8 Dingen die je moet begrijpen over bekeerlingen

Verwelkom hen met open armen.

Bekeerlingen klGeschreven door Alex Arrick.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge Allahs zegeningen en vrede neerdalen op de voornaamste van alle boodschappers, Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt.

Hieronder treft u enkele problemen aan waar bekeerlingen mee te maken kunnen krijgen. Bekeerlingen zijn natuurlijk allemaal anders, en de een heeft meer last van het ene probleem en helemaal geen last van het andere. Maar geboren moslims kunnen door onderstaande punten een aardig beeld krijgen waar een bekeerling last van kan hebben, zodat hij of zij daar rekening mee kan houden en de bekeerling kan steunen daar waar nodig is, in shaa-a Allaah.

 

1. Er komt veel op ons af

“En bij Allah! Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten (oogst). En verkondig goed nieuws aan de geduldigen.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-Baqarah (2), aayah 155.]

Degenen die zich bekeren tot de Islam (al-Islaam) hebben de grootste beslissing van hun leven gemaakt door hun religie te veranderden. Er komen vele nieuwe dingen op ons af. We worden omgeven door vele prikkels waar we niet aan gewend zijn, hetzij in de moskee, het omgaan met moslims (met diverse achtergronden en nationaliteiten), het horen van vreemde talen anders dan Nederlands enzovoort. Het kan zijn dat nieuwe moslims zich enigszins ongemakkelijk voelen, omdat zij al deze nieuwe dingen niet gewend zijn. Er is een grote verandering opgetreden in het leven van een bekeerling en iedereen zal op een andere manier reageren op deze nieuwe situaties.

Terwijl we de basis van de Islaam leren, ofwel vóór of na onze shahaadah (geloofsgetuigenis), komen we voortdurend nieuwe dingen tegen waar we daarvoor nog nooit van hebben gehoord. Het vergt enige tijd voordat we een beginselvast fundament hebben dat sterk genoeg is om enig comfort te voelen in de religie. Dit proces is vergelijkbaar met het verhuizen naar een ander land, terwijl je de taal niet spreekt, de gewoonten en omgeving niet kent enzovoort. Vaak hebben we geen flauw idee over de oorsprong van bepaalde gewoonten en of deze tot de Islaam behoren of tot iemands cultuur. Het vergt tijd om in staat te zijn onderscheid tussen deze twee te maken.

 

2. Ons familieleven is onzeker

Een man vroeg aan de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem): “Wat is het recht van ouders op hun kinderen?” De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Zij zijn jouw Paradijs en jouw Hel.” (Vermeld in Soenan Ibn Maadjah.)

Degenen die in de Islaam worden geboren hebben het voordeel dat zij meteen een fundament meekrijgen door middel van hun ouders en familie. De Koran (al-Qor-aan) is op de boekenplank aanwezig. Tijdens gesprekken worden Arabische woorden gebruikt zonder dat er behoefte is aan enige verduidelijking. En er is een omgeving met tradities die een referentiekader vormen voor hoe je naar de wereld kijkt. Een bekeerling ervaart juist het totale tegenovergestelde. Hij of zij heeft geen enkele vorm van religieuze verbinding meer met zijn of haar familie, en er is soms verzet van ouders en anderen tegen zijn of haar beslissing om moslim te worden.

Zelfs als er geen verzet is, er zijn geen bloedverwanten om mee over de Islaam te spreken, er is niemand nabij die dingen kan verduidelijken en er is geen of nauwelijks steun van familieleden tijdens het hele proces. Dit alles kan zorgen voor een enorme hoeveelheid stress en ontgoocheling. Het is normaal dat bekeerlingen momenten van eenzaamheid en uitputting ervaren, aangezien zij kunnen voelen dat zij er alleen voor staan. Sommigen hebben de mazzel dat zij een goede vriend of begeleider hebben om hen te helpen in dergelijke situaties, maar het is niet hetzelfde als hulp van familie. Bekeerlingen hebben behoefte aan een uitzonderlijke hoeveelheid emotionele steun van individuen uit hun gemeenschap om zich als volwaardige moslims te voelen. Dit behoeft geen fulltime therapeut, slechts mensen die er voor zorgen dat zij zich thuis voelen.

 

3. Onze vrienden verlaten ons

“Een persoon volgt het geloof van zijn naaste vriend, dus laat eenieder van jullie uitkijken wie hij als naaste vriend neemt.” [Profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.]

Het is bekend dat vrienden genadeloos eerlijk kunnen zijn. Als een bekeerling zijn vrienden vertelt dat hij moslim is geworden, kan hij een variëteit aan reacties ontvangen. Zelfs als zijn vrienden hem steunen, toch zullen zij heel erg verbaasd zijn en vele vragen stellen waar zelfs geboren moslims moeite mee hebben om die te beantwoorden. En aangezien de meeste bekeerlingen geen doctorale graad in een islamitische studie hebben voordat zij moslim worden, zullen zij zich in een hoek gedreven voelen wanneer zij door hun vrienden worden getest.

De vriendschap zal wellicht enige tijd voortduren, maar de kans is groot dat een nieuwe moslim niet graag in contact komt met sommige van hun gewoonten. Nadat je een paar keer een uitnodiging om naar hun feestjes te komen geweigerd hebt, kunnen zij helemaal stoppen met bellen. Doordat vrienden je verlaten kun je te maken krijgen met depressie en eenzaamheid, en het zal altijd enige tijd duren om een goede vriendengroep te vervangen voor een goede groep moslimvrienden. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

4. We weten niet hoe we onze vrije tijd moeten spenderen

“Geen vermoeidheid treft een moslim, noch ziekte, noch leed, noch verdriet, noch letsel, noch zorg, zelfs als hij door een doorn geprikt wordt, of Allah vergeeft daardoor enkelen van zijn zonden.” [Profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), verhaald door Aboe Sa’ied al-Khoedrie en Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hen beide zijn), overgeleverd door al-Boekhaarie.]

Nadat er een kloof is ontstaan tussen de bekeerling en zijn of haar vrienden en familie, is het soms moeilijk om vrije tijd te vullen en om bezig genoeg te blijven om niet soms terneergeslagen te zijn. Bekeerlingen kunnen een open ruimte in hun rooster ervaren die voorheen gevuld was met bijvoorbeeld uitgaan met vrienden, het gaan naar concerten en feesten. Dit is vooral moeilijk te weerstaan in een kleinere gemeente waar niet veel te doen is en waar onvoldoende moslims wonen om de tijd mee door te brengen.

In een dergelijke situatie kan een verlangen ontstaan om naar oude gewoonten terug te keren om je weer “normaal” te voelen, of er kan een neiging ontstaan om helemaal alleen te blijven en je af te zonderen van mensen. Terwijl de Islaam een monnikenleven alsook hedonisme (opvatting dat genieten het hoogste goed en doel is) verbiedt, kan dit problemen voor bekeerlingen veroorzaken wanneer de Islaam een minderheidsreligie is in de samenleving. De situatie zal uiteindelijk gemakkelijker worden en er zullen geen problemen meer zijn om je bezig te houden met iets nuttigs, maar in het begin kan het zeer moeilijk zijn om positief te blijven.

 

5. We weten niet wat we moeten leren en van wie we moeten leren

“Vergemakkelijk dingen voor de mensen en maak dingen niet moeilijk voor hen; en geef hen goede tijdingen en jaag ze niet weg.” [Profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), verhaald door Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden over hem zijn), overgeleverd door al-Boekhaarie en Ah’mad.]

Bekeerlingen ervaren in het begin vaak enige problemen met meningsverschillen aangaande fiqh (jurisprudentie). Hun achtergrond is gewoonlijk van een religie met een beperkte mening over goed en slecht. Bekeerlingen denken vaak: “Hef ik mijn handen op na het buigen of niet? Wat is correct en wat is incorrect?” In feite zijn er vele correcte meningen betreffende dergelijke kwesties in de Islaam. Bekeerlingen zullen vaak in een dilemma zijn of zij de gemakkelijkere mening of de sterkere mening zullen nemen.

Dit zal in eerste instantie op zijn minst voor een kleine hoeveelheid verwarring zorgen. Besef dat bekeerlingen geen familie hebben om hen te helpen hun meningen over dit soort zaken te vormen en dat zij van alle kanten informatie krijgen.

(Zie onze verhandeling Ontwikkeling van fiqh – de islamitische wet: bronnen, wetscholen (madzaahib) en meningsverschillen.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

6. Wij weten niet wanneer we een fout maken

“En zeker, wie geduldig is en vergeeft, waarlijk, dat behoort zeker tot de daden van vastberadenheid.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat as-Shoeraa (42), aayah 43.]

Omdat een bekeerling zich als een vreemdeling in het buitenland kan voelen wanneer hij in een moskee is, zal hij niet weten wanneer iemand hem duidelijk wil maken dat hij iets verkeerds doet. Mensen benaderen de bekeerling vaak vol eigendunk en geven hem star advies gebaseerd op hun eigen beperkte kennis. Maar de bekeerling kampt al met verschillende meningen die vanuit elke hoek op hem of haar afkomen en het is zeer ontmoedigend als iemand je op een lompe manier corrigeert. De ideale manier om een bekeerling te corrigeren is de manier van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), met vriendelijkheid en begrip. Besef dat al zijn metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) bekeerlingen waren en dat zij voortdurend directe leiding kregen van de boodschapper (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). De metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) voelden zich niet gestraft of ontmoedigd wanneer zij gecorrigeerd werden, maar aangemoedigd. Dit is iets waar men enorm rekening mee dient te houden wanneer men een bekeerling wenst te adviseren, die wellicht gevoeliger is voor dit soort dingen dan een geboren moslim (die vaak net zo veel advies nodig heeft).

(Zie o.a. het artikel Mijn religie is vriendelijkheid.)

 

7. Wij weten niet wat jullie echt van ons denken

“Niemand van jullie gelooft werkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” [Profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), overgeleverd door al-Boekhaarie.]

Veel bekeerlingen krijgen lovende en behulpzame woorden te horen van medemoslims, maar er is soms ook enige afkeer of terughoudendheid jegens bekeerlingen, hoewel dat eigenlijk iets vreemds dient te zijn in onze oemmah (moslimgemeenschap); het lijkt op de pre-islamitische houding van racisme of tribalisme. Bekeerlingen hebben vaak een gevoel van minderwaardigheid, want het gevoel van “ik ben geen Arabier” of “ik ben geen Marokkaan” kan soms leiden dat een bekeerling zich eenzaam gaat voelen of zich gaat gedragen zoals de “anderen” zich gedragen volgens een cultuur waartoe hij of zij niet behoort en dat niets te maken heeft met de Islaam.

Laat bekeerlingen hun cultuur behouden op manieren die niet in tegenspraak zijn met de Islaam. [En laten we eerlijk zijn, sommige aspecten van de Nederlandse cultuur zijn meer islamitisch dan sommige aspecten van de, bijvoorbeeld, Marokkaanse of Turkse cultuur.] Bekeerlingen moeten zich als moslims aangemoedigd voelen en niet gereduceerd tot een minderwaardige groep. Bekeerlingen kunnen waardevolle steentjes bijdragen en het wegnemen van deze kansen is een misdaad. Salmaan al-Faarisie (moge Allah tevreden over hem zijn), een metgezel van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) van Perzische komaf, was degene die aanbevelingen deed aangaande de Slag van de Greppel tegen Qoeraysh. Salmaans Arabische broeders in de Islaam accepteerden zijn mening en pasten het toe om de veldslag te winnen. Als Salmaan (moge Allah tevreden over hem zijn) een minderwaardigheidscomplex gehad had vanwege zijn Perzische afkomst, dan had hij zijn mening misschien niet kenbaar gemaakt. Probeer jouw bekeerde broeders en zusters het gevoel te geven dat zij een gewaardeerd deel zijn van onze gemeenschap.

(Zie o.a. het artikel Nationalisme, een vreemd concept in de Islaam.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

8. We kunnen onze bekering mogelijkerwijs betwijfelen

“Allah toont geen barmhartigheid aan degene die geen barmhartigheid aan anderen toont.” [Profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), verhaald door Djarier ibn ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden over hem zijn), overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.]

In het ergste geval kunnen bekeerlingen zich zo ontmoedigd voelen dat zij gaan twijfelen aan hun beslissing om zich te bekeren. Door alle verschillende problemen waarmee zij na hun bekering mogelijkerwijs te maken krijgen, kan er een gevoel van wanhoop ontstaan dat leidt naar afvalligheid. (Moge Allah de Verhevene alle moslims daartegen beschermen.) Hoewel sommige problemen onvermijdelijk zijn, er is ook veel dat onze gemeenschap kan doen om onze bekeerlingen te helpen zodat zij zich welkom en sterk voelen als moslims. Meestal draait het louter om kleine aanpassingen in het gedrag, zoals het afstand nemen van een culturele mentaliteit en het hebben van absurde idealen die niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Onderzoek van Dr. Ilyas Ba-Yunus toont aan dat een aanzienlijk deel van Amerikaanse bekeerlingen de religie na enkele jaren weer verlaat. Dit is een ramp die het onvermogen van de Amerikaanse moslimgemeenschappen om te zorgen voor hun bekeerlingen weerspiegelt. Met zulke statistieken dienen we ons af te vragen: wat kunnen we als individuen en als gemeenschap doen om onze bekeerde broeders en zusters te helpen om rust te vinden in de Islaam?

Dit is een medelevende oproep tot actie voor de geboren moslims om te doen wat zij kunnen om bekeerlingen te begrijpen, te assisteren en adviseren. In plaats van vervreemding dienen we hen met open armen te verwelkomen en op te vangen.

Mocht u na het lezen van dit artikel behoefte hebben om over een bepaald onderwerp te spreken, neem dan contact met ons op via info@uwkeuze.net of ons contactformulier. Wij staan voor u klaar en zullen ons best doen om u zo spoedig en zo goed mogelijk te helpen.

Moge Allah de Meest Barmhartige alle moslims standvastigheid schenken. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

Relevante artikelen:

Tips voor bekeerlingen

Bekeerlingen (diverse artikelen voor en over bekeerlingen)

Hoe wordt u moslim?

De voorwaarden van as-shahaadah

Bekeringsverhalen (diverse verhalen)

Kennis is licht (diverse artikelen)

Broeder- & zusterschap in de Islaam (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan