is aangekomen. Als uw pakket met de bestelling beschadigd lijkt, moet u het pakket weigeren en laten terugsturen. De koper weet dat wij niet meer verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de staat van de bestelling zodra het pakket met de bestelling aanvaard is van de transportfirma.

5.4 Bij een probleem met de levering van uw bestelling contacteert u het beste altijd onze klantenservice op islamwinkel@uwkeuze.net. Wij proberen immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van uw bestelling.

5.5 Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 7 dagen terugbetalen.

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

6.1 Sommige van onze producten zijn bederfelijk en gelimiteerd; derhalve is een retourzending van dergelijke producten niet mogelijk.

6.2 Indien een geleverd product – dat niet bederfelijk en gelimiteerd is – niet aan uw eisen voldoet, zullen we een passende oplossing zoeken. Neem hiervoor contact met ons op.

6.3 Wanneer u wil afzien van de koop, kunt u dat doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering van uw bestelling. De producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, op eigen rekening teruggestuurd worden naar onderstaand adres:

Uwkeuze.net – Retour
Boskolk 13
8191 TL Wapenveld
Nederland
(Let op: dit is enkel een administratief adres, geen bezoekadres, magazijn of winkel.) 

6.4 Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering (verzendkosten vanaf een bepaald bedrag kunnen wegvallen).

6.5 Het verzakingsrecht is niet van toepassing op verpakkingen van voeding die de consument reeds heeft geopend. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

  1. Garantie

7.1 Uwkeuze.net garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

  1. Aansprakelijkheid 

8.1 Onze producten worden verkocht voor particulier gebruik, niet voor wederverkoop, tenzij anders overeengekomen.

8.2 We kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor het gebruik van onze producten. Indien u producten gebruikt voor uw gezondheid, raadpleeg dan eerst een arts. De informatie op onze site is enkel ter informatie en is niet bedoeld als advies of als gebruikshandleiding.

8.3 Wij besteden veel zorg aan de content van deze website, maar dat garandeert niet dat de informatie actueel, correct en compleet is. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan een rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de site.

8.4 Deze website is bedoeld als informatiebron. Het is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste vermogen samengesteld uit diverse betrouwbare en wetenschappelijke bronnen. De informatie op deze website vervangt niet het consulteren van een arts of therapeut, zijn diagnose of medische behandeling. Met medische klachten wint u het best advies in van een arts of therapeut. Stop niet met de inname van geneesmiddelen gebaseerd op de informatie van deze website zonder het advies van uw arts. Uwkeuze.net en haar bestuurders en personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou voortvloeien door beslissingen gebaseerd op informatie van deze website of van een van hun medewerkers.

8.5 Wij verbinden ons ertoe om de garanties zoals vermeld op onze website zo goed als mogelijk na te leven. Er kan geen resultaatsverbintenis worden gekoppeld aan deze garanties. In geen geval kunnen de garanties aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding.

  1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van uwkeuze.net gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. We doen echter ons best om altijd de exacte producten te leveren die op de foto’s worden getoond.

  1. Overmacht

10.1 In het geval van overmacht zullen we samen met de klant naar een passende oplossing zoeken.

Wij blijven beschikbaar voor vragen en opmerkingen

Voor vragen of informatie voor, tijdens en na het plaatsen van uw bestelling kunt u onze klantenservice steeds contacteren. Wij verbinden ons ertoe uw vraag zo snel en correct mogelijk te beantwoorden.

Tot slot 

U verklaart de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en goedgekeurd vóór u een bestelling plaatst. Het plaatsen van uw bestelling en het gebruik van deze website houdt dus de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.

Uwkeuze.net
BTW: NL165529945B02
KVK: 73754234
IBAN: NL35 KNAB 0258 3773 99

Wij proberen deze website en deze voorwaarden zo duidelijk en helder mogelijk te maken. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen? Contacteer dan zeker onze klantenservice.

Contactgegevens 

Mail: islamwinkel@uwkeuze.net
Telefonisch: 06-85226006 (Nederland)
Brief: Uwkeuze.net, Boskolk 13, 8191 TL Wapenveld, Nederland

 Let op: enkel administratief adres, geen bezoekadres, magazijn of winkel. 

Lees ook ons Privacy Statement (AVG / GDPR) en Disclaimer.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan