Algemeen

Streef naar perfectie!

Algemeen“Waarlijk, de moettaqien (vromen) zullen te midden van Tuinen en bronnen zijn (in het Paradijs). (Er zal tegen hen gezegd worden:) ‘Betreed het in vrede en veiligheid.’ En Wij zullen wrok uit hun borstkassen (harten) verwijderen, broeders op tegenover elkaar gelegen hemelbedden. Daarin zal vermoeidheid hen niet raken, noch zullen zij (ooit) daaruit verdreven worden.” [Soerat al-H’idjr (15), aayah 45-48.]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “…Eenieder die het (Paradijs) binnengaat zal gelukkig zijn en nooit ellendig zijn, hij zal voor altijd daarin verblijven en nooit sterven. Zijn kleding zal nooit slijten en zijn jeugd zal nooit verdwijnen…” [Overgeleverd door Ah’mad (8030). Deze h’adieth is door Shoe’ayb al-Arna’oot als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Tahqieq al-Moesnad.]

 

Artikelen:

Waarom ben ik lelijk? (Islam Q&A)

Investeer in jezelf – over goed gedrag (Fatima Barakatullah)

Aspecten van de Dagen van Onwetendheid (sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab)

11 Zaken aangaande geld

Op zoek naar al ikhlas (oprechtheid) (Muhammad Alshareef)

Soorten moslims die misleid zijn (Aboe Hamid al-Ghazali)

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein? (Ibn Farhoon al-Qurtubi)

De grotere jihad (over djihaad an-nefs – jihad/inspanning tegen het ego) (Abu Aaliyah)

De weg naar al-Firdaws al-A’laa (Islam Q&A)

Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghwKhoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de smartphone (Olivia Kompier, AlJumuah Magazine)

Voor moslims die succes willen (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Racisme (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Te veel eten, schadelijk eten en eten weggooien (Islam Q&A)

De moslim is als een dadelpalm (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De voortreffelijkheid van sadaqah (liefdadigheid) (enkele shar’i teksten – aayaat en ah’aadieth)

Vrijheid van meningsuiting (Kamal Aboe Zaid)

De moskee – kern van de islamitische gemeenschap (Ibn Abderahman, Al-Jumuah Magazine)

Mijn religie is vriendelijkheid (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De vier soorten van leiding (hidaayah) (Moh’ammed as-Saffarinie)

Aangeleerde machteloosheid (Uwaymir Anjum)

Schoonheid van het leven (Uitgeverij Momtazah)

8 Dingen die je moet begrijpen over bekeerlingen (Alex Arrick)

Tips voor bekeerlingen (www.stichtingbekeerling.nl)

De valse beschuldiging dat profeet Moh’ammed seks had met een lijk (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Letten wij op ons taalgebruik? (Khalid Baig)

Vrijdag in het leven van de moslim (Dr. Hassen Abu Ghuddah)

Zij is mijn zus (Muhammad Alshareef)

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding) (Aboe Ayman)

De ideologische aanval – al-gazwa al-fikrie (sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz)

Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid? (Khalid Baig & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Allah is met ons (Dr. ‘Aa-idh al-Qarniey)

Het grote vermogen van de mens om zichzelf voor de gek te houden (imaam Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah)

De bittere gevolgen van zonden (imaam Ibnoe l-Qayyim al-Djawziyyah )

Het zuivere hart (Ahmed Elmikashfi)

Waarom onze smeekbeden niet verhoord worden (Ibraahiem ibn Adham)

Waarom smeekbeden niet meteen beantwoord worden (De wijsheden en verborgen gunsten die schuilen achter het uitstel in het beantwoorden van de doe’aa-e.) (Dr. Saalih’ as-Saalih’)

Valkuilen tijdens het zoeken van kennis (sheikh Salman b. Fahd al-Oadah)

Je Suis Wie? (Jinan Yousef)

Moet de islam gemoderniseerd worden?

Het beoordelen van anderen en het gevaar van zelfrechtvaardiging (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De belangrijkheid van akhlaaq – goed gedrag (Yasir Qadhi)

Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels

De benaming Suikerfeest voor ‘Ied al-Fitr (Moslims In Dialoog)

De voldoening van een iPhone (Deena Majeed)

Verbeter de wereld, begin bij jezelf (Abu Muhammed Yusuf)

Tijd is geen geld (Khaled al-Jeraisy)

Zeg het goede of blijf stil

Onze houding betreffende de bespotting van de profeet (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenaddjied)

De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders (Islam Q&A)

De voortreffelijke positie van buren in de Islam (negen ah’aadieth)

al-walaa-e wa al-baraa-e – loyaliteit en distantiëring (dr. ‘Abdoel-Rah’maan ibn Moe’alaa al-Loewayh’iq al-Moetayrie & uwkeuze.net)

Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam (Shabir Ahmed en Abid Karim)

Berouw tonen… en weer zondigen (Ibnoel-Qayyim)

Handelaars in angst (‘Abdul-Jabbar van de Ven)

Aanval Charlie Hebdo een product van Franse staatsterreur (Abulkasim Al-Jaberi)

Ibn Taymiyyah (‘Abdul-Jabbar van de Ven)

De dood (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam (Umm Reem)

H’ayaa-e – verlegenheid, schaamte…

De grote deugd van het neerslaan van de ogen (Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah)

Als ik groot ben wil ik Abu Bakr worden! (Muhammad al-Shareef)

Wees niet te streng voor je kinderen (Salman al-‘Awdah)

Het verhaal van ifk (laster) aangaande ‘Aa-ieshah (Yasir Qadhi)

18 Eigenschappen waar Allah van houdt

Het doel van de schepping – waarom is de mens geschapen? (www.islamqa.info & Abu Ameenah Bilal Philips)

De ziel – maak kennis met je ware zelf (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Mijn Moeder, Mijn Beste Vriendin (Muhammad Alshareef)

De wereld van de djinn (islamqa.info)

Religie heeft een taal (Muhammad Alshareef)

Leven met de ‘ziekte’ – een verhaal van een polygyne man (Aboe Moh’ammad)

Jij bent de toneelschrijver van jouw leven (Michelle al-Nasr)

De vallen van Iblies (Ibn al-Qayyim)

Oppervlakkig denken: de vloek van de mens (Taqiuddin Nabhani)

Zeg niet dat zij (martelaren) dood zijn (Moh’ammad al-Amien as-Shanqietie)

De principes van tazkiyah (reiniging van de ziel) (Oem Mohammed)

De profeet Moh’ammed, ons geliefder dan onze eigen zielen

Analyse van de financiële crisis in het licht van de sharie’ah (sheikh Muhammad Salih’ al-Munajjid)

Trots… (Shariffa Carlo)

Ben jij tevreden over jezelf? (Sandra Clair)

Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim (Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah)

De juiste manier om de Qor-aan te overpeinzen (Ibnoel Qayyiem)

Vergiffenis van Allah (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenaddjied)

Struikel en breek je nek, zolang je mij maar ontwijkt… (Projectgroep Moslims In Dialoog)

Laat je niet misleiden m.b.t. de aanval op de niqaab (Projectgroep Moslims In Dialoog)

De strijd tegen de tijd (Oem Mohammed)

Bezoek eens een moskee

De dienaar en zijn relatie met de engel en de duivel (Ibn al-Qayyim)

Varkens, apen en ezels? – Een kritisch antwoord op Hans Jansen (Abdul-Jabbar van de Ven)

Een antwoord op de leugen over ‘Oemar ibn al-Khattaab en Faatimah (Abdul-Jabbar van de Ven)

Een Amerikaanse zakenman en een Mexicaanse visser

Dode Harten (imaam Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah)

Waarom de joden vervloekt werden (Muhammad al-Shareef)

Is de aarde plat? (Abdul-Jabbar van de Ven)

Waar zijn de christenen van de liefde en godsvrees (pdf 1,7 mb)

al-H’oor al-‘Iyn – De vrouwen van het Paradijs (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Ibn ‘Abbaas versus de Khawaaridj – een oud debat, maar wijze lessen (Al-Jumuah Magazine)

Kijken in de spiegel (al-Haramain Online Nieuwsbrief)

Islamofobie (dr. Dja’far Sheikh Idris)

Een extra zwarte dag in de geschiedenis van België (m.b.t. het verbod op de h’idjaab)

Het gezicht van een terrorist

Vrees niet, Allah is met ons! (dr. Awadh al-Qarnie)

Vluchten voor de fitnah (sheikh Muhammad al-Hamood)

Roddelen – je hebt je broeders vlees gegeten (Moslims In Dialoog)

Het verschil tussen de Qor-aan en h’adieth Qoedsie (Aboe Ammaar Yasir Qadhi)

Een klap als antwoord op 3 vragen

De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah) (Aboe Dzar al-Qalmoeniy & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Wahhabisme ontmaskert

Slaap – de kleine dood (Aboe Sayfoullah al-Maghriebie)

De brief van Ibn Taymiyyah vanuit de gevangenis in Alexandria aan zijn metgezellen te Damascus

Al-Wahn, een dodelijke ziekte (Uit Nidaa-oe l-Islaam Magazine)

De neerdaling van Jezus (sheikh ‘Omar al-Ashqar)

Inleiding tot de wetenschap betreffende h’adieth (imaam Aboe l-H’asan al-Ash’aarie)

Richtlijnen voor omgang met niet-moslims

Zijn karakter was de Koran (Al-Jumuah Magazine)

Wanneer vrienden elkaar pijn doen (Moh’ammed ash-Shareef)

Da’wah met niet-moslims – hoe zouden we tegen hen moeten spreken over de Islam? (Salmaan al-‘Awdah)

Streven naar perfectie in de da’wah (Aboe l-Walid al-Hamawi & Ibrahim Aboe Khalid)

Hidjrah – Waarom vissen niet verdrinken: een afscheidsbrief
Hidjrah – Een jaar later
Hidjrah – Orchidee of brandnetels?

Het gevaar van het ongelovig verklaren van individuen (sheikh Sa’oed as-Shoeraym)

Het 90/10 principe

Stel je eens voor dat…!

De adzaan: een verbazingwekkende ontdekking

Wees gewaarschuwd voor ad-dadjaal – de antichrist! (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Het zoeken naar kennis (Dar-al-‘Ilm & Uitgeverij Momtazah)

In een Afrikaans bos

De liefde van Allah (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Submission – Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het huwelijk van de profeet Mohammed met ‘Aa-ieshah (vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Waarom is de Islaam zo succesvol gebleven in deze moderne wereld? (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan