20 Examentips voor studenten

 Bereid je goed voor en vertrouw op Allah.

Examen 1“Waarlijk, ik vertrouw op Allah, mijn Heer en jullie Heer! Er is geen bewegend wezen of Hij grijpt het bij haar voorlok (#1) (elk schepsel is onder Allahs Macht en Gezag). Waarlijk, mijn Heer is op het rechte pad (Hij handelt met absolute rechtvaardigheid).” [Soerat Hoed (11), aayah 56.]

<<< (#1) ‘Het grijpen van de voorlok’ is een Arabische idiomatische (taaleigen) uitdrukking, verwijzend naar de voorlok van een paard. Degene die het vastpakt, heeft volledige controle over het paard. Dus de Macht van Allah over alle schepsels is onbeperkt en niemand kan Zijn Beslissing het hoofd bieden. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

Geschreven door sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah

Alle lof is voor Allah en vrede en zegeningen zijn met de boodschapper en zijn familie en metgezellen.

De moslimstudent plaatst zijn vertrouwen op Allah de Verhevene wanneer hij geconfronteerd wordt met de testen van deze wereld en hij zoekt Zijn Hulp terwijl hij de voorgeschreven middelen volgt, in overeenstemming met de woorden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “De sterke gelovige is beter en meer geliefd bij Allah dan de zwakke gelovige, hoewel beide goed zijn. Streef naar het verkrijgen van dat wat jou zal baten en zoek de Hulp van Allah, en voel je niet hulpeloos.” (Sah’ieh’ Moeslim, h’adieth nr. 2664.) Tot deze middelen behoren de volgende:

1. Richt je tot Allah de Verhevene door doe’aa-e (of dua – smeekbeden) te verrichten op elke manier welke voorgeschreven is in de Islaam, zoals het zeggen van:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي

Rabbie shrah’ lie sadrie wa yassir lie amrie (mijn Heer! Verruim mijn borst voor mij. En vergemakkelijk voor mij mijn missie.).”

<<<Dit is soerat Taa Haa (20), aayah 25-26. Het is de doe’aa-e (smeekbede) die Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) verrichtte toen hij naar Fir’awn (de Egyptische farao) ging om hem naar de Islaam uit te nodigen.>>>

2. Raak gewend aan het vroeg naar bed gaan en om op tijd naar de examens te gaan.

3. Bereid alle benodigde of toegestane materialen voor zoals pennen, linialen en tekendriehoeken, rekenmachines en horloges, omdat een goede voorbereiding je helpt om vragen te beantwoorden.

4. Reciteer de doe’aa-e bij het verlaten van de woning:

“بٍسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى الله، وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بٍاللهِ”

Bismillaah, tawakkaltoe ‘ala Allaah, wa laa h’awla wa laa qoewwata iella biellaah (in de Naam van Allah, ik heb mijn vertrouwen in Allah gesteld, en er is geen macht en geen kracht buiten Allah).”

En:

“اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أظْلمَ، أَوْ أجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَليّْ”

Allaahoemma iennie a’oedzoe bieka an adilla, aw oedalla, aw aziella, aw oezalla, aw adhzlima, aw odhzlama, aw adjhala aw yoedj-hala ‘alayya (O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U opdat ik zal dwalen of tot dwaling gebracht word, opdat ik zal zondigen of tot zondigen gebracht word, opdat ik onrecht zal plegen of onrecht word aangedaan, en opdat ik verval in onwetendheid of in onwetendheid gesleept word).”

Vergeet niet de toestemming van je ouders te vragen, want hun doe’aa- e voor jou zal beantwoord worden.

5. Noem voordat je aan je examen begint de Naam van Allah (zeg: bismillaah), want het noemen van de Naam van Allah is voorgeschreven wanneer we enige toegestane handeling beginnen; dit zorgt voor zegeningen, en het zoeken van Hulp van Allah is een van de middelen tot kracht.

6. Vrees Allah met betrekking tot jouw klasgenoten, en wees niet beïnvloed door hun ongerustheid of angst vlak voor het examen, want ongerustheid is een aanstekelijke ziekte. In plaats daarvan, laat hen zich optimistisch voelen door het spreken van goede woorden zoals voorgeschreven is in de Islaam. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was optimistisch toen hij de naam hoorde van Soehayl (wat “gemakkelijk” betekent) en zei (Nederlandstalige interpretatie): “Dingen zijn voor jou gemakkelijk geworden.” Hij hield ervan om de woorden “Yaa Raashied” te horen wanneer hij om enige reden van huis ging. Dus wees optimistisch dat jij en jouw broeders het examen zullen halen.

7. Het gedenken van Allah (dzikr) verdrijft bezorgdheid en spanning. Als iets te moeilijk is voor jou, bid dan tot Allah om het gemakkelijk voor jou te maken. Telkens wanneer Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) iets te moeilijk vond om te begrijpen, dan zei hij: “O U, Die Ibraahiem onderwees, onderwijs mij; O U, Die er voor zorgde dat Soelaymaan begreep, zorg er voor dat ik begrijp.”

8. Kies een goede plaats om te zitten tijdens het examen, als je dat kunt. Houd je rug recht en zit op de stoel in een gezonde houding.

9. Neem eerst het examen eens door. Onderzoeken adviseren om 10% van de examentijd te besteden aan het zorgvuldig lezen van de vragen, neem de belangrijke woorden waar en verdeel de tijd over deze vragen.

10. Maak eerst de makkelijke vragen, daarna de moeilijke. Schrijf tijdens het lezen van de vragen opmerkingen en ideeën die je later in jouw antwoorden kunt gebruiken.

 

Examentips wp

 

11. Beantwoord de vragen naar gelang de belangrijkheid.

12. Begin met het beantwoorden van de makkelijke vragen die je weet. Ga dan verder met de vragen die hoge waardering (cijfers) hebben en laat de vragen waarop je het antwoord niet weet tot het einde, of waarvan jij denkt dat ze veel tijd vergen om te beantwoorden, of die niet zo’n hoge waardering hebben.

13. Neem je tijd om te beantwoorden, want de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Behoedzaamheid is van Allah en haast is van de shaytaan (satan).” (Een h’asan h’adieth. Sah’ieh’ al-Djaamie’, 3011.)

14. Denk zorgvuldig na over het antwoord en kies het juiste antwoord wanneer je multiple-choice (meerkeuzen) vragen beantwoord. Ga met deze vragen op de volgende manier om. Als je overtuigd bent dat je het goede antwoord gekozen hebt, pas dan op voor waswaasah (insinuerende influisteringen van de shaytaan). Als je twijfelt, begin dan met het verwijderen van de verkeerde of onwaarschijnlijke antwoorden, vervolgens kies je het correcte antwoord waarvan jij denkt dat het hoogstwaarschijnlijk correct is. Als je het goede antwoord gegokt hebt, verander het dan niet tenzij je zeker weet dat het verkeerd is – vooral als je punten verliest voor een verkeerd antwoord. Onderzoek geeft aan dat het juiste antwoord meestal het antwoord is waar de student als eerste aan denkt.

15. Bij schriftelijke examens, verzamel je gedachten voordat je begint met antwoorden. Schrijf een ontwerp van je antwoord met enkele woorden die de ideeën aanduiden die je wilt bespreken. Nummer vervolgens de ideeën in de volgorde waarin jij ze wilt presenteren.

16. Schrijf de hoofdpunten van jouw antwoord aan het begin van de kantlijn, omdat dit is waar de examinator naar op zoek is, en hij kan mogelijkerwijs niet zien waar hij naar op zoek is als het in het midden van de pagina is en hij in haast is.

17. Wijd 10% van de tijd aan het herzien van je antwoorden. Neem je tijd voor het herzien, vooral met wiskundige vraagstukken en het schrijven van getallen. Bied weerstand aan het verlangen om het examen snel in te leveren, en laat het feit dat sommige mensen eerder klaar zijn en weggaan jou niet dwarszitten. Zij kunnen behoren tot de mensen die hun examen te vroeg hebben ingeleverd.

18. Als je na het examen ontdekt dat je enkele vragen onjuist beantwoord hebt, neem dit dan als les voor de belangrijkheid om in de toekomst goed voorbereid te zijn, en je niet te haasten om vragen te beantwoorden. Accepteer de Wil en het Besluit van Allah de Verhevene en val niet ten prooi aan frustratie en wanhoop. Denk aan de h’adieth van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Als iets jou overkomt, zeg dan niet: ‘Had ik het maar zo en zo gedaan.’ Zeg eerder: ‘Qadar Allaah wa maa sha’a faan (het besluit van Allah en wat Hij wil, dat gebeurd),’ want het zeggen van ‘had ik maar’ opent de deur voor de shaytaan.” (Sah’ieh’ Moeslim, en het eerste deel van deze h’adieth is hierboven genoemd.)

19. Weet dat spieken h’araam (verboden) is (#1), of het nu bij een examen van een vreemde taal is of enig ander examen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: “Eenieder die bedriegt behoort niet tot ons.” Het is een overtreding en het is een h’araam middel om een graad of certificaat/diploma etc. te behalen, waar je geen recht op hebt. Samenwerking om te spieken is een vorm van het elkaar helpen om een overtreding te begaan. Dus waag je niet aan iets wat h’araam is en Allah zal voldoende voor jou zijn vanwege Zijn gunst. Verwerp alle aanbiedingen van h’araam zaken die tot jou komen door anderen. Eenieder die iets opgeeft omwille van Allah, Allah zal hem compenseren met iets beters. Je dient het kwaad af te keuren en er weerstand tegen te bieden, en het gezag op de hoogte te brengen van elk zulk geval dat jij ziet tijdens het examen, of ervoor of erna. Dit is niet de verboden vorm van roddelen, integendeel, het is het aan de kaak stellen van kwaadaardigheden (moenkar), wat verplicht is.

<<< (#1) Het spieken tijdens examens is h’araam, net zoals alle andere vormen van bedrog. De Permanente Commissie voor het uitvaardigen van fataawaa werd gevraagd: wat is de regelgeving betreffende studenten die spieken tijdens examens op school? Zij antwoordden: de h’adieth “eenieder die bedriegt behoort niet tot ons” is sah’ieh’ (authentiek) en is algemeen in betekenis; het omvat bedriegen bij kopen en verkopen, bij het geven van advies, bij contracten en verdragen, bij zaken betreffende vertrouwen, en bij examens op school enzovoort, ongeacht of het plagiaat, overschrijven van [of afkijken bij] een andere student, antwoorden fluisteren naar elkaar of het schrijven van antwoorden op spiekbriefjes en die aan elkaar doorgeven met zich meebrengt. Einde citaat van Fataawa al-Ladjnah al-Daa-imah (12/200).>>>

Adviseer degenen die vragen verkopen of kopen via het internet etc., of degenen die spiekbriefjes voorbereiden. Zeg hen dat ze Allah dienen te vrezen en vertel hen over de regelgeving betreffende wat zij aan het doen zijn en betreffende het geld dat ze hiermee verdienen. Informeer hen dat de tijd die zij besteden aan het voorbereiden van deze h’araam zaken, als zij deze tijd zouden besteden aan het studeren, of het beantwoorden van vorige examens, of het helpen van elkaar om het onderwerp van het examen te begrijpen, dan zou dat beter zijn voor hen dan het doen van deze h’araam zaken.

20. Denk aan wat je hebt voorbereid voor het Hiernamaals, en aan de vragen van de ondervraging in het graf, en hoe je gered kunt worden op de Dag der Opstanding. Eenieder die gered wordt van het Vuur en het Paradijs wordt binnengelaten, zal waarlijk succes hebben [en geslaagd zijn voor het examen der examens].

We vragen Allah om ons te doen slagen in deze wereld en zorgen dat we behoren tot degenen die zegevierend en gered zijn in het Hiernamaals, want Hij is de Alhorende Die gebeden beantwoord.

 

Relevante artikelen:

Waarom zou ik studeren?

Kennis is licht (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan