Al-H’abbatoe as-Sawdaa-e

Zwarte Komijn – Nigella Sativa.

Zwarte komijn klDoor ‘Abdoellaah Bekx.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met de profeet, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hen in het goede volgt. Voorts.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er is genezing in zwarte komijn voor alle ziekten behalve de dood.’” (Een Sah’ieh’ al-Boekhaarie h’adieth.)

Ondanks de naam zwarte komijn heeft deze medicinale plant waar de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) naar verwees niets te maken met de gewone komijn (Cuminum cyminum) en ook niets met de in veel talen ook “zwarte komijn” genoemde aardkastanje (Bunium bulbocastanum). Hoewel gewone komijn een van de meest gebruikte kruiden ter wereld is, bezit zwarte komijn (Nigella sativa) veel meer geneeskrachtige eigenschappen. Het wordt dan ook sinds de oudheid gebruikt als geneesmiddel, om meer energie te krijgen of om aandoeningen als eczeem, acne, maag- en darmproblemen, verkoudheid, incontinentie, galstenen, haaruitval etc. aan te pakken. Het zijn voornamelijk de zaadjes die gebruikt worden, vooral de olie die daaruit wordt gewonnen. (Olie is verkrijgbaar in onze islamwinkel.)

Ibn Sina (980-1037 n.C.) beschreef deze plant als energieleverancier en geschikt tegen vermoeidheid en depressiviteit. De toepassingen die hij voorschreef waren zowel inwendig (verstopping, galstenen, incontinentie enz.) als ook uitwendig (eczeem, haaruitval). De bekende Griekse geneesheer Dioscorides (#1) gebruikte de zaadjes van de zwarte komijn om hoofd- en tandpijn mee te behandelen.

<<<(#1) Dioscorides, Pedianus (overleden in de 1ste eeuw n.C.) was arts in het leger van Nero en schreef het beroemde boek De materia medica.>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

De h’adieth van de profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) waar dit artikel mee begon, wordt zelfs door veel niet-islamitische websites over gezondheid aangehaald. Hoewel zij toegeven dat al-h’abbatoe as-sawdaa-e heel erg gezond is, zijn velen toch nog sceptisch over hoe gezond het daadwerkelijk is. Maar sinds de wetenschappelijke wereld zich buigt over deze vraag, zijn de voorlopige resultaten bemoedigend.

De reden dat al-h’abbatoe as-sawdaa-e zo gezond is, is te wijten aan de complexe chemische structuur van de zaadjes. Peter Schleicher M.D. schreef in zijn het boek Black Cumin: The Magical Egyptian Herb for Allergies, Asthma, and Immune Disorders dat al-h’abbatoe as-sawdaa-e meer dan honderd actieve ingrediënten zou bevatten, inclusief overvloedige bronnen van alle essentiële (on)verzadigde vetzuren. Al-h’abbatoe as-sawdaa-e zou zijn hoge effectiviteit te danken hebben aan de combinatie van oliën (35 procent, waarvan voornamelijk polyonverzadigde vetzuren), proteïnen (21 procent), koolhydraten (38 procent) en andere bestanddelen (6 procent). Tot de belangrijkste elementen behoort thymoquinone (TQ), o.a. een antioxidant en ontstekingsremmer.

De lijst met ingrediënten die volgens de geneeskunde mogelijk of zeker nuttig zouden kunnen zijn is indrukwekkend, maar de sceptici zijn vooralsnog gereserveerd om het zwarte zaad zijn ware status toe te kennen. Heel wat ‘bewijs’ lijkt – volgens deze sceptici – afkomstig te zijn van dubieuze bronnen. Toch beginnen de onberispelijke onderzoeken, die aanwijzen dat zwarte komijn wel degelijk een fantastisch medicijn is, almaar in aantal toe te nemen.

Aan de Thomas Jefferson Universiteit te Philadelphia hebben onderzoekers aangetoond dat thymoquinone, een extract van olie van zwarte zaadjes, de vooruitgang van pancreatische kanker een halt toeroept en de kankercellen doodt door middel van apoptose (een proces dat bestaat uit een serie biochemische veranderingen die uiteindelijk leiden tot de dood van een cel).

Een van de eerste grote onderzoeken van al-h’abbatoe as-sawdaa-e met betrekking tot het voorkomen en behandelen van kanker werd verricht door wetenschappers in het Cancer Immuno-Biology Laboratory van Hilton Head Island, South Carolina. Zij concludeerden dat een gezond immuunsysteem kankercellen zal bespeuren en vernietigen voordat zij een persoon in gevaar brengen. Het immuunsysteem doet dit door het steunen van de vermeerdering van immuuncellen, beenmergcellen en B-cellen (#2) die antistoffen produceren. Zwarte komijn Granulocytstimuleert de neutrofiele activiteit. De neutrofiele granulocyten zijn de kort levende immuuncellen die normaal worden aangetroffen in het beenmerg, maar gemobiliseerd tot actie wanneer er een bacteriële infectie is. [Foto rechts: microscopische opname van een neutrofiele granulocyt (geel) die een Bacillus anthracis (miltvuurbacterie, oranje) opslokt.] Het is ook aangetoond dat extracten van al-h’abbatoe as-sawdaa-e de productie van interleukinen (#3) regelen, een eigenschap die het deelt met andere zeer gerespecteerde kruiden waaronder ginseng, knoflook en maretak.

<<<(#2) B-cellen spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem, een verdedigingssysteem met als doel indringers of veranderde eigen cellen te bestrijden.>>>

<<<(#3) Interleukinen: groep van eiwitten die boodschapper zijn tussen de verschillende soorten witte bloedcellen.>>>

Tijdens de laatste 50 jaar zijn er meer dan tweehonderd universitaire studies en theses verschenen die steeds vaker aantonen dat al-h’abbatoe as-sawdaa-e wel degelijk nog veel meer helende eigenschappen bezit. Vooral zijn positieve invloed op het immuunsysteem heeft daarbij al heel wat aandacht gekregen. Het spijsverteringstelsel, aandoeningen als diabetes en te hoge cholesterol, het hormonale systeem (waaronder menstruatie, menopauze, onvruchtbaarheid en depressie), het ademhalingssysteem en de algemene levenslust, concentratie en het slaapvermogen, alsmede de versterking van het haar en de nagels worden aantoonbaar beïnvloed door al-h’abbatoe as-sawdaa-e, waardoor dit kruid wel eens een van de meest veelzijdige kruiden ooit zou kunnen zijn.

Men kan het zwarte zaad innemen met water, verwerken in brood en warme maaltijden, of men kan er thee van zetten (#4). Men kan de zaadjes ook strooien over salade, of vermalen en het dan mengen met honing. Er is ook olie die uit zwarte komijn gewonnen wordt op de markt.

<<<(#4) In tegenstelling tot groene thee komen de antioxidanten pas vrij als men het water een tijdje laat koken. Het maken van thee kan ook door heet water te gieten over de zaadjes (b.v. een theelepel) en het zo’n 10 minuten laten trekken. Het is dan beter om het te bedekken om te voorkomen dat de aroma ontsnapt. Je kunt het ook toevoegen aan je favoriete thee of koffie.>>>

Khaalid ibn Sa’d verhaalde: “We trokken er op uit en Ghaalib ibn Abdjar vergezelde ons. Hij werd onderweg ziek en toen we in al-Medienah arriveerden, was hij nog steeds ziek. Ibn Abie ‘Atieq kwam om hem te bezoeken en zei tegen ons: ‘Behandel hem met zwarte komijn. Neem vijf of zeven zaadjes en vermaal hen (mix het poeder met olie) en druppel het mengsel in beide neusgaten, want ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei tegen mij dat zij de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Deze zwarte komijn is genezend voor alle ziekten behalve as-sam.’ ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: ‘Wat is as-sam?’ Hij zei: ‘De dood.’” (Een Sah’ieh’ al-Boekhaarie h’adieth.)

Olie is verkrijgbaar in onze islamwinkel.

 

Relevante artikelen:

Gezondheid (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan