Adviezen

Beveel al-ma’roef en verbied al-moenkar!

Adviezen“Zeg (O Moh’ammed): ‘Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (mijn weg – de Soennah), Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Barmhartig.’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31.]

Er is overgeleverd in Sah’ieh’ Moeslim op het gezag van Aboe Roeqayyah Tamiem ad-Daariey (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De religie is oprechtheid.” Wij zeiden: “Aan wie, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “Aan Allah (d.w.z. gehoorzaam Hem), Zijn boodschapper (d.w.z. geloof, respecteer en volg hem), Zijn Boek (d.w.z. volg het), de leiders van de moslims (d.w.z. help hen met hun werk) en het gewone volk [d.w.z. beveel hen al-ma’roef (het goede) en verbied hen al-moenkar (het verwerpelijke, het slechte)].”

 

Artikelen:

Hulp Nodig? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Voorbereiden op de dood (Khalid Baig)

Word niet boos wanneer je beproefd wordt (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Wat erger is dan de dood – wat imam Ibn al-Qayyim erger vindt dan de dood… (Umm Muawiyah)

Durf jouw dromen waar te maken (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Baad jezelf in geld! (Muhammad Alshareef)

De rechten van de straat (Abdul Muhaemin Karim)

Op zoek naar ware liefde (Bushra Zaibak)

Er was eens een koning… (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Tips voor bekeerlingen (www.stichtingbekeerling.nl)

Adviezen van geleerden in de tijd van beproevingen en chaos (Abou Sayfoullah al-Maghriebie)

Het beste van het beste (een verzameling van 100 ah’aadieth)

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen (Sumayyah Meehan & Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Da’wah tips (uwkeuze.net – 22 afbeeldingen)

Dua: hoop vs. geloof (Abu Ibrahim)

Wees tevreden met het Besluit van Allah (zuster Suzan Hallak)

Een boodschap aan iemand die dreigt te verdrinken! (sheikh H’amed ibn ‘Abdoellaah al-‘Alie)

Allahs Boek of Facebook?

Profetische vriendschapsprincipes voor het tijdperk van de sociale media (Omar Usman)

Bedek het lichaam en bescherm het hart (Oem Mohammed)

Zorgen om de moslimwereld (sheikh Salmaan al-‘Awdah)

Een hand vol zout (Abu Muhammad Yusuf)

Help elkaar! – De hoge niveaus van degenen die streven om de behoeftes van hun broeders te vervullen

20 Examentips voor studenten (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Zijn er PlayStations in al-Djennah? (Umm Ismail – over het opvoeden van kinderen)

Glimlach (‘Aa-idh ibn ‘Abdiellaah al-Qarnie)

Op de Tandem (over het huwelijk) (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Verricht de h’adj voordat je dat niet meer kunt!

Kijk naar je tong en je handen! (Oemm ‘Abdoer-Rah’maan)

Trots… (Shariffa Carlo)

Een nieuw jaar tegemoet…sta even stil bij jezelf!!

 

 

Hoe om te gaan met meningsverschillen en het bekritiseren van anderen (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Laat je niet misleiden m.b.t. de aanval op de niqaab (Projectgroep Moslims In Dialoog)

Hoe vrijwillig is vrijwilligerswerk? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Laylatoel Qadr

H’aafidhz al-Qor-aan (Oemm Yoesoef & sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjied)

Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger! (imaam al-H’aafidhz Ibn Radjab)

Gouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote

Ramadhaan is voorbijgegaan en wat doen we daarna? (Abou Israa-e)

En de shaytaan (satan) werd vrijgelaten! (Abou Chaimae)

Een dag in Ramadhaan – een voorstel om de dagen van de Ramadhaan door te brengen (Abou Sayfoullah al-Maghriebie)

Het zuivere hart

Ik kan het niet, het is onmogelijk (sheikh Naasir al-‘Omar)

Islaam en het verwerven van wereldse kennis (sheikh Salmaan al-‘Awdah)

Bijgeloof met de snelheid van het licht (sheikh Salmaan al-‘Awdah)

De vreemdeling

Hoe kun je succesvol zijn in het leven? (sheikh Mo’hammed Saalih’ al-Moenadjid)

De houding van de gelovige jegens moeilijkheden (Ibn Qayyim al-Djawziyyah)

Wat kun je doen in 1 minuut? (sheikh Muhammed Salih’ al-Munajjid)

Als je wilt dat…

Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah

Omgaan met teleurstellingen (Amel S. Abdullah)

Word niet boos!

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan